Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Tổng hợp kỹ năng làm bài IELTS Writing cần có để đạt điểm cao

Nội dung [Hiện]

Writing được đánh giá là phần thi “hack não” nhất trong số 4 kỹ năng của IELTS. Để chinh phục phần thi này, người học không chỉ cần có vốn từ vựng và ngữ pháp vững chắc mà còn cần thành thạo các kỹ năng làm bài IELTS Writing.

Các kỹ năng làm bài IELTS Writing là chìa khóa dẫn đến band điểm cao

Các kỹ năng làm bài IELTS Writing là chìa khóa dẫn đến band điểm cao

Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ chia sẻ với các bạn một số kỹ năng cần có để đạt điểm cao trong IELTS Writing Task 1 và Task 2. Cùng theo dõi nhé!

1. Tổng quan về phần thi IELTS Writing

Phần thi IELTS Writing diễn ra trong khoảng 60 phút. Trong thời gian này, thí sinh phải hoàn thành 2 bài viết Task 1 và Task 2. Các dụng cụ như bút chì và tẩy (nếu thi trên giấy) sẽ được cung cấp cho thí sinh trước giờ làm bài.

Không có một quy định cụ thể nào về việc thí sinh có bao nhiêu thời gian để làm Task 1 và bao nhiêu thời gian để làm Task 2. Tuy nhiên, IELTS LangGo khuyên rằng bạn nên dành 20 phút để viết Task 1 và 40 phút để viết Task 2. Thời gian còn lại (nếu có) hãy dùng để kiểm tra lại bài.

Cụ thể, Task 1 yêu cầu thí sinh viết một bài báo cáo ít nhất 150 từ để miêu tả, tóm tắt, nhận xét các số liệu, dữ liệu trên biểu đồ/bản đồ cho sẵn. Có tất cả 7 dạng biểu đồ mà thí sinh có thể xuất hiện trong phần này:

 • Line Graph (biểu đồ đường)
 • Bar Chart (biểu đồ cột)
 • Pie Chart (biểu đồ tròn)
 • Table (bảng)
 • Mixed Charts (biểu đồ kết hợp)
 • Map (sơ đồ)
 • Process (quy trình)

Task 2 yêu cầu thí sinh bàn luận và trình bày quan điểm cá nhân về một vấn đề xã hội nào đó. Bài luận này phải dài ít nhất 250 từ. Có 5 dạng bài chính mà thí sinh cần quan tâm:

 • Discussion (bàn luận)
 • Causes & Solutions (nguyên nhân và giải pháp)
 • Argumentative (tranh luận)
 • Advantages & Disadvantages (lợi ích và bất lợi)
 • Two-part question (câu hỏi gồm 2 phần)

2. Kỹ năng làm bài IELTS Writing phải có

Bên cạnh từ vựng và ngữ pháp, kỹ năng làm bài IELTS Writing cũng là yếu tố quan trọng mà bất kỳ ai luyện thi IELTS cũng cần được trang bị. Nắm chắc và sử dụng thành thạo các kỹ năng này sẽ giúp bạn đạt band điểm cao dễ dàng.

2.1 Kỹ năng cần có để làm IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 chủ yếu liên quan đến miêu tả số liệu và những thay đổi xuất hiện trong biểu đồ cho sẵn. Vì vậy, đây cũng là 2 trong 4 kỹ năng làm IELTS Writing quan trọng sẽ được IELTS LangGo phân tích chi tiết dưới đây.

Miêu tả số liệu và sự thay đổi

Trong quá trình học IELTS Writing Task 1, chắc hẳn bạn cũng nhận ra rằng 60% các bài viết liên quan đến việc miêu tả số liệu và chỉ ra sự thay đổi của các đối tượng qua mốc thời gian xác định.

Chính vì vậy, kỹ năng làm bài IELTS Writing này là hết sức quan trọng và cần thiết. Có nhiều cách để miêu tả số liệu và sự thay đổi của chúng, dưới đây là một số cấu trúc phổ biến và dễ áp dụng nhất.

stand at + số liệu: dừng tại mức

Ví dụ:

 • The unemployment rate stood at 10% in 2020. (Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 10% năm 2020.)

remain stable/remained the same at + số liệu: giữ nguyên tại mức

Ví dụ:

 • The amount of rice import in Thailand remained the same at $20 million in 2021. (Lượng gạo nhập khẩu của Thái Lan giữ nguyên ở mức $20 triệu năm 2021.)

peak at + số liệu: đạt mức cao nhất là

Ví dụ:

 • The amount of rice produced peaked at 20000 kg in 2015. (Lượng gạo sản xuất năm 2015 đạt mức cao nhất là 20000 kg.)

increase/decrease to/by + số liệu: tăng đến/giảm xuống mức

Ví dụ:

 • ​The number of tigers decreased to 2000 after 3 years. (Số lượng hổ đã giảm xuống còn 2000 sau 3 năm.)

Chi tiết 4 kỹ năng làm IELTS Writing Task 1

Chi tiết 4 kỹ năng làm IELTS Writing Task 1

There + tobe + an increase/decrease to/of + số liệu: có một sự tăng đến/giảm xuống mức

Ví dụ:

 • ​There was a decrease to 2000 in the number of tigers after 3 years. (Có sự giảm xuống mức 2000 trong số lượng hổ sau 3 năm.)

reach a peak/reach the highest point of + số liệu: đạt lên mức cao nhất là bao nhiêu

Ví dụ:

 • The amount of rice produced reached a peak of 20000 kg in 2015. (Số lượng gạo đạt mức cao nhất là 20000 kg năm 2015.)

hit a low/hit the lowest point of + số liệu: chạm mức thấp nhất là bao nhiêu

Ví dụ:

 • The amount of rice produced hit a low of 4000 kg in 2018. (Lượng gạo sản xuất được chạm mức thấp nhất là 4000kg năm 2018.)

fluctuate/a fluctuation around + số liệu: biến động trong khoảng

Ví dụ:

 • The poverty rate of Vietnam fluctuated around 7% from 2015 to 2020. (Tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam dao động trong khoảng 7% từ năm 2015 đến 2020.)

fluctuate/a fluctuation between… and….: biến động ở mức giữa…. và….

Ví dụ:

 • The poverty rate of Vietnam fluctuated between 7% and 9% from 2015 to 2020. (Tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam dao động ở mức giữa 7% và 9% từ năm 2015 đến 2020.)

From...to... : từ …. đến …. (dùng với biểu đồ có yếu tố thời gian)

Ví dụ:

 • The number of students increased from nearly 3 million in 2017 to over 5 million in 2018. (Số lượng học sinh tăng từ gần 3 triệu năm 2017 đến hơn 5 triệu năm 2018.)

Miêu tả xu hướng

Trong phần Overview của IELTS Writing Task 1, nhiệm vụ của thí sinh là chỉ ra được xu hướng chung của các đối tượng trong biểu đồ. Bạn có thể tham khảo 2 cấu trúc miêu tả xu hướng dưới đây:

Đối tượng A + động từ tăng/giảm + giới từ + (số liệu) + in (năm)

Ví dụ: The number of pedestrians in Hanoi rose to 20000 in 2022. (Số lượng người đi bộ ở Hà Nội tăng lên 20000 năm 2022.)

Đối tượng A + witness/see + danh từ sự tăng/giảm + giới từ + (số liệu) + in (năm)

Ví dụ: The number of pedestrians witnessed an increase to 20000 in 2022. (Lượng người đi bộ chứng kiến sự tăng lên 20000 năm 2022.)

Tóm tắt số liệu

Đây là kỹ năng làm bài IELTS Writing cần thiết để có một phần Overview hoàn chỉnh và “ăn điểm”. Về cơ bản, phần Overview của bạn phải gồm 1 - 2 câu tóm tắt lại những số liệu chính và xu hướng nổi bật của cả biểu đồ. Các cấu trúc sau sẽ giúp bạn làm được điều này:

 • To summarize, the most marked change is….
 • Overall, it is clear….
 • Overall, the majority/minority….
 • In sum, the most noticeable trend is….

Ví dụ:

 • Overall, it is clear that the number of visitors to Hanoi was the biggest among three countries. (Nhìn chung, số lượng du khách đến Hanoi là lớn nhất trong số 3 quốc gia.)

Miêu tả một quy trình

Dạng bài Process được xem là dạng bài khó nhất bởi nó yêu cầu người học phải miêu tả quy trình một hiện tượng (tự nhiên hoặc nhân tạo) diễn ra. Tuy nhiên, nếu bạn đã nắm chắc kỹ năng miêu tả một quy trình, chắc chắn bạn có thể Chinh phục dạng bài này một cách dễ dàng.

Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS bằng cách luyện tập các kỹ năng viết Task 1

Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS bằng cách luyện tập các kỹ năng viết Task 1

Dưới đây là bảng từ vựng dành riêng cho việc miêu tả quy trình:

Từ vựng miêu tả một chuỗi các bước xảy ra liên tiếp nhau:

 • First(ly) - Next -….- Final(ly)
 • To begin with
 • At this point
 • Then
 • After which
 • The next step/stage is ….
 • The last step/stage is ….
 • After/Before
 • Following/Followed by
 • Once
 • Subsequent/Subsequently
 • ‘Having + Verb participle’

Ví dụ:

 • To begin, the clay used to make the bricks is dug up from the ground by a large digger. This clay is then placed onto a metal grid. (Để bắt đầu, đất sét được sử dụng để làm gạch được đào lên từ mặt đất bằng một máy đào lớn. Đất sét này sau đó được đặt trên một lưới kim loại.) (Nguồn: IELTS Buddy)

Từ vựng miêu tả hai bước xảy ra cùng lúc:

 • During
 • While/at the same time
 • Thereby

Ví dụ:

 • Firstly, the raw materials are gathered followed by their processing. Meanwhile, the temperature of the furnace is increased. (Đầu tiên, nguyên liệu thô được thu thập, sau đó là chế biến. Khi đó, nhiệt độ của lò được tăng lên.) (Nguồn: IELTS Material)

2.2 Kỹ năng cần có để làm IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 phức tạp và nhiều yêu cầu hơn so với Task 1, vì vậy người học nên đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc luyện tập các kỹ năng làm IELTS Writing Task 2 sau đây.

Phân tích câu hỏi

Dù là bạn đang viết Academic (học thuật) hay General (tổng quát), hãy chắc chắn là bạn hiểu chính xác yêu cầu của đề bài. Không ít thí sinh đã mất điểm đáng tiếc chỉ vì viết lệch đề.

Vậy làm thế nào để đảm bảo bạn đang trả lời đúng những gì đề bài hỏi? Câu trả lời nằm ở kỹ năng làm bài IELTS Writing: phân tích câu hỏi. Ngay khi nhận được đề bài, hãy đọc thật kỹ và tiến hành phân tích nó dựa trên những yếu tố sau:

 • Keywords: từ khóa chính
 • Micro-keyword: từ khóa phụ
 • Yêu cầu của đề bài

Ví dụ:

Some people feel that the legal age at which people can marry should be at least 21. To what extent do you agree or disagree? (Một số người cảm thấy rằng độ tuổi hợp pháp mà mọi người có thể kết hôn phải ít nhất là 21. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?)

 • Keyword: legal age, marry
 • Micro-keyword: at least 21
 • Yêu cầu: Trình bày ý kiến đồng tình hay không đồng tình

Lập sơ đồ tư duy và sắp xếp các ý tưởng

Đây là kỹ năng làm bài IELTS Writing bị nhiều thí sinh bỏ qua bởi họ cho rằng việc lập dàn ý là không quan trọng và mất thời gian. Tuy nhiên, đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Lập dàn ý không những có thể tiết kiệm cho bạn thời gian quý báu mà một dàn ý tốt sẽ khiến bạn không bị lạc đề.

Quan trọng nhất là nó giúp bạn có thể tập trung vào phần cấu trúc câu và từ vựng thay vì mất thời gian suy nghĩ mình nên viết gì tiếp theo. Vậy bạn cần lập dàn ý chi tiết cỡ nào?

Hãy nhớ rằng dàn ý chỉ nên bao gồm các luận điểm chính sẽ xuất hiện trong bài viết của bạn, tức là chỉ cần viết dàn ý cho phần thân bài. Cùng nhìn vào ví dụ sau để hiểu cách lập dàn ý cho một bài viết Writing Task 2 nhé.

6 kỹ năng làm IELTS Writing Task 2 cần có

6 kỹ năng làm IELTS Writing Task 2 cần có

Đề bài: Some people feel that the legal age at which people can marry should be at least 21. To what extent do you agree or disagree?

Dàn ý:

Why agree:

 • People in their 20s are able to make such more rational decisions than teenagers can. (Những người ở độ tuổi 20 có thể đưa ra những quyết định hợp lý hơn những người ở độ tuổi thanh thiếu niên.)
 • Older couples are financially independent. (Những đôi vợ chồng nhiều tuổi hơn thì sẽ tự chủ về tài chính.)
 • They are fully aware of their responsibilities and abilities. (Họ thường nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và năng lực của mình.)

Why disagree:

 • It is unrealistic to make couples wait until their 20s before marrying. (Việc bắt các cặp đôi phải đợi đến tuổi 20 rồi mới cưới là điều phi thực tế.)
 • To prevent they doing so would result in an increase in the number of unsupported pregnancies. (Để tránh việc họ làm như vậy sẽ dẫn đến sự gia tăng số lượng các trường hợp mang thai không được hỗ trợ.)

Viết một mở bài hay

Một mở bài hay sẽ giúp bạn gây ấn tượng tốt với giám khảo với “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt”. Mở bài của bạn cần giới thiệu vấn đề, lý giải tại sao nó diễn ra và bạn sẽ trình bày nội dung gì trong bài viết của mình.

Cụ thể, phần mở bài của bạn cần bao gồm 2 phần chính sau:

Background sentence: giới thiệu chủ đề bằng cách paraphrase đề bài

Thesis sentence: tóm tắt những ý chính mà mình chuẩn bị trình bày trong phần thân bài

Ví dụ:

Đề bài:

Globalization is creating a world of one culture and destroying national identity. To what extent do you agree with this statement?

Mở bài: Globalization has had a considerable effect on the world in the last few decades. While some people believe that these effects are all positive, it can also be argued that globalization is destroying the identity of many countries in the world. This essay will argue that globalization is destroying national identity for three reasons. (Nguồn: IELTS-writing.info)

Tạm dịch: Toàn cầu hóa đã có những ảnh hưởng đáng kể đối với thế giới trong vài thập kỷ qua. Trong khi một số người cho rằng những tác động này đều tích cực, thì cũng có thể cho rằng toàn cầu hóa đang phá hủy bản sắc của nhiều quốc gia trên thế giới. Bài luận này sẽ lập luận rằng toàn cầu hóa đang hủy hoại bản sắc dân tộc vì ba lý do.

Viết thân bài

Thân bài của Writing Task 2 nên bao gồm 3 thành phần sau:

 • Topic sentence (câu chủ đề): khái quát nội dung toàn đoạn
 • Explanation: giải thích và lập luận để thuyết phục người đọc tin vào luận điểm của mình
 • Example: đưa ra ví dụ để chứng minh lập luận của mình là đúng

Hãy luyện tập kỹ năng làm bài Writing thường xuyên nhé

Hãy luyện tập kỹ năng làm bài Writing thường xuyên nhé

Ví dụ:

Đề bài: Some people believe that a person's culture is defined by their country of origin, while others believe that has only a minor influence. Discuss both these views and give your opinion.

Thân bài:

Topic sentence: It is easy to understand the ‘defining influence’ argument. (Rất dễ để hiểu về lập luận xác định ảnh hưởng’.)

Explanation: If someone is born and raised in a place, they will be heavily influenced by it. Psychologists refer to this as the ‘nurture argument’ - you are a product of your environment. (Nguồn: IELTS-writing.info)

Tạm dịch: Nếu ai đó sinh ra và lớn lên ở một nơi, họ sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nó. Các nhà tâm lý học gọi đây là "lý lẽ nuôi dưỡng" - bạn là sản phẩm của môi trường bạn sống.

Example: For example, if your country's cuisine uses certain ingredients, your palate gets accustomed to those ingredients, but may struggle with other less familiar flavors. (Nguồn: IELTS-writing.info)

Tạm dịch: Ví dụ, nếu đồ ăn của đất nước bạn sử dụng một số nguyên liệu nhất định, khẩu vị của bạn sẽ quen với những nguyên liệu đó, nhưng có thể gặp khó khăn với các hương vị khác kém quen thuộc hơn.

Sử dụng các từ liên kết & nhiều cấu trúc & từ vựng

Hai trong 4 tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 2 là Vocabulary và Grammar range and Accuracy. Vậy là đủ để hiểu tại sao bất kỳ thí sinh nào muốn đạt 7.0 IELTS trở nên đều cần “làm chủ” kỹ năng làm bài IELTS Writing này.

Điểm mấu chốt ở kỹ năng này là bạn cần thể hiện cho giám khảo thấy khả năng dùng từ đa dạng và chính xác của bạn. Lời khuyên là nên tránh những động từ yếu như “have, got, take” và các cụm động từ (phrasal verbs).

Ví dụ cụm động từ “look over” trong câu “The government had to look over all the proposal before implementing them.” có thể được thay thế bằng “revise, examine, analyze”.

Ngoài ra, thay vì sử dụng các câu đơn, hãy vận dụng linh hoạt các cấu trúc câu ghép với các từ liên kết như Although, As long as, Because, …

Viết một kết bài tốt

Một kết bài hay trong IELTS Writing Task 2 cần có đủ các yếu tố: có từ báo hiệu đã đến phần kết bài, tóm tắt nội dung chính của thân bài, khẳng định lại quan điểm của bản thân và đưa ra dự đoán cho tương lai (có thể có). Bạn cũng cần lưu ý paraphrase phần kết bài để tránh trùng lặp với phần mở bài.

Ví dụ:

In conclusion, globalization is having negative effects on national identity and people should focus more on their local culture. If we allow globalization to continue to dominate local cultures, in the future we will have a better world. (Nguồn: IELTS-writing.info)

Trên đây là toàn bộ các kỹ năng làm bài IELTS Writing được rút ra từ kinh nghiệm “xương máu” của nhiều cao thủ 8.0 IELTS. Hãy luyện tập sử dụng những kỹ năng này thường xuyên để không gặp khó khăn khi viết tiếng Anh nữa bạn nhé.

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ