Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải đề Gap Year IELTS Writing Task 2: Bài mẫu và từ vựng ăn điểm

Nội dung [Hiện]

Gap Year là một chủ đề chưa bao giờ hết hot trong IELTS Writing Task 2. Có lẽ nguyên nhân là bởi đây là một vấn đề nhận được nhiều sự chú ý không chỉ của giới trẻ mà còn cả của xã hội.

Cùng IELTS LangGo học cách giải đề Gap Year Writing Task 2 chi tiết  từng bước, đồng thời tham khảo một số Gap Year Essay Example band 7.0+ với nhiều từ vựng và cấu trúc “ăn điểm” nhé. 

Hướng dẫn chi tiết cách viết Gap Year Writing Task 2
Chi tiết cách viết Gap Year Writing Task 2 essay

1. Hướng dẫn giải đề Gap Year Writing Task 2

Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ hướng dẫn các bạn các bước giải đề qua một đề thi IELTS Writing thực tế về topic Gap year.

Đề bài: Some students take a gap year after graduating high school to work and/or travel. Discuss the advantages and disadvantages of this. (Một số học sinh nghỉ một năm sau khi tốt nghiệp trung học để đi làm và/hoặc đi du lịch. Thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc này.) 

Sau khi đọc đề, việc đầu tiên các bạn cần làm là xác định dạng bài và phân tích đề bài. 

Bước 1: Xác định dạng bài

Dựa vào yêu cầu của đề bài chúng ta có thể xác định được đây là dạng Advantages and Disadvantages. Với dạng bài này, thí sinh cần phải liệt kê và phân tích những ưu điểm và nhược điểm của việc nghỉ học một năm sau khi tốt nghiệp trung học. 

Như vậy, phần thân bài cần gồm 2 đoạn: Một đoạn nêu ưu điểm và một đoạn nêu nhược điểm. Với đề bài này người ra đề không yêu cầu thí sinh phải đưa ra quan điểm cá nhân nên bạn có thể nêu ưu điểm trước, nhược điểm sau hoặc ngược lại. Tuy nhiên, dù triển khai theo cách nào bạn cũng cần đảm bảo độ dài của 2 đoạn là như nhau.

Hướng dẫn giải đề Gap Year IELTS Writing từ A đến Z
Hướng dẫn giải đề Gap Year IELTS Writing từ A đến Z

Bước 2: Lên ý tưởng và lập dàn ý

Với đề bài này, IELTS LangGo khuyên bạn nên triển khai bài viết theo bố cục gồm:

 • 1 đoạn mở bài (introduction)
 • 2 đoạn thân bài (body)
 • 1 đoạn kết bài (conclusion)

Mở bài: Trong phần này thì chúng ta cần một câu Thesis statement. Ví dụ như:

“From my perspective, the drawbacks of this trend are clearly eclipsed by its merits.” 

Thân bài: Nếu các bạn chọn quan điểm nghiêng về lợi ích nhiều hơn thì các bạn có thể chia bài văn ra làm 2 đoạn mỗi đoạn nêu 1 lý do tại sao lợi nhiều hơn hại. 

Body 1: Nêu lý do thứ 1 vì sao lợi ích của gap year lại nhiều hơn hại

 • Main idea: Gap year sẽ cho học sinh thêm thời gian để nhận định lại điểm mạnh điểm yếu của mình để đưa ra các kế hoạch tiếp theo 
 • Supporting idea: Vietnam →  students fail to decide what degree to pursue → alleviated → granted a gap year to travel and gain fresh experiences → identify their interests and make good educational decisions. 

Body 2: Nêu lý do thứ 2 vì sao lợi ích của gap year lớn hơn hại

 • Main idea: Gap year giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm thực tế thay vì chỉ học lý thuyết trong sách
 • Supporting idea: Students learn about the job + valuable practical experience → aid in their development as adults. When evaluating applications → prioritize applicants with extensive life and professional experience.

Kết bài: Tóm tắt lại ý chính của bài viết sao cho thật ngắn gọn, súc tích.

Các bạn có thể xem hướng dẫn của giảng viên tại IELTS LangGo trong video dưới đây nhé.

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing Topic Gap Year từ Giảng viên IELTS LangGo

Bước 3: Paraphrase từ khóa chính

Sau khi đã lên được dàn ý của bài viết, bước tiếp theo bạn cần làm là paraphrase từ khóa chính trong đề bài. Dưới đây là một số cách paraphrase keywords với đề bài Gap Year Writing Task 2: 

 • Take a gap year = this time off = this short break = such a long break: Nghỉ học một năm
 • High school leavers = high school graduates = after finish/graduate high school: Tốt nghiệp trung học
 • University studies = formal university education = tertiary education = higher education: Đại học
 • To further/ continue/ start/ embark on/ sb’s studies/ to continue sb’s education beyond school level = go to college or university: Tiếp tục học đại học
 • To work and travel = to join the workforce or to embark on trips around the world: Làm việc hoặc du lịch

2. Bài mẫu Gap Year IELTS Writing Task 2 Band 7.0+

Học qua bài viết mẫu là cách học Writing Task 2 được nhiều cao thủ IELTS khuyến khích và gợi ý. Bằng cách đọc các sample chất lượng, bạn có thể tích lũy thêm nhiều từ vựng và cách diễn đạt hay để áp dụng vào bài viết của chính minh. 

Dưới đây là một vài sample chủ đề Gap Year Writing Task 2 band 8.0 được IELTS LangGo tổng hợp. 

Sample 1: 

In this day and age, taking a gap year has become increasingly popular among high school leavers. From my perspective, the drawbacks of this trend are clearly eclipsed by its merits. 

Undoubtedly, there are some obvious advantages of taking a gap year after finishing high school. Firstly, this short break offers students a golden opportunity to assess their strengths and weaknesses, which will make them be well-prepared for the unknown future. In some countries, like Vietnam, the majority of high school students fail to wisely decide what degree they wish to pursue. This issue could be alleviated if high school graduates were granted a gap year to travel and gain fresh experiences. This would enable them to identify their interests and make good educational decisions. 

Secondly, taking a gap year will give students the precious chance to accumulate experience instead of just learning theory in books. In fact, students might learn about the job and acquire valuable practical experience by collaborating with professionals in the field, which would aid in their development as adults. When evaluating applications for open positions, employers generally prioritize applicants with extensive life and professional experience.

In conclusion, taking a gap year in order to explore or engage in employment can cause disruptions to a student's future academic progress and emotional well-being. However, a gap year can also provide an opportunity for individuals to be well-prepared for the future and expand their practical knowledge.

(Nguồn: IELTS LangGo)

Highlight vocabulary:

 • Assess weakness and strength: đánh giá điểm mạnh, điểm yếu
 • Be granted a gap year: được cho phép nghỉ một năm
 • Identify sb’s interest: xác định sở thích của ai đó
 • Gain fresh experience = accumulate experience = acquire valuable experience: tích lũy kinh nghiệm quý báu/ mới mẻ
Bài mẫu Gap Year IELTS Writing Task 2
Bài mẫu Gap Year IELTS Writing Task 2

Sample 2: 

It has become common to see some high school graduates take a gap year for travel and work purposes before they apply to university. While there are some upsides to taking a year off upon high school graduation, it is not without its downsides.

To start, there are some clear advantages of taking a gap year for traveling and working as a high school graduate. Regarding traveling, this experience helps them become more mature by broadening their outlook on life and enjoying more independence. A break from academic life and its pressures is one other favorable aspect of an academic leave. Having studied for eleven consecutive years, most students tend to grow bored and tired of rigorous academic routines. Hence, students taking a gap year have the chance to enjoy some free time and return with a fresh mind. As for the work aspect of this decision, they can earn some money, which enables them to afford a better education for themselves. Experience they gain from working also helps make better academic and career decisions in the long-term. 

Despite that, one should not be dismissive of some possible drawbacks of taking a gap year after school graduation. The most evident downside is perhaps the fact that their academic life will suffer as a result of academic absence. Students who put their studies on hold tend to have difficulties catching up with their peers later on. This is even more so in the case of university education seeing as courses taught at universities tend to be more comprehensive and complex, which can present a challenge to the student. Adding to this point is the fact that most students who take a gap year lose interest in pursuing tertiary education. This is because once they gain some independence after earning money, they develop a false sense of financial security, which kills their interest in learning.

In conclusion, while the main advantages of a gap year for travel and work are personal development and a fresh mind as well as better academic prospects, drawbacks range from academic challenges to a lack of interest in education.

(Nguồn: IELTS Practice Online)

Highlight vocabulary:

 • Broaden their outlook on life/their minds: mở rộng đầu óc/cái nhìn về cuộc sống
 • Rigorous academic routine: lịch học vất vả
 • Put their studies on hold: hoãn việc học
 • Present a challenge to: gây ra thách thức với
 • Lose interest in: đánh mất hứng thú với cái gì
 • Develop a false sense of: hình thành lầm tưởng về
Các bạn có thể từ vựng qua các Taking a gap year IELTS essay
Các bạn có thể từ vựng qua các Taking a gap year IELTS essay

Sample 3: 

In many countries some students take a year off after finishing their high school studies for traveling or working before they enroll in a university. In my perspective, this one year gap between high school and university provides them with more disadvantages than advantages.

On the one hand, there are some merits for students who take a year off to travel or work between high school and university. Firstly, travel broadens the mind of your people. This might help them to gain valuable experience in their life. For example, students who travel to different places get a chance to mingle with different types of people and cultures and this may improve their knowledge and experience. Another positive outcome is that while traveling or working, young people could acquire maturity and this would help them perform well when they join the university. A final benefit is that young people will probably earn some money when they work before joining the university. This money can be used to pay their university fees.

On the other hand, there are more drawbacks when students spend a year working or traveling before joining the university. The first one is that if young people decide to work, they might get used to receiving an income and because of this they will not want to come back to their student life anymore. The second one is that traveling is an expensive activity and students who travel a year require a huge amount of money. This could be spent on university studies. What is more, most of the students are too young to travel by themselves and this might put them in more dangerous situations. For example, young students are not mature enough and they may get involved in illegal activities such as selling drugs and crime.

In conclusion, although there are some advantages to traveling or working between high school and university, in my opinion, the disadvantages of this practice outweigh the advantages.

(Nguồn: ielts-practice.org)

Highlight vocabulary:

 • Enroll in university: đăng ký học đại học
 • Mingle with: giao tiếp với
 • Pay their university fees: trả học phí
 • Get involved in: liên quan đến

Như vậy, IELTS LangGo đã hướng dẫn bạn cách giải đề Gap Year IELTS Writing Task 2 chi tiết, đồng thời tổng hợp từ vựng ăn điểm cho topic này. 

Hy vọng qua những bài mẫu và từ vựng chủ đề Gap year trên đây, các bạn có thể tự tin và đạt điểm cao với bài Gap year IELTS essay của mình.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ