Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Describe a person who has interesting ideas and opinions Speaking Sample

Nội dung [Hiện]

Describe a person who has interesting ideas and opinions là một đề bài có thể khiến nhiều bạn cảm thấy bối rối nếu chưa từng gặp trước đây.

Để giúp các bạn không bị lúng túng trong phòng thi, dễ dàng hơn trong việc lên ý tưởng cũng như có thêm những từ vựng hay về chủ đề này, IELTS LangGo sẽ mang đến cho các bạn bài mẫu Part2 và Part 3 được biên soạn bởi giảng viên 8.5 IELTS.

Tham khảo ngay nhé.

Bài mẫu Describe a person who has interesting ideas or opinions
Bài mẫu Describe a person who has interesting ideas or opinions

1. Dàn ý cho đề bài Describe a person who has interesting ideas and opinions

Trong phần thi IELTS Speaking part 2, bạn có thể sẽ nhận được một cue card từ giám khảo với yêu cầu như sau:

Describe a person who has interesting ideas and opinions.

You should say:

 • Who this person is
 • What this person does
 • How you knew him/her
 • And explain why you think his / her ideas or opinions are interesting.

Đây là một chủ đề tả người khá thú vị. Dù có vẻ phức tạp nhưng các bạn hãy liên tưởng tới một người thân hoặc người nổi tiếng nào đó mình thần tượng. Chỉ cần họ có một vài ý tưởng hay ý kiến thú vị là đủ. Đừng suy nghĩ quá phức tạp vì sẽ mất thời gian mà không đạt được hiệu quả.

Các bạn có thể dựa vào các cue questions để dễ lên ý tưởng hơn nhé:

 • Who this person is

Phần mở đầu các bạn hãy giới thiệu người này là ai, có thể nói về mối quan hệ với mình hoặc đặc điểm nào khiến mình thấy họ có ý tưởng thú vị.

 • What this person does

Phần này các bạn có thể nói về công việc của họ liệu có liên quan đến sáng tạo không hay họ áp dụng những ý kiến và ý tưởng sáng tạo của mình vào đâu.

 • How you know him/her

Cũng hãy nhắc tới việc mình biết đến người này trong cuộc sống hay qua truyền thông.

 • And explain why you think his / her ideas or opinions are interesting.

Phần này hãy mở rộng hơn và giải thích tại sao mình nghĩ những ý tưởng và ý kiến của người này là thú vị và mình có học hỏi được gì từ họ không.

Outline tham khảo cho đề bài Describe a person who has interesting ideas

Trong 1’ chuẩn bị, hãy note lại ngắn gọn các ý để triển khai khi nói nhé.

Tham khảo phần note sau đây:

 • Who this person is: content creator - Youtuber - foreigner in VN
 • What this person does: create funny videos - life in VN - talk to people
 • How you know him/her: appear on TV show - Youtube channel
 • And explain why you think his / her ideas or opinions are interesting: hilarious - funny scenarios - positive energy - cultural appreciation

2. Bài mẫu Describe a person who has interesting ideas or opinions IELTS Speaking Part 2

Sau 1’ chuẩn bị và lên ý tưởng thì bạn hãy bắt đầu bài nói thật thoải mái tự tin nhé. Bài nói Part 2 nên kéo dài từ 1’30s đến 2’ nhưng đừng quá lan man vào những ý đầu mà phát triển ý chính quá sơ sài hoặc không có đủ thời gian

Bạn hãy cố gắng căn giờ, chỉ cho bản thân 2 phút để nói Part 2 và làm quen với việc này nhé.

Tham khảo sample sau đây:

Describe a person who always has interesting ideas or opinions Speaking Sample
Describe a person who always has interesting ideas or opinions Speaking Sample

Come to think of it, I don’t actually know a lot of people who are creative but if I have to talk about someone, it has to be a content creator. So today, I’d like to tell you about Phúc Mập, a YouTuber who became well-known because of his captivating videos exploring different aspects of his life as a foreigner in Vietnam. He is originally from the USA but has been residing in Vietnam for almost a decade.

If I’m not mistaken, he first gained popularity after his appearance on a show called "Nhập Gia Tùy Tục" which basically translate into “When in Rome do as the Romans do”. Here he showed immense interest in Vietnamese culture and shared personal opinions about various topics related to the differences between American and Vietnamese including gender equality or parent-child relationships.  I was instantly impressed by his way of thinking and sought out his YouTube channel to discover more about his work.

To my surprise, his videos were even more hilarious and I had a blast binge-watching all of his videos. These must have been some of the most creative videos I have watched in my life. While sharing about his experience in Vietnam, he would create some funny scenarios to see the reactions of the natives. I remember that in one video, he was wearing a tracksuit of Vietnamese women and walking around Ho Chi Minh City while exchanging small talk with people. He seems to always think outside the box and showcases impressive understandings of the local culture while giving people a good laugh. His videos are like a breath of fresh air full of positive energy and genuine cultural appreciation, which is why he has got so many loyal audiences.

If I get to meet Phúc Mập in person, it would indeed be an opportunity to learn more about his inspirations and how he comes up with so many one-of-a-kind ideas.

Vocabulary:

 • come to think of it (idiom): nhìn lại thì
 • content creator (n): người tạo nội dung
 • immense (adj): to lớn, nhiều
 • gender equality (n): bình đẳng giới
 • seek out (phr. v): tìm kiếm
 • hilarious (adj): hài hước
 • binge-watch (v): xem liền tù tì
 • scenario (n): trường hợp
 • change small talk (phr): trò chuyện phiếm
 • think outside the box (idiom): suy nghĩ đột phá
 • give people a good laugh (phr): làm mọi người cười sảng khoái
 • a breath of fresh air (idiom): luồng gió mới (người hoặc vật)
 • positive energy (colloc.): năng lượng tích cực
 • cultural appreciation (colloc.): trân trọng văn hóa
 • inspiration: (n) cảm hứng
 • come up with (phr. v): nghĩ ra
 • one-of-a-kind (adj): độc nhất

Bản dịch:

Để nghĩ lại, thực sự tôi không biết đến nhiều người sáng tạo, nhưng nếu phải nói về ai đó thì chắc chắn sẽ là một nhà sáng tạo nội dung. Vì vậy, hôm nay, tôi muốn kể về Phúc Mập, một Youtuber đã trở nên nổi tiếng với những video hấp dẫn khám phá các khía cạnh khác nhau về cuộc sống của một người nước ngoài ở Việt Nam. Dù đến từ Mỹ nhưng anh ấy đã sống ở Việt Nam gần một thập kỷ.

Nếu tôi không nhầm, anh ấy bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trên chương trình "Nhập Gia Tùy Tục". Ở đây, anh ấy thể hiện sự quan tâm đối với văn hóa Việt Nam và chia sẻ ý kiến cá nhân về nhiều chủ đề liên quan đến sự khác biệt giữa người Mỹ và người Việt, bao gồm bình đẳng giới hoặc mối quan hệ cha mẹ - con cái. Tôi ngay lập tức bị ấn tượng bởi lối suy nghĩ của anh ấy và tìm đến kênh YouTube của anh ấy để khám phá thêm về những sản phẩm khác.

Ngạc nhiên thay, các video trên kênh còn hài hước hơn và tôi đã xem liền tù tì tất cả video của anh ấy. Phải nói đó là những video sáng tạo nhất mà tôi từng xem. Khi chia sẻ về trải nghiệm của mình tại Việt Nam, anh ấy thường tạo ra một số tình huống hài hước để xem phản ứng của người dân địa phương. Tôi nhớ rằng trong một video, anh ấy đã mặc đồ bộ của phụ nữ Việt Nam và đi dạo quanh thành phố Hồ Chí Minh trong khi trò chuyện phiếm với người dân. Anh ấy có vẻ luôn sáng tạo và thể hiện sự hiểu biết ấn tượng về văn hóa địa phương trong khi mang lại tiếng cười cho mọi người. Những video của anh ấy giống như làn gió mới đầy năng lượng tích cực và sự trân trọng văn hóa, đó là lý do tại sao anh ấy có nhiều khán giả trung thành.

Nếu tôi có cơ hội gặp Phúc Mập ở ngoài đời, đó thực sự là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thêm về nguồn cảm hứng của anh ấy và cách anh ấy nghĩ ra nhiều ý tưởng độc nhất.

3. Sample Part 3 Describe a person who has interesting ideas and opinions

Đi kèm với topic Part 2 này là những câu hỏi mở rộng Part 3 liên quan đến ý kiến và ý tưởng. Có thể một số câu hỏi sẽ không được gần gũi và quen thuộc với bạn nhưng hãy suy nghĩ đơn giản để đưa ra ý và support thêm, đồng thời có thể dùng các ví dụ để làm rõ ý kiến của mình sau khi giải thích nếu không có ý mới.

Khi trả lời các câu hỏi Part 3, các bạn có thể liên tưởng đến bản thân để bật ra ý nhanh hơn nhưng đừng trả lời cá nhân quá, hãy nói về một nhóm người rộng hơn nhé.

Các bạn hãy tham khảo các câu hỏi và câu trả lời mẫu sau đây:

Describe a person who has interesting ideas and opinions follow-ups Part 3
Describe a person who has interesting ideas and opinions follow-ups Part 3

Question 1. When do you think children start to have their own opinions?

I think kids can actually start forming their personal opinions at a young age, maybe around 3 or 4. It might begin with simple choices like picking their clothes or food. Unfortunately, some parents have the tendency to overlook their kids’ opinions and consider them childish. I believe that even though these opinions may not always be significant or practical, it's crucial for parents to respect them because it is essential for parents to encourage their children’s independent thinking. This can encourage cognitive development and nurture independence in children.

Vocabulary:

 • form one’s opinion (phr): hình thành ý kiến
 • overlook (v): nhìn sót, bỏ sót
 • independent thinking (colloc.): tư duy độc lập
 • encourage cognitive development (colloc.): thúc đẩy phát triển nhận thức
 • nurture independence (colloc.): nuôi dưỡng tính độc lập

Tôi nghĩ rằng trẻ con thực sự có thể bắt đầu hình thành ý kiến cá nhân của mình từ khi còn rất nhỏ, có thể vào khoảng 3 hoặc 4 tuổi. Điều này có thể bắt đầu từ những lựa chọn đơn giản như chọn quần áo hoặc thức ăn. Thật không may, một số phụ huynh có xu hướng lờ đi ý kiến của con cái và coi chúng quá trẻ con. Tôi tin rằng mặc dù những ý kiến này không phải về những vấn đề quan trọng hoặc thực tế, nhưng phụ huynh cần phải tôn trọng chúng vì đó là điều này là tất yếu để khuyến khích tư duy độc lập ở trẻ. Điều này có thể khuyến khích phát triển nhận thức và nuôi dưỡng tính độc lập ở trẻ.

Question 2. Are children's opinions influenced by their parents?

Absolutely, parents have a strong impact on children’s opinions. Since kids spend a lot of time with their parents who are their role models, they tend to mimic the adults’ behavior and attitudes. For instance, they observe how their parents eat or interact with others and learn from that. So, when it comes to forming opinions or making decisions, the way parents approach it can definitely affect how children think and make choices, although children also develop their own perspectives along the way. For instance, if a kid wants to choose between 2 dresses and her parents convince her to pick the one they like, she would be more likely to follow her parents’ suggestion.

Vocabulary:

 • role model (n): hình mẫu
 • mimic (v): bắt chước
 • perspective (n): quan điểm

Tất nhiên, phụ huynh có ảnh hưởng mạnh mẽ đến ý kiến của trẻ. Vì trẻ con dành rất nhiều thời gian với phụ huynh và bố mẹ cũng là hình mẫu của chúng, những đứa trẻ sẽ có xu hướng mô phỏng hành vi và thái độ của người lớn. Ví dụ, họ quan sát cách phụ huynh ăn hoặc tương tác với người khác và học từ đó. Vì vậy, khi đến việc hình thành ý kiến hoặc đưa ra quyết định, cách phụ huynh tiếp cận nó có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách trẻ nghĩ và đưa ra quyết định, mặc dù trẻ cũng phát triển quan điểm riêng của chúng trong quá trình trưởng thành. Ví dụ, nếu một đứa trẻ muốn chọn giữa 2 chiếc váy và bố mẹ thuyết phục nó chọn cái họ thích, nó sẽ có khả năng tuân thủ đề xuất của bố mẹ.

Question 3. Who are smart children likely to be influenced by?

That's definitely a thought-provoking question. Even though I’m no expert in child development, I hold the belief that smart children may indeed be influenced by various sources. Of course, they could learn a thing or two from their parents, who they first interact with in life. Aside from them, these intelligent kids might look up to other excellent individuals like scientists or doctors, from whom they could gain more understanding about an issue and be inspired to remain constantly curious. These children have the ability to consider multiple perspectives and aspects of a problem, so they could be influenced by a wide range of people or even through their own research. So, it's not just one influence, but a combination of factors that shape their thinking.

Vocabulary:

 • thought-provoking (adj): gây suy ngẫm
 • hold the belief (phrase): giữ niềm tin
 • a thing or two (idiom): một vài điều
 • look up to (phr. v): ngưỡng mộ
 • curious (adj): tò mò
 • combination (n): sự kết hợp

Đây là một câu hỏi đáng để suy ngẫm. Mặc dù tôi không phải là chuyên gia về phát triển trẻ em, nhưng tôi tin rằng những đứa trẻ thông minh có thể bị ảnh hưởng từ nhiều nguồn khác nhau. Tất nhiên, họ có thể học được một vài điều từ bố mẹ, người mà họ tương tác đầu tiên trong cuộc sống. Ngoài ra, những đứa trẻ thông minh này có thể ngưỡng mộ các cá nhân xuất sắc khác như các nhà khoa học hoặc bác sĩ, từ đó họ có thể học được nhiều hơn về một vấn đề và được truyền cảm hứng để giữ cho sự tò mò luôn luôn hiện diện. Những đứa trẻ này có khả năng xem xét nhiều quan điểm và khía cạnh của một vấn đề, vì vậy họ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều người hoặc thậm chí thông qua nghiên cứu của chính mình. Vậy nên, không chỉ chỉ có một yếu tố duy nhất mà đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố tạo thành cách những đứa trẻ này suy nghĩ.

Question 4. How do inventors or philosophers come up with new ideas?

Inventors and philosophers often draw inspiration from observing the problems in society. Inventors tackle these problems by creating new solutions or inventions, essentially finding ways to resolve issues. Meanwhile, philosophers delve into social phenomena by carefully examining and analyzing them to arrive at a conclusion or promote a new way of thinking. I think they are often inspired by abnormalities or intriguing aspects of society, which they then seek to explain or understand through their work. Ultimately, this is beneficial for society as a whole since these findings and innovations could assist people either mentally or physically.

Vocabulary:

 • draw inspiration from (colloc.): rút cảm hứng từ
 • tackle problem (colloc.): giải quyết vấn đề
 • resolve issue (colloc.): giải quyết vấn đề
 • delve into (phr. v): đào sâu vào
 • abnormalities (n): sự bất thường

Nhà phát minh và nhà triết học thường lấy cảm hứng từ việc quan sát những vấn đề trong xã hội. Nhà phát minh giải quyết những vấn đề này bằng cách tạo ra giải pháp hoặc phát minh mới, về cơ bản là để tìm cách giải quyết vấn đề. Trong khi đó, nhà triết học đào sâu vào hiện tượng xã hội bằng cách nghiên cứu và phân tích chúng một cách cẩn thận để dẫn đến kết luận hoặc thúc đẩy một cách tư duy mới. Tôi nghĩ rằng họ thường được truyền cảm hứng bởi sự bất thường hoặc các khía cạnh hấp dẫn của xã hội, mà họ sau đó cố gắng giải thích hoặc hiểu thông qua công việc của mình. Cuối cùng, điều này là có lợi cho toàn xã hội vì những phát hiện và đổi mới này có thể hỗ trợ mọi người về mặt tinh thần hoặc thể chất.

Question 5. What kind of people have lots of great ideas in your country?

In Vietnam, there are various groups of people who contribute many excellent ideas. First and foremost, scientists, especially in fields like physics or chemistry, conduct extensive research to develop new inventions and make groundbreaking discoveries. Scientists play a crucial role, whether in finding cures for diseases or creating tools and machines to enhance production and improve lives. Additionally, artists bring creativity to the table as well, turning their ideas into tangible creations that enrich people's lives and promote appreciation for the arts. Lastly, politicians have the responsibility and intellect to address societal issues through creating policies that maintain harmony and deal with social challenges effectively.

Vocabulary:

 • conduct extensive research (colloc.): tiến hành nghiên cứu sâu rộng
 • groundbreaking discovery (colloc.): phát hiện đột phá
 • bring sth to the table (idiom): đưa đến
 • address societal issue (colloc.): giải quyết vấn đề xã hội

Ở Việt Nam, có nhiều nhóm người đóng góp những ý tưởng xuất sắc. Trước hết và quan trọng nhất, các nhà khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực vật lý hoặc hóa học, tiến hành nghiên cứu sâu rộng để phát triển các phát minh mới và đạt được những phát hiện đột phá. Nhà khoa học đóng vai trò quan trọng, dù là trong việc tìm kiếm phương pháp chữa trị cho bệnh tật hay tạo ra công cụ và máy móc để nâng cao sản xuất và cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, nghệ sĩ cũng mang đến sự sáng tạo, biến ý tưởng của họ thành những tác phẩm hữu hình làm phong phú cuộc sống của mọi người và thúc đẩy sự trân trọng nghệ thuật. Cuối cùng, các nhà chính trị có trách nhiệm và trí tuệ để giải quyết các vấn đề xã hội thông qua việc tạo ra các chính sách duy trì sự hài hòa và đối mặt với những thách thức xã hội một cách hiệu quả.

Question 6. Are there only old ideas from books or previous writers?

I beg to differ actually. While it's true that some ideas have historical origins, the relevance of these concepts is not confined to their age. Take, for instance, the Bible, which guides the beliefs and actions of billions of Christians worldwide. Its continued influence suggests that certain values and insights withstand the test of time and remain meaningful across generations. Moreover, literature from the past offers valuable insights into human nature, societal structures, and ethical considerations. Works by authors like Shakespeare explore universal themes that resonate with contemporary audiences. Therefore, dismissing the value of older ideas based solely on their age overlooks the timeless wisdom and insights that can still enrich our understanding of the world today.

Vocabulary:

 • relevance (n): sự liên quan
 • withstand the test of time (idiom): chịu đựng thử thách thời gian
 • valuable insight (colloc.): cái nhìn có giá trị
 • human nature (n): bản chất con người
 • societal structure (colloc.): cấu trúc xã hội
 • ethical consideration (colloc.): xem xét đạo đức
 • timeless wisdom (colloc.): tri thức vĩnh cửu

Tôi thì nghĩ ngược lại. Mặc dù đúng là một số ý tưởng có nguồn gốc lịch sử, nhưng sự xác đáng của những khái niệm này không bị hạn chế vào thời đại của chúng. Hãy lấy Kinh Thánh, quyển sách hướng dẫn niềm tin và hành động của hàng tỷ người theo đạo này trên toàn thế giới, làm ví dụ. Sự ảnh hưởng không ngừng của nó cho thấy rằng một số giá trị và thông điệp vẫn sẽ trường tồn qua những thử thách của thời gian và vẫn mang ý nghĩa qua các thế hệ. Hơn nữa, văn học từ quá khứ mang lại cái nhìn quý giá vào bản chất con người, cấu trúc xã hội và xem xét về đạo đức. Các tác phẩm của các tác giả như Shakespeare khám phá những chủ đề chung vẫn phù hợp với khán giả hiện đại. Do đó, việc bác bỏ giá trị của những ý tưởng cũ chỉ dựa trên tuổi đời của chúng đã bỏ qua giá trị của những tri thức vĩnh cửu và những hiểu biết có thể làm phong phú sự hiểu biết của chúng ta về thế giới ngày nay.

Question 7. What are the advantages and disadvantages of setting rules for children?

Establishing rules for children certainly has both benefits and drawbacks. On the one hand, it helps express expectations for behavior and societal contributions, which could reduce rebelliousness and promote discipline. Kids who are taught to follow rules at an early age tend to become more aware of their surroundings and exhibit appropriate behavior. However, excessive rules and restrictions can hinder independent development and instill fear of breaking rules. This could discourage children from expressing their opinions or speaking up for themselves. Therefore, it's crucial for parents and teachers to strike a balance that promotes independence and creativity among children while ensuring that certain basic rules should be adhered to.

Vocabulary:

 • rebelliousness (n): tính nổi loạn
 • appropriate behavior (colloc.): hành vi phù hợp
 • hinder (v): cản trở
 • strike a balance (idiom): đạt được sự cân bằng

Đặt ra các quy tắc cho trẻ em đương nhiên có cả lợi ích và bất lợi. Một mặt, điều này giúp thể hiện kỳ vọng về hành vi và những đóng góp cho xã hội từ trẻ con, có thể giảm bớt tính nổi loạn và khuyến khích kỷ luật. Trẻ em được dạy để tuân theo quy định ở độ tuổi sớm thường nhận thức tốt hơn về môi trường xung quanh và thể hiện hành vi phù hợp. Tuy nhiên, quy tắc và hạn chế quá mức có thể cản trở sự phát triển độc lập và gieo rắc nỗi sợ về việc phá vỡ quy tắc. Điều này có thể làm cho trẻ em trở nên e ngại khi thể hiện ý kiến hoặc nói lên quan điểm của mình. Do đó, điều quan trọng là phụ huynh và giáo viên phải đạt được sự cân bằng để khuyến khích sự độc lập và sáng tạo ở trẻ con trong khi đảm bảo rằng các quy tắc cơ bản vẫn được tuân theo.

Question 8. Is there someone with good ideas that has changed many people’s lives?

I think scientists and inventors are those who make the most significant contributions to people’s lives. A notable figure is Thomas Edison, who was credited for some of the most crucial inventions of mankind including light bulb, copy machine, and motion picture. These devices have all changed people’s lives for the better and played a crucial role in social progress.  Another pioneer is Tim Berners-Lee, who invented the World Wide Web, which has transformed the way people share information and communicate with one another. Instead of going to the library to search for information, people can now access a wealth of resources with just a click of mouse.

Vocabulary:

 • change for the better (phr): cải thiện
 • social progress (colloc.): tiến triển xã hội
 • pioneer (n): người tiên phong
 • a wealth of (phrase): một nguồn lớn

Tôi nghĩ rằng các nhà khoa học và nhà phát minh là những người đóng góp quan trọng nhất cho cuộc sống của mọi người. Một nhân vật đáng chú ý là Thomas Edison, người được công nhận vì một số phát minh quan trọng nhất của nhân loại bao gồm bóng đèn, máy photocopy và phim. Những thiết bị này đã thay đổi cuộc sống của mọi người và đóng một vai trò quan trọng trong tiến triển xã hội. Một người tiên phong khác là Tim Berners-Lee, người phát minh ra World Wide Web, đã hoàn toàn biến đổi cách mọi người chia sẻ thông tin và giao tiếp với nhau. Thay vì đi đến thư viện để tìm kiếm thông tin, mọi người có thể truy cập một nguồn tài liệu phong phú chỉ với một cú nhấp chuột.

Trên đây là sample Part 2 và Part 3 IELTS Speaking cho Topic Describe a person who has interesting ideas and opinions. IELTS LangGo mong rằng các bạn đã rút ra được thêm các ý tưởng và từ vựng hữu ích để áp dụng vào câu trả lời của mình.

Chúc các bạn chăm chỉ ôn luyện và và đạt được kết quả như mong muốn.

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ