Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Cách viết "opinion essay" trong IELTS

Nội dung [Hiện]

Dạng bài opinion essay xuất hiện trong 70% của bài thi IELTS WRITING TASK 2. Trong bài viết này, LangGo xin gửi tới các bạn cách viết opinion essay trong IELTS chính xác nhất.

Trước khi bắt đầu một bài opinion essay, điều quan trọng là phải nghiên cứu định nghĩa, chủ đề, yêu cầu và cấu trúc. Việc tham khảo các ví dụ mẫu cũng rất hữu ích. Hãy xem hướng dẫn này để tìm hiểu cách viết một bài luận về ý kiến như một chuyên gia nhé.

Cách viết

Cách viết "opinion essay" trong IELTS-Luyện thi IELTS cùng LangGo

1. What Is an Opinion Essay?

Một câu hỏi phổ biến của các sinh viên là: “What is an Opinion Essay?”

Đây là một bài tập có chứa các câu hỏi cho phép sinh viên chia sẻ quan điểm của họ về một vấn đề. Sinh viên nên bày tỏ suy nghĩ của mình một cách chính xác trong khi đưa ra ý kiến về vấn đề liên quan đến lĩnh vực này theo một logic hợp lý. Một số bài tập thuộc loại này yêu cầu tài liệu tham khảo để ủng hộ quan điểm của người viết.

Viết ý kiến liên quan đến việc sử dụng quan điểm của một học sinh được phân tách thành một luận điểm. Nó được hỗ trợ bởi các ví dụ và giải thích.

Dưới đây là một số cách diễn đạt của đề bài trong Task 2 để bạn có thể nhận biết chính xác dạng bài này:

 • Do you agree or disagree ...?:
 • To what extent...?
 • Do you think...?/ What do you think...?
 • Which is better...?/ Is it more important...?/ Should/ Do/ Is ?

2. Những yêu cầu của một bài Opinion Essay

 • Tránh đi lạc đề: Luôn viết trong phạm vi liên quan đến câu hỏi được chỉ định. Và không nên được đưa vào bất kỳ đoạn ý kiến ​​nào mà nó có thể làm giảm quan điểm của bạn.
 • Một luận điểm rõ ràng: Luận điểm là một mô tả ngắn gọn về bài luận. Nó xác định phần còn lại của bài opinion essay, bao gồm tất cả các thông tin mà bạn muốn bao gồm trong các đoạn cơ thể.
 • Sử dụng ngôn ngữ formal: Mặc dù bạn có thể viết theo cách informal, nhưng hãy giữ một loạt các từ chuyên nghiệp và trang trọng. Điều này bao gồm: “Furthermore,” “As Stated By,” “However,” & “Thus.”
 • Tránh tiếng lóng trên Internet: Trong bài viết ý kiến, tránh viết bằng từ lóng. Đừng bao gồm các từ như “LOL,” “OMG,” “LMAO,” etc.
 • Cố gắng đảm bảo tất cả chính tả và ngữ pháp là chính xác.

3 Lỗi thường gặp trong các bài IELTS opinion essays:

 • Không nêu ý kiến.
 • Đưa ra lập luận cho cả hai quan điểm.
 • Không ủng hộ ý kiến của bạn với lý do rõ ràng.

Lỗi phổ biến nhất mà sinh viên mắc phải là không đưa ra ý kiến. Câu hỏi sẽ nêu rõ rằng bạn phải chọn một bên của chủ đề. Nếu bạn không làm điều này, bạn sẽ nhận được điểm thấp cho task achievement. Không quan trọng bạn tranh luận về phía nào hay thậm chí là bạn đồng ý với nó. Chọn một quan điểm bạn có thể phát triển các tranh luận tốt nhất cho nó. Và hãy chắc chắn rằng bạn không thay đổi ý kiến của mình giữa chừng trong bài luận và không đưa ra lý do cho quan điểm đối lập.

3. Cách viết opinion essay

Cấu trúc opinion essay

Cấu trúc bài essay sẽ tuân theo dạng 5 đoạn cơ bản nhất của IELTS như sau:

1. Introduction

 • Paraphrase the question
 • Give your opinion
 • State two supporting reasons

2. Main body paragraph 1

 • Topic sentence – outline 1st reason for supporting this view
 • Explanation – explain this idea
 • Example – give an example

3. Main body paragraph 2

 • Topic sentence – outline 2nd reason for supporting this view
 • Explanation – explain this idea
 • Example – give an example

4. Conclusion

 • Summarise opinion and key reasons

Cách viết opinion essay dựa theo cấu trúc

Cách viết opinion essay dựa theo cấu trúc

Sau khi có cấu trúc của bài viết của mình, tiếp theo là các bước để bạn có thể làm theo khi viết bài essay của mình ở dạng này.

a) Decide on your opinion

Trước hết hãy phân tích câu hỏi ở đề bài để chắc chắn bạn hiểu hết mọi thứ trong câu hỏi và sau đó bạn cần quyết định quan điểm của mình là gì.

b) Generate ideas + Vocabulary

Liệt kê những ý tưởng và support ideas, examples mà bạn cảm thấy chính xác và phù hợp với quan điểm của mình.

Bạn cần có cho mình một ngân hàng từ vựng cho mỗi chủ đề liên quan để có thể thực hiện bài viết một cách thuận lợi nhất.

Hãy liệt kê những từ vựng bạn cho là đắt giá và liên quan tới chủ để ra nháp để khi viết bài bạn có thể sử dụng chúng dễ dàng, cả những từ đồng nghĩa, từ để nối, cách liên kết câu.

Việc liệt kê ra giấy nháp là rất cần thiết để khi nhìn lại bạn biết chắc chắn mình cần dùng phần nào ngay lập tức, tuy nhiên điều này không có nghĩa là bạn phải liệt kê chúng một cách chỉn chu và đầy đủ bởi như vậy sẽ khiến bạn mất thời gian vào phần không được cho điểm, đó chỉ cần là các gạch ý hoặc ký hiệu, viết tắt mà bạn đã nằm lòng và sử dụng thuận lợi.

c) Organize your outline

Hãy sắp xếp các ideas của bạn theo một trình tự hợp lý logic nhất trước khi bắt tay vào viết bài. Mạch lạc và thống nhất là một yếu tố quan trong trong các tiêu chí chấm điểm của IELTS đấy bạn nhé.

d) Writing your essay

Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị, hãy bắt tay vào hoàn thành bài Writing Task 2 của bạn thôi.

Trong quá trình viết bài, mỗi khi sang một paragraph mới hãy nhớ dành 20-30 giây nhìn lại outline của bạn để biết chắc chắn mình cần phải viết gì trong đoạn tiếp theo và keep track được bài làm của mình trong khoảng thời gian làm bài bạn nhé.

Trong khi viết, hãy đặc biệt chú ý đến:

Thì - thông thường bạn nên sử dụng thì hiện tại trong loại bài luận này.

Các từ liên kết - sử dụng đúng các dạng từ liên kết để bài viết của bạn mạch lạc và rõ ràng: đưa ra lý do (one reason for ... is / many people believe that... / since... / due to...), thể hiện quan điểm của mình (to my mind... / I am convinced that... / from my point of view...), bổ sung thêm thông tin (first of all.../ secondly... / what is more, …/ finally... ), etc.

Để có thể viết tốt một bài opinion essay thì chắc chắn bạn nên biết những cụm từ nối hữu dụng phải không nào? Hãy tham khảo video hướng dẫn dưới đây của Langgo nhé!

40 Cụm Từ Nối Hữu Dụng Trong Opinion Essay || Luyện Thi IELTS Online Hiệu Quả

4. Opinion essay mẫu

IELTS Writing Task 2 Question

Space exploration is much too expensive and the money should be spent on more important things.

What is your opinion?

Opinion essay mẫu

There is an argument that exploring space is a waste of money and that there are more urgent needs to be addressed on earth, such as reducing poverty and preventing environmental destruction. However, I completely disagree with this opinion for two reasons.

First of all, many of the technologies we take for granted today were originated thanks to space research. Take satellite technology, for example, which we depend on for broadcasting and weather forecasting. Without satellites, we would not be able to follow global events as they happen, nor give populations any warning of approaching storms. Space research has also led to the development of new lightweight materials that offer us heat protection and enable food preservation. Therefore, the challenge of sending human beings into space has often driven the development of new technologies that benefit our everyday lives.

Second, we cannot foresee the distant future, so we ought to develop the capability to escape from the earth. Gradually, we are learning how humans can survive for long periods in space and even travel to other planets in the future. If space exploration is halted, this valuable knowledge will never be acquired. It is true that environmental destruction is also a serious issue, but it is also true that we remain dependent on our environment if we never accept the challenge of exploring other worlds.

In conclusion, while we undoubtedly face serious problems on our own planet, it is imperative that we continue to explore space. This will promote further technological advances as well as provide a possible means of escape should earth become uninhabitable in future. Ideally, all nations should cooperate in the advancement of space research.

(278 words, IELTS 8.5)

Cùng tham khảo một số opinion essay mẫu nhé

Cùng tham khảo một số opinion essay mẫu nhé

Vì sao bài essay này đạt được Band 8 của IELTS Writing Task 2?

Task response: Phần giới thiệu có hiệu quả diễn giải câu hỏi và đưa ra ý kiến ​​rõ ràng. Ý kiến ​​của người viết được hỗ trợ trong phần chính của bài luận. Ví dụ cụ thể được đưa ra. Kết luận đưa ra ý kiến ​​của người viết và kết thúc bằng một khuyến nghị.

Coherence and cohesion: Câu trả lời mẫu được chia thành các đoạn rõ ràng và mỗi đoạn thân bài chứa một ý chính. Có các liên kết gắn kết giữa tất cả các đoạn và giữa hầu hết các câu.

Lexical resource: Khái niệm chính về thám hiểm không gian được diễn giải nhiều lần. Có nhiều từ đặc trưng của văn bản học thuật như originated, imperative, and foresee. Từ vựng được sử dụng với nhận thức mạnh mẽ về collocation: take for granted, develop the capability, accept the challenge.

Grammatical range and accuracy: Câu trả lời mẫu không có lỗi ngữ pháp. Một sự cân bằng tốt của các câu đơn giản và phức tạp được sử dụng để phát triển một lập luận. Các thì của động từ khác nhau, và các cấu trúc ngữ pháp khác như conditionals and modals được dùng với sự chính xác cao.

Dưới đây là một bài essay khác để bạn có thể tham khảo thêm về dạng đề bài này:

You should spend about 40 minutes on this task.

Some people believe that violence on television and in computer games has a damaging effect on the society. Others deny that these factors have any significant influence on people's behaviour. What is your opinion?

Write at least 250 words

Opinion essay mẫu

These days, the amount of violence in media is growing. While some people argue that this trend will undoubtedly lead humans to dangerous future, others claim that it has no damaging effect on the society. I believe that in most cases media violence doesn't affect people's behavior.

Firstly, I think that people act from their motives, regardless what they see on the television. That is to say, if someone intends to do harm to somebody, that is not because of watching TV or playing computer games, but due to that person's character and education. Although it is generally considered that violent media accustoms viewers to cruelty, I doubt this opinion. In my view, reasonable and intelligent people treat others humanely irrespective of what they see or hear in fictional stories.

Moreover, video games and television may even reduce social violence by providing a safe outlet for aggressiveness. In other words, truculent people may fight in virtual reality instead of evincing their combative spirit in real world. This may not only help those people, but also reduce the level of social violence in long-term perspective.

Finally, despite many claims and assumptions about negative effects of television and computer games I have never seen any proven connection between violent media and illegal activities in social life.

Taking everything into consideration, I would say that violence in contemporary media has no substantial influence on people's behavior. Television and computers are not the main factors that shape personal character, and they can even be useful in reducing the level of violence.

(255 words)

5. Tổng kết

IELTS Writing Task 2 dạng opinion essay chỉ đơn giản là yêu cầu bạn đưa ra ý kiến của mình, đây là một dạng câu hỏi rất mở. Vì bạn chỉ có 40 phút để viết bài luận về ý kiến của mình, tốt nhất nên nêu ý kiến rõ ràng trong đoạn đầu tiên và bám sát nó, thay vì cố gắng đưa ra một câu trả lời phức tạp hoặc nhiều sắc thái hơn. Sử dụng mỗi đoạn thân để thêm điểm hỗ trợ và lặp lại ý kiến của bạn trong đoạn cuối để đưa ra kết luận thỏa mãn.

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ