Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Bạn Quỳnh Trang - học viên vượt band đạt 7.0 IELTS sau khóa 4.0-6.0

Học viên: Phan Quỳnh Trang

Khóa học: 4.0-6.0

Kết quả học tập: 7.0

Read more

Bạn Khánh Ngọc xuất sắc vượt band đạt 8.0 IELTS sau khóa 4.0-7.0

Học viên: Vũ Khánh Ngọc

Khóa học: Khóa học 4.0-7.0

Kết quả học tập: 8.0

Read more

Hành trình đạt 7.0 IELTS của Lê Ánh Tuyết – nữ học viên xinh đẹp tại LangGo

Học viên: Lê Anh Tuyết

Khóa học: 5.0 - 7.0

Kết quả học tập: 7.0

Read more

Kinh nghiệm đạt 8.0 IELTS với điểm tuyệt đối Listening và Reading

Học viên: Kiều Phương Anh

Khóa học: Khóa học 6.0-7.0

Kết quả học tập: 8.0 (Vượt band)

Read more

Bạn Kiều Tuấn Kiệt học khóa 4.0-5.0 xuất sắc vượt band đạt 7.0 IELTS

Học viên: Kiều Tuấn Kiệt

Khóa học: Khóa 4.0-5.0

Kết quả học tập: 7.0 IELTS (Vượt 2 band)

Read more

Bí quyết đạt 8.0 IELTS sau 2 tháng học chuyên sâu của nữ doanh nhân

Học viên: Nguyễn Thị Thạch Thảo

Khóa học: Khóa cấp tốc 2 tháng

Kết quả học tập: 8.0 IELTS

Read more

IELTS LangGo review - Bạn Trần Trung Kiên bất ngờ vượt band 7.5 overall

Học viên: Trần Trung Kiên

Khóa học: Khóa học 5.0 – 6.0

Kết quả học tập: 7.5 IELTS (Vượt band)

Read more

IELTS LangGo review - Bạn Lê Khánh Duy đạt 7.5 IELTS nhờ học tiếng Anh qua game

Học viên: Lê Khánh Duy

Khóa học: Khóc học 5.0 - 6.0

Kết quả học tập: 7.5 IELTS (Vượt band)

Read more

Bạn Quỳnh Trang - học viên vượt band đạt 7.0 IELTS sau khóa 4.0-6.0

Học viên: Phan Quỳnh Trang

Khóa học: 4.0-6.0

Kết quả học tập: 7.0

Read more

Bạn Khánh Ngọc xuất sắc vượt band đạt 8.0 IELTS sau khóa 4.0-7.0

Học viên: Vũ Khánh Ngọc

Khóa học: Khóa học 4.0-7.0

Kết quả học tập: 8.0

Read more

Hành trình đạt 7.0 IELTS của Lê Ánh Tuyết – nữ học viên xinh đẹp tại LangGo

Học viên: Lê Anh Tuyết

Khóa học: 5.0 - 7.0

Kết quả học tập: 7.0

Read more

Kinh nghiệm đạt 8.0 IELTS với điểm tuyệt đối Listening và Reading

Học viên: Kiều Phương Anh

Khóa học: Khóa học 6.0-7.0

Kết quả học tập: 8.0 (Vượt band)

Read more

Bạn Kiều Tuấn Kiệt học khóa 4.0-5.0 xuất sắc vượt band đạt 7.0 IELTS

Học viên: Kiều Tuấn Kiệt

Khóa học: Khóa 4.0-5.0

Kết quả học tập: 7.0 IELTS (Vượt 2 band)

Read more

Bí quyết đạt 8.0 IELTS sau 2 tháng học chuyên sâu của nữ doanh nhân

Học viên: Nguyễn Thị Thạch Thảo

Khóa học: Khóa cấp tốc 2 tháng

Kết quả học tập: 8.0 IELTS

Read more

IELTS LangGo review - Bạn Trần Trung Kiên bất ngờ vượt band 7.5 overall

Học viên: Trần Trung Kiên

Khóa học: Khóa học 5.0 – 6.0

Kết quả học tập: 7.5 IELTS (Vượt band)

Read more

IELTS LangGo review - Bạn Lê Khánh Duy đạt 7.5 IELTS nhờ học tiếng Anh qua game

Học viên: Lê Khánh Duy

Khóa học: Khóc học 5.0 - 6.0

Kết quả học tập: 7.5 IELTS (Vượt band)

Read more

Học viên nói gì về IELTS LangGo

Những thành công của học viên sau mỗi khóa học là niềm tự hào của IELTS LangGo và là minh chứng uy tín nhất cho chất lượng giảng dạy mà chúng tôi đã cam kết!

Học viên nói gì về IELTS LangGo

Những thành công của học viên sau mỗi khóa học là niềm tự hào của IELTS LangGo và là minh chứng uy tín nhất cho chất lượng giảng dạy mà chúng tôi đã cam kết!

LỚP HỌC CỦA CHÚNG TÔI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN