Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Cách viết Conclusion Writing Task 2 ăn điểm chi tiết theo dạng bài

Nội dung [Hiện]

Conclusion là phần cuối của bài IELTS Writing Task 2 nhưng đóng vai trò rất quan trọng giúp bạn ăn điểm 2 tiêu chí Task Achievement và Cohesion & Coherence. Thiếu đi phần Conclusion thì dù đoạn Introduction và body paragraphs của bạn hay đến đâu cũng không thể đạt được điểm cao.

Tìm hiểu cấu trúc và cách viết Conclusion trong Writing Task 2
Tìm hiểu cấu trúc và cách viết Conclusion trong Writing Task 2

Trong bài viết này, hãy cùng IELTS LangGo tìm hiểu vai trò và cấu trúc của phần kết bài, đồng thời học cách viết Conclusion Writing task 2 chi tiết theo từng dạng bài nhé.

Sau khi đọc bài bạn sẽ:

 • Hiểu rõ vai trò của Conclusion trong bài thi IELTS Writing Task 2;
 • Nắm được cấu trúc của Writing task 2 Conclusion;
 • Biết cách viết Conclusion theo từng dạng bài;
 • Bỏ túi các cấu cấu trúc và mẫu câu ăn điểm cho phần Conclusion.

1. Tại sao phải chau chuốt Conclusion khi làm Writing?

Kết bài (conclusion) là một phần quan trọng của IELTS Writing Task 2. Một kết bài tốt sẽ giúp bạn ăn điểm tiêu chí Task Achievement và Cohesion & Coherence. Nếu không có Conclusion, bạn không thể đạt trên thang điểm 5.0 về tính mạch lạc và sự gắn kết. Vì vậy bạn nên hạn chế tối đa việc thiếu kết bài vì không đủ thời gian và học cách viết Conclusion Writing Task 2 cho từng dạng bài.

Bạn có thể xem thêm về tiêu chí chấm điểm Writing để hiểu rõ cách đạt điểm cao 👇

Một phần Conclusion hay không chỉ tóm tắt lại các thông tin trình bày trong phần thân bài, mà còn có vai trò: 

 • Nhấn mạnh quan điểm cá nhân hoặc những ý chính trong bài essay
 • Tạo cảm giác hoàn chỉnh cho bài viết và ra hiệu cho người đọc đã hết bài essay

Khác với phần thân bài, phần kết bài Writing task 2 cần ngắn gọn, rõ ràng, và liên kết tất cả các ý tưởng với nhau. Trước khi đi vào chi tiết cách viết Conclusion Writing Task 2, hãy cùng IELTS LangGo tìm hiểu cấu trúc của một đoạn Conclusion gồm những gì nhé!

2. Cấu trúc chung cho mọi Conclusion Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 Conclusion Structure

IELTS Writing Task 2 Conclusion Structure

Nhìn chung, cấu trúc một IELTS Writing Task 2 Conclusion hoàn chỉnh gồm 3 ý chính:

 • Đề cập lại quan điểm đã nêu ở đầu 
 • Tóm gọn lại các ý đã trình bài trong phần body
 • Đưa ra dự đoán trong tương lai hoặc đề xuất (không bắt buộc)

Ví dụ, chúng ta có đề bài như sau:

❓ Practical skills such as money management should be taught in high school. Do you agree or disagre? (Các kỹ năng sống như quản lý tài chính nên được dạy trên trường trung học phổ thông. Bạn đồng ý hay không đồng ý)

👉 Conclusion Writing task 2 sample cho đề bài trên:

To sum up, this essay strongly supports the idea that high school students should take financial management classes as it will be beneficial for them as adults. A lack of finance planning skills can lead to the unwise use of money. Thus, it is recommended that the government should make this a core course at high schools. 

(Nhìn chung, bài viết này ủng hộ ý tưởng học sinh trung học phổ thông nên học các lớp quản lý tài chính vì chúng sẽ hữu ích khi các em trưởng thành. Thiếu kỹ năng quản lý dòng tiền sẽ dẫn đến việc sử dụng tiền không khôn ngoan. Vì vậy, chính phủ nên đưa quản lý tài chính thành môn học chính trong trường trung học.)

Các bạn có thể thấy, phần Conclusion trong ví dụ trên gồm 3 câu tương ứng với 3 ý chính cần có trong cấu trúc một Conclusion. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý: nếu không có đề xuất nào cho vấn đề được nêu ra hay đề bài không yêu cầu, bạn có thể không cần viết thêm ý cuối mà vẫn có thể ăn trọn điểm.

3. Cách viết conclusion Writing task 2 (Theo từng dạng bài cụ thể)

Giờ thì IELTS LangGo sẽ cùng bạn đến với phần quan trọng nhất của bài viết này. Vì vậy các bạn hãy đọc thật kỹ và nên lấy giấy bút ra để note lại những ý quan trọng nhé.

3.1. Cách viết Conclusion Writing Task 2 dạng bài Opinion

Dạng bài đầu tiên chúng ta cần học cách viết Conclusion là Opinion essay. Đây là dạng bài yêu cầu thí sinh phải đưa ra quan điểm cá nhân về một vấn đề xã hội, kinh tế, giáo dục,... 

Vì vậy, để viết một Conclusion hay, người viết phải đảm bảo trả lời được câu hỏi của đề bài: “Do you agree or disagree with this opinion?” (Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?) hay “To what extent do you agree?” (Bạn đồng ý đến mức độ nào?).

Sau khi đã trả lời câu hỏi chính của đề bài, bạn có thể đưa ra một câu dự đoán hoặc đề xuất của bản thân để kết lại toàn bộ essay. Cấu trúc cụ thể như sau:

 • In conclusion/To sum up/To summarize/In summary, ... + bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến mà đề bài đưa ra.
 • Tóm tắt lại các ý chính trong phần thân bài, thường là một câu giải thích lý do tại sao bạn đồng ý/không đồng ý.
 • Đề xuất hoặc dự đoán tương lai (không bắt buộc).
How to write conclusion in Writing task 2 với dạng opinion essay
How to write conclusion in Writing task 2 với dạng opinion essay

Đề bài ví dụ: 

❓ Many people believe that social networking apps (such as Facebook and Instagram) have had a huge negative impact on the young and society as a whole. To what extent do you agree?

Writing task 2 conclusion sample: 

👉 In summary, even though social network apps have helped bring people closer together regardless of physical distance, there are some detrimental impacts on people's mental health and local communities. The authority should act and try to involve people in local activities to increase the quality of community life. 

(Tóm lại, mặc dù các ứng dụng mạng xã hội đưa mọi người lại gần nhau hơn mặc khoảng cách địa lý, nhưng vẫn tồn tại những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của chúng ta cũng như cộng đồng địa phương. Chính quyền nên bắt tay hành động và cố gắng kéo mọi người tham gia các hoạt động tập thể để gia tăng chất lượng cuộc sống.)

Cấu trúc conclusion writing hay, dễ áp dụng cho dạng Opinion essay và Discussion essay:

 • Having considered both views/sides,
 • I think/believe that… is/ are of dominant importance…. Also, I would recommend/suggest…. 
 • In the light of aforesaid factors/
 • With all mentioned above, I am convinced that .......
 • In conclusion/In summary/To sum up/In short/To summarize,
 • I believe both stances are reasonable to some extent.
 • On balance, however, It seems that…. 
 • This is because/due to…. 
IELTS Writing task 2 Conclusion vocabulary & phrases
IELTS Writing task 2 Conclusion vocabulary & phrases

3.2. Cách viết Conclusion Writing Task 2 dạng bài Discussion

Khác với dạng Opinion essay, dạng Discussion essay không chỉ yêu cầu thí sinh đưa ra quan điểm cá nhân mà còn phải phân tích hai mặt của vấn đề. Cụ thể, đề bài thường sẽ viết “Discuss both views and give your own opinion” (Phân tích hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến của bạn).

Cách viết Conclusion cho dạng bài này là paraphrase lại câu nêu quan điểm trong phần Introduction. Nói cách khác, để đảm bảo các tiêu chí chấm điểm, bạn phải diễn giải lại 2 quan điểm của bài và đưa ra ý kiến của bạn. Lưu ý là ý kiến bạn đưa ra trong phần Conclusion phải đồng nhất với ý kiến trong phần Introduction.

How to write a good conclusion paragraph dạng discussion essay
How to write a good conclusion paragraph dạng discussion essay

Đề bài ví dụ:

❓ Topic: Some think that zoos are abusive and should be shut down. Others support zoos because it can be helpful in protecting endangered animals. Discuss both views and give your opinion. (Một số người cho rằng sở thú ngược đãi động vật và nên đóng cửa sở thú. Tuy nhiên một số người khác lại ủng hộ hoạt động của sở thú vì nó giúp bảo vệ động vật đang gặp nguy hiểm. Hãy phân tích hai ý kiến và đưa ra quan điểm của bạn.)

Introduction: […] While more and more wildlife parks have been built to protect endangered animals, I personally believe the poor conditions at most zoos still stay the same, thus making the existence of zoos unacceptable. (Trong khi ngày càng nhiều khu bảo tồn động vật hoang dã được xây dựng để bảo vệ động vật nguy cơ tuyệt chủng, cá nhân tôi nghĩ rằng điều kiện chăm sóc yếu kém ở sở thú vẫn không thay đổi, do đó khiến sở thú khó được chấp nhận.)

Writing task 2 conclusion sample:

Theo đề bài và phần Introduction trên, các bạn có thể có cách viết Conclusion Writing Task như sau:

👉In short, despite the fact that zoos do safeguard the lives of endangered species, countless wild animals are suffering behind the cages due to cramped living conditions. (Tóm lại, mặc dù sở thú bảo vệ các loài động vật đang trong tình trạng nguy hiểm, nhưng vẫn có vô số các loài động vật hoang dã đang bị ngược đãi đằng sau song sắt do điều kiện sống chật hẹp.)

3.3. Cách viết Conclusion Writing Task 2 dạng Causes-Effects-Solutions

Với dạng bài Problems & Solutions hay Causes & Effects hay để viết được một đoạn conclusion hay, thí sinh cần phải tóm tắt lại các nguyên nhân và giải pháp, hay hậu quả được đề cập trong phần Body paragraph một cách ngắn gọn, súc tích.

How to write conclusion paragraphs cho dạng bài causes-effects-solutions essay
How to write conclusion paragraphs cho dạng bài causes-effects-solutions essay

Đề bài ví dụ: 

❓ In developed countries, average life expectancy has increased. What will be the problems for both individuals and society? Suggest some solutions that could be taken to mitigate the impact of aging populations. (Tại các nước phát triển, tuổi thọ trung bình đang tăng. Điều này tạo nên vấn đề gì cho cá nhân và xã hội? Hãy đề xuất một số giải pháp để hạn chế ảnh hưởng của dân số già hoá.)

IELTS LangGo giả sử trong phần thân bài, các bạn đưa ra các ý sau:

Vấn đề: 

 • Tuổi thọ trung bình tăng đồng nghĩa với gánh nặng lên ngân sách nhà nước và chi tiêu tài chính trong gia đình cũng tăng 
 •  Vấn đề sức khỏe cộng đồng vì sự gia tăng của các bệnh tuổi già

Giải pháp cho 2 vấn đề trên là: 

 • Tăng quỹ lương hưu và tạo thêm việc làm cho người già
 • Tăng cường các hoạt động thể chất và cơ sở thể dục thể thao cho người già

Writing task 2 conclusion sample:

Từ vấn đề và giải pháp nêu trong phần thân bài trên, bạn có thể viết Writing task 2 conclusion cho dạng bài Causes-Effects essay như sau:

👉 To summarize, increasing life expectancy can put a burden on the government's budget and household expenses and create more public health challenges. Two feasible solutions for these include improving the pension schemes and building more sport facilities for the elderly.  

(Tóm lại, gia tăng tuổi thọ trung bình có thể đặt gánh nặng lên ngân sách nhà nước và tạo nhiều thách thức cho sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, hai giải pháp khả thi là cải thiện chế độ lương hưu và xây dựng nhiều cơ sở thể dục thể thao cho người già.)

Cấu trúc hay cho dạng Causes-effects-solutions essay:

 • In conclusion, several factors/reasons lead to/result in/consequence in.....
 • We should take the aforementioned/the aforesaid measures/solutions to tackle/ address/solve this modern-day problem.
 • In conclusion, several factors/ reasons lead to.... and the negative influences/ impacts/effects of this trend/phenomenon should be taken into consideration/are too serious to be neglected.
 • In conclusion, while …… can lead to/spark some problem, the government and the public can embrace the aforementioned measures to address them. 
 • In conclusion, while …. can lead to ….. (paraphrase lại vấn đề đã nêu trong thân bài), …….. (paraphrase lại giải pháp) can be a feasible approach. 

3.4. Cách viết Conclusion Writing Task 2 dạng Two-part question

Two-part question essay là dạng bài yêu cầu người viết phải trả lời 2 phần câu hỏi. Do đó, cách viết Conclusion trong Writing task 2 hiệu quả nhất là tóm tắt lại câu trả lời của bạn một cách ngắn gọn và đơn giản.

Tham khảo Conclusion for IELTS Writing Task 2 dạng two-part question
Tham khảo Conclusion for IELTS Writing Task 2 dạng two-part question

Đề bài ví dụ:

❓ Fossil fuels are crucial to generate electricity for industry and transportation. However, one day we will run out of fossil fuels. How can we conserve these resources? What are some alternatives to fossil fuels? (Nguyên liệu hóa thạch đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất điện năng cho doanh nghiệp và vận tải. Tuy nhiên, sẽ đến một ngày chúng ta dùng cạn kiệt nguyên liệu hóa thạch. Làm thế nào để bảo tồn nguồn tài nguyên này? Một vài phương pháp thay thế cho nguyên liệu hóa thạch là gì?)

Khi viết phần thân bài, các bạn có thể đề cập đến những ý chính sau: 

2 giải pháp bảo tồn các nguyên liệu hoá thạch:

 • Sử dụng các phương tiện công cộng
 • Tăng giá các sản phẩm từ nhiên liệu hóa thạch

Các phương án thay thế cho nguồn nhiên liệu hóa thạch gồm các năng lượng tự nhiên như gió, mặt trời, nước biển,...

Như vậy, với các ý trên thì phần conclusion của bạn có thể viết như sau:

Writing task 2 conclusion sample:

❓ To sum up, fossil fuels on Earth are not unlimited, therefore, we need to opt out of other natural resources such as the sun, wind and water. In the meantime, governments could reduce the utilization of fossil fuels by encouraging people to use public transportation or place higher tax on importing this type of energy. 

(Nhìn chung, nguyên liệu hóa thạch không phải vô hạn, vì vậy, chúng ta cần chọn các nguồn tài nguyên thay thế khác như mặt trời, gió và nước. Đồng thời, chính phủ có thể giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng cách khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng hoặc áp dụng thuế nhập khẩu cao hơn đối với các loại nhiên liệu này)

Như vậy, IELTS LangGo vừa hướng dẫn bạn cách viết Conclusion Writing task 2 chi tiếp cho 4 dạng bài IELTS Writing phổ biến nhất. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những lưu ý khi viết Conclusion for Writing Task 2 để tránh mất điểm một cách đáng tiếc nhé.

Đối với dạng Two-part question essay:

 • To conclude, …….(paraphrase lại câu thesis statement)
 • I would opine this development is due to/because/…
 • In short, … (paraphrase lại thesis statement), I reckon these changes mainly come from ….
 • In conclusion, the tendency of …. is caused by/affected by/come from ….
 • Personally, I think the government should …. to reduce the impact of ….

4. Những lưu ý quan trọng về Conclusion trong IELTS Writing

Như đã đề cập ở phần đầu tiên, Conclusion có vai trò quan trọng giúp tổng thể bài essay được mạch lạc và thống nhất. Vì vậy, để tránh mất điểm khi viết Conclusion Writing Task 2, các bạn cần lưu ý những gạch đầu dòng quan trọng dưới đây:

 • Tuyệt đối không bổ sung thông tin mới hay ý kiến, luận điểm mới vào phần kết bài. Vai trò của kết bài là tóm tắt lại ý chính của phần thân bài và nhấn mạnh lại quan điểm của người viết. Nếu bạn đưa thông tin mới vào bài thì sẽ phủ định lại toàn bộ ý bài viết phía trên, khiến bạn mất điểm trầm trọng.
 • Hạn chế lặp lại từ đã dùng ở phần mở bài. Hãy paraphrase lại các từ đã dùng hoặc từ xuất hiện trong đề bài khi viết IELTS Writing task 2 conclusion.
 • Không liệt kê lại chi tiết các ý bạn đã triển khai trong phần thân bài mà nên tóm tắt chúng trong một câu. Bạn có thể dùng các cụm danh từ để liệt kê.
 • Phần Conclusion chỉ nên gồm 2-3 câu như cấu trúc đã nêu ở trên. 

Một số lỗi cần tránh khi viết Conclusion Writing Task 2

Một số lỗi cần tránh khi viết Conclusion Writing Task 2

Quan trọng nhất là, bằng mọi giá bạn cần phải hoàn thành phần conclusion và nhất định không được bỏ qua phần này. Vì dù bạn viết phần thân bài và mở bài hay đến đâu mà thiếu đi phần kết bài thì bài essay Writing task 2 sẽ không thể được điểm cao.

Vậy là IELTS LangGo đã hướng dẫn chi tiết cho bạn cách viết Conclusion Writing task 2 theo từng dạng bài cụ thể, đồng thời gợi ý những IELTS Writing task 2 Conclusion phrases & vocabulary hay để bạn áp dụng.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể viết một Conclusion tốt nhanh chóng để chinh phục phần thi IELTS Writing và đạt band điểm cao hơn.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ