Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

LỘ TRÌNH HỌC IELTS TỪ 0 - 7.0+

LỘ TRÌNH HỌC IELTS
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI
 • Người mất gốc tiếng Anh, không nhớ từ vựng cơ bản.
 • Hầu như không phản xạ nghe nói được bất kì câu nào.
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
THỜI LƯỢNG
 • 10 buổi (20 giờ)
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC
 • Nắm được một số từ vựng cơ bản trong tiếng Anh
 • Phản xạ được 1 số câu hỏi quen thuộc bằng những câu trả lời ngắn, có thể còn lỗi phát âm và ngữ pháp
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
NỘI DUNG KHÓA HỌC
 • Bổ sung vốn từ vựng về các chủ đề cơ bản.
 • Luyện tập nghe và trả lời phản xạ các câu hỏi quen thuộc
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI
 • Người đã học qua tiếng Anh nhưng chỉ nhớ được các từ vựng cơ bản.
 • Người giao tiếp tiếng Anh kém, hầu như chỉ có thể trả lời được bằng câu ngắn hoặc phản xạ bằng các từ đơn lẻ.
 • Phát âm còn sai và mắc nhiều lỗi ngữ pháp cơ bản.
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
THỜI LƯỢNG
 • 7 tuần: 20 buổi (40 giờ) + self study với giảng viên đứng lớp (110 giờ)
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC
 • Phát âm tiếng Anh chuẩn IPA, có thể nói các câu ngắn rõ ràng và mạch lạc.
 • Nắm được từ vựng thuộc các chủ đề cơ bản trong tiếng Anh
 • Nắm vững kiến thức ngữ pháp cơ bản về các thành phần câu và các câu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh
 • Có thể nghe, nói, phản xạ hoặc viết đoạn ngắn về các chủ đề đời sống thường ngày (giới thiệu bản thân, gia đình, công việc, sở thích, ...)
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
NỘI DUNG KHÓA HỌC
 • Chuẩn hóa ngữ âm cơ bản (đọc từ đơn lẻ dựa theo bảng phiên âm quốc tế IPA)
 • Bổ sung vốn từ vựng và luyện tập nghe, nói, phản xạ về các chủ đề cơ bản, thường gặp trong cuộc sống (thông tin cá nhân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích, ...)
 • Trau dồi kiến thức về các thành phần câu, luyện viết chính xác các dạng câu cơ bản (câu đơn, câu ghép, ..)
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI
 • Người có kiến thức tiếng Anh cơ bản về từ vựng, ngữ pháp.
 • Có thể phản xạ được với các chủ đề cơ bản bằng các câu trả lời hoàn chỉnh nhưng còn mắc lỗi sai.
 • Phát âm có thể hiểu được nhưng còn nhiều lỗi
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
THỜI LƯỢNG
 • 6 tuần: 20 buổi (40h)lớp + self study với giảng viên đứng lớp (120 giờ)
LỘ TRÌNH HỌC IELTS
KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC
 • Phát âm tự nhiên, biết cách nhấn trọng âm, nối âm linh hoạt
 • Nắm vững và sử dụng được đa dạng các chủ đề ngữ pháp nâng cao
 • Nắm được format đề thi IELTS và làm quen với một số dạng bài trong Listening và Reading
 • Tự tin phản xạ được với các chủ đề quen thuộc của Speaking part 1, có thể phát triển ý và áp dụng được từ vựng thuộc các chủ đề đã học
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
NỘI DUNG KHÓA HỌC
 • Ôn tập lại ngữ âm cơ bản và luyện tập ngữ âm nâng cao (trọng âm, nối âm)
 • Tiếp tục bổ sung vốn từ vựng thuộc các chủ đề thường gặp
 • Làm quen và nắm vững các chủ điểm ngữ pháp nâng cao thường gặp trong bài thi IELTS: câu bị động, câu điều kiện, ...
 • Làm quen với format đề thi IELTS. Nắm được phương pháp và luyện tập một số dạng bài cơ bản trong Listening và Reading (Multiple-choice questions, Completion)
 • Luyện tập phản xạ với các chủ đề quen thuộc trong Speaking part 1 và biết cách kéo dài câu trả lời
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI
 • Người đã tương đối nắm vững lí thuyết ngữ pháp và có vốn từ vựng đủ dùng để nói về các chủ đề quen thuộc
 • Trả lời các câu hỏi part 1 của IELTS Speaking không gặp nhiều khó khăn, nhưng bị bí ý tưởng và chưa nói được liên tục trong part 2
 • Nắm được 1 số dạng bài Listening và Reading cơ bản trong IELTS nhưng lúc làm vẫn gặp nhiều khó khăn
 • Chưa nắm được bố cục bài viết trong IELTS và chưa biết cách viết đoạn văn
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
THỜI LƯỢNG
 • 8 tuần: 24 buổi (48 giờ) + self study với giảng viên đứng lớp (120 giờ)
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC
 • Hiểu và áp dụng được phương pháp làm bài cụ thể cho từng dạng bài Listening và Reading
 • Tự tin phản xạ được với các chủ đề Speaking part 1, có thể phát triển ý và áp dụng được từ vựng để trả lời được một bài nói Speaking part 2 hoàn chỉnh, mạch lạc
 • Biết cách viết một bài Writing Task 1 dạng miêu tả số liệu.
 • Hiểu yêu cầu và viết được một đoạn văn hoàn chỉnh cho Writing Task 2.
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
NỘI DUNG KHÓA HỌC
 • Tiếp tục luyện tập các dạng bài trong bài thi Listening và Reading
 • Tiếp tục luyện tập Speaking part 1. Trau dồi từ vựng và làm quen với cách phát triển ý một số topic thường gặp trong Speaking part 2 (describe a person, describe a place, ...)
 • Nắm được format và viết được hoàn chỉnh một bài Writing task 1 dạng miêu tả số liệu
 • Luyện viết đoạn văn để chuẩn bị cho các dạng bài cụ thể của Writing Task 2.
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI
 • Đã nắm được phương pháp làm bài cụ thể cho hầu hết các dạng bài Listening và Reading
 • Tự tin phản xạ được với các chủ đề Speaking part 1, có thể phát triển ý và trả lời được một bài nói Speaking part 2 tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên part 3 chưa biết cách trả lời, chưa có khả năng phát triển ý tưởng
 • Nắm được tương đối bố cục của bài viết trong IELTS, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn về ý tưởng, cách trình bày và triển khai ý tưởng trong cả 2 phần của bài Writing
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
THỜI LƯỢNG
 • 8 tuần: 25 buổi (50 giờ) + self study với giảng viên đứng lớp (100 giờ)
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC
 • Sử dụng từ vựng nâng cao chính xác và tự nhiên
 • Thành thạo các dạng bài trong IELTS Listening và Reading
 • Có chiến thuật trả lời Speaking Part 1, 2, 3 rõ ràng, phản xạ nhanh
 • Ứng dụng hiệu quả các phương pháp làm bài Writing Task 1, Task 2 để viết được bài văn hoàn chỉnh
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
NỘI DUNG KHÓA HỌC
 • Nắm được phương pháp và luyện tập đầy đủ các dạng bài trong IELTS Listening và Reading
 • Luyện tập nâng cao Speaking part 1 + part 2 và chiến thuật trả lời cho Speaking part 3
 • Ôn luyện nâng cao các dạng bài Writing Task 1 về miêu tả số liệu; học và nắm vững thêm dạng phân tích bản đồ, biểu đồ và quy trình.
 • Nắm vững cách phát triển ý cho từng dạng bài Writing Task 2
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI
 • Nắm được cơ bản hầu hết format và cách làm các dạng bài của cả 4 kĩ năng trong IELTS
 • Cần luyện thi chuyên sâu để nâng cao điểm số từ 7.0+ trở lên
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
THỜI LƯỢNG
 • 8,5 tuần: 26 buổi (52 giờ) + self study với giảng viên đứng lớp (100 giờ)
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC
 • Luyện tập nhuần nhuyễn các dạng bài ở cả bốn kỹ năng trong kì thi IELTS.
 • Sử dụng linh hoạt vốn từ vựng nâng cao trong bài thi Speaking/ Writing để nâng band.
 • Có thể tự đánh giá phần trả lời Speaking/ Writing theo các tiêu chí chấm điểm và biết cách điều chỉnh phù hợp.
LỘ TRÌNH HỌC IELTS LỘ TRÌNH HỌC IELTS
NỘI DUNG KHÓA HỌC
 • Bổ sung vốn từ vựng nâng cao cần thiết và biết cách sử dụng khéo léo để nâng band.
 • Tăng cường luyện tập và áp dụng các chiến thuật cho các dạng bài Listening và Reading.
 • Luyện tập nhuần nhuyễn cả 3 parts trong bài thi IELTS Speaking theo các topic cập nhật mới nhất
 • Luyện viết thành thạo các dạng bài của Writing Task 1 và Task 2.
Làm bài test IELTS Online miễn phí
Lịch khai giảng lớp ielts mới nhất

Khai giảng liên tục hàng tháng,linh hoạt lựa chọn phù hợp với trình độ và lịch cá nhân của bạn nhất.

Khóa học toàn diện từ 0-7.0 dành cho bất kì ai,cam kết mục tiêu BẰNG VĂN BẢN!

Khóa học trình độ khai giảng lịch học
B-Foundation A course - IELTS trực tuyến (IL 3.0 - 4.0) (IL 3.0 - 4.0) 20/07/2024 20h00 (Thứ 7,5,3) đăng ký ngay
B-Pre-IELTS course - IELTS (IL 1.0 - 3.0) (IL 1.0 - 3.0) 22/07/2024 19h00 (Thứ 6,4,2) đăng ký ngay
B-Foundation A course - IELTS trực tuyến (IL 3.0 - 4.0) (IL 3.0 - 4.0) 22/07/2024 20h00 (Thứ 2,6) đăng ký ngay
Intensive course - IELTS trực tuyến (IL 5.0 - 6.0) (IL 5.0 - 6.0) 22/07/2024 20h00 (Thứ 4,2) đăng ký ngay
B-Pre-IELTS course - IELTS trực tuyến (IL 1.0 - 3.0) (IL 1.0 - 3.0) 23/07/2024 20h00 (Thứ 3,5,7) đăng ký ngay
B-Foundation A course - IELTS (IL 3.0 - 4.0) (IL 3.0 - 4.0) 24/07/2024 17h45 (Thứ 6,4,2) đăng ký ngay
B-Foundation B course - IELTS trực tuyến (IL 4.0 - 5.0) (IL 4.0 - 5.0) 24/07/2024 20h00 (Thứ 2,4,6) đăng ký ngay
B-Foundation B course - IELTS trực tuyến (IL 4.0 - 5.0) (IL 4.0 - 5.0) 24/07/2024 20h00 (Thứ 2,4,6) đăng ký ngay
B-Pre-IELTS course - IELTS trực tuyến (IL 1.0 - 3.0) (IL 1.0 - 3.0) 24/07/2024 20h00 (Thứ 2,4) đăng ký ngay
Advanced course - IELTS (IL 6.0 - 7.0) (IL 6.0 - 7.0) 25/07/2024 17h45 (Thứ 7,5,3) đăng ký ngay
Intensive course - IELTS trực tuyến (IL 5.0 - 6.0) (IL 5.0 - 6.0) 25/07/2024 17h45 (Thứ 7,3) đăng ký ngay
B-Pre-IELTS course - IELTS trực tuyến (IL 1.0 - 3.0) (IL 1.0 - 3.0) 26/07/2024 20h00 (Thứ 6,2) đăng ký ngay
B-Foundation A course - IELTS (IL 3.0 - 4.0) (IL 3.0 - 4.0) 26/07/2024 17h45 (Thứ 6,4,2) đăng ký ngay
Intensive course - IELTS trực tuyến (IL 5.0 - 6.0) (IL 5.0 - 6.0) 26/07/2024 17h45 (Thứ 2,4,6) đăng ký ngay
B-Pre-IELTS course - IELTS trực tuyến (IL 1.0 - 3.0) (IL 1.0 - 3.0) 26/07/2024 20h00 (Thứ 4,6) đăng ký ngay
B-Foundation B course - IELTS trực tuyến (IL 4.0 - 5.0) (IL 4.0 - 5.0) 27/07/2024 20h00 (Thứ 3,5,7) đăng ký ngay
Intensive course - IELTS (IL 5.0 - 6.0) (IL 5.0 - 6.0) 29/07/2024 17h45 (Thứ 6,4,2) đăng ký ngay
B-Pre-IELTS course - IELTS (IL 1.0 - 3.0) (IL 1.0 - 3.0) 29/07/2024 17h45 (Thứ 2,6) đăng ký ngay
Advanced course - IELTS trực tuyến (IL 6.0 - 7.0) (IL 6.0 - 7.0) 29/07/2024 17h45 (Thứ 2,4,6) đăng ký ngay
B-Pre-IELTS course - IELTS (IL 1.0 - 3.0) (IL 1.0 - 3.0) 30/07/2024 17h45 (Thứ 3,5,7) đăng ký ngay
B-Pre-IELTS course - IELTS (IL 1.0 - 3.0) (IL 1.0 - 3.0) 30/07/2024 17h45 (Thứ 7,5,3) đăng ký ngay
B-Foundation A course - IELTS (IL 3.0 - 4.0) (IL 3.0 - 4.0) 30/07/2024 20h00 (Thứ 3,5,7) đăng ký ngay
Foundation Junior IL (0 - 2.0) (IL 0 - 2.0) 30/07/2024 19h00 (Thứ 3,5) đăng ký ngay
Intensive course - IELTS (IL 5.0 - 6.0) (IL 5.0 - 6.0) 30/07/2024 17h45 (Thứ 3,5,7) đăng ký ngay
Advanced course - IELTS trực tuyến (IL 6.0 - 7.0) (IL 6.0 - 7.0) 30/07/2024 17h45 (Thứ 3,5,7) đăng ký ngay
B-Foundation A course - IELTS (IL 3.0 - 4.0) (IL 3.0 - 4.0) 31/07/2024 17h45 (Thứ 6,4,2) đăng ký ngay
B-Foundation B course - IELTS (IL 4.0 - 5.0) (IL 4.0 - 5.0) 31/07/2024 20h00 (Thứ 6,4,2) đăng ký ngay
B-Foundation B course - IELTS (IL 4.0 - 5.0) (IL 4.0 - 5.0) 31/07/2024 20h00 (Thứ 6,4,2) đăng ký ngay
Advanced course - IELTS (IL 6.0 - 7.0) (IL 6.0 - 7.0) 31/07/2024 20h00 (Thứ 2,4,6) đăng ký ngay
Intensive course - IELTS trực tuyến (IL 5.0 - 6.0) (IL 5.0 - 6.0) 31/07/2024 17h45 (Thứ 4,6) đăng ký ngay
B-Foundation B course - IELTS (IL 4.0 - 5.0) (IL 4.0 - 5.0) 01/08/2024 17h45 (Thứ 3,5) đăng ký ngay
B-Foundation A course - IELTS (IL 3.0 - 4.0) (IL 3.0 - 4.0) 02/08/2024 20h00 (Thứ 6,4,2) đăng ký ngay
Intensive course - IELTS trực tuyến (IL 5.0 - 6.0) (IL 5.0 - 6.0) 03/08/2024 20h00 (Thứ 3,5,7) đăng ký ngay
Intensive course - IELTS (IL 5.0 - 6.0) (IL 5.0 - 6.0) 09/08/2024 20h00 (Thứ 2,4,6) đăng ký ngay
B-Pre-IELTS course - IELTS (IL 1.0 - 3.0) (IL 1.0 - 3.0) 09/08/2024 17h45 (Thứ 2,4,6) đăng ký ngay
Foundation B course - IELTS (IL 4.0 - 5.0) (IL 4.0 - 5.0) 31/12/2024 9h00 (Thứ 4,2) đăng ký ngay
Advanced A course - IELTS trực tuyến (IL 1.0 - 7.0) (IL 1.0 - 3.0) 31/12/2024 9h00 (Thứ CN) đăng ký ngay
Foundation A course - IELTS (IL 3.0 - 4.0) (IL 3.0 - 4.0) 31/12/2024 9h00 (Thứ 2) đăng ký ngay
Intensive course - IELTS (IL 5.0 - 6.0) (IL 5.0 - 6.0) 31/12/2024 8h00 (Thứ 2) đăng ký ngay
Advanced course - IELTS (IL 6.0 - 7.0) (IL 6.0 - 7.0) 31/12/2024 8h00 (Thứ 2) đăng ký ngay
Pre-IELTS course - IELTS (IL 1.0 - 3.0) (IL 1.0 - 3.0) 31/12/2024 h00 (Thứ 2) đăng ký ngay
Pre-IELTS course - IELTS (IL 1.0 - 3.0) (IL 1.0 - 3.0) 31/12/2024 1h00 (Thứ 2) đăng ký ngay
Start 1 IELTS (2.0 - 3.5) trực tuyến (IL 2.0 - 3.5) 31/12/2024 9h00 (Thứ CN) đăng ký ngay
Ngoại khóa hè 2024 (IL 0 - 2.0) 01/01/2025 9h00 (Thứ 7) đăng ký ngay
Advanced A course - IELTS trực tuyến (IL 1.0 - 7.0) (IL 1.0 - 3.0) 31/12/2025 9h00 (Thứ CN) đăng ký ngay
Foundation A course - IELTS trực tuyến (IL 3.0 - 4.0) (IL 3.0 - 4.0) 31/12/2025 9h00 (Thứ CN) đăng ký ngay
Foundation B course - IELTS trực tuyến (IL 4.0 - 5.0) (IL 4.0 - 5.0) 31/12/2025 9h00 (Thứ CN) đăng ký ngay
Intensive course - IELTS trực tuyến (IL 5.0 - 6.0) (IL 5.0 - 6.0) 31/12/2025 9h00 (Thứ CN) đăng ký ngay
Advanced course - IELTS trực tuyến (IL 6.0 - 7.0) (IL 6.0 - 7.0) 31/12/2025 9h00 (Thứ CN) đăng ký ngay
BEGINNER Bổ trợ Tiền IELTS ONLINE 31/12/2025 9h00 (Thứ CN) đăng ký ngay
đăng ký ngay

*Các khóa cấp tốc luyện thi 1 kĩ năng vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline IELTS LangGo để có thêm thông tin.

*Lịch học có thể thay đổi, ưu tiên xếp lớp cho học viên đăng kí sớm.

TRUNG TÂM LUYỆN THI
#1 TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN ĐƯỢC HỌC VIÊN VÀ PHỤ HUYNH TIN TƯỞNG

Chinh Phục 9.0 Reading Nhờ Học IELTS Trực Tuyến tại LangGo

LangGo - Bí Mật Học Chuyên Nhật Vẫn Đạt 7.5 IELTS

Đạt học bổng toàn phần du học Hà Lan với IELTS 7.5 khi học tại LangGo

Săn học bổng du học Anh với IELTS 7.0 sau 3 tháng học tại LangGo

Học IELTS trực tuyến vẫn hiệu quả như thường - Học viên đạt 7.5 IELTS chia sẻ

Luyện thi IELTS online tại nhà đạt ngay 7.5 SPEAKING

Luyện thi IELTS online đạt ngay 7.5 SPEAKING cùng LangGo

Luyện thi IELTS online giúp mình đạt 7.5 Reading như thế nào?

Tiết Lộ Bí Quyết Đạt 8.5 IELTS Reading

LangGo - Mẹ BỈM SỮA 8.0 IELTS có tin được không?

BẮT ĐẦU HỌC IELTS

NGAY HÔM NAY,

TRẢI THẢM ĐỎ CHO

BẮT ĐẦU HỌC IELTS
Hãy để những thắc mắc của bạn được giải đáp, đăng ký thi thử và nhận tư vấn từ đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp của IELTS LangGo!

Đăng ký tư vấn miễn phí
Nhận ưu đãi đặc 10-20%

BẮT ĐẦU HỌC IELTS
0

NGÀY

BẮT ĐẦU HỌC IELTS
5

GIỜ

BẮT ĐẦU HỌC IELTS
0

PHÚT

BẮT ĐẦU HỌC IELTS
0

GIÂY

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

100+ GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ TẬN TÂM

IELTS LangGo tự hào là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phương pháp Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy - NLP vào huấn luyện và đào tạo, giúp truyền cảm hứng và tạo động lực giúp người học rút ngắn thời gian học tiếng Anh, thay đổi tư duy và hình thành thói quen của người thành đạt.

Năng lực ngôn ngữ cao, trình độ 8.0+ IELTS

Được đào tạo về nghiệp vụ sư phạm

Thành thạo phương pháp giảng dạy quốc tế Lập trình tư duy ngôn ngữ (NLP)

Kinh nghiệm luyện thi IELTS đạt/vượt band điểm mục tiêu cho nhiều học viên

HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ IELTS LANGGO

Những thành công của học viên sau mỗi khóa học là niềm tự hào của IELTS LangGo và là minh chứng uy tín nhất
cho chất lượng giảng dạy của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN SỚM, NHẬN ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT