Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022 mới nhất

Nội dung [Hiện]

Để giúp các bạn ôn luyện tốt hơn cho kỳ thi IELTS. Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022 mới nhất từ BC và IDP cập nhật mới nhất đến thời điểm hiện tại. Các bạn có thể tham khảo và luyện tập thực hành bởi chính những đề dưới đây.

Tổng hợp đề thi IELTS Writing mới nhất 2022

Tổng hợp đề thi IELTS Writing mới nhất 2022

1. Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022: Task 1

IELTS Writing task 1 là phần thi chiếm ⅓ tổng số điểm trong toàn bài thi IELTS Writing. Với phần thi này chúng ta sẽ có 20 phút để hoàn thành bài. Task 1 thường sẽ xoay quanh yêu cầu mô tả, phân tích, tóm tắt hoặc nhận xét về một biểu đồ, sơ đồ hoặc bảng biểu số liệu.

Cụ thể hơn, hiện nay có 7 dạng bài IELTS Writing task 1 phổ biến thường gặp:

 • Biểu đồ đường

 • Biểu đồ tròn

 • Biểu đồ cột

 • Biểu đồ kết hợp

 • Bảng số liệu

 • Bản đồ

 • Sơ đồ quy trình

Dưới đây, IELTS LangGo sẽ tổng hợp cho các bạn những đề thi Writing task 1 đã được ban hành và dự thi trong những đợt thi gần đây của năm 2022.

Đề thi ngày 8/1/2022

The chart below gives the number of people employed in five types of work in a certain region in Australia in 2001 and 2008.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đề thi ngày 8/1/2022 - Nguồn ảnh: Testbig

Đề thi ngày 8/1/2022 - Nguồn ảnh: Testbig

Đề thi ngày 12/3/2022

The table shows the income and expenditure of Brooklyn Hall, the building used to hire in over the period of three years.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề ngày thi ngày 12/3/2022 - Nguồn ảnh: ieltspracticeonline

Đề ngày thi ngày 12/3/2022 - Nguồn ảnh: ieltspracticeonline

Đề thi ngày 19/3/2022

The graph shows the value in US dollars (in millions of dollars) of investment in funds of four categories from 1988 to 2014.

Đề ngày 19/3/2022 - Nguồn ảnh ieltspracticeonline

Đề ngày 19/3/2022 - Nguồn ảnh ieltspracticeonline

Đề thi ngày 23/4/2022

Percentage of UK people who consumed daily recommended amounts of fruit and vegetables in 2002, 2006 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề thi ngày 23/4/2022 - Nguồn ảnh: IELTS Data

Đề thi ngày 23/4/2022 - Nguồn ảnh: IELTS Data

Đề thi ngày 30/4/2022

The diagram shows the process of making soft cheese. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề ngày thi ngày 30/4/2022 - Nguồn ảnh: Testbig

Đề ngày thi ngày 30/4/2022 - Nguồn ảnh: Testbig

Đề thi ngày 7/5/2022

The maps show the village of Pebbleton 20 years ago and now.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đề thi ngày 7/5/2022 - Nguồn ảnh Howtodoielts

Đề thi ngày 7/5/2022 - Nguồn ảnh Howtodoielts

Đề thi ngày 11/6/2022

The plans below show the layout of a university’s sports center now, and how it will appear after redevelopment.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

Đề thi ngày 11/6/2022 - Nguồn ảnh: ieltsessaybank

Đề thi ngày 11/6/2022 - Nguồn ảnh: ieltsessaybank

Đề thi ngày 25/6/2022

The table below shows the questionnaire about the opinions of club members and general public for the new theater in one town in 2012. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/6/2022

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/6/2022

Đề thi ngày 6/8/2022

The diagram shows the different stages in the production of woolen goods.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

 Đề thi ngày 6/8/2022 - Nguồn ảnh: Howtodoielts

Đề thi ngày 6/8/2022 - Nguồn ảnh: Howtodoielts

Đề thi ngày 3/9/2022

The table below shows the percentage of adults in urban and rural areas who took part in 4 free time activities in 1990 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

1990

2010

Urban

Rural Area

Urban

Rural Area

Reading

61%

71%

78%

78%

Wandering

10%

18%

10%

14%

Playing sport

21%

26%

14%

26%

Photography

7%

14%

17%

24%

2. Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022: Task 2

Tiếp đến với những đề thi IELTS Writing Task 2. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua về những đặc điểm, yêu cầu và một số lưu ý cần biết về dạng bài này nhé.

IELTS Writing task 2 là phần thi viết học thuật, có số điểm chiếm tới ⅔ số điểm toàn bài thi Writing. Vậy nên, khi ôn luyện và làm bài, các bạn nên chú ý dành nhiều thời gian cho Task 2 nhé.

Bài viết IELTS Writing task 2 được giới hạn tối thiểu 250 từ, trong đó, yêu cầu của bài thường tập trung vào việc phân tích, bàn luận về một ý kiến và quan điểm nhất định liên quan đến học thuật.

Tổng hợp các đề thi Writing IELTS task 2 mới nhất 

Tổng hợp các đề thi Writing IELTS task 2 mới nhất

Đây thường được coi là dạng bài khó, vậy nên, trước khi bắt tay vào luyện đề, bạn cần phải nắm được cách làm bài IELTS Writing Task 2. Sau đây, hãy cùng chúng mình tiếp tục cập nhật đề thi IELTS Writing 2022 ngay bây giờ nhé.

Đề thi ngày 9/4/2022

Question: Although there is a lot of translation software available, learning a language could still be advantageous. To what extent do you agree or disagree?

(IELTS Academic – 14/4/2022)

Tạm dịch: Mặc dù có rất nhiều phần mềm dịch thuật có sẵn, nhưng việc học một ngôn ngữ vẫn có thể là một lợi thế.Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

Đề thi ngày 16/4/2022

Question: The expansion of multinational companies and increase in globalization produce positive effects for everyone. To what extent do you agree or disagree with this statement?

(IELTS Academic – 19/4/2022)

Tạm dịch: Sự mở rộng của các công ty đa quốc gia và sự gia tăng toàn cầu hóa tạo ra những tác động tích cực cho tất cả mọi người. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

Đề thi ngày 23/4/2022

Question: Young people learn good behavior more from movies and books than real-life experiences. To what extent do you agree or disagree?

(IELTS Academic – 26/4/2022)

Tạm dịch: Những người trẻ học cách cư xử tốt từ phim ảnh và sách báo hơn là kinh nghiệm thực tế.Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

Đề thi ngày 30/4/2022

Question: Some people think that young people should be required to do unpaid work helping people in the community. Do the advantages outweigh the disadvantages?

(IELTS Academic – 06/05/2022)

Đề thi ngày 21/5/2022

Question: To succeed in business, one needs to know math. To what extent do you agree or disagree?

(IELTS Academic – 24/05/2022)

Tạm dịch: Để thành công trong kinh doanh, mỗi người cần phải biết về toán học. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

Đề thi ngày 12/5/2022

Question: As major cities in the world are growing today, so do their problems. What are the problems for young people living in the cities as the result of continued growth? What are the solutions to these problems?

(IELTS Academic – 17/05/2022)

Tạm dịch: Khi các thành phố lớn trên thế giới ngày càng phát triển, các vấn đề của họ cũng vậy. Những vấn đề đối với những người trẻ sống ở các thành phố do kết quả của sự tăng trưởng liên tục là gì? Giải pháp cho những vấn đề này là gì?

Đề thi ngày 28/5/2022

Question: Some human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem while others think effective measures can be taken to improve this situation. Discuss both views and give your opinion.

(IELTS Academic – 01/06/2022)

Tạm dịch: Một số hoạt động của con người có ảnh hưởng xấu đến các loài động thực vật. Một số người cho rằng đã quá muộn để giải quyết vấn đề này trong khi những người khác cho rằng có thể thực hiện các biện pháp hữu hiệu để cải thiện tình trạng này. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Đề thi ngày 4/6/2022

Question: Environmental damage is a problem in most countries. What factors damage the environment and who should take responsibility?

(IELTS Academic – 08/06/2022)

Tạm dịch: Hủy hoại môi trường là một vấn đề ở hầu hết các quốc gia. Những yếu tố nào làm tổn hại đến môi trường và ai phải chịu trách nhiệm?

Đề thi ngày 18/6/2022

Question: Young people are committing more crimes. Discuss the causes and solutions for this problem.

(IELTS Academic – 22/06/2022)

Tạm dịch: Những người trẻ tuổi đang phạm tội nhiều hơn. Thảo luận về nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này.

Đề thi ngày 25/6/2022

Question: Some people believe that the government should not spend money on international aid when they have their own disadvantaged people like the homeless and unemployed. To what extent do you agree or disagree?

(IELTS Academic – 30/06/2022)

Tạm dịch: Một số người cho rằng chính phủ không nên chi tiền cho viện trợ quốc tế khi họ có những người thiệt thòi như người vô gia cư và thất nghiệp. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

Đề thi ngày 9/7/2022

Question: Large companies use sporting events to promote their products. Some people think this has a negative impact. To what extent do you agree or disagree?

(IELTS Academic – 13/07/2022)

Tạm dịch: Các công ty lớn sử dụng các sự kiện thể thao để quảng bá sản phẩm của họ. Một số người cho rằng điều này có tác động tiêu cực. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

Đề thi ngày 16/7/2022

Question: In some parts of the world it is increasingly popular to research the history of one’s own family. Why do people want to do this? Is it a positive or negative development?

(IELTS Academic – 16/07/2022)

Tạm dịch: Ở một số nơi trên thế giới, việc nghiên cứu lịch sử của chính gia đình mình ngày càng phổ biến. Tại sao mọi người muốn làm điều này? Đó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Tạm dịch: Một số người nghĩ rằng những người trẻ nên được yêu cầu làm những công việc không được trả công để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. Những lợi thế có lớn hơn những bất lợi không?

Để việc tự luyện tại nhà thêm hiệu quả, các bạn cần chữa bài làm của mình một cách chi tiết để nhận ra những điểm tốt và chưa tốt trong bài. Tuy nhiên, đối với những ai tự học thì đây quả là một vấn đề khó khăn.

Giải pháp hữu hiệu dành cho các bạn là có thể tận dụng mạng Internet để sử dụng những website chữa bài IELTS Writing miễn phí. Tuỳ thuộc vào tính năng của từng trang web, kết quả sẽ phân tích bài viết cho bạn tại nhiều góc độ khác nhau.

Các bạn nên lựa chọn cho mình 1 đến 2 trang web tin tưởng và phù hợp nhất để sử dụng thường xuyên.

Như vậy, trên đây chính là tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022 đầy đủ nhất mà IELTS LangGo cung cấp. Đừng quên theo dõi chúng mình để cập nhật nhiều thông tin mới nhất về IELTS Writing nhé.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ