Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Chiến thuật làm dạng Form Completion IELTS Listening điểm cao

Nội dung [Hiện]

Điền vào chỗ trống để hoàn thành một biểu mẫu cho trước (dạng Form Completion) là một dạng rất phổ biến trong bài thi IELTS Listening section 1.

Để giúp thí sinh có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS của mình, đặc biệt là phần Nghe - Điền từ vào chỗ trống, trong bài viết dưới đây, LangGo sẽ cung cấp các thông tin tổng quan về dạng bài Form Completion IELTS Listening cũng như chiến thuật để hoàn thành tốt dạng bài Listening này.

Chiến thuật làm dạng Form Completion trong IELTS Listening

Form Completion IELTS Listening là dạng bài chắc chắn xuất hiện trong bài Nghe section 1

1. Tổng quan về dạng bài Form Completion trong IELTS Listening

Form Completion IELTS Listening (Các bài hoàn thành biểu mẫu) rất phổ biến trong section 1 của bài thi Nghe, thường là cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa hai người.

Hai loại biểu mẫu phổ biến nhất mà bạn sẽ gặp trong dạng bài này là:

 • Một mẫu đơn xin việc

 • Đơn đặt hàng hoặc biểu mẫu báo giá

Đề bài dạng Form Completion trong IELTS Listening

Một mẫu đơn xin việc trong dạng Form Completion trong IELTS Listening

Ví dụ về dạng Form Completion IELTS Listening

Đơn đặt hàng hoặc biểu mẫu báo giá trong dạng Form Completion IELTS Listening

IELTS LangGo sẽ sử dụng ví dụ thứ hai này để hướng dẫn các bạn chiến lược làm dạng bài Form Completion trong IELTS Listening. Đồng thời trong phần 2 dưới đây chúng mình cũng cung cấp các mẹo và lời khuyên về cách vượt qua những thách thức của dạng bài IELTS Listening Form Completion này. Cùng theo dõi nhé!

2. Chiến thuật trả lời dạng bài Form Completion IELTS Listening Part 1

2.1.  Đọc kỹ câu hỏi để xác định số từ cần điền

Bạn sẽ có 1 phút để đọc đề bài Form Completion IELTS Listening trước khi giám thị cho băng chạy. Bởi vậy, bước đầu tiên cần làm sau khi bạn nhận được đề là đọc kỹ câu hỏi, đặc biệt chú ý đến các yếu tố sau: 

 • Số từ được phép viết vào chỗ trống. Nếu đáp án bạn viết không có số từ như yêu cầu thì sẽ bị đánh dấu là sai ngay cả khi thông tin bạn đưa ra là chính xác.
 • Tiêu đề của bài Form Completion IELTS Listening section 1 (nếu có).

Ví dụ: Đề bài mẫu trên có tiêu đề ‘PACKHAM’S SHIPPING AGENCY - customer quotation form’.

2.2. Dự đoán câu trả lời

Hãy cố gắng dự đoán câu trả lời có thể là gì. Điều này sẽ giúp bạn tập trung tâm trí vào nội dung cần nghe trong đoạn băng. Khi này, có 2 loại thông tin bạn cần xác định về câu trả lời:

 • Loại thông tin của câu hỏi: họ, địa danh, ngày tháng, số điện thoại, mã bưu điện, tỷ lệ phần trăm, giá cả,...

 • Loại từ bắt buộc: danh từ, tính từ, động từ.

Ví dụ: Hãy thử dự đoán câu trả lời cho bài tập hoàn thành biểu mẫu (Form Completion IELTS Listening) dưới đây. Có tất cả 8 chỗ trống cần điền. Sau khi đã đưa ra dự đoán của bản thân, bạn có thể xem dự đoán của IELTS LangGo bên dưới.

Đề bài dạng Form Completion IELTS Listening

Đề luyện tập số 1

Dự đoán câu trả lời:

 • 1 - họ
 • 2 - tên trường đại học
 • 3 - mã bưu điện bao gồm các chữ cái và số
 • 4 & 5 - số đo
 • 6 & 7 - danh từ (các đồ vật đựng trong hộp)
 • 8 - số được viết dưới dạng giá

Đáp án 1 và 2 sẽ là danh từ riêng nên chữ cái đầu tiên của mỗi từ phải viết hoa. Nếu bạn không viết hoa, câu trả lời của bạn sẽ bị đánh dấu là sai.

Trong trường hợp bạn lo lắng rằng mình sẽ quên, bạn có thể viết tất cả các câu trả lời cho bài thi Nghe bằng chữ in hoa.

2.3. Chú ý từ đồng nghĩa, paraphrase và những từ ngữ gây phân tâm

Có 6 loại từ vựng chắc chắn sẽ xuất hiện trong các câu hỏi mà bạn cần nắm rõ để có thể làm dạng câu hỏi Form Completion hiệu quả, đó là:

Không chỉ cần quan tâm từ vựng, các câu hỏi dạng Form Completion đều sẽ làm khó thí sinh bằng nhiều cách, điển hình như: 

 • Từ đồng nghĩa: Câu hỏi sẽ không có từ vựng giống hệt với bài nghe mà đều cần thí sinh phải biết cách Paraphrase bằng các từ đồng nghĩa (synonyms). Điều này yêu cầu thí sinh phải xác định các từ hoặc cụm từ chính có khả năng được thay thế bằng từ đồng nghĩa.

 • Những từ ngữ gây phân tâm: là từ hoặc một cụm từ thay đổi hoặc chỉnh sửa lại phần thông tin được đề cập đến ban đầu. ‘But’ và ‘However’ là những từ gây phân tâm đặc biệt phổ biến nhưng có nhiều từ và cụm từ khác có thể được sử dụng để thay đổi hoặc chỉnh sửa thông tin, vì vậy hãy cảnh giác với chúng. 

Ví dụ:

 • I really like the blue blouse but I think I’ll go for the red one as it will match my skirt better. (Tôi thực sự rất thích chiếc áo màu xanh nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chọn cái màu đỏ vù nói hợp với váy của tôi hơn.

2.4. Trả lời câu hỏi theo thứ tự

Các câu trả lời trong dạng Form Completion của IELTS Listening sẽ được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong đoạn băng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nghe câu trả lời số 1 trước, sau đó đến câu trả lời số 2, … Đây là một lợi thế bởi bạn sẽ dễ dàng chọn ra các câu trả lời hơn là nếu câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên.

Lưu ý: Đừng bao giờ để trống đáp án trên phiếu trả lời. Nếu bạn bỏ lỡ một chỗ trống, hãy đoán đáp án dựa trên ngữ cảnh và biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với bạn. 

Hãy xem video dưới đây để học cách làm chi tiết dạng bài này:

Hướng dẫn cách làm dạng bài Form Completion IELTS Listening

3. Bài tập IELTS Listening Form Completion có đáp án

Bài tập 1: Nghe đoạn băng một lần. Điền không quá 3 từ và/hoặc một chữ số vào chỗ trống.

Bài tập 1 IELTS Listening Form Completion

Đáp án:

1. Mkere

2. Westall

3. BS8 9PU

4. Cả ba cách viết sau đều được chấp nhận:

 • 0.75 m/metre(s)/meter(s) (wide)

 • ¾ m (wide)

 • 75 cm(s) (wide)

5. Cả 4 cách viết sau đều được chấp nhận:

 • 0.5 m/metre(s)/meter(s) (high/deep)

 • half metre/meter (high/deep)

 • ½ m (high/deep)

 • 50 cm(s) (high/deep)

6 & 7. Hai đáp án sau có thể viết theo thứ tự nào cũng được:

 • (some) books

 • (some) toys

8. 1,700

Giải thích chi tiết cho đề mẫu IELTS Listening Form Completion practice:

Câu 1: Mkere

Đây là phần hội thoại có xuất hiện thông tin cần điền:

A: Can I take your name?

B: It’s Jacob Mkere.

A: Can you spell your surname, please?

B: Yes, it’s M-K-E-R-E.

Các câu hỏi về nghe đánh vần các chữ cái và viết lại tên hoàn chỉnh khá phổ biến với dạng Form Completion IELTS Listening. Dạng câu hỏi này là để kiểm tra khả năng nghe các âm khác nhau của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có thể nhận biết các âm chính xác.

Đặc biệt bạn cần chú ý đến các chữ cái có cách phát âm khá giống nhau. Ví dụ:

 • Các chữ cái có âm 'ee' - B, C, D, E, G, P, T, V

 • Các chữ cái có âm ‘ay’ - A, J, K

 • M và N cũng phát âm khá giống nhau.

Câu 2: Westall

Cùng đọc lại tapescript để xem đáp án được nhắc đến như thế nào trong đoạn băng:

A: And where would you like the box picked up from?

B: From college, if possible.

A: Yes, of course. I’ll take down the address now.

B: It’s Westall College.

A: Is that W-E-S-T-A-L-L?

Câu trả lời lại một lần nữa được đánh vần tương tự như câu số 1. Tuy nhiên, ở câu số 2 này bạn hãy chú ý đến cách từ đồng nghĩa được sử dụng:

And where would you like the box picked up from? Và Address to be collected from.

Trong đoạn hội thoại, nhân viên đại diện của công ty rằng “cái hộp” (box) nên được lấy từ đâu. Trong biểu mẫu được cho sẵn, hình minh họa cái hộp được chú thích “container” (thùng chứa).

Câu 3: BS8 9PU

A: Oh yes, I know it. And the postcode?

B: It’s BS8 9PU.

Đây là một câu trả lời kết hợp giữa số và chữ cái. Với những câu trả lời dạng này, hãy chú ý đến những chữ cái và con số cách cách phát âm khá giống nhau như H /eɪtʃ/ - 8 (eight).

Đối với câu hỏi hoàn thành biểu mẫu Form Completion IELTS Listening, bạn cần hiểu cách viết địa chỉ nước ngoài. Địa chỉ Anh và Úc là những định dạng địa chỉ có nhiều khả năng được sử dụng nhất, mặc dù vậy bạn vẫn có thể gặp những có địa chỉ ở Hoa Kỳ.

UK

5 Springfield Road

Taunton

Somerset

TA2 6JS

Australia

Unit 12

834 Benambra Street

Hinnomunjie Victoria 3898

USA

Apartment 1c

217 Berwick Avenue

Boston, MA 02130

Bạn phải sử dụng chữ in hoa cho các chữ cái trong mã bưu điện. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn có thể viết chính xác các từ thông dụng như 'road', 'street' và 'avenue'.

Câu 4: 0.75 m/metre(s)/meter(s) (wide)

A: Right ... and I need to know the size.

B: Yes, I’ve measured it carefully and it’s 1.5m long ...

A: Right.

B: 0.75m wide

Biểu mẫu đã thay đổi hình thức của một số từ khóa trong đoạn hội thoại từ dạng tính từ sang dạng danh từ.

 • long (tính từ) → length (danh từ)

 • wide (tính từ) → width (danh từ)

 • high / deep (tính từ) → height / depth (danh từ)

Đôi khi thay vì sử dụng những con số thập phân, người nói có thể dùng tỷ lệ dưới dạng phân số tương đương, ví dụ:

 • 0.25 → ¼ → a quarter

 • 0.50 → ½ → a half

 • 0.75 → ¾ → three quarters

Câu 5: 0.5 m/metre(s)/meter(s) (high/deep)

Đáp án xuất hiện trong câu: And it’s 0.5m high or deep.

Câu 6&7: Bạn có thể viết câu trả lời theo thứ tự nào cũng đúng:

 • (some) books

 • (some) toys

Hai đáp án này xuất hiện trong đoạn hội thoại như sau:

A: Can you tell me, you know, very generally, what will be in the box?

B: Yes, there’s mostly clothes.

A: OK.

B: And there’s some books.

A: OK. Good. Um ... Anything else?

B: Yes, there’s also some toys.

Chú ý đến cách dùng synonym trong câu hỏi này: What will be in the box? → contents

Câu 8: 1,700

A: OK and what is the total value, do you think, of the contents?

B: Well the main costs are the clothes and the books – they’ll be about £1500 but then the toys are about another two hundred – so I’d put down £1700.

Trong đoạn hội thoại này, thay vì lặp lại từ “value” ở câu trả lời, người nói đã sử dụng một từ khác là “cost” mà vẫn khiến câu nói không bị thay đổi ý nghĩa.

Tương tự như cách làm bài tập số 1, các bạn hãy cùng thực hành làm và tự phân tích bài tập số 2 và 3 dưới dây nhé!

Bài tập 2: Nghe đoạn băng một lần và điền 1 từ và/hoặc một số vào chỗ trống.

Đề bài 2 IELTS Form Completion

Đáp án bài tập 2:

1. Jamieson

2. afternoon

3. communication

4. week

5. 10/ten

6. suit

7. passport

8. personality

9. feedback

10. time

Bài tập 3: Hoàn thành biểu mẫu sau đây. Điền 1 từ và/hoặc 1 số vào mỗi chỗ trống.

Luyện tập dạng Form Completion IELTS Listening

Đề bài luyện tập số 3

Đáp án bài tập 3:

1. furniture

2. meetings

3. diary

4. details

5. 1 / one year

6. deliveries

7. tidy

8. team

9. heavy

10. customer

Trên đây là tất tần tật các chiến thuật bạn cần biết để có thể làm chủ dạng bài Form Completion IELTS Listening. Hy vọng những kiến thức IELTS LangGo đem đến cho bạn hôm nay sẽ giúp ích cho quá trình luyện thi IELTS của bạn. Nếu có thắc mắc nào thì đừng ngại để lại thông tin ở form bên dưới hoặc chat với chúng mình để được giải đáp sớm nhất có thể nhé!

Đăng ký NHẬN TƯ VẤN

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ