Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Viết Mở bài Writing Task 2 - Cấu trúc chi tiết từng dạng bài

Nội dung [Hiện]

IELTS Writing Task 2 là phần thi chiếm nhiều điểm cho phần thi Writing. Chắc hẳn trong quá trình ôn luyện các bạn sẽ gặp rất nhiều dạng bài và có thể sẽ bối rối khi xử lý tất cả các dạng bài đó.

Trong đó, mở bài luôn đóng vai trò quan trọng trong những bài Essay của IELTS Writing Task 2. Mở bài task 2 không chỉ giúp người viết tạo ấn tượng cho giám khảo mà còn thể hiện được trình độ, kỹ năng writing của mình.

Vậy làm thế nào để viết mở bài Writing Task 2 vừa nhanh chóng, vừa “ghi điểm”? Bài viết dưới đây của LangGo sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc đó!

Cùng tìm hiểu ngay cách viết mở bài Writing Task 2 đơn giản, hiệu quả

Cùng tìm hiểu ngay cách viết mở bài Writing Task 2 đơn giản, hiệu quả

Cùng tìm hiểu ngay cách viết mở bài Writing Task 2 đơn giản, hiệu quả với mọi dạng bài IELTS Wriitng cùng LangGo nhé!

1. Cấu trúc bài Essay trong IELTS Writing Task 2

Một bài essay IELTS Writing Task 2 cần đảm bảo yếu tố “Coherence” và “Cohesion” (có nghĩa là sự mạch lạc, nhất quán của bài viết). Để đáp ứng được tiêu chí này, bài viết cần phải tuân theo một cấu trúc nhất định.

Cấu trúc của bài Writing Task 2 sẽ bao gồm 4 phần cơ bản:

 • Phần mở bài (Introduction)

 • Phần thân bài thứ nhất (Body Paragraph 1)

 • Phần thân bài thứ hai (Body Paragraph 2)

 • Phần kết luận (Conclusion)

Tuỳ vào dạng câu hỏi của đề bài mà các phần của bài essay sẽ được thay đổi, sắp xếp nội dung sao cho phù hợp với đề bài.

Thông thường ở dạng bài IELTS Writing Task 2, các bạn thường sẽ gặp 5 dạng bài chính sau đây:

* Opinion (Agree or disagree)

* Advantages and disadvantages

* Problem and solution

* Discuss (discuss both view)

* Two- part Question.

Thông thường cấu trúc cho các dạng bài của phần thi IELTS Writing Task 2 gồm 4 phần:

- Introduction (Mở bài)

- Body paragraph 1

- Body paragraph 2

- Conclusion

Tuy nhiên ở mỗi dạng bài khác nhau các bạn cần điều chỉnh các nội dung ở phần body paragraph để có thể đạt điểm mà bạn mong muốn trong phần thi IELTS Writing.

1.1. Opinion Questions (Agree or Disagree)

Ở dạng bài này các câu hỏi phổ biến mà bạn có thể gặp đó là:

“What is your opinion?

Do you agree or disagree?

To what extent do you agree or disagree?”

Gợi ý về dàn bài của dạng bài nêu quan điểm (Opinion) như sau:

- Introduction:

Ở phần mở bài, bạn cần dành ra 2-3 câu để giới thiệu vấn đề mà mình sẽ trình bày trong bài làm. Câu đầu tiên bạn cần paraphrase lại đề bài, sau đó bạn hãy đưa ra ý kiến chính bằng các câu mở đầu “It/This essay is agreed/disagreed…”. Sau đó là khái quát câu chủ đề của bài lại bằng câu “This essay will discuss...”

- Main body paragraph 1:

+ Câu chủ đề của đoạn văn số 1, thường ở đoạn này bạn cần nêu ý kiến trái ngược với ý kiến mà bạn đồng ý.

+ Đưa ra các giải thích cho câu chủ đề

+ Đưa ra các ví dụ

- Main body paragraph 2:

+ Câu chủ đề của đoạn paragraph 2 sẽ bao gồm ý kiến mà bạn đồng ý

+ Đưa ra các giải thích cho câu chủ đề

+ Đưa ra các ví dụ

- Conclusion: Đưa ra khái quát về bài làm dạng đề Opinion và có thể đưa ra nhận xét hoặc các dự đoán cho bài làm.

Cấu trúc bài Essay trong IELTS Writing Task 2

Cấu trúc bài Essay trong IELTS Writing Task 2 

1.2 Advantages and disadvantages

Khi gặp dạng bài này, bạn có thể gặp những cụm từ sau trong câu hỏi: “Discuss the advantages and disadvantages.” hay “What are the advantages and disadvantages?”

- Introduction: Giống như các dạng bài khác trong phần thi IELTS Writing Task 2, ở phần mở đầu của bài viết, bạn cần paraphrase lại đề bài đồng thời nêu ra ý tưởng chính của bài viết.

- Main body paragraph 1:

+ Hãy chỉ ra Advantages của vấn đề trong đề bài

+ Mở rộng và giải thích thêm về câu chủ đề

+ Đưa ra ví dụ và sau đó các bạn có thể đưa ra thêm nguyên nhân của vấn đề đã nêu

- Main body paragraph 2:

+ Đưa ra ý kiến chỉ ra Disadvantages của vấn đề trong đề bài

+ Sau đó, mở rộng câu trả lời có thể bằng cách đưa ra các giải thích rõ ràng hơn trong các câu tiếp theo trong phần thân bài

+ Đưa ra một vài ví dụ để củng cố thêm cho câu chủ đề

+ Và kết lại đoạn này bạn có thể đưa ra nguyên nhân của phần thân bài này

- Conclusion: Như các dạng đề khác, phần kết luận các bạn khái quát lại vấn đề đã nêu ý kiến trong bài.

1.3. Problem and solution

Ở dạng đề này, các bạn cần chú ý các cụm từ “Problem and solution, Cause and solution” trong câu hỏi đề bài. Với dạng đề này, cấu trúc của bài làm sẽ không khác quá nhiều ở phần Introduction cũng như phần Conclusion. Ở phần Introduction, các bạn cũng cần paraphrase lại câu hỏi và sau đó nêu ra ý kiến của bạn trong phần mở và ở phần kết, Conclusion, các bạn cũng khái quát lại những ý mà bạn vừa trả lời ở phía trên như các dạng bài khác trong phần thi IELTS Writing Task 2.

- Main body paragraph 1:

+ Ở phần này, các bạn chỉ ra các problems hay các vấn đề của ý kiến mà đề bài đã đề cập

+ Đưa ra các giải thích thêm cũng như nguyên nhân của vấn đề đã đề cập

+ Sau đó các bạn hãy cung cấp thêm các ví dụ minh họa cho bài làm

- Main body paragraph 2:

+ Đưa ra các solutions hay các giải pháp cho vấn đề của mà bạn đã chỉ ra ở phần main body paragraph 1

+ Tiếp đến, giải thích về các giải pháp mà bạn đã đưa ra

+ Sau đó đưa các ví dụ, dẫn chứng để làm rõ ý của bạn

1.4. Discuss (discuss both view)

Câu hỏi mà bạn thường gặp trong dạng đề này là “Discuss both points of view and give your opinion.” Với dạng đề này, cấu trúc bài sẽ như sau:

- Introduction: Paraphrase lại câu hỏi đề bài đồng thời đưa ra ý kiến, quan điểm của bạn về câu hỏi đề bài.

- Main body paragraph 1:

+ Đưa ra quan điểm của bạn

+ Thảo luận và đưa ra nguyên nhân vì sao bạn lại đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đó

+ Đưa ra ví dụ, dẫn chứng cho quan điểm thứ nhất

- Main body paragraph 2:

+ Đưa ra quan điểm thứ hai của bạn

+ Bàn luận về vấn đề còn lại của ý kiến của bạn, đưa ra ý kiến, nguyên nhân vì sao bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đó

+ Cuối cùng, bạn cần đưa ra các ví dụ, dẫn chứng cho luận điểm thứ 2 của bạn

- Conclusion: Khái quát lại vấn đề và đưa ra quan điểm nào là phù hợp hơn, tốt hơn.

1.5. Two-question essay

Đây là dạng đề bài bao gồm 2 câu hỏi khác nhau xuất hiện trong đề bài. Với dạng bài này, cấu trúc của bài sẽ được bố trí như sau:

- Introduction: Paraphrase lại câu hỏi đề bài và khái quát câu chủ đề của bài (lưu ý cần đề cập đến cả 2 câu hỏi trong đề)

- Main body paragraph 1:

+ Trả lời trực tiếp ý câu hỏi thứ nhất

+ Giải thích và tiếp theo bạn có thể giải thích kỹ hơn nữa ý trả lời của mình

+ Sau đó đưa ra ví dụ để củng cố cho ý trả lời của bạn

- Main body paragraph 2:

+ Trả lời trực tiếp câu hỏi thứ 2

+ Giải thích, đưa ra các lý do phù hợp với câu trả lời của mình

+ Đưa ra các dẫn chứng ví dụ để minh họa cho câu trả lời của bạn

2. Các bước viết mở bài trong IELTS Writing Task 2

Có rất nhiều cách khác nhau để viết mở bài cho Writing Task 2. Tuy nhiên, bạn cần tìm ra phương pháp chung để viết mở bài bởi thời gian cho phần thi Writing không phải là quá dài. Nếu bạn chỉ tập trung nghĩ phần mở bài Writing Task 2, rất có thể bạn sẽ bị thiếu thời gian cho những phần sau.

Dưới đây là các bước bạn cần làm để viết mở bài IELTS Task 2 một cách tiết kiệm thời gian mà vẫn hiệu quả:

2.1 Phân tích đề bài

Bước đầu tiên mà bạn cần làm trước khi đặt bút làm bài Essay Writing Task 2 đó là phân tích đề bài. Đề bài của Writing Task 2 rất đa dạng và phong phú, thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, chúng được gói gọn lại 4 dạng bài:

 • Dạng 1 – Agree or Disagree Essay: Đây là dạng bài phổ biến nhất trong Writing Task 2. Khi gặp dạng bài này, người viết cần đưa ra ý kiến của mình về vấn đề được đề cập.

 • Dạng 2 – Discussion Essay: Dạng bài này sẽ đưa ra một vấn đề với hai quan điểm trái ngược nhau. Nhiệm vụ của bạn chính là phân tích hai quan điểm đó và cuối cùng đưa ra quan điểm cá nhân.

 • Dạng 3 – Advantages and Disadvantages Essay: Với dạng bài này, người viết sẽ đưa ra luận điểm để chứng minh ưu điểm, nhược điểm, hoặc cả ưu nhược điểm của một vấn đề, chủ đề nào đó.

 • Dạng 4 – Problems and Solutions: Người viết sẽ phải bàn luận, phân tích về thực trạng của một vấn đề nào đó. Từ đó, người viết đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề đó.

Việc xác định dạng câu hỏi của đề bài sẽ giúp bạn xử lý đề bài một cách nhanh chóng, rõ ràng. Từ đó, xây dựng cách viết mở bài cho Writing Task 2 hợp lý hơn.

2.2 Viết General Statement

General Statement có thể được cắt nghĩa đơn giản là câu giới thiệu khái quát về chủ đề của bài viết. Bởi đây là câu mở đầu của cả bài Essay nên nó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo ấn tượng với người đọc. Vậy làm thế nào để viết General Statement hợp lý và lôi cuốn?

Khi viết General Statement, bạn nên thêm vào đầu câu các cụm từ chỉ nhận định chung, xu hướng chung để tăng tính thuyết phục như:

 • It can be argued that…

 • It is believed that…

 • It has been suggested that…

Vì câu General Statement là câu khái quát thông tin. Do đó, bạn phải có kỹ năng paraphrase tốt để không gặp phải tình trạng “viết lại đề bài”.

Một đề bài IELTS Writing Task 2 như trên, bạn sẽ viết Intro ra sao?

Một đề bài IELTS Writing Task 2 như trên, bạn sẽ viết Intro ra sao?

Ví dụ, với đề bài trên đây, câu General Statement sẽ paraphrase lại câu sau của đề bài: Nowadays, people are able to use the internet to do an increasing number of tasks.

Chúng ta sẽ paraphrase câu trên như sau:

 • Nowadays => In this day and age/ At the present time

 • People are able to use the internet => Internet can be utilized

 • To do an increasing number of tasks => to enhance/ boost human’s productivity

Ta sẽ được một câu General Statement hoàn chỉnh như sau: In this day and age, it can be argued that internet can be utilized to enhance human productivity.

2.3 Viết Thesis Statement

Sau khi viết xong General Statement, bạn cần viết Thesis Statement để được một phần mở bài Writing Task 2 hoàn chỉnh. Vậy Thesis Statement là gì? Hiểu một cách đơn giản, Thesis Statement là đáp án trực tiếp của đề bài. Ví dụ, nếu dạng câu hỏi là Agree or Disagree, Thesis Statement sẽ trực tiếp nêu ra quan điểm của người viết (là đồng tình hay không đồng tình).

3. Mẫu Introduction cho từng dạng bài trong IELTS Writing Task 2

Mỗi dạng câu hỏi khác nhau lại yêu cầu mở bài Writing Task 2 đáp ứng những yêu cầu khác nhau. Dưới đây là mẫu Introduction cho từng dạng bài mà bạn có thể tham khảo và áp dụng cho bài Essay của mình:

3.1 Agree or Disagree essay

Với dạng bài này, câu General Statement vẫn áp dụng quy tắc Paraphrase đề bài như trên. Đối với câu Thesis Statement, bạn cần xác định xem quan điểm của bạn về vấn đề là đồng ý, không đồng ý, hay trung lập.

Dạng bài Agree or Disagree Essay trong IELTS Writing Task 2 có cách viết mở bài riêng

Dạng bài Agree or Disagree Essay trong IELTS Writing Task 2 có cách viết mở bài riêng

Xét ví dụ dưới đây:

Essay Question: It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology and traditional cultures are incompatible. To what extent do you agree and disagree with this view?

 • Trong trường hợp bạn đồng ý, câu Thesis Statement có thể viết như sau: Personally, I agree that traditional cultures and technology cannot synchronize.

 • Trong trường hợp bạn không đồng ý: I totally disagree with this opinion since there are many proofs of technology and traditional cultures collaboration.

 • Trong trường hợp bạn giữ quan điểm trung lập: I partly agree with this statement; while it may be true in some cases, others seem to be unharmed by the development of technology.

3.2. Discussion Essay

Trong dạng bài Discussion Essay, phần mở bài vẫn sẽ bao gồm General Statement và Thesis Statement. Với câu Thesis Statement, bạn chỉ đưa ra quan điểm cá nhân nếu đề bài có yêu cầu “give your opinion”.

Câu Thesis Statement có thể dựa trên mẫu dưới đây:

 • Nếu bạn cần nêu ý kiến của mình: While it can be true that… (opinion A), I believe/ argue that… (opinion B)

 • Nếu bạn không cần nêu ý kiến của mình: This essay will discuss/examine both statements/views

Dạng bài Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2

Cách viết mở bài IELTS Writing Task 2 cho dạng bài Discussion Essay

Xét ví dụ sau:

Essay Question: Some people prefer to spend their lives doing the same things and avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both views and give your opinion.

Với đề bài này, chúng ta có thể viết câu Thesis Statement như sau: While it is true that repeating a daily routine is not an unhealthy habit, I believe that escape the comfort zone with changes will bring more benefits.

3.3 Advantages and Disadvantages Essay

Nếu đề bài không yêu cầu bạn đưa ra ý kiến cá nhân thì bạn chỉ cần bàn luận về ưu điểm, nhược điểm của vấn đề. Nếu đề bài yêu cầu “give your opinion”, bạn sẽ phải cho thêm quan điểm của mình vào phần mở bài Writing Task 2 (Nhận xét xem ưu điểm hay nhược điểm nhiều hơn). Như vậy, câu Thesis Statement cho dạng bài này cần đáp ứng được 2 yếu tố:

 • Thứ nhất, nêu được ưu điểm, nhược điểm của vấn đề

 • Thứ hai, đưa ra quan điểm cá nhân về ưu điểm/nhược điểm của vấn đề (mặt nào quan trọng hơn)

Dạng bài Advantages/Disadvantages Essay trong IELTS Writing Task 2

Cách viết mở bài cho Advantages/Disadvantages Essay trong IELTS Writing Task 2

Xét ví dụ dưới đây:

Essay Question: Some students prefer to take a gap year between high school and university, to work or to travel. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

Ta có thể viết mở bài như sau:

 • General Statement: These days, there is an increasing trend of students taking a break after graduating high school.

 • Thesis Statement: While this tendency might have some benefits, its drawbacks seem to be more noticeable.

3.4 Problems and Solutions

Cách mở đầu Writing Task 2 cho dạng bài này là vẫn paraphrase thông tin từ đề bài để được câu General Statement. Sau đó, câu Thesis Statement sẽ đi trả lời yêu cầu của bài.

Dạng bài Problem/Solution Essay trong IELTS Writing Task 2

Cách mở bài cho dạng Problem/Solution Essay trong IELTS Writing Task 2

Xét ví dụ sau:

Essay Question: In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of aging populations.

 • General Statement: It can be argued that citizens in industrialized countries can expect a longer life.

 • Thesis Statement: Even though this trend will cause several undesirable outcomes, individuals and societies can take steps to reduce its negative impacts.

Trên đây là các cách mở bài Writing Task 2 cho từng dạng bài và một số cấu trúc câu thú vị bạn nên áp dụng trong bài IELTS Writing Task 2 để tăng điểm số của mình.

Hy vọng bài viết của IELTS LangGo sẽ giúp bạn học tốt IELTS và sớm đạt được band điểm như mong muốn nhé!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ