Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Các thì trong Tiếng Anh Lớp 7: Công thức và bài tập có đáp án

Nội dung [Hiện]

Trong chương trình tiếng Anh lớp 7, các bạn học sinh sẽ được làm quen với nhiều chủ điểm ngữ pháp mới trong đó có chuyên đề về các thì. Các thì trong Tiếng Anh lớp 7 bao gồm 4 thì cơ bản: Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, tương lai đơn.

Để giúp các bạn dễ dàng ôn tập, IELTS LangGo sẽ hệ thống kiến thức và tổng hợp bài tập có đáp án giúp bạn thực hành và nắm chắc kiến thức. Các bạn cùng học ngay nhé.

Tổng hợp các thì tiếng Anh lớp 7: lý thuyết và bài tập
Tổng hợp các thì tiếng Anh lớp 7: lý thuyết và bài tập

1. Tổng hợp các thì trong tiếng Anh lớp 7

Để có thể dễ dàng chinh phục bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 7, các bạn học sinh cần phải nắm chắc những kiến thức cơ bản bao gồm công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết của từng thì. IELTS LangGo sẽ cùng bạn ôn tập lại nhé.

1.1. Thì hiện tại đơn

a. Khái niệm thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn (Simple Present) diễn tả một sự thật hiển nhiên, chân lý, thói quen hay một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại ở hiện tại.

Cấu trúc các thì trong tiếng Anh lớp 7
Cấu trúc các thì trong tiếng Anh lớp 7

b. Công thức thì hiện tại đơn

 

Động từ to be

Động từ thường

Khẳng định

S + am/is are + O

Ví dụ: I am a doctor. (Tôi là một bác sĩ.)

S + V(s/es) + O

Ví dụ: He has short hair. (Anh ta có mái tóc ngắn.)

Phủ định

S + am/is / are + NOT + O

Ví dụ: Her hair is not black. (Tóc của cô ấy không phải màu đen.)

S +  do/does + not + V + O

Ví dụ: Clara doesn't have Literature on Tuesday. (Clara không có tiết Văn vào thứ Ba.)

Nghi vấn         

Am/is/are + S + O?

Yes, S + am/is/are

No, S + am/is/are + not

Ví dụ: Is he your classmate? No, he isn’t. (Có phải anh ấy là bạn cùng lớp của bạn không? Không phải.)

Do/does + S + V?

Yes, S + do/does

No, S + do/does + not

Ví dụ: Is it sunny in spring? Yes, it does. (Mùa xuân trời có nắng không? Có.)

c. Cách dùng thì hiện tại đơn

 • Diễn tả sự thật hiển nhiên, chân lý:

Ví dụ: The weather is cold in the winter. (Thời tiết lạnh vào mùa đông.)

 • Diễn tả thói quen, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần

Ví dụ: I eat breakfast before 8 a.m. every day. (Tôi ăn sáng trước 8 giờ sáng hàng ngày.)

 • Diễn tả lịch trình, thời khóa biểu:

Ví dụ: The bus arrives at the station at 6 a.m. every morning. (Xe buýt đến trạm lúc 6 giờ sáng mỗi sáng.)

d. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Trong câu chia thì hiện tại đơn thường có các trạng từ chỉ tần suất:

 • often, usually, frequently: thường xuyên
 • always, constantly: luôn luôn
 • sometimes, occasionally: thỉnh thoảng
 • every day/ week/ month…: mỗi ngày/mỗi tuần/mỗi tháng
 • seldom, rarely: hiếm khi
 • never: không bao giờ

Xem thêm: Công thức và 80+ câu bài tập thì hiện tại đơn lớp 7 có đáp án

1.2. Hiện tại tiếp diễn

a. Khái niệm thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) dùng để diễn tả những sự việc hay hành động đang xảy ra ngay thời điểm nói hay xung quanh thời điểm nói và hành động đó vẫn chưa chấm dứt.

Ôn tập công thức các thì trong tiếng Anh lớp 7
Ôn tập công thức các thì trong tiếng Anh lớp 7

b. Công thức thì hiện tại tiếp diễn

Khẳng định

S + am/is/are + V-ing + O

Ví dụ: He is reading a book now. (Bây giờ anh ấy đang đọc một cuốn sách.)

Phủ định

S + am/is/are + not + V-ing + O

Ví dụ: My father is not watching TV at the moment. (Bố không xem TV vào lúc này.)

Nghi vấn         

Am/is/are + S + V-ing + O?

Yes, S + am/is/are

No, S +  am/is/not

Ví dụ: Are you studying Japanese? No, I'm not. (Bạn đang học tiếng Nhật à? Không)

c. Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

 • Diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

Ví dụ: They are studying now. (Bây giờ họ đang học.)

 • Dùng để yêu cầu, mệnh lệnh, đề nghị

Ví dụ: Be quiet! Our teacher is teaching in class. (Hãy im lặng! Giáo viên của chúng tôi đang giảng dạy trên lớp.)

 • Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước

Ví dụ: My parents are flying to Canada tomorrow. (Bố mẹ tôi sẽ bay tới Canada vào ngày mai.)

 • Diễn tả sự than phiền về một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây khó chịu, với phó từ "always"

Ví dụ: She is always borrowing my motorbike to go shopping instead of her own. (Cô ấy luôn mượn xe máy của tôi để đi mua sắm thay vì xe của cô ấy.)

Lưu ý: Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức như see, to be, hear, remember, understand, feel, think, know, want, love, hate, like, realize, seem, forget, glance, smell,...

Ví dụ: Mai wants to go to Thao Cam Vien park at the moment. (Hiện tại Mai muốn đi công viên Thảo Cầm Viên.)

d. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

Để nhận biết và chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn, các bạn có thể dựa vào các dấu hiệu sau:

 • Các trạng từ chỉ thời gian: at the moment (ngay lúc này), It’s + giờ cụ thể + now, now (bây giờ), right now (ngay bây giờ), at present (hiện tại),...
 • Một số động từ: Watch!/Look! (Nhìn kìa), Watch out! = Look out! (Coi chừng!), Listen! (Nghe này!), Keep silent! (Hãy giữ im lặng!),...

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 7 cơ bản & nâng cao

1.3. Thì quá khứ đơn

a. Khái niệm thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn (Past Simple) dùng để diễn tả một hành động hoặc sự việc nào đó đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ.

b. Công thức thì quá khứ đơn

 

Động từ to be 

Động từ thường

Khẳng định

S + was/were + O

(I/He/She/It + was

We/You/They + were)

Ví dụ: They was at library yesterday. (Họ đã ở thư viện ngày hôm qua.)

S + V-ed/V2 + O

Ví dụ: She got her hair cut. (Cô ấy đã cắt tóc.)

Phủ định

S + was/were + NOT + O

Ví dụ: My parent wasn’t at home yesterday. (Hôm qua bố mẹ tôi không có ở nhà.)

S +  did  + not + V + O

Ví dụ: We didn’t go to camping in the end. (Cuối cùng chúng tôi đã không đi cắm trại.)

Nghi vấn         

Was/were + S + O?

Yes, S + was/were

No, S + wasn't/weren’t

Ví dụ: Was Bobby ill? No, he wasn’t. (Có phải Bobby bị ốm không? Không, anh ấy không bị ốm)

Did + S + V + O?

Ví dụ: Did students finish their homework? Yes, they did. (Bạn đã hoàn thành việc nhà chưa? Tôi đã làm xong rồi.)

c. Cách dùng thì quá khứ đơn

 • Diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ: My manager went to HCMC last week. (Người quản lý của tôi đã đến TP HCM vào tuần trước.)

 • Diễn tả một hành động lặp lại, thói quen trong quá khứ

Ví dụ: He used to play basketball with his friends when he was young. (Anh ấy từng chơi bóng rổ với bạn bè khi còn trẻ.)

 • Diễn tả một hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ

Ví dụ: He left the house. Then he drove away. (Anh ấy đã rời khỏi nhà. Sau đó anh ta lái xe đi.)

Quá khứ đơn là một trong các thì trong tiếng Anh lớp 7
Quá khứ đơn là một trong các thì trong tiếng Anh lớp 7

d. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Trong câu xuất hiện các từ: ago, last night/last month/last week/last year, yesterday, when,…

Xem thêm: Lý thuyết & 80+ câu bài tập thì quá khứ đơn lớp 7 có đáp án

1.4. Thì tương lai đơn

a. Khái niệm thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn (Simple Future) được dùng để diễn tả hành động bất chợt hay không có kế hoạch chuẩn bị mà có tính tự phát ngay tại thời điểm người nói.

b. Công thức thì tương lai đơn

Khẳng định

S + will + V + O

Ví dụ: They will catch a train back to Hanoi. (Họ sẽ bắt chuyến tàu trở về Hà Nội.)

Phủ định

S + will + not (won't) + V + O

Ví dụ: Tom won’t tell his parent that story. (Tom sẽ không kể cho bố mẹ nghe câu chuyện đó.)

Nghi vấn         

Will + S + V + O?

Yes, S + WILL

No, S + WON’T

Ví dụ: Will you come to their party tomorrow? No, I won't. (Bạn sẽ đến bữa tiệc của họ vào ngày mai chứ? Không, tôi sẽ không đến.)

c. Cách dùng thì tương lai đơn

Một trong các thì cơ bản trong tiếng Anh lớp 7 - Tương lai đơn
Một trong các thì cơ bản trong tiếng Anh lớp 7 - Tương lai đơn
 • Diễn tả một quyết định/dự định nhất thời xảy ra ngay thời điểm nói

Ví dụ: Are you going to the supermarket? Yes, I will go with my mother. (Bạn có đi siêu thị không? Ừ, tôi sẽ đi cùng mẹ.)

 • Diễn tả một dự đoán không có căn cứ

Ví dụ: I think she will go to the pagoda. (Tôi nghĩ cô ấy sẽ đi chùa.)

 • Diễn tả một yêu cầu/đề nghị ai đó làm gì

Ví dụ: Will you please text me? (Bạn vui lòng nhắn tin cho tôi nhé?)

d. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Xuất hiện các từ: in the future (trong tương lai), tomorrow (ngày mai), someday/one day (một ngày nào đó), in seven days (7 ngày tới),…

Xem thêm: Thì tương lai đơn lớp 7: Công thức, cách dùng và bài tập có đáp án

2. Sơ đồ các thì trong Tiếng Anh lớp 7

Để dễ dàng ghi nhớ, bạn có thể vẽ sơ đồ các thì trong tiếng Anh lớp 7 theo mẫu dưới đây. Các bạn có thể vẽ sơ đồ chi tiết cho từng thì để học nhé, lưu ý là thông tin trên sơ đồ nên được trình bày rõ ràng và logic.

 

Mẫu sơ đồ tất cả các thì trong Tiếng Anh lớp 7
Mẫu sơ đồ tất cả các thì trong Tiếng Anh lớp 7

3. Bài tập các thì trong tiếng Anh lớp 7

Để thành thạo cách dùng và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, các bạn hãy cùng làm bài tập các thì trong tiếng Anh lớp 7 dưới đây nhé.

Bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 7
Bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 7

3.1. Bài tập thì hiện tại đơn

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc

1. He (not study) ________ English on Monday.

2. Sam (have) ________ a new blonde haircut today.

3. ________ she (live) ________ in the dormitory?

4. My brother (work) ________ in a foreign company.

5. He (live)________ with his family in London.

6. They (fly)________ to Japan every year.

7. The school (close)________ at 5 p.m.

8. Brian is so smart that he (pass)________ many tests without even trying.

9. My aunt (write)________ to my grandmother once a month.

10. He (not live) ________ in New York city.

Bài tập 2: Phát hiện và sửa lỗi sai trong câu

1. He go to school by bike every morning.

2. She not like to eat chicken.

3. The cat chase the mouse around the table.

4. They not have any juice for guests.

5. It rain a lot today.

6. The childrens play game in the living room.

7. Mary and Mathew is good classmates.

8. My mother work in a hospital as a nurse.

9. Lily don’t like to watch scary movies.

10. They goes to the capital every weekend.

3.2 Bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Bài tập 3: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. Listen! Someone (laugh) ………………….. in the teacher's room.

2. Now we (try) ………………….. best to pass the final examination.

3. Keep silent! You two (shout) ………………….. so loudly.

4. Now he (lie) ………………….. to his father about his bad marks.

5. She (not work) ………………….. in their office now.

6. Be careful! The bus (go) ………………….. so fast.

7. ………………….. your friend (sit) ………………….. next to the handsome boy over there at present?

8. It’s 11 o’clock, and my mother (cook) ………………….. lunch in the kitchen.

9. I (not stay) ………………….. at my apartment at the moment.

10. At present they (travel) ………………….. to Toronto.

Bài 4: Viết lại những câu sau dựa vào những từ cho sẵn.

1. My/ uncle/ water/ some flowers/ the/ garden.

……………………………………………………………………………

2. Mrs. Smith/have / dinner/ her/ colleagues/ a/ Vietnamese restaurant.

……………………………………………………………………………

3. My/ teacher/ draw/ a/ beautiful/ picture

……………………………………………………………………………

4. My/ cousin/ clean/ her apartment/.

……………………………………………………………………………

5. We/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ bus/ station.

……………………………………………………………………………

Bài tập 5: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau.

1. Susan has just started evening classes. She ................. Vietnamese.

A. is learning

B. am learning

C. are learning

D. learning

2. Thomas ............................. three essays at the moment.

A. is writing

B. are writeing

C. does writeing

D. are writing

3. My brother .......................... his pictures at the moment.

A. isn’t paint

B. aren’t painting

C. isn’t painting

D. don’t painting

4. They ........................ the artificial flowers of silk now?

A. are makeing

B. are made

C. is making

D. are making

5. Watch! The woman ......................... the children to the national park.

A. is takeing

B. are takeing

C. is taking

D. are taking

6. They ……………….. tomorrow.

A. is coming

B. are coming

C. coming

D. are comes

7. The architectures ................................a new house right now.

A. are designing

B. am designing

C. is designing

D. design

8. The manager .................................... all the employees now.

A. are instructing

B. instruct

C. instructs

D. are instructing

9. We ...............................the flowers in our garden at present.

A. don’t plant

B. didn’t plant

C. aren’t planting

D. isn’t planting

10. My brother ............................... his car at the moment.

A. is repairing

B. doesn’t repair

C. don’t repair

D. are repairing

11. Listen! The teacher.......................a new grammar to our class.

A. are explaining

B. is explaining

C. explained

D. explains

3.3 Bài tập thì quá khứ đơn

Bài tập 6: Chia động từ trong ngoặc.

1. My younger brother _________ (not/use) his laptop yesterday.

2. Hani _________ (listen) the podcast last night.

3. I _________ (go) to the concert after studying.

4. He was very upset, so he _________ (leave) the school early.

5. Last week my family _________ (visit) Guom Lake in Ha Noi.

6. My cousin _________ (go) to the zoo yesterday.

7. What _________ my grandmother _________ (eat) for dinner yesterday?

8. My best friend _________ (write) for me several letters.

9. I _________ (return) to Taiwan yesterday.

10. She _________ (prepare) lunch with her husband yesterday.

Bài tập 7: Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

1. visited / last year / Hanoi / We.

2. played / 2 days / they / ago / tennis.

3. cooked / soup / for his friends / yesterday / he.

4. visited / Cat Ba / summer / last / they.

5. yesterday / rained / It.

6. not / yesterday / at school / was / He.

7. Did / yesterday / go / they / to the supermarket?

8. bought / new / motorbike / she / a.

9. watched / last night / a trendy movie / their class.

10. ate / at a Korean restaurant / dinner / Lisa / last month.

11. not / last month / were / at the Westlife concert / They.

3.4 Bài tập thì tương lai đơn

Bài tập 8: Chia động từ trong ngoặc.

1. Because of the bad weather, the music concert _____________ (not / take) place at 7:30 p.m.

2. If there is no storm, our team ___________________ (go) to climb the mountain.

3. She _________________ (not / buy) this skirt, because it is not suitable with her.

4. I think it ___________ (not / rain) tomorrow.

5. I’m afraid he _____________________ (not / be) able to come to our party.

6. I __________ (not /clean) my room.

7. I guess, my sister ________________ (not / pass) the driving exam.

8. Because of the traffic jam, I_________ (not / take) the bus at 7 am.

9. My trainer ___________ (not / eat) the pasta.

10. It’s 9 pm. We ___________________ (not / wait) for Mr. Simon.

Bài tập 9: Chọn đáp án đúng từ các từ đã cho trong ngoặc.

1. She _____ arrive on time. We think so. (will/not/is)

2. They _____ get there until after dark. (won't/will/willn't)

3. We don’t ________ go camping today. (thinking/think we'll/think we)

4. They won’t ________ until they get there. (have known/know/knowing)

5. Will you _____ at the rehearsal on Monday? (have/be/go)

6. Will your folks _____ before Sunday? (leave/leaves/leaving)

7. We will _____ what your mother tells. (to see/see/seeing)

8. It ________ tomorrow. (rains/will rain/is raining)

9. I ________ back before July. (will/am being/'ll be)

10. We're going to the grocery store. We think _____ buy snacks. (we'd/we've/we'll)

ĐÁP ÁN

Bài tập 1

1. He doesn’t study English on Monday.

2. Sam has a new blonde haircut today.

3. Does she live in the dormitory?

4. My sister works in a foreign company.

5. He lives with his family in London.

6. They fly to Japan every year.

7. The school closes at 5 p.m.

8. Brian is so smart that he passes many tests without even trying.

9. My aunt writes to my grandmother once a month.

10. He does not live/ doesn’t live in New York city.

Bài tập 2

1. go => goes

2. not => does not/doesn't

3. chase => chases

4. not => do not

5. rain => rains

6. childrens => children

7. is => are

8. work => works

9. don't => does not/doesn't

10. goes => go

Bài tập 3

1. is laughing

2. are trying

3. are shouting

4. is lying

5. is not working/isn't working

6. is going

7. Is - sitting?

8. is cooking

9. am not staying

10. are traveling

Bài tập 4

1. My uncle is watering some flowers in the garden.

2. Mrs. Smith is having dinner with her colleagues in a Vietnamese restaurant.

3. My teacher is drawing a (very) beautiful picture.

4. My cousin is cleaning her apartment.

5. We are asking a woman about the way to the bus station.

Bài tập 5

1. A

2. A

3. C

4. D

5. C

6. B

7. A

8. A

9. C

10. A

11. B

Bài tập 6

1. didn’t use

2. listened

3. went

4. left

5. visited

6. went

7. did - eat

8. wrote

9. returned

10. prepared

Bài tập 7

1. We visited Hanoi last year.

2. They played tennis 2 days ago.

3. He cooked soup for his friends yesterday.

4. They visited Cat Ba last summer.

5. It rained yesterday.

6. He was not at school yesterday.

7. Did they go to the supermarket yesterday?

8. She bought a new motorbike.

9. Their class watched a trendy movie last night.

10. Lisa ate dinner at a Korean restaurant last month.

11. They were not at the Westlife concert last month.

Bài tập 8

1. won’t take

2. will go

3. won’t buy

4. won’t rain

5. won’t be

6. won’t clean

7. won’t pass

8. won’t take

9. won’t eat

10. won’t wait

Bài tập 9

1. will

2. won’t

3. think we’ll

4. know

5. be

6. leave

7. see

8. will rain

9. ‘ll be

10. we’ll

Với phần hệ thống kiến thức cơ bản và bài tập các thì trong tiếng Anh lớp 7 được tổng hợp bên trên, IELTS LangGo hi vọng các bạn học sinh đã nắm vững về chủ điểm ngữ pháp này.

Đừng quên theo dõi những bài học bổ ích tiếp theo từ LangGo nhé! Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ