Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 Task 1 và Task 2 mới nhất

Nội dung [Hiện]

Cập nhật đề thi IELTS hằng năm sẽ giúp bạn nắm được xu hướng ra đề và có kế hoạch ôn luyện phù hợp nhất.

Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 theo ngày thi thực tế tại BC và IDP để các bạn cùng tham khảo nhé! Các đề thi sẽ được cập nhật liên tục và chia theo Task 1 và Task 2 nhằm giúp các bạn dễ theo dõi và ôn tập theo từng Task nhé!

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 Task 1 và Task 2 mới nhất
Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 Task 1 và Task 2 mới nhất

1. Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 - Task 1

Phần thi IELTS Writing Task 1 là kéo dài khoảng 20 phút, yêu cầu thí sinh phân tích, mô tả thông tin trên biểu đồ, đồ thị, bảng biểu, sơ đồ hoặc bản đồ,... 

Task 1 chiếm ⅓ tổng số điểm của bài thi IELTS Writing nhằm đánh giá khả năng sắp xếp ý logic, sử dụng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp của thí sinh, đồng thời kiểm tra kỹ năng giải thích và trình bày thông tin hiệu quả.

Các dạng bài phổ biến nhất mà thí sinh có thể gặp trong IELTS Writing Task 1 bao gồm:

 • Line graph (Biểu đồ đường)
 • Bar graph (Biểu đồ cột)
 • Pie chart (Biểu đồ tròn)
 • Map (Bản đồ)
 • Diagram (Sơ đồ)
 • Table (Bảng biểu)
 • Process (Quy trình)

Dưới đây là danh sách tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 Task 1 theo ngày thi giúp bạn nắm được xu hướng ra đề mới nhất và chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi này.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/1/2023

The percentage of people who were born in Australia and who were born outside Australia living in urban, rural, and town between 1995 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/1/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Online Tests)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/1/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Online Tests)

Đề thi ngày 07/1/2023

The graph below shows the number of overseas visitors to three different areas in a European country between 1987 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/1/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Training Online)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/1/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Training Online)

Đề thi ngày 12/1/2023

The graph below shows the hours of teaching per year done by each teacher in four different countries in 2001. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/1/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Mentor)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/1/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Mentor)

Đề thi ngày 21/1/2023

The bar chart below shows shares of expenditures for five major categories in the United States, Canada, the United Kingdom, and Japan in the year 2009. Summarise the information by selecting reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/1/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Practice Online)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/1/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Practice Online)

Đề thi ngày 02/2/2023

The table describes the changes in people who went on international travel in 1990, 1995, 2000 and 2005. (million). Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/02/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Online Test)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/02/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Online Test)

Đề thi ngày 14/2/2023

The world health organization recommends that people should eat five or more portions of fruit and vegetables per day. The bar chart shows the percentage of males and females in the UK by age group in 2006.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/02/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Online Tests)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/02/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Online Tests)

Đề thi ngày 16/2/2023

The graph below shows the number of inquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/02/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Practice Online)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/02/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Practice Online)

Đề thi ngày 02/3/2023

The table shows the production of milk annually in four countries in 1990, 2000, and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Nations

Amount in litres

1990

2000

2010

Netherlands

11,262,000

11,155,000

11,466,000

Australia

11,246,000

11,105,000

9,165,000

Tanzania

87,000

1,42,000

1,55,000

Guatemala

26,000

55,000

84,000

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/03/2023

Đề thi ngày 09/3/2023

The charts below show changes in the proportion of energy produced from different resources in the country in 1985 and 2003. Summarise the information by selecting and reporting the main features and comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/03/2023 (Nguồn ảnh: ELTEC English)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/03/2023 (Nguồn ảnh: ELTEC English)

Đề thi ngày 01/4/2023

The plans below show how the ground of a particular building has changed over time. Summarize the information by selecting and reporting the main features.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/04/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Online Tests)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/04/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Online Tests)

Đề thi ngày 02/4/2023

The bar chart below shows the amount of money invested in each category from five organizations.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/04/2023 (Nguồn ảnh: How To Do IELTS)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/04/2023 (Nguồn ảnh: How To Do IELTS)

Đề thi ngày 08/4/2023

The chart below shows the value of one country’s exports in various categories during 2015 and 2016. The table shows the percentage change in each category of exports in 2016 compared with 2015.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/04/2023 (Nguồn ảnh IELTS Mentor)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/04/2023 (Nguồn ảnh IELTS Mentor)

Đề thi ngày 15/4/2023

The two tables below show the number of international students from different resource countries in Canada and the USA in two school years. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/04/2023 (Nguồn: How To Do IELTS)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/04/2023 (Nguồn: How To Do IELTS)

Đề thi ngày 03/5/2023

The charts below show what UK graduate and postgraduate students who did not go into full-time work did after leaving college in 2008. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/05/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Anika)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/05/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Anika)

Đề thi ngày 07/5/2023

The two charts below show the proportion of qualified graduates in a particular country. To summarize information by selecting key characteristics and compiling a report and, if necessary, make a comparison.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/05/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Express)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/05/2023 (Nguồn ảnh: IELTS Express)

Đề thi ngày 11/5/2023

The chart shows the proportion of renewable energy in total energy supply in 4 countries from 1997 to 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2023 (Nguồn: IELTS Practice Online)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2023 (Nguồn: IELTS Practice Online) 

Đề thi ngày 14/5/2023

The two bar charts show the proportion of 14-16-year-old students studying a modern foreign language in an English Speaking country and the top three popular foreign languages. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/05/2023 (Nguồn: Scribd)
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/05/2023 (Nguồn: Scribd)

2. Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 - Task 2

IELTS Writing Task 2 kéo dài trong khoảng 40 phút và chiếm ⅔ số điểm của bài thi Writing. Bài thi yêu cầu thí sinh đưa ra quan điểm cá nhân hoặc thảo luận về các vấn đề xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục,... qua đó kiểm tra khả năng đưa ra ý kiến, lập luận và phát triển ý tưởng.

Do đó, thí sinh cần phải luyện tập viết bài luận về các chủ đề khác nhau để làm quen với các cấu trúc và từ vựng phù hợp, cũng như nâng cao khả năng viết của mình.

Có 5 dạng đề bài chính trong IELTS Writing Task 2:

 • Discussion Essay
 • Advantages and Disadvantages Essay
 • Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay
 • Argumentative/Opinion/Agree or Disagree Essay Essay
 • Two-part Question Essay

Cùng IELTS LangGo cập nhật đề thi IELTS Writing 2023 Task 2 mới nhất để dự đoán xu hướng ra đề và định hướng ôn tập sao cho phù hợp nhé!

Đề thi ngày 03/1/2023

It is a natural process for animal species to become extinct. There is no reason why people should try to prevent this from happening.

Do you agree or disagree?

Tạm dịch: Việc các loài động vật bị tuyệt chủng là một quá trình bình thường. Không có lý do gì mà con người nên cố gắng ngăn chặn điều này xảy ra. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Đề thi ngày 02/1/2023

Some people find advertisements amusing or annoying and they are not influenced by this when they shop.

To what extent do you agree or disagree?

Tạm dịch: Một vài người thấy rằng quảng cáo có thể giải trí hoặc gây khó chịu. Họ không hề bị ảnh hưởng bởi quảng cáo khi đi mua hàng. Bạn đồng ý hoặc không đồng ý đến mức nào?

Đề thi ngày 05/1/2023

Rich countries often give money to poorer countries, but it does not solve poverty. Therefore, developed countries should give other types of help to poor countries rather than financial aid.

To what extent do you agree or disagree?

Tạm dịch: Các nước giàu thường cung cấp tiền cho các nước nghèo, nhưng nó không giải quyết vấn đề nghèo đói. Do đó, các nước phát triển nên cung cấp các loại hỗ trợ khác cho các nước nghèo hơn là hỗ trợ tài chính. Bạn đồng ý hoặc không đồng ý đến mức nào?

Đề thi ngày 07/1/2023

Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use.

Is it a positive or negative development?

Tạm dịch: Một số quốc gia có được thành công trên trường quốc tế bằng việc xây dựng cơ sở vật chất dành riêng để đào tạo các vận động viên hàng đầu thay vì cung cấp các cơ sở thể dục thể thao mà ai cũng có thể sử dụng. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Đề thi ngày 09/1/2023

In many countries, governments like to spend more money on the arts. Some people agree with this. However, others think the government should spend more on health and education.

Discuss both sides and give your opinion.

Tạm dịch: Ở nhiều quốc gia, chính phủ thích chi nhiều tiền hơn cho nghệ thuật. Một số người đồng ý với điều này. Tuy nhiên, số khác nghĩ rằng chính phủ nên dành nhiều tiền hơn cho sức khỏe và giáo dục. Hãy bàn luận về cả 2 phía và đưa ra quan điểm của bạn.

Đề thi ngày 12/1/2023

Some people think that certain old buildings are more worth preserving than the other ones.

Which types of old buildings should be preserved? Do you think that the advantages of preserving these old buildings outweigh the disadvantages?

Tạm dịch: Một số người nghĩ rằng các toàn nhà cũ nhất định đáng để bảo tồn hơn một số khác. Vậy loại tòa nhà cũ nào nên được bảo tồn? Bạn có nghĩ rằng ưu điểm của việc bảo tồn tòa nhà cũ này vượt trội hơn những nhược điểm không?

Đề thi ngày 14/1/2023

Video records are a better way to learn about the way other people in the world live rather than written documents. To what extent do you agree or disagree?

Tạm dịch: Băng video là một cách để học về cách những người khác trên thế giới sinh sống, tốt hơn là các văn bản chép tay. Bạn đồng ý hoặc không đồng ý đến mức nào?

Đề thi ngày 15/1/2023

Some people believe that it is wrong to keep animals in zoos, while others think that zoos are both entertaining and ecologically important. Discuss both views.

Tạm dịch: Một số người tin rằng việc giữ động vật trong sở thú là sai, trong khi số khác nghĩ rằng sở thú vừa giải trí vừa quan trọng cho hệ sinh thái. Hãy lập luận về cả 2 quan điểm này.

Đề thi ngày 17/1/2023

Today, many people do not know their neighbors. What problems does this cause? What can be done about this?

Tạm dịch: Ngày nay, nhiều người không biết hàng xóm của mình. Điều này gây ra những vấn đề gì? Ta có thể giải quyết nó bằng cách nào?

Đề thi ngày 18/1/2023

Businesses always aim to make more sales. What are some of the methods to do this? Which one is the best method?

Tạm dịch: Doanh nghiệp luôn có mục tiêu gia tăng doanh số. Một số biện pháp để đạt được điều này là gì? Đâu là biện pháp tốt nhất

Đề thi ngày 19/1/2023

The best way to teach children to cooperate is through team sports at school.

To what extent do you agree or disagree?

Tạm dịch: Cách tốt nhất để dạy trẻ con hợp tác làm việc là thông qua các hoạt động thể thao đồng đội ở trường. Bạn đồng ý hoặc không đồng ý đến mức nào?

Đề thi ngày 21/1/2023

The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment.

What are the causes of this? What can be done to solve this problem?

Tạm dịch: Sự gia tăng sản xuất hàng hóa tiêu dùng sẽ để lại kết quả là sự phá hủy môi trường tự nhiên. Nguyên nhân của điều này là gì? Ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề này?

Đề thi ngày 28/1/2023

If a product is good or it meets people’s needs, people will buy it. So advertising is unnecessary and no more than entertainment. Agree or disagree?

Tạm dịch: Nếu một sản phẩm là tốt và nó đáp ứng được nhu cầu của mọi người thì mọi người sẽ mua nó. Nên quảng cáo là điều không cần thiết và nó không hơn gì việc giải trí. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Đề thi ngày 02/2/2023

While many people go to university for academic study, more people should be encouraged to do vocational training because there is a lack of qualified workers such as electricians and plumbers. Agree or disagree?

Tạm dịch: Trong khi nhiều người học đại học để phục vụ việc học thuật thì nhiều người lại được động viên tham gia đào tạo nghề bởi vì đang có sự thiếu hụt lao động chất lượng như thợ điện và thợ sửa ống nước. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Đề thi ngày 04/2/2023

Some people think that the government should ban dangerous sports, while others think that people should have the freedom to do any sports or activity. Discuss both views and give your opinion.

Tạm dịch: Một số người nghĩ rằng Chính phủ nên cấm các môn thể thao nguy hiểm, trong khi số khác lại nghĩ con người nên được tự do tham gia bất cứ môn thể thao hay hoạt động nào. Hãy lập luận cho cả 2 phía và đưa ra quan điểm cá nhân của bạn.

Đề thi ngày 11/2/2023

These days, “responsible tourists” have started to care more about both the culture and environment of the countries they visit. However, some people think that it is impossible to be a responsible tourist. Agree or disagree with this view?

Tạm dịch: Ngày nay, “những du khách có trách nhiệm” đã bắt đầu quan tâm hơn đến cả văn hóa và môi trường ở đất nước họ ghé thăm. Tuy nhiên, vài người nghĩ rằng việc trở thành du khách trách nhiệm là điều không thể. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

Đề thi ngày 16/2/2023

In the modern world, it is possible to shop, work and communicate online and live without any face-to-face contact with others. Is this a positive or negative development?

Tạm dịch: Trong thế giới hiện đại, ta có thể mua sắm, làm việc và giao tiếp trực tuyến, đồng thời sống mà không cần đến sự tiếp xúc mặt đối mặt với người khác. Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Đề thi ngày 20/2/2023

Some say that news has no connection with most people’s lives and it is a waste of time for most of us to read newspapers and watch television news programs. Do you agree or disagree?

Tạm dịch: Vài người nói rằng tin tức không có sự kết nối với hầu hết đời sống của mọi người và việc đọc báo và xem các chương trình tin tức thời sự là điều tốn thời gian. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Đề thi ngày 23/2/2023

The best way to solve the traffic and transportation problem is to encourage people to live in cities rather than suburbs or the countryside. Do you agree or disagree?

Tạm dịch: Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề giao thông và phương tiện đi lại là khuyến khích mọi người sống ở các thành phố hơn ở ngoại thành hay vùng quê. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Đề thi ngày 01/3/2023

The tendency of human beings to copy one another is shown in the popularity of fashion in clothes and other consumer goods. Do you agree or disagree?

Tạm dịch: Việc con người có khuynh hướng sao chép nhau đã được thể hiện ở sự phổ biến trong thời trang may mặc và các hàng hóa tiêu dùng khác. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Đề thi ngày 05/3/2023

In some countries, it is illegal for companies to reject job applicants of their age. Is this a positive or negative development?

Tạm dịch: Ở một số quốc gia, việc các công ty từ chối ứng viên vì độ tuổi là điều bất hợp pháp. Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Đề thi ngày 11/3/2023

Pollution and other environmental damages are caused by a country developing and becoming richer. This problem cannot be avoided. To what extent do you agree?

Tạm dịch: Ô nhiễm và những sự phá hủy môi trường khác được gây ra bởi việc một đất nước phát triển và trở nên giàu có hơn. Vấn đề này không thể tránh được. Bạn đồng ý hay không đồng ý đến mức độ nào?

Đề thi ngày 13/3/2023

Some people think parents should read stories to their children while others argue that it is no longer necessary as we have modern technology such as television and films. Discuss both views and give your own opinion.

Tạm dịch: Vài người nghĩ rằng bố mẹ nên đọc truyện cho con họ trong khi những người khác lập luận rằng điều đó không cần thiết nữa vì chúng ta có công nghệ hiện đại như TV và phim ảnh. Hãy bàn luận cho cả 2 ý và đưa ra quan điểm của riêng bạn.

Đề thi ngày 16/3/2023

Some people think that the best way to improve road safety is to increase the

minimum legal age for driving a car or motorbike. Agree or disagree?

Tạm dịch: Một số người nghĩ rằng cách tốt nhất để cải thiện an toàn đường bộ là tăng độ tuổi tối thiểu hợp pháp để lái xe ô tô hay xe máy. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Đề thi ngày 28/3/2023

Some people say that protecting the environment is the government’s responsibility. Others believe that every individual should be responsible for it. Discuss both views and give your opinion.

Tạm dịch: Một số người nói rằng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của Chính phủ. Số khác lại tin rằng mỗi cá nhân đều nên chịu trách nhiệm. Hãy thảo luận cả 2 ý và đưa ra quan điểm của bạn.

Đề thi ngày 30/3/2023

Report research suggests that the majority of criminals who were sent to prison would commit crimes when they are set free. What do you think of this case? What can be done to solve this problem?

Tạm dịch: Báo cáo chỉ ra đa số các tội phạm đi tù đều sẽ phạm tội khi họ được thả tự do. Bạn nghĩ trường hợp này như thế nào? Có cách nào để giải quyết vấn đề này không?

Đề thi ngày 02/4/2023

Money should be spent on creating new public buildings such as museums or town halls rather than renovating the existing ones. To what extent do you agree or disagree?

Tạm dịch: Tiền nên được dành cho việc tạo ra các khu công cộng như bảo tàng hoặc tòa thị chính hơn là cải tiến những cơ sở đang có. Bạn đồng ý hay không đồng ý đến mức độ nào?

Đề thi ngày 04/4/2023

Art classes such as painting or drawing are important for children’s development, so they should be compulsory in high school. Do you agree or disagree?

Tạm dịch: Các lớp học nghệ thuật như vẽ hoặc tô màu đều quan trọng cho sự phát triển của con trẻ, nên chúng nên được bắt buộc ở trường cấp 3. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Đề thi ngày 12/4/2023

Some people believe that the government should take care of old people and provide financial support after they retire. Others say individuals should save during their working years to fund their own retirement. 

What is your opinion? Give reasons for your answer and include examples from your own experience.

Tạm dịch: Một vài người tin rằng Chính phủ nên chăm sóc người già và cung cấp hỗ trợ tài chính sau khi họ nghỉ hưu. Số khác nói rằng các cá nhân nên nên tiết kiệm trong suốt thời gian đi làm để tự trả cho thời nghỉ hưu của mình.

Ý kiến của bạn là gì? Đưa ra lý do cho câu trả lời bao gồm ví dụ từ trải nghiệm của cá nhân bạn.

Đề thi ngày 15/4/2023

Nowadays, celebrities are more famous for their glamour and wealth than for their achievements, and this sets a bad example for young people. To what extent do you agree or disagree?

Tạm dịch: Ngày nay, các ngôi sao trở nên nổi tiếng hơn vì độ hào nhoáng và giàu có của họ hơn là thành tựu và điều này tạo tấm gương xấu cho người trẻ. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Đề thi ngày 21/4/2023

In big organizations, directors are having higher salaries than ordinary workers. Some people say this is necessary, while others say it is unfair. Discuss both views & give your opinion.

Tạm dịch: Ở các tổ chức lớn, giám đốc có lương cao hơn nhân viên bình thường. Có người cho rằng đây là điều cần thiết tuy nhiên những người khác cho rằng đây là điều không công bằng. Hãy lập luận cả 2 ý và đưa ra quan điểm của bạn.

Đề thi ngày 22/4/2023

Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods. Others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion.

Tạm dịch: Một vài người cảm thấy nhà sản xuất và các siêu thị nên có trách nhiệm giảm số lượng bao bì hàng hóa. Những người khác tranh luận rằng người tiêu dùng nên giảm mua hàng hóa có nhiều bao bì. Hãy Hãy lập luận cả 2 ý và đưa ra quan điểm của bạn.

Bài viết trên đây đã tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 chi tiết nhất ở cả Task 1 và Task 2. Hy vọng, những đề thi thực tế này sẽ giúp bạn ôn luyện tốt hơn cho phần thi IELTS Writing và đạt band điểm cao nhất. Chúc các bạn thành công!

Sưu tầm và tổng hợp

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ