Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Chinh phục dạng bài Process IELTS Writing Task 1

Nội dung [Hiện]

Dạng bài Process IELTS Writing Task 1 hay còn được gọi là Diagram là một trong những dạng đề khó viết nhất, thường bao gồm sơ đồ về quy trình sản xuất, tái chế đồ vật hoặc quá trình tiến hóa, phát triển của sinh vật.

Phần lớn người học IELTS chưa tìm ra được phương pháp làm bài đúng với dạng đề này. Vì vậy, trong bài viết ngày hôm nay, LangGo sẽ hướng dẫn các bạn cách viết dạng bài Process IELTS Writing Task 1 chi tiết. Sau khi đọc xong những nội dung dưới đây LangGo tin chắc rằng bạn sẽ không còn cảm thấy lo sợ mỗi khi gặp phải kiểu sơ đồ Process IELTS này.

Chi tiết cách làm dạng bài Process IELTS Writing task 1

Chi tiết cách làm dạng bài Process IELTS Writing task 1

1. Tổng quan về dạng bài Process trong IELTS Writing Task 1

Khi tìm hiểu về bài thi IELTS Academic writing task 1, biểu đồ quy trình là một trong những câu hỏi thường gặp nhất trong đề thi.

Khá giống với dạng Map (bản đồ), dạng bài Process IELTS Writing Task 1 không xuất hiện số liệu. Tuy nhiên, thay vì một bản đồ, Process IELTS được thể hiện dưới dạng sơ đồ mũi tên minh họa một chu kỳ hoặc một chuỗi các sự kiện xảy ra trong một quy trình.

Bất cứ khi nào bài thi IELTS Academic Writing task 1 yêu cầu bạn giải thích một biểu đồ Process IELTS task 1, bạn sẽ phải mô tả các bước/giai đoạn có trong sơ đồ. Điểm của bạn được chấm dựa trên bốn tiêu chí:

 1. Task Achievement (25%)

 2. Coherence and Cohesion (25%)

 3. Lexical Resource (25%)

 4. Grammar Range and Accuracy (25%)

Tương tự với các kiểu biểu đồ khác như Line graph (Biểu đồ đường) hay Pie chart (Biểu đồ tròn), khi gặp dạng bài Process IELTS Writing Task 1 bạn có 20 phút để hoàn thành bài viết của mình. Bạn cần phải viết ít nhất 150 từ.

2. Dạng bài Process IELTS thường gặp

Dạng bài Process IELTS Writing Task 1 thường được chia thành 2 kiểu sơ đồ chính:

2.1 Natural process

Với dạng sơ đồ Natural Process IELTS (Quá trình tự nhiên), thí sinh sẽ được yêu cầu mô tả quá trình sinh trưởng và phát triển của một loài sinh vật nào đó như vòng đời của ếch, bướm hoặc về cách một hiện tượng tự nhiên diễn ra như mưa, quang hợp, …

Dạng bài Process IELTS Writing Task 1 về một hiện tượng tự nhiên

Dạng bài Process IELTS Writing Task 1 về một hiện tượng tự nhiên

Do tính chất trên nên các giai đoạn của một quy trình tự nhiên (Natural Process IELTS) sẽ được miêu tả bằng ngôn ngữ chủ động.

Những quy trình này được xem là khá quen thuộc với chúng ta, vì chúng thường là những kiến thức khoa học phổ biến.

2.2. The Manufacturing process

Đề bài của dạng Manufacturing Process IELTS (Quy trình sản xuất) có thể đề cập đến quá trình con người tạo ra, tái chế một sản phẩm nào đó. Ví dụ như quy trình sản xuất cà phê, xi măng hay cách tái chế túi nhựa và chai thủy tinh.

Vì vậy, các giai đoạn của một quy trình sản xuất thường được miêu tả bằng ngôn ngữ bị động.

Dạng bài Process IELTS Writing Task 1 về quy trình sản xuất xi măng

Dạng bài Process IELTS Writing Task 1 về quy trình sản xuất xi măng

3. Cách phát triển ý khi làm dạng bài Process

Đề mẫu:

Hướng dẫn triển khai ý khi làm dạng bài process

Đề mẫu: A Structure That Is Used to Generate Electricity From Wave Power

Bước 1: Phân tích đề bài

Cấu trúc của mọi câu hỏi trong đề thi IELTS Writing Academic task 1 tương tự nhau, với cùng một câu hướng dẫn (được gạch chân bên dưới). Hãy cùng xem lại đề bài về dạng Process IELTS sau:

The diagrams below show a structure that is used to generate electricity from wave power.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Tất cả mọi câu hỏi của dạng bài Process IELTS Writing Task 1 đều bao gồm ba phần chính:

 • Câu 1 - Mô tả ngắn gọn về nội dung sơ đồ

 • Câu 2 - Đưa ra yêu cầu

 • Hình minh họa về biểu đồ

Câu 2 là yêu cầu của dạng bài Process IELTS Writing Task 1 và nó sẽ cho bạn biết bạn phải viết về cái gì và viết như thế nào. Cụ thể, bạn phải làm 3 điều sau đây:

 • Lựa chọn các đặc điểm chính và nổi bật.

 • Viết về những đặc điểm chính mà bạn đã chọn.

 • So sánh các đặc điểm chính.

Tất cả ba nhiệm vụ trên đều đề cập đến 'main feature' (đặc điểm chính) của sơ đồ. Hãy nhớ rằng bạn không cần phải miêu tả hết những gì xuất hiện trong sơ đồ Process IELTS. Chỉ cần chọn ra 2 hoặc 3 đặc điểm mà bạn cho là nổi bật nhất hoặc bạn có nhiều thứ để viết về nó.

Bước 2: Xác định đặc điểm chính

Hình ảnh trong câu hỏi về dạng bài Process IELTS Writing Task 1 thường không quá khó hiểu.

Tất cả những gì bạn cần tìm kiếm cho bài viết của mình là các đặc điểm chính. Đây cũng là thứ dễ phát hiện ra nhất bởi sẽ có rất nhiều thông tin trong hình ảnh để giúp bạn xác định chúng, đặc biệt là tiêu đề và chú thích.

Để xác định được main features với dạng bài Process IELTS, bạn có thể đặt ra các câu hỏi sau:

 • Đây là quy trình tuyến tính (linear process) hay một chu kỳ (cyclical process)?

Một quy trình tuyến tính bắt đầu và kết thúc ở những nơi khác nhau. Nó thường liên quan đến việc sản xuất hoặc tạo ra một thứ gì đó, bắt đầu với việc nguyên liệu thô được đưa vào ở một đầu và thành phẩm được đưa ra ở đầu kia. Ví dụ về quy trình tuyến tính có thể được nhìn thấy trong sơ đồ dưới đây về các bước sản xuất gạch.

Một ví dụ về quy trình tuyến tính (linear process) trong Process IELTS

Một ví dụ về quy trình tuyến tính (linear process) trong Process IELTS

Mặt khác, Cyclical Process IELTS là một chu kỳ khép kín bao gồm các giai đoạn chính đã được đánh số thứ tự. Một chu kỳ khép kín tức là một chu kỳ tuần hoàn theo một vòng tròn, không thể xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Tuy nhiên, người viết có thể dựa trên cách đánh số trong sơ đồ Process IELTS để biết nên miêu tả các giai đoạn theo trình tự nào.

Ví dụ về chu kỳ khép kín trong Process IELTS (cyclical process)

Ví dụ về chu kỳ khép kín trong Process IELTS (cyclical process)

 • Quy trình của sơ đồ Process IELTS gồm tất cả bao nhiêu bước?

Nếu có quá trình bước/giai đoạn trong quy trình, bạn có thể đánh số từ 1 đến bước/giai đoạn cuối cùng.

 • Quy trình có thể dễ dàng chia nhỏ thành các giai đoạn không?

Ví dụ, trong quy trình sản xuất gạch, có ba giai đoạn chính như sau:

a) Tạo gạch từ đất sét

b) Sản xuất thành phẩm bằng cách sấy khô và nung

c) Đóng gói và giao hàng

Trong hình vẽ vòng đời của ếch ở trên, cũng có ba giai đoạn khác nhau là giai đoạn trứng, giai đoạn con non, giai đoạn con trưởng thành.

 • Nguyên liệu bao gồm những gì? Thành phẩm cuối cùng của quy trình là gì?

Những câu hỏi này chỉ áp dụng cho dạng bài Process IELTS Writing Task 1 về quy trình sản xuất (Manufacturing process).

Đối với quy trình tự nhiên (Natural Process IELTS), bạn có thể đặt câu hỏi: Kết quả cuối cùng của quy trình là gì?

Hãy cùng nhìn lại sơ đồ trong đề mẫu phía trên và cùng phân tích những đặc điểm chính chúng ta có thể rút ra từ sơ đồ Process IELTS này.

Sơ đồ Process IELTS về quy trình sản xuất điện từ năng lượng sóng

Sơ đồ Process IELTS về quy trình sản xuất điện từ năng lượng sóng

Nhìn chung, sơ đồ này không có quá nhiều chi tiết. Có thể nhận thấy có hai giai đoạn chính trong quy trình sản xuất điện từ biển:

 • Giai đoạn 1: Electricity is generated as the wave flows into the structure (Diagram A). (Điện được tạo ra khi sóng truyền vào cấu trúc (Sơ đồ A).)
 • Giai đoạn 2: Electricity is also created as the receding wave draws air back down the column (Diagram B). (Điện cũng được tạo ra khi sóng lùi lại hút không khí trở lại cột (Sơ đồ B).)

Các sơ đồ khác trong dạng bài Process IELTS Writing Task 1 sẽ phức tạp hơn và bạn phải xem qua từng giai đoạn để tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Sau đó hãy chỉ chọn ra từ 2 đến 3 đặc điểm chính để đưa vào bài viết của mình.

Các đặc điểm chính bạn chọn sẽ là bước khởi đầu cho bài luận Process IELTS của bạn. Sau đó, bạn sẽ tiếp tục bổ sung thêm chi tiết phụ sau. Tuy nhiên, bạn không thể đưa vào quá nhiều chi tiết bởi giới hạn thời gian cũng như số chữ.

Bây giờ chúng ta đã chuẩn bị đủ “nguyên liệu” cho bài viết Process IELTS task 1. Thành quả “ngon” hay “dở” sẽ phụ thuộc vào những gì bạn làm trong các bước viết Introduction, Overview và Detail.

Bước 3: Viết Introduction

Bạn phải viết phần Introduction (mở đầu) Process IELTS bằng lời văn của mình. Nếu bạn sử dụng các từ đã cho sẵn trong đề bài, giám khảo sẽ KHÔNG TÍNH chúng vào tổng số 150 từ, vì những từ này KHÔNG PHẢI LÀ TỪ NGỮ CỦA CHÍNH BẠN và họ muốn bạn sử dụng vốn từ của riêng mình.

Một cách để bạn paraphrase đề bài là giữ nguyên cấu trúc câu nhưng sử dụng các từ đồng nghĩa (synonym). Hãy nhớ rằng bạn không nên thay đổi từng từ một vì sẽ khiến câu văn mất tự nhiên và đôi khi bạn có thể sử dụng những synonym không phù hợp. Lời khuyên là chỉ nên thay đổi một số keywords trong đề bài.

Ví dụ:

The diagrams below show a structure that is used to generate electricity from wave power.

→ The two images illustrate a structure that is designed to produce electricity from waves. (Hai hình ảnh minh họa một cấu trúc được thiết kế để sản xuất điện từ sóng.)

Đây là một lựa chọn an toàn. Tuy nhiên, nếu bạn mong muốn đạt mức điểm từ 6.5 trở lên, bên cạnh việc biến đổi từ vựng, bạn cũng cần sử dụng những cấu trúc phức tạp hơn.

Ví dụ:

The diagrams below show a structure that is used to generate electricity from wave power.

→ The two diagrams illustrate a method of creating electricity from the force of waves using a specifically designed man-made construction. (Hai sơ đồ minh họa một phương pháp tạo ra điện từ lực của sóng bằng cách sử dụng một công trình nhân tạo được thiết kế đặc biệt.)

(Ví dụ tham khảo từ: IELTS Jacky)

Một số mẫu câu mở bài tham khảo với dạng bài Process IELTS Writing Task 1:

 • The diagram shows each stage of/in + danh từ/ cụm danh từ

 • The diagram shows + danh từ/ cụm danh từ

 • The diagram gives/provides information about …

 • The diagram demonstrates/shows the procedures/the various stages/steps in + danh từ/ cụm danh từ

 • The diagram shows how to + động từ

 • The diagram shows how sth is + động từ V2/V-ed

Bước 4: Viết Overview

Trong đoạn Overview, bạn nên mô tả chung về sơ đồ hoặc quy trình. Với phần này bạn chỉ cần nêu thông tin đơn giản bằng cách sử dụng các từ đồng nghĩa nếu có thể. Không cần từ vựng hoặc cấu trúc ngữ pháp phức tạp, chỉ cần các từ thích hợp và chia động từ chính xác.

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau cho bước viết Overview, tuy nhiên cách đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng cho hầu hết các dạng bài Process IELTS Writing Task 1 là: chỉ ra số lượng các bước/giai đoạn cùng với điểm bắt đầu/kết thúc của quy trình cần miêu tả.

Ví dụ: We can observe from the diagram that there are three main stages in the recycling process, beginning with gathering the wasted glass bottles, the recycling of these bottles, and ending with the delivery of new products. (Từ sơ đồ, chúng ta có thể quan sát thấy có ba giai đoạn chính trong quy trình tái chế, bắt đầu bằng việc thu gom các chai thủy tinh bị vứt bỏ, tái chế những chai này và kết thúc bằng việc cung cấp các sản phẩm mới.)

(Ví dụ tham khảo từ: IELTS Material)

Sơ đồ quy trình tái chế chai thủy tinh của dạng bài Process IELTS Writing Task 1

Sơ đồ quy trình tái chế chai thủy tinh của dạng bài Process IELTS Writing Task 1

Tuy nhiên, với những dạng sơ đồ Process IELTS không có điểm đầu và điểm kết thúc như đề mẫu phía trên, ta có thể miêu tả sơ qua về vị trí cũng như cấu tạo của quy trình.

Ví dụ:

The structure, consisting of a wave chamber and a tall column containing a turbine, is erected on a steeply sloping coastal cliff or sea wall where it is subject to the movement of the ocean waves. (Cấu trúc bao gồm một buồng tạo sóng và một cột cao chứa tuabin, được dựng trên vách đá dốc đứng ven biển hoặc bức tường biển, nơi chịu sự chuyển động của sóng biển.)

(Ví dụ tham khảo từ: IELTS Jacky)

Một số mẫu overview dạng Process IELTS bạn có thể tham khảo:

 • There are a total of … steps in the process, beginning with … and ending with ….

 • The process begins with … and ends with …

 • It can be seen that there are … steps in this process, beginning with … and ending with ….

Bước 5: Viết đoạn Detail 1 và Detail 2

Thay vì phải mất thời gian đọc số liệu và tìm điểm giống nhau giữa các đối tượng như những dạng bài khác, với dạng bài Process IELTS Writing Task 1 người viết chỉ cần xác định điểm bắt đầu của quy trình rồi sau đó miêu tả theo thứ tự, từ giai đoạn đầu tới giai đoạn cuối.

Có nhiều cách tiếp cận đoạn Detail Process IELTS khác nhau, nhưng trong ví dụ này LangGo sẽ chia phần thân bài ra 2 đoạn chính như đã phân tích ở phần trước:

Giai đoạn 1: Electricity is generated as the wave flows into the structure (Diagram A).

The first diagram shows how the incoming wave fills a large chamber and forces the air inside this space up the column and through the turbine. The pressure of the air rotates the turbine which generates a current of electricity. The process does not end there for the structure is able to continue producing power as the sea recedes as can be seen in the second diagram.

Sơ đồ đầu tiên cho thấy cách sóng lấp đầy một khoang lớn và đẩy không khí bên trong không gian này lên cột và xuyên qua tuabin. Áp suất của không khí làm quay tuabin, tạo ra dòng điện. Quá trình không kết thúc ở đó để cấu trúc có thể tiếp tục sản xuất điện khi nước biển rút đi như có thể thấy trong sơ đồ thứ hai.

Giai đoạn 2: Electricity is also created as the receding wave draws air back down the column (Diagram B).

As the water now flows away from the structure, it draws air back down the column and downwards through the turbine in the same direction as the previous upward flow of air. The turbine continues to turn thus generating even more electricity.

Khi nước bây giờ chảy ra khỏi cấu trúc, nó hút không khí trở lại cột và đi xuống tuabin theo cùng hướng với luồng không khí đi lên trước đó. Tuabin tiếp tục quay do đó tạo ra nhiều điện hơn nữa.

(Ví dụ tham khảo từ: IELTS Jacky)

4. Ngữ pháp hay dùng trong dạng bài Process

Đề mẫu:

Đề bài mẫu về Process of milk production trong IELTS

Đề bài mẫu về Process of milk production

4.1. Câu bị động thì Hiện tại đơn (Present Simple Passive)

Câu bị động (passive sentence) thì hiện tại đơn được sử dụng khá thường xuyên với dạng bài Process IELTS Writing Task 1, đặc biệt là trong Quy trình sản xuất. Điều này tương đối dễ hiểu, vì sản phẩm được sản xuất ra bởi con người hoặc máy móc. Tuy nhiên vì sự tác động của con người không phải là chủ thể ta muốn đề cập đến nên chúng sẽ bị lược bỏ khi viết câu bị động.

Ví dụ:

 • The cows are milked by milking machine twice a day. (Những con bò được vắt sữa bởi máy lấy sữa hai lần một ngày.)

 • The milk is put into refrigerator storage. (Sữa được để vào kho đông lạnh.)

 • The milk is delivery by a tanker to the dairy. (Sữa được vận chuyển bởi xe bồn đến nơi sản xuất bơ sữa.)

 • Cream, cheese and butter are produced from milk. (Kem, phô mai và bơ được sản xuất từ sữa.)

 • The items are packed into boxes. (Những món đồ được đóng gói vào trong hộp.)

(Nguồn tham khảo: ieltsfocus)

4.2. Câu chủ động thì Hiện tại đơn (Present Simple Active)

Câu chủ động thì Hiện tại đơn được sử dụng để miêu tả các quá trình tự nhiên (Natural Process IELTS).

Ví dụ:

 • Cows graze in the fields. (Bò ăn cỏ trên những cánh đồng.)

 • Cows eat grass every day. (Bò ăn cỏ mỗi ngày.)

4.3. Câu bị động thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect Passive)

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc: Once/When/As soon as + Câu bị động thì hiện tại hoàn thành để nối hai quy trình trong sơ đồ Process IELTS lại với nhau.

Ví dụ:

 • Once the milk has been transferred to a tanker, it is then delivered to the dairy. (Sau khi sữa đã được chuyển đến xe bồn, sau đó nó sẽ được chuyển đến cơ sở sản xuất các sản phẩm từ sữa.)

 • When the milk has been delivered to the dairy, it is subsequently put through a pasteurization process. (Khi sữa đã được chuyển đến cơ sở sản xuất các sản phẩm làm từ sữa, sau đó nó sẽ được đưa qua quy trình thanh trùng.)

 • As soon as the milk and dairy products have been processed and packed, they are then sent out to the supermarkets where they are stacked onto shelves ready for purchase. (Ngay sau khi sữa và các sản phẩm từ sữa đã được chế biến và đóng gói, chúng sẽ được gửi đến các siêu thị, nơi chúng được xếp lên các kệ sẵn sàng để tiêu thụ.)

(Nguồn tham khảo: ieltsfocus)

4.4. Mệnh đề quan hệ (Relative Clause)

Mệnh đề quan hệ là chủ điểm ngữ pháp bạn cần phải nắm chắc khi làm dạng bài Process IELTS Writing Task 1 nói riêng và các dạng bài IELTS khác nói chung.

Mệnh đề quan hệ thường đứng sau danh từ, đồng thời nó cũng bổ nghĩa cho danh từ ấy.

Ví dụ:

 • In the first four stages, cows graze in the fields, after which they are taken to a milking machine to be milked twice a day. (Trong bốn giai đoạn đầu, bò ăn cỏ ngoài đồng, sau đó được đưa đến máy vắt sữa để được vắt sữa hai lần một ngày.)

(Nguồn tham khảo: ieltsfocus)

5. Từ vựng cho dạng bài Process IELTS

Các bạn không cần cảm thấy lo lắng khi gặp trường hợp không biết nhiều từ vựng cho một quy trình Process IELTS nào đó. Các từ vựng quan trọng, thường là thuật ngữ kỹ thuật, đã được chú thích sẵn dưới mỗi bước/giai đoạn trên hình ảnh minh họa.

Thông thường, dạng bài Process IELTS Writing Task 1 sẽ sử dụng rất nhiều Sequencing Languages (Ngôn ngữ miêu tả trình tự) để thể hiện các bước/giai đoạn một quy trình rõ ràng, mạch lạc. Việc sử dụng đúng lúc, đúng chỗ những từ này sẽ giúp cải thiện đáng kể tiêu chí Lexical Resource và Coherence & Cohesion.

Loại từ vựng

Các từ vựng miêu tả trình tự

1. Theo trình tự một chuỗi các bước xảy ra liên tiếp nhau

 • First(ly) – Then – Next -….- Final(ly)

 • To begin with

 • At this point

 • Then

 • After which

 • The next step/stage is ….

 • The last step/stage is ….

 • After/Before

 • Following/Followed by

 • Once

 • Subsequent/Subsequently

 • ‘Having + Verb participle’

2. Khi có hai bước xảy ra cùng lúc

 • During

 • While/at the same time

 • Thereby

Hãy cùng phân tích process ielts task 1 sample dưới đây để học cách sử dụng các Sequencing Languages vào dạng bài Process IELTS Writing Task 1:

Process IELTS về life cycle of the silkworm and the stages in the production of silk cloth

Process IELTS về life cycle of the silkworm and the stages in the production of silk cloth

Ví dụ:

To begin with, eggs are produced by the moth and it takes 10 days for the eggs to hatch into silkworm larvae that feed on mulberry leaves. This stage takes between 4 and 6 weeks before the worms construct a cocoon from silk thread, taking approximately one week. They stay there for around a fortnight, subsequently emerging as moths and the process can begin again.

Đầu tiên, trứng được tạo ra bởi bướm đêm và phải mất 10 ngày để trứng nở thành ấu trùng tằm ăn lá dâu tằm. Giai đoạn này mất từ ​​4 đến 6 tuần trước khi sâu tạo kén từ sợi tơ, mất khoảng một tuần. Chúng ở đó khoảng hai tuần, sau đó xuất hiện những con bướm đêm và quá trình này có thể bắt đầu lại.

The first stage in the manufacture of silk is the selection of cocoons and these are then boiled. Once boiled, the silk thread is unwound to a length of between 300 and 900 meters. Finally, the silk can be twisted and weaved into cloth before being dyed.

Công đoạn đầu tiên trong quá trình sản xuất lụa là chọn kén và sau đó được luộc chín. Sau khi luộc chín, sợi tơ bị buộc lại với chiều dài từ 300 đến 900 mét. Cuối cùng, lụa có thể được xoắn lại và dệt thành vải trước khi đem đi nhuộm.

(Nguồn tham khảo: IELTS advantage)

6. Những lỗi thường gặp khi viết bài Process IELTS

6.1. Lạm dụng câu bị động

Các bước/giai đoạn trong dạng bài Process IELTS Writing Task 1 thường không hiển thị rõ đối tượng thực hiện nên thí sinh chủ yếu sử dụng cấu trúc câu bị động để viết bài. Tuy nhiên, việc lạm dụng câu bị động sẽ khiến bài viết bị “một màu”, và thí sinh sẽ đánh mất điểm Grammatical Range and Accuracy.

Vì vậy, thí sinh nên sắp xếp linh hoạt câu chủ động và câu bị động để đa dạng hóa cấu trúc câu hơn.

6.2. Thiếu sự liên kết giữa các câu

Đôi khi vì có quá nhiều bước/giai đoạn trong quy trình Process IELTS mà thí sinh thường quên việc phải liên kết các bước/giai đoạn lại với nhau. Nếu không làm được điều này, bạn có thể đánh mất 25% số điểm cho tiêu chí Coherence & Cohesion.

Giải pháp cho vấn đề này nằm ở phần 5: Từ vựng dạng bài Process IELTS Writing Task 1. Hãy đọc kỹ cách dùng của các từ vựng trên và luyện tập sử dụng chúng thành thục để gia tăng sự liên kết giữa các câu tốt hơn.

6.3. Không kiểm tra lại bài

Bạn nên cố gắng dành thời gian để kiểm tra lại bài viết của mình. Nhiều thí sinh bỏ qua bước này bởi vì họ cảm thấy họ không có đủ thời gian. Tuy nhiên, tốt hơn là bạn nên phân chia thời gian một cách hợp lý như 15 phút viết bài, 5 phút kiểm tra và chỉnh sửa.

Những điều bạn cần kiểm tra trong 5 phút cuối cùng là:

 • Có bất kỳ lỗi chính tả hoặc dấu câu nào không?

 • Các động từ đã chia đúng thì chưa?

 • Có từ vựng nào bị lặp lại mà có thể thay thế bằng các từ đồng nghĩa không?

 • Bố cục có đủ 3 phần không?

 • Bài viết đã đủ số từ chưa?

 • Bài viết đã bao gồm các đặc điểm chính trong phần Overview chưa?

7. Tham khảo Process IELTS Writing Task 1 Sample

Process IELTS Writing Task 1 Sample

Process IELTS Writing Task 1 Sample

The diagram shows the seven most important stages in the making of honey by bees. The process begins with the honey bees building a hive, and then finishes when the honey is ready to be collected and used.

Firstly, the bees have to build a container. This is called a hive and it consists of many individually built cells. Next, the bees leave the hive in order to search for flowers. When they find a suitable flower, they collect the nectar from it, which is used to make honey.

The nectar is then taken back to the hive where the production process can begin. First, it is put into cells. Then, following this, the nectar must be cooled down. In order to do this, the bees fan the nectar-filled cells with their wings. As a result, the nectar loses its water content and then finally, the honey is produced.

(Nguồn tham khảo: english-exam.org)

Tạm dịch:

Sơ đồ cho thấy bảy giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tạo mật của ong. Quá trình này bắt đầu bằng việc những con ong mật xây dựng một tổ ong, và sau đó kết thúc khi mật ong đã sẵn sàng để được lấy và sử dụng.

Đầu tiên, đàn ong phải xây dựng một chỗ chứa. Đây được gọi là tổ ong và nó bao gồm nhiều ô được xây dựng riêng lẻ. Tiếp theo, những con ong rời tổ để tìm kiếm hoa. Khi chúng tìm thấy một bông hoa thích hợp, chúng thu thập mật hoa từ đó để làm mật ong.

Mật hoa sau đó được đưa trở lại tổ ong, nơi quá trình sản xuất có thể bắt đầu. Đầu tiên, nó được đưa vào các ô. Sau đó, mật hoa phải được làm nguội. Để làm được điều này, ong dùng cánh quạt vào các tế bào chứa đầy mật hoa. Kết quả là mật hoa mất thành phần nước và cuối cùng, mật ong được tạo ra.

Bài mẫu Process IELTS về Ocean thermal energy conversion (OTEC)

Bài mẫu Process IELTS về Ocean thermal energy conversion (OTEC)

Ocean thermal energy conversion (OTEC) is a system that converts heat energy into the electric power using the temperature difference between surface seawater, which can be up to 29 degrees Celsius, and deep seawater, which is only 5 degrees Celsius.

The main components of the system are an evacuated evaporation chamber, a turbine and a condensing chamber. The solar energy of the sun heats up the surface water and this warm water is introduced into the evacuated evaporation chamber, where it boils. As it boils, salt is deposited and water vapor is generated. This vapor then drives a turbine to generate electricity. After it powers the turbine, the water vapor enters the condensing chamber, which is cooled by the water from the depths of the ocean. The water vapor is condensed in this chamber, producing drinking water. Meanwhile, waste salt water is discharged into the ocean and the process can be repeated.

(Nguồn tham khảo: english-exam.org)/

Tạm Dịch:

Chuyển đổi năng lượng nhiệt đại dương (OTEC) là một hệ thống chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng bằng cách sử dụng chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt nước biển, có thể lên đến 29 độ C và nước biển sâu chỉ 5 độ C.

Các thành phần chính của hệ thống là một buồng bay hơi, một tuabin và một buồng ngưng tụ. Năng lượng mặt trời làm nóng bề mặt nước và lượng nước ấm này được đưa vào buồng bay hơi, nơi nó được đun nóng. Khi nó sôi, muối được lắng đọng và hơi nước được tạo ra. Hơi này sau đó sẽ dẫn động một tuabin để tạo ra điện. Sau khi nó cung cấp năng lượng cho tuabin, hơi nước đi vào buồng ngưng tụ, được làm mát bằng nước từ dưới sâu của đại dương. Hơi nước được ngưng tụ trong khoang này, tạo ra nước uống. Trong khi đó, nước muối được thải ra đại dương và quá trình này có thể lặp lại.

Trên đây là cách phát triển ý cho dạng bài Process IELTS Writing Task 1 cũng như tổng hợp từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp thông dụng mà bạn có thể áp dụng trong bài viết của mình.

Bên cạnh đó, LangGo cũng đưa ra hai bài Process IELTS task 1 sample nhằm giúp người đọc có cái nhìn tổng quan hơn về cấu trúc một bài viết dạng Process IELTS. Hy vọng rằng những kiến thức được LangGo trình bày trên đây sẽ giúp ích cho các bạn khi luyện thi IELTS Writing.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác về IELTS Writing nhé! Chúc các bạn thành công.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ