Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải đề Describe a website that you often use IELTS Speaking Part 2, 3

Nội dung [Hiện]

Describe a website that you often use là một trong những đề thi IELTS Speaking Part 2 về miêu tả một sự vật. Các dạng bài về miêu tả vật nói chung và đề bài này nói riêng có thể đã rất quen thuộc với nhiều bạn, tuy nhiên để có thể “nâng cấp” phần thì của mình các bạn cũng cần phải trau dồi thêm các từ vựng và cấu trúc câu liên quan.

Thấu hiểu được nhu cầu muốn học hỏi và trau dồi của các bạn, IELTS LangGo sẽ gửi đến các bạn bài sample cho phần thi Part 2 và các câu trả lời tham khảo cho Part 3 của đề bài Describe a website nhé.

Bài mẫu Describe a website that you often use IELTS Speaking
Bài mẫu Describe a website that you often use IELTS Speaking

1. Phân tích đề bài Describe a website that you often use

Ở phần thi này, các bạn sẽ được nhận một cue card từ giám khảo với chủ đề như sau:

Describe a website that you often use/ Describe a website you use regularly.

You should say:

 • What type of website it is
 • How you found out about it
 • What it allows you to do
 • And why you find it useful

Với đề bài này, các bạn sẽ có 1 phút chuẩn bị với giấy bút được cung cấp bởi giám khảo và sau đó được phép nói trong 2 phút về một website mà mình dùng thường xuyên.

Để tránh những trường hợp hi hữu như bí ý tưởng hay từ vựng hạn chế trong việc diễn đạt, các bạn nên chọn một website nào mà bản thân thực sự quen thuộc và hiểu về nó, điều này sẽ giúp các bạn rất nhiều trong việc lấy sự tự tin và tinh thần để chinh phục bài đó!

Chưa kể, các bạn cũng nên tận dụng triệt để những câu hỏi gợi ý trong phần cue card và đừng bỏ qua chúng nhé! Chúng chính là những trợ thủ đắc lực để điều hướng bài nói cho tự nhiên và logic nhất có thể đó!

 • What type of website it is

Trong phần mở đầu, các bạn hãy đưa ra cụ thể tên website các bạn định nói và giới thiệu thêm một chút về website này. Các thông tin các bạn nên đưa ra ở đây bao gồm thể loại, được phát triển bởi ai, độ phủ sóng, vân vân.

 • How you found out about it

Tiếp đến, hãy kể lại tình huống mà các bạn khám phá ra website ấy. Đó có thể là lời truyền miệng của mọi người vì rất nổi tiếng hay cũng có thể là việc các bạn vô tình tìm ra khi sử dụng công cụ tìm kiếm chẳng hạn.

 • What it allows you to do

Sau đó, các bạn cần đi sâu hơn về các chức năng của website này. Nó cho phép người dùng của nó nói chung và các bạn nói riêng làm những gì, đem lại sự giải trí hay thông tin hữu ích.

 • And why you find it useful

Cuối cùng, các bạn hãy kết thúc bằng việc giải thích tại sao bản thân lại thấy nó rất hữu dụng trong cuộc sống của các bạn. Các bạn nên đưa ra những tình huống cụ thể cho phần này, để làm nổi bật tầm quan trọng của nó trong khía cạnh nào đó của cuộc sống các bạn.

2. Sample Describe a website that you often use IELTS Speaking Part 2

Sau khi nắm được các ý cần triển khai cho bài nói, các bạn hãy tham khảo bài mẫu cho Describe a website that you often use cue card được IELTS LangGo biên soạn dưới đây:

Describe a website that you often use IELTS Speaking Part 2
Describe a website that you often use IELTS Speaking Part 2

 SAMPLE PART 2

I bet we have all heard about Facebook and it is also the website that I frequently utilize to satisfy some of my basic demands.

Facebook is a widely-known social networking platform, which has been invented by Mark Zuckerberg. I first discovered this website more than a decade ago through word of mouth and decided to give it a try by creating an account to explore its features.

Those who are familiar with this social platform would definitely know that Facebook allows its users to create personal profiles, share updates, photos and videos as well as engage with others through messages, comments and video calls. It also provides various functionalities such as events, groups, and pages, enabling users to connect with similar individuals, join communities, and stay updated on events and topics of interest.

I have to admit that I am addicted to this platform due to various benefits it brings along. No doubt that it serves as a convenient and effective means of communication, allowing me to maintain contact with loved ones regardless of distance. Also, it is a virtual space for discovering and consuming various content types, including news articles and entertainment videos shared by my friends or pages I follow. Believe it or not, I have gained a lot of interesting knowledge, which I had never expected. 

Overall, Facebook is my go-to-website whenever I use the Internet, making it an essential component of my online presence.

Bài dịch:

Tôi cá là chúng ta đều đã nghe về Facebook và đó cũng là một website mà tôi thường sử dụng để thoả mãn một vài nhu cầu cơ bản của mình.

Facebook là một nền tảng mạng xã hội nổi tiếng, được sáng tạo bởi Mark Zuckerberg. Tôi lần đầu khám phá ra website này hơn 10 năm về trước qua lời truyền miệng và quyết định thử nó bằng cách tạo một tài khoản để khám phá những tính năng của nó.

Những người quen thuộc với nền tảng mạng xã hội này chắc chắn sẽ biết rằng Facebook cho phép người dùng của nó tạo hồ sơ cá nhân, chia sẻ các cập nhật, ảnh và video cũng như tương tác với người khác qua tin nhắn, bình luận và các cuộc gọi video. Nó cũng cung cấp rất nhiều chức năng như là sự kiện, đội nhóm và các trang, cho phép người dùng kết nối với những cá nhân giống họ, tham gia vào các cộng đồng và cập nhật những sự kiện và chủ đề yêu thích.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi bị nghiện nền tảng này bởi rất nhiều lợi ích nó đem lại. Không nghi ngờ gì nó hoạt động như một phương tiện giao tiếp tiện lợi và hiệu quả, cho phép tôi giữ liên lạc với những người thân yêu bất kể khoảng cách. Hơn nữa, nó cũng là một không gian ảo để khám phá và tiêu thụ phong phú các loại nội dung, bao gồm những bài đăng tin tức mới hay những video giải trí được chia sẻ bởi bạn bè của tôi hoặc những trang tôi theo dõi. Tin hay không thì tôi cũng đã có được những kiến thức thú vị, điều mà tôi không mong đợi trước đây.

Tóm lại, Facebook là website yêu thích của tôi mỗi khi tôi sử dụng Internet, điều đó khiến nó trở thành một phần quan trọng trong sự hiện diện trực tuyến của tôi.

Vocabulary:

 • utilize (v): sử dụng
 • widely-known (adj): nổi tiếng, được biết đến rộng rãi
 • social networking platform (n): nền tảng mạng xã hội
 • word of mouth (n): lời đồn, lời truyền miệng
 • give it a try (phr.): thử
 • feature (n): đặc trưng, tính năng
 • engage with (phr.): tương tác với
 • functionality (n): chức năng
 • be addicted to (phr.): nghiện
 • loved ones (n): những người thân yêu
 • believe it or not (phr.): tin hay không
 • go-to-website (n): website yêu thích
 • online presence (n): sự hiện diện trực tuyến

3. IELTS Speaking Part 3: Describe a website that you often use follow ups

Đa phần các câu hỏi trong Part 3 sẽ liên kết với đề bài ở Part 2. Chính vì vậy, để giúp các bạn ăn trọn điểm ở Part 3 này, IELTS LangGo đã tổng hợp các các câu hỏi thường gặp kèm câu trả lời tham khảo để giúp bạn không bị quá bỡ ngỡ khi gặp những câu hỏi này.

Describe a website that you often use Follow-up Questions Topic Internet
Describe a website that you often use Follow-up Questions Topic Internet

Question 1. What effects has the Internet had on the way people generally communicate with each other?

Undoubtedly, the Internet has profoundly transformed the way people interact with others, ushering in a new era of connectivity and interaction. Previously, communication was largely limited to face-to-face interactions, phone calls, or written letters, which could be time-consuming and restricted by geographical boundaries. However, with the advent of the Internet, communication has become instantaneous and virtually borderless. There are a wide range of means of communication thanks to the introduction of the Internet where people can send emails, text or join in video conferencing to stay in touch with their loved ones and colleagues. Also, individuals can freely express themselves and share their thoughts, facilitating the formation of new relationships online.

Bài dịch:

Không nghi ngờ gì cả, Internet đã thay đổi cách mọi người tương tác với nhau một cách sâu sắc, đưa đến thời đại của sự kết nối và tương tác. Trước đó, giao tiếp chủ yếu bị hạn chế trong các cuộc gặp gỡ trực tiếp, các cuộc điện thoại hay thư viết tay, điều mà có thể rất tốn thời gian và bị hạn chế bởi rào cản địa lý. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Internet, giao tiếp trở nên tức thì và gần như không có giới hạn. Có một loạt các phương tiện giao tiếp nhờ vào sự xuất hiện của Internet nơi mà mọi người có thể gửi email, nhắn tin hay tham gia vào các cuộc gọi video để giữ liên lạc với những người thân yêu và đồng nghiệp của mình. Hơn nữa, những cá nhân có thể tự do thể hiện bản thân và chia sẻ suy nghĩ của họ, tạo điều kiện cho sự hình thành những mối quan hệ mới trên trực tuyến.

Vocabulary:

 • undoubtedly (adv): một cách không nghi ngờ
 • usher in (phr.): mở đầu, khởi đầu
 • time-consuming (adj): mất thời gian
 • restrict (v): hạn chế
 • geographical boundary (n): rào cản địa lý
 • advent (n): sự xuất hiện
 • instantaneous (adj): ngay lập tức, tức thì
 • video conferencing (n): cuộc họp, cuộc gọi video

Question 2. How do you think communicating by email is different from communicating by text message?

There are obvious distinctions between these two kinds of communication, primarily in their format, purpose and level of formality. We all know that emails are widely considered as a tool for the workplace or professional environments like universities. Therefore, they are typically longer and more formal, compared to text messages and emails are often used for professional communication since they allow for attachments, such as documents or images. By stark contrast, text messages are more casual and instantaneous so they are common in informal communication when people want to make plans with friends, share updates with their family or send brief messages on-the-go.

Bài dịch:

Có những khác biệt rõ ràng giữa hai loại giao tiếp này, chủ yếu là ở format, mục đích và độ trang trọng. Chúng ta đều biết rằng email đa phần được coi là một công cụ cho nơi làm việc hoặc các môi trường như là các trường đại học.Vì vậy, chúng thường dài hơn và trang trọng hơn, so với tin nhắn và email cũng thường được sử dụng cho việc giao tiếp chuyên nghiệp bởi chúng có thể đính kèm, như là tài liệu hoặc hình ảnh. Ngược lại, tin nhắn sẽ thoải mái và tức thì hơn nên chúng thường phổ biến trong giao tiếp không trang trọng khi mọi người muốn lên kế hoạch với bạn bè, chia sẻ cập nhật với gia đình hay gửi những tin nhắn ngắn trên đường đi.

Vocabulary:

 • distinction (n): sự khác biệt
 • attachment (n): sự đính kèm, tệp đính kèm
 • by stark contrast (phr.): ngược lại
 • make plans with (phr.): lên kế hoạch với
 • on-the-go (adv): trên đường đi

Question 3. Why do you think the Internet is being used more and more for communication?

Well, the increasing use of the Internet for communication can be attributed to several factors. The Internet offers unparalleled convenience and accessibility, allowing people to connect with others regardless of geographical distance and time zones. This accessibility enables instant communication, which is especially valuable in today's fast-paced world where immediate responses are often expected. Additionally, the Internet provides a wide range of communication tools and platforms, catering to diverse preferences and needs. Whether it's email, social media, messaging apps, or video conferencing, individuals have numerous options to choose from based on their specific communication requirements. I think those are the reasons why the prevalence of using the Internet has increased significantly these days.

Bài dịch:

Sự gia tăng sử dụng Internet cho việc giao tiếp có thể được quy cho một số yếu tố. Internet cung cấp sự thuận lợi và khả năng tiếp cận không giới hạn, cho phép mọi người kết nối với những người khác không kể khoảng cách địa lý hay múi giờ. Khả năng tiếp cận này cho phép giao tiếp tức thì, điều này đặc biệt quý giá trong thế giới hiện đại có nhịp độ nhanh nơi mà các phản hồi ngay lập tức thường được mong đợi. Hơn nữa, Internet cung cấp đa dạng những công cụ và nền tảng giao tiếp, phục vụ cho các sở thích và nhu cầu. Cho dù đó là email, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hay cuộc gọi video, những cá nhân có nhiều lựa chọn để chọn dựa trên yêu cầu giao tiếp cụ thể. Tôi nghĩ đó là những lí do tại sao sự phổ biến của việc dùng Internet tăng đáng kể ngày nay.

Vocabulary:

 • be attributed to (phr.): được quy cho vì
 • unparalleled (adj): không giới hạn
 • accessibility (n): khả năng tiếp cận, sự tiếp cận
 • time zone (n): múi giờ
 • fast-paced (adj): nhịp độ nhanh
 • cater to (phr.): thoả mãn, phục vụ
 • prevalence (n): sự phổ biến

Question 4. Is the library still necessary? Why?

Absolutely, libraries still remain essential institutions in our society. They serve as repositories of knowledge, housing a vast array of books, periodicals, and other resources that are crucial for research, education, and personal enrichment. It means that they provide access to information on a wide range of subjects, catering to the diverse interests and needs of individuals in the community. Not to mention, they are also community hubs where people can gather, collaborate, and engage in cultural and social activities. It is obvious that they provide a quiet and conducive environment for study and reflection, making them invaluable spaces for students, scholars, and the general public alike.

Bài dịch:

Chắc chắn rồi, các thư viện vẫn sẽ là các tổ chức cần thiết trong xã hội của chúng ta. Chúng đóng vai trò như các kho tri thức, lưu trữ một lượng lớn sách, tạp chí và các tài nguyên khác quan trọng cho việc nghiên cứu, giáo dục và phát triển cá nhân. Điều đó có nghĩa là chúng cung cấp sự tiếp cận đến với thông tin về nhiều chủ đề, thỏa mãn sự quan tâm và nhu cầu phong phú của mọi người trong cộng đồng. Chưa kể đến, chúng cũng là những trung tâm cộng đồng nơi mọi người tụ họp, hợp tác và tham gia vào các hoạt động văn hoá và xã hội. Rất rõ ràng rằng chúng đem đến một môi trường yên tĩnh và thuận lợi cho việc học và suy nghĩ, biến chúng trở thành những không gian vô giá cho học sinh, học giả và công chúng nói chung.

Vocabulary:

 • institution (n): tổ chức, hội
 • repository (n): kho tàng, kho chứa
 • house (v): lưu trữ
 • periodical (n): tạp chí xuất bản định kỳ
 • personal enrichment (n): sự phát triển cá nhân
 • community hub (n): trung tâm xã hội, trung tâm cộng đồng
 • conducive (adj): thuận lợi

Question 5. What are the differences between old people and young people when they use the Internet?

It is widely believed that the most apparent distinctions in the way young and old generations access the Internet lie in their attitudes and proficiency. Younger individuals often exhibit more proficiency and comfort with technology, navigating online platforms with ease and fluency. They tend to embrace new digital trends and social media platforms readily, incorporating them into their daily routines for communication, entertainment, and information consumption. By contrast, some seniors may face challenges due to limited exposure or technological literacy. They may prefer traditional forms of communication, such as email or phone calls, over newer digital mediums like social media or instant messaging since they find advanced communication via the Internet complicated to follow.

Bài dịch:

Mọi người thường tin rằng những khác biệt rõ ràng nhất trong cách thế hệ trẻ và già tiếp cận Internet nằm ở thái độ và khả năng sử dụng của họ. Những cá nhân trẻ thường thể hiện sự thành thạo và thoải mái hơn với công nghệ, hướng tới các nền tảng trực tuyến với sự dễ dàng và thành thạo. Họ thường sẵn lòng chấp nhận các xu hướng kỹ thuật số mới và những nền tảng mạng xã hội, tích hợp chúng vào các thói quen hàng ngày cho việc giao tiếp, giải trí và tiêu thụ thông tin. Ngược lại, một vài người lớn tuổi có thể đối mặt với những khó khăn do thiếu sự tiếp xúc hoặc kỹ năng công nghệ hạn chế. Họ thường sẽ ưa thích những kiểu giao tiếp truyền thống, như là email và gọi điện hơn là những phương tiện kỹ thuật số mới như là mạng xã hội hoặc tin nhắn tức thì vì họ thấy việc giao tiếp tiên tiến qua Internet rất phức tạp để theo kịp.

Vocabulary:

 • proficiency (n): sự thành thạo, khả năng sử dụng
 • navigate (v): hướng đến
 • embrace (v): chấp nhận, ôm trọn
 • incorporate sth into sth (phr.): tích hợp điều gì vào điều gì
 • information consumption (n): sự tiêu thụ thông tin
 • prefer sth over sth (phr.): thích điều gì hơn điều gì

Tóm lại, đề bài Describe a website that you often use là một đề bài có khả năng rất cao sẽ gặp trong những kỳ thi IELTS dạo gần đây. Để giúp các bạn thêm phần tự tin và đồng hành cùng các bạn, IELTS LangGo xin được gửi lời chúc chân thành đến với các bạn thí sinh. Chúc các bạn sẽ đạt aim!

Ms. Vương Kiều Trinh

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ