Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Kỳ thi IELTS là kỳ thi không chỉ dành riêng cho các bạn học sinh mà còn là dành cho rất nhiều lứa tuổi khác, kể cả những người đang đi làm. Không phải ai cũng có đủ thời gian dành cho việc ôn luyện IELTS, vì thế hy vọng lộ trình luyện thi IELTS cấp tốc trong 1 tháng dưới đây có thể giúp các bạn trong việc luyện thi IELTS.

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC TRONG 1 THÁNG 1

I. Phần mở đầu

Thời khóa biểu ở dưới đây là gợi ý cho các bạn thí sinh trong việc đưa ra lộ trình luyện thi IELTS cấp tốc trong 1 tháng, bao gồm việc làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng câu hỏi trong kỳ thi và áp lực của kỳ thi. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên tận dụng hết cơ hội và thời gian rảnh để luyện tập thêm. Lịch học dưới đây bao gồm các bài học và phần luyện tập cho 6 ngày một tuần, trung bình 3-4 giờ/ngày. Các bạn nên dành 1 ngày trong tuần để nghỉ ngơi hoàn toàn hay học tiếng Anh một cách chủ động hơn bằng cách xem phim hay nghe nhạc và tin tức.

II. Các việc cần làm trước khi lên lộ trình luyện tập

Trước khi bước vào việc chuẩn bị cho lộ trình luyện thi IELTS cấp tốc trong 1 tháng của bạn, các bạn hãy xác định rõ mục tiêu của các bạn là gì và chuẩn bị tất cả các tài liệu liên quan, có thể từ gợi ý của bạn bè hay của những người có uy tín. Và quan trọng nhất trong quá trình luyện tập này đó là bạn hãy tìm một người mà bạn cảm thấy tin tưởng để đưa ra các lời khuyên thật hữu ích cho bạn trong quá trình luyện tập cũng như sửa sai kịp thời nhé.

III. Lộ trình luyện thi IELTS cấp tốc trong 1 tháng

Tuần 1: Ở tuần đầu tiên, các bạn không cần quá căng thẳng, hãy chọn lựa các tài liệu phù hợp cho lộ trình luyện thi IELTS cấp tốc trong 1 tháng của bạn nhé.

Ngày 1:

Bài học: (Speaking + Writing + Reading)

– Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Speaking” và “Giới thiệu chung về IELTS Writing”

– Xem video “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” – Reading

 • Luyện tập: (Reading + Speaking + Writing)

– Làm bài tập “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” và xem video Chữa bài – Reading

– Làm thử 1 bài test Speaking và Writing trong vòng 1 tiếng 30 phút như kỳ thi thật để làm quen với cấu trúc bài thi của 2 kỹ năng trên.

Ngày 2:

 • Bài học: (Listening + Speaking)

– Xem video bài 2 “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

– Học phần Ôn Tập chủ đề mô tả người để học từ vựng và học 2 bài tùy chọn cùng chủ đề Speaking Task 2

– Học 2 topic tùy chọn của Speaking Task 1

 • Luyện tập: (Listening + Speaking)

– Làm bài tập “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

Ngày 3:

 • Bài học: (Reading + Listening + Speaking)

– Xem video “Tìm vị trí thông tin trong passage” – Reading

– Xem video “Dạng bài Gap Filling 1 và 2” – Listening

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1

 • Luyện tập: (Listening + Speaking)

– Làm bài tập “Dạng bài Gap Filling 1 và 2” – Listening

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

Ngày 4:

 • Bài học: (Writing + Speaking)

– Xem video “Cách viết dạng bài Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

– Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 2

– Học 2 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1.

 • Luyện tập: (Writing + Speaking)

– Xem bài sửa Speaking.

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để được sửa bài.

– Tự luyện viết dạng bài Opinion (Writing) bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 5:

 • Bài học: (Writing + Speaking)

– Xem video “Cách viết dạng bài Discuss” và phần Ôn Tập, video “Cách viết dạng bài Discuss Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

– Học 4 topic tiếp theo của Speaking Task 1.

 • Luyện tập: (Writing + Speaking)

– Tự luyện tập viết dạng bài Discuss và Discuss Opinion – Writing task 2 bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải bài lên forum để được chữa bài.

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được sửa bài.

– Xem bài sửa Speaking.

– Xem bài sửa Writing Opinion

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC TRONG 1 THÁNG 2

Lộ trình luyện thi IELTS cấp tốc trong 1 tháng ở tuần 2:

Ngày 1:

 • Bài học (Reading + Listening)

– Xem video “Dạng Gap Filling” và chữa bài tập Gap Filling – Reading

– Xem video “Dạng bài Multiple Choice 1 lựa chọn” – Listening

 • Luyện tập (Writing + Listening)

– Xem bài sửa Writing Discuss và Discuss Opinion

– Làm bài tập Multiple Choice 1 lựa chọn – Listening

Ngày 2

 • Bài học: (Speaking + Listening)

– Học phần Ôn tập Mô tả một địa điểm để làm quen với từ vựng cần thiết, nghe 3 file của Speaking task 2

– Học 2 topic tiếp theo của Speaking task 1

– Xem video “Dạng bài Multiple Choice nhiều lựa chọn” – Listening

 • Luyện tập: (Speaking + Listening)

– Làm bài tập Multiple Choice nhiều lựa chọn – Listening

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó up lên forum để chữa bài.

– Xem bài sửa Speaking ngày 1

Ngày 3

 • Bài học: (Writing + Reading)

– Xem video “Cách viết dạng bài Causes Solution” và phần Ôn Tập – Writing task 2

– Xem video “Dạng Summary Filling” và chữa bài tập Summary Filling – Reading

 • Luyện tập: (Writing + Speaking)

– Tự luyện viết dạng Cause & Solution với đề thi thật. Sau đó up lên forum để chữa bài.

– Xem bài sửa speaking ngày 2 và ôn tập lại các từ vựng đã học.

Ngày 4

 • Bài học: (Speaking)

– Học 3 topic tiếp theo cùng chủ đề đang học “Mô tả một địa điểm” của Speaking Task 2

– Học 5 topic tiếp theo của Speaking task 1

 • Luyện tập: (Writing + Speaking)

– Xem bài sửa Writing Causes Solution.

– Tự luyện tập Writing các dạng đã học với đề thi thật. Sau đó up lên forum để chữa bài.

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để chữa bài.

Ngày 5

 • Bài học: (Speaking + Writing)

– Học phần ôn tập chủ đề mô tả sự kiện trong quá khứ để làm quen với từ vựng cần thiết và nghe 3 file với chủ đề liên quan – Speaking task 2

– Xem video “Cách viết dạng bài 2 Part Question” và phần Ôn Tập – Writing task 2

 • Luyện tập: (Speaking + Writing)

– Xem bài sửa Writing ngày 4

– Xem bài sửa Speaking ngày 4

– Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

– Tự luyện Writing dạng 2 Part Question với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 6

 • Bài học: (Speaking + Reading)

– Học 5 topic tiếp theo của Speaking Task 1

– Học 2 topic tiếp theo cùng chủ đề đang học của Speaking task 2

– Xem video “True/False/Not given” và “Multiple Choice” và phần chữa bài tương ứng – Reading

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Speaking)

– Xem bài sửa Writing ngày 5

– Xem bài sửa Speaking ngày 5

– Làm 1 đề Reading và Listening trong IELTS Cambridge 8

– Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC TRONG 1 THÁNG 2

Tuần 3

Các bạn đã đi được nửa chặng đường của lộ trình luyện IELTS cấp tốc trong 1 tháng, hãy cố gắng kiên trì và hoàn thành nốt chặng đường này nào!

Ngày 1

 • Bài học: (Listening + Reading)

– Xem video “Dạng bài Matching” – Listening

– Xem video “Dạng bài Matching” – Reading

 • Luyện tập: (Listening + Reading)

– Xem bài sửa Speaking

– Làm bài tập Matching Listening

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 8

Ngày 2

 • Bài học: (Writing + Speaking)

– Xem video “Cách viết dạng bài Line Graph và Bar Chart” và phần ôn tập tương ứng

– Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 1

– Học phần ôn tập Mô Tả một đối tượng và nghe 2 file cùng chủ đề – speaking task 2

 • Luyện tập: (Writing + Speaking)

– Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

– Tự luyện Writing dạng line graph và bar chart với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 3

 • Bài học: (Reading + Listening + Speaking)

– Xem video “Match headings” và “Match information with paragraphs” – Reading

– Xem video “Labelling a graph” và “Labelling a diagram” – Listening

– Học 4 topic tiếp theo của Speaking task 1

 • Luyện tập: (Reading + Listening)

– Xem bài sửa Speaking ngày 2

– Xem bài sửa Writing ngày 2

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 8

Ngày 4

 • Bài học: (Speaking + Writing)

– Học 3 topic tiếp theo cùng chủ đề của IELTS Speaking task 2

– Xem video “Cách viết dạng Pie chart” và phần Ôn tập – writing task 1

 • Luyện tập: (Speaking + Writing)

– Tự luyện viết Writing Task 1 dạng Pie chart và tải lên forum để được chữa bài

– Tự luyện speaking với các chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Ngày 5

 • Bài học: (Speaking + Writing)

– Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 1 và 3 file cùng chủ đề đang học của Speaking task 2

– Xem video “Cách viết dạng Table” và phần Ôn tập – writing task 1

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Speaking + Writing)

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 9

– Tự luyện speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

– Tự luyện writing task 1 dạng Table với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa Writing ngày 4

Ngày 6

 • Bài học: (Writing)

– Xem video “Cách viết dạng Process” và phần Ôn tập – writing task 1

 • Luyện tập: (Writing + Reading + Listening)

– Xem bài sửa Writing ngày 5

– Xem bài sửa Speaking ngày 5

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 9

– Tự luyện writing task 1 dạng bài Process và tải lên forum để được chữa bài

Tuần 4

Ngày 1

 • Bài học: (Writing + Speaking)

– Xem video “Cách viết dạng Map” và phần Ôn tập – writing task 1

– Học 2 topic tiếp theo của speaking task 1

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của speaking task 2

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Speaking + Writing)

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 9

– Tự luyện writing task 1 dạng Map và tải bài lên forum để được chữa bài

– Tự luyện speaking với chủ đề đã học và tải bài lên forum để được chữa bài

– Xem bài sửa dạng Process

Ngày 2

 • Bài học: (Writing + Speaking)

– Xem tất cả video bonus của Writing

– Học 4 topic tiếp theo của speaking task 1

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Writing + Speaking)

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 9

– Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa dạng Map

– Xem bài sửa Speaking ngày 1

Ngày 3

 • Bài học: (Speaking)

– Học 2 topic đầu tiên của speaking part 3

– Học 3 topic/file nghe tùy chọn của speaking task 2

 • Luyện tập: (Listening + Reading + Writing + Speaking)

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 10

– Tự luyện Writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

– Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

– Xem bài sửa ngày 2

Ngày 4

 • Bài học: (Speaking)

– Học 3 topic tiếp theo của speaking task 3

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Writing + Speaking)

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 10

– Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

– Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học

– Xem bài sửa Writing ngày 3

– Xem bài sửa Speaking ngày 3

Ngày 5

 • Bài học: (Speaking)

– Học 2 topic còn lại của speaking task 3

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Writing + Speaking)

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 10

– Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

– Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học

– Xem bài sửa Writing ngày 4

Ngày 6

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Writing + Speaking )

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 10

– Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật

– Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học

– Xem bài sửa Writing ngày 5

LỘ TRÌNH LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC TRONG 1 THÁNG 4

Nếu các bạn còn thời gian:

– Hãy xem lại các từ vựng và cấu trúc câu đã học

– Hãy xem lại các video về các lỗi sai các bạn thường gặp trong Reading và Listening

– Luyện tập thêm sách IELTS Cambridge 11 và các sách IELTS khác

– Luyện tập thêm writing và chủ đề speaking còn yếu và tải lên forum để được chữa bài, cải thiện kỹ năng liên tục

– Thường xuyên nghe video của TED talks hay những kênh tương tự và tập viết chính tả hay ghi chú lại ý chính của từng video. Nếu có thể hãy tự thu âm và trình bày lại về nội dung của đoạn video để chủ động sử dụng tất cả kiến thức đã học.

- Tham khảo những bí quyết học ielts cho người mới bắt đầu để gia tăng kinh nghiệm thực chiến đề thi.

IV. Phần kết

Sau quá trình luyện thi IELTS cấp tốc trong một tháng đầy vất vả này của bạn hẳn là sẽ đến quá trình chuẩn bị cho kỳ thi. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một tâm lý thật thoải mái và đặc biệt nhớ mang chứng minh thư để bước vào kỳ thi IELTS của riêng mình nhé. Chúc các bạn may mắn trong kỳ thi của mình.

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
Hỗ trợ trực tuyến