Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Come rain or shine: Nguồn gốc, cách dùng, từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Nội dung [Hiện]

Trong tiếng Anh, idiom Come rain or shine được sử dụng để diễn tả một hành động hay sự kiện xảy ra bất chấp mọi điều kiện thời tiết hay trở ngại.

Để giúp các bạn hiểu và sử dụng đúng, IELTS LangGo sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết ý nghĩa của Come rain or shine là gì, nguồn gốc, cách dùng cũng như các từ/cụm từ đồng nghĩa - trái nghĩa với idiom này. Cùng bắt đầu nào!

Come rain or shine là gì? Ý nghĩa, nguồn gốc và cách dùng
Come rain or shine là gì? Ý nghĩa, nguồn gốc và cách dùng

1. Come rain or shine là gì?

Come rain or shine là một idiom thường xuyên được sử dụng trong tiếng Anh, có nghĩa đen là dù mưa hay nắng. Theo Cambridge Dictionary, Come rain or shine có nghĩa là "whatever happens" (dù có gì xảy ra) ngụ ý rằng một sự kiện hay việc gì đó được đề cập tới sẽ xảy ra mà không phụ thuộc vào các điều kiện khác.

Ví dụ:

 • My grandfather is an early bird and always has a cup of tea come rain or shine. (Ông tôi là người dậy sớm và luôn uống một tách trà dù mưa hay nắng.)
 • They promised to complete that report for the boss come rain or shine. (Họ hứa sẽ hoàn thành bản báo cáo đó cho sếp dù mưa hay nắng.)
Come rain or shine là gì?
Come rain or shine là gì?

Đặc biệt, thành ngữ này còn mang ý nghĩa thể hiện sự quyết tâm, kiên định của ai đó đối với một mục tiêu nào đó bất chấp mọi trở ngại, khó khăn có thể phát sinh.

 • Come rain or shine, I'll see my sister on Saturday morning. (Dù mưa hay nắng, tôi sẽ gặp em gái tôi vào sáng thứ Bảy.)
 • Come rain or shine, we are always loyal to the company. (Dù nắng hay mưa chúng tôi vẫn luôn trung thành với công ty.)

2. Nguồn gốc của Come rain or shine

Thành ngữ Come rain or shine xuất hiện lần đầu tiên trong bản ghi chép có từ năm 1699 trong tác phẩm của John Goad "Astro-meteorologica, or Aphorisms And Large Significant Discourses on the Natures and Influences of Celestial Bodies."

“In the meanwhile [sp] we are told our Aspect brings a Settlement as to what happens, Rain, Or Shine, for many days; but they leave the poor Disciple to determine the number himself.”

(“Trong khi đó [sp] chúng tôi được thông báo rằng Khía cạnh của chúng tôi sẽ đưa ra Thỏa thuận về những gì xảy ra, dù mưa hay nắng, trong nhiều ngày; nhưng họ để người đệ tử tội nghiệp tự mình xác định con số.”)

Từ đó, mọi người bắt đầu sử dụng cụm từ này để thể hiện sự chắc chắn rằng hoạt động sẽ diễn ra bất kể thời tiết, hoàn cảnh, điều kiện hay tình huống nào xảy đến.

Nguồn gốc của Come rain or shine
Nguồn gốc của Come rain or shine

Ngoài ra, cũng có tài liệu cho rằng nguồn gốc của idiom Come rain or shine này không rõ ràng. Nó được cho là bắt nguồn từ một câu tục ngữ cổ của Anh “whether it rain or snow, or hail, or blow,” truyền tải một ý nghĩa tương tự về sự kiên trì và quyết tâm khi đối mặt với nghịch cảnh.

3. Cách sử dụng Come rain or shine trong tiếng Anh

Dưới đây là một số cách sử dụng thành ngữ Come rain or shine:

 • Thể hiện sự quyết tâm khi làm gì đó

Come rain or shine thường dùng để thể hiện sự cam kết hay quyết tâm của ai đó đối với mục tiêu hay việc làm điều gì đó bất chấp mọi khó khăn hay trở ngại.

Ví dụ: We all will go camping on time come rain or shine. (Tất cả chúng tôi sẽ đi cắm trại vào đúng thời điểm dù mưa hay nắng.)

 • Khẳng định điều gì đó sẽ diễn ra bất chấp điều kiện thời tiết

Idiom Come rain or shine được sử dụng để đề cập sự xảy ra của một sự kiện, kế hoạch hay hành động nào đó mà không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết.

Ví dụ: My brother's wedding will happen, come rain or shine. My family already has a backup location in the house just in case. (Đám cưới của anh trai tôi sẽ diễn ra dù mưa hay nắng. Gia đình tôi đã có sẵn một vị trí dự phòng trong nhà để đề phòng.)

Cách sử dụng Come rain or shine trong tiếng Anh
Cách sử dụng Come rain or shine trong tiếng Anh
 • Diễn tả sự cam kết, không bao giờ thay đổi

Come rain or shine được sử dụng để đề cập về điều gì đó sẽ luôn luôn xảy ra hoặc luôn luôn đúng theo thời gian, không bao giờ thay đổi.

Ví dụ: His love for Mary is constant, come rain or shine. (Tình yêu của anh ấy dành cho Mary luôn bền vững, không bao giờ thay đổi.)

 • Nhấn mạnh hành động/kế hoạch không bị ngăn cản bởi điều gì

Thành ngữ này còn được sử dụng để nói về sự tiếp tục của kế hoạch hay thực hiện liên tục một hành động mà không bị ngăn cản bởi bất kỳ trở ngại hay khó khăn nào.

Ví dụ: She goes to the gym every morning to lose weight, come rain or shine. (Cô ấy đến phòng tập thể dục mỗi sáng để giảm cân, dù mưa hay nắng.)

4. Một số lưu ý khi sử dụng Come rain or shine

Thành ngữ Come rain or shine rất linh hoạt và có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ các cuộc trò chuyện hàng ngày đến các bài phát biểu và văn viết trang trọng.

Dưới đây là một số lưu ý về cách sử dụng Come rain or shine một cách hiệu quả:

Come rain or shine có thể được sử dụng Come rain or shine ở nhiều vị trí trong câu.

 • Ở đầu câu để nhấn mạnh

Ví dụ: Come rain or shine, my birthday party will go on. (Dù mưa hay nắng, bữa tiệc sinh nhật của tôi vẫn sẽ tiếp tục.)

 • Ở giữa câu để ngăn cách hai mệnh đề độc lập

Ví dụ: There will be a fan meeting tomorrow, come rain or shine. (Ngày mai sẽ có một buổi fanmeeting, dù mưa hay nắng.)

 • Ở cuối câu để củng cố quan điểm

Ví dụ: She always practices yoga every morning, come rain or shine. (Cô ấy luôn tập yoga vào mỗi buổi sáng, dù mưa hay nắng.)

Come rain or shine có thể kết hợp với các trạng từ như: always, all the time … để nhấn mạnh sự cam kết hay quyết tâm.

Ví dụ: She always goes to work punctual, come rain or shine. (Cô ấy luôn đi làm đúng giờ, dù mưa hay nắng.)

5. Các cụm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Come rain or shine

Cùng IELTS LangGo tham khảo một số cụm từ đồng nghĩa - trái nghĩa với Come rain or shine để sử dụng thay thế trong các ngữ cảnh giao tiếp khác nhau:

Các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Come rain or shine
Các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Come rain or shine

Từ đồng nghĩa với Come rain or shine

 • Come hell or high water: bất cứ khó khăn, dù thế nào đi nữa

Ví dụ: We'll get him to the airport, come hell or high water. (Chúng tôi sẽ đưa anh ấy đến sân bay, dù thế nào đi nữa.)

 • Assuredly: Chắc chắn

Ví dụ: She will complete that important deal, assuredly. (Chắc chắn cô ấy sẽ hoàn thành thương vụ quan trọng đó.)

 • Inevitably: Không thể tránh khỏi

Ví dụ: Change of salary is inevitably part of our company's policy. (Thay đổi mức lương là một phần tất yếu trong chính sách của công ty chúng tôi.)

 • Inexorably: Không thể ngăn cản

Ví dụ: The train to Hue city is moving forward inexorably. (Tàu đi thành phố Huế đang tiến về phía trước một cách không thể tránh khỏi.)

 • Undoubtedly: Không nghi ngờ, chắc chắn

Ví dụ: Her drawing talent will undoubtedly get high mark. (Tài năng vẽ của cô ấy chắc chắn sẽ đạt điểm cao.)

Từ trái nghĩa với Come rain or shine

 • Depending on the weather: Phụ thuộc vào thời tiết

Ví dụ: Our company will go on picnics or mountain climbing depending on the weather. (Công ty chúng tôi sẽ đi dã ngoại hoặc leo núi tùy theo thời tiết.)

 • Weather-dependent: Tuỳ vào thời tiết

Ví dụ: Their pool party is weather-dependent, so they’ll notify us later. (Bữa tiệc bể bơi của họ phụ thuộc vào thời tiết nên họ sẽ thông báo cho chúng tôi sau.)

 • Changeable: Có thể thay đổi, dễ thay đổi

Ví dụ: His mood at work is very changeable. (Tâm trạng của anh ấy trong công việc rất dễ thay đổi.)

6. Mẫu hội thoại ứng dụng Come rain or shine

Để hiểu được cách ứng dụng idiom Come rain or shine vào thực tế, các bạn hãy tham khảo một số mẫu hội thoại dưới đây:

Mẫu hội thoại 1:

Thomas: Hi Kathy! Will you attend the music concert tomorrow? (Chào Kathy! Bạn sẽ tham dự buổi hòa nhạc ngày mai chứ?)

Kathy: Yes, I will! I hope the music concert won’t be canceled because of the forecast of rain. (Có, tôi sẽ tham dự! Tôi hy vọng buổi hòa nhạc sẽ không bị hủy vì dự báo trời mưa.)

Thomas: Don't worry! The music show will go on, come rain or shine. Our school has a covered location just in case. (Đừng lo lắng! Chương trình ca nhạc sẽ tiếp tục dù mưa hay nắng. Trường của chúng ta có một địa điểm được bảo hiểm để đề phòng.)

Đoạn hội thoại 2:

Tom: Hey, Clara, are we still on for our trip to Thailand this month? (Này, Clara, tháng này chúng ta vẫn đi Thái Lan phải không?)

Clara: Of course, Tom! Come rain or shine, we'll follow our plan. (Tất nhiên rồi Tom! Dù mưa hay nắng, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của mình.)

Tom: What a great spirit! I heard the weather forecast seems quite bad, though. (Thật là một tinh thần tuyệt vời! Tuy nhiên, tôi nghe nói dự báo thời tiết có vẻ khá xấu.)

Clara: Don't worry, I've checked and we'll have raincoats and other items ready. We weren't going to let a little rain stop our wonderful cultural trip. (Đừng lo lắng, tôi đã kiểm tra và chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn áo mưa và các vật dụng khác. Chúng ta sẽ không để một cơn mưa nhỏ ngăn cản chuyến đi văn hóa tuyệt vời của mình.)

Tom: Sounds good! Can't wait to enjoy it! (Nghe hay đấy! Thật nóng lòng muốn tận hưởng nó!)

IELTS vừa giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa của idiom Come rain or shine là gì cũng như nguồn gốc, cách dùng và các lưu ý khi sử dụng.

Các bạn đừng quên áp dụng thành ngữ này trong giao tiếp để tăng hiệu quả diễn đạt nhé.Các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Come rain or shine

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ