Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Chi tiết về Enough vs Too: Cách dùng và bài tập thực hành

Nội dung [Hiện]

Enough vs Too là hai trong số những từ được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp Tiếng Anh hàng ngày. Chúng ta đều hiểu “Enough” là “đủ” và “Too” là “rất”, tuy nhiên không phải ai cũng nắm được cấu trúc và cách sử dụng chính xác của hai từ này.

Vì vậy, hãy cùng IELTS LangGo tìm hiểu Enough vs Too cụ thể là gì và phân biệt chúng như thế nào nhé!

Chi tiết về cấu trúc Enough vs Too trong Tiếng Anh

Chi tiết về cấu trúc Enough vs Too trong Tiếng Anh

1.Ý nghĩa và cách dùng của “Too”

Để có thể phân biệt giữa Enough vs Too một cách dễ dàng, trước hết chúng ta cần nắm được ý nghĩa từ đó xác định: Khi nào dùng Too? Khi nào dùng Enough?

Bạn có nắm được khi nào dùng trạng từ

Bạn có nắm được khi nào dùng trạng từ "Too"?

“Too” thường được sử dụng trong các trường hợp tiêu cực, mang nghĩa là “rất” hoặc “cực kỳ”. Đồng thời, too được dùng để diễn tả một sự việc gì đó chưa được hoàn thành hay chưa có khả năng để hoàn thành.

Khi đi kèm với các tính từ, trạng từ hay danh từ, Too sẽ có các cấu trúc sau đây:

Cấu trúc Too với Tính từ: S + be + too + Adjective + for somebody + to V

Ví dụ: It is too rainy to have an outdoor barbeque tonight. (Trời quá mưa để tổ chức một buổi tiệc nướng tối nay)

Cấu trúc Too với Trạng từ: S + V + too + Adverb + for somebody + to V

Ví dụ: My mom drives too slowly. (Mẹ tôi lái xe quá chậm)

Cấu trúc Too với Danh từ không đếm được: S + V + too much + Danh từ không đếm được + (to V)

Ví dụ: There is too much sugar in this cup of coffee. I think I will order another one. (Có quá nhiều đường trong tách cà phê này. Tôi nghĩ tôi sẽ gọi một cốc khác)

Cấu trúc Too Danh từ đếm được: S + V + too many + Danh từ đếm được + (to V)

Ví dụ: Too many people went down the street to protest against racism and terrorism. (Có quá nhiều người xuống đường để biểu tình chống lại phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa khủng bố)

Thông thường, người nói sẽ sử dụng “Too” với hai mục đích chính sau đây:

 • Đưa ra lý do tại sao bạn không muốn làm một việc nào đó

Ví dụ: I don’t want to do household chores. They are too tedious and time-consuming. (Tôi không muốn làm việc nhà chút nào. Nó quá nhàm chán và tốn thời gian)

 • Phàn nàn về một vấn đề

Ví dụ: The steak is too rare. Could you make it past medium, please? (Miếng bò còn sống quá. Phiền bạn làm nó qua mức chín giúp tôi với)

“Too” là một trong những từ có tần suất sử dụng nhiều nhất khi giao tiếp hàng ngày. Vì vậy, việc biết khi nào dùng Too là vô cùng cần thiết bởi nó sẽ giúp bất cứ ai đang học Tiếng Anh, đặc biệt là những người mới bắt đầu, tránh khỏi những sai sót và hiểu lầm không đáng có khi trò chuyện với người bản xứ.

2.Ý nghĩa và cách dùng của “Enough”

Trái ngược với “Too”, “Enough” có nghĩa là “đủ”, tức là diễn tả số lượng chính xác của sự vật/sự việc và được dùng trong trường hợp tích cực để nói về sự hoàn thành hay sự hài lòng với một việc nào đó.

Khi nào dùng Enough trong câu?

Khi nào dùng Enough trong câu?

Hãy cùng IELTS LangGo tìm hiểu các trường hợp khi nào dùng Enough thông qua vị trí và cấu trúc của Enough với danh từ, tính từ hay trạng từ trong câu:

Cấu trúc Enough với Tính từ:

S + be + Adjective + enough + for somebody + to V

Ví dụ: Mark isn’t careful enough to take care of himself when his parents are on business. (Mark chưa đủ cẩn thận để tự chăm sóc bản thân khi bố mẹ anh ấy đi công tác)

Cấu trúc Enough với Trạng từ:

S + V + Adverb + Enough + for somebody + to V

Ví dụ: The students had bad grades this semester because they didn’t study hard enough. (Học sinh có kết quả học tập kém kỳ này vì chúng chưa học đủ chăm)

Cấu trúc Enough với Danh từ:

S + V + enough + Noun (đếm được và không đếm được) + to V

Ví dụ:

 • The homeless were given enough food to sail through this winter. (Người vô gia cư đã được phát đủ thức ăn để vượt qua mùa đông này)
 • There aren’t enough plates for 20 people. Can you borrow some from our neighbors? (Không có đủ đĩa cho 20 người rồi. Bạn đi mượn hàng xóm vài cái được không?)

Tư vấn lộ trình học miễn phí

3.Phân biệt Too và Enough

Sau khi nắm được các trường hợp khi nào dùng Too và khi nào dùng Enough, hẳn bạn đã phần nào có thể phân biệt được hai cấu trúc này.

Tuy nhiên, hãy cùng IELTS LangGo tổng hợp chi tiết những cách nhận diện sự khác biệt giữa Enough vs Too nhé!

Hướng dẫn phân biệt Enough vs Too

Hướng dẫn phân biệt Enough vs Too

Một trong những cách dễ dàng nhất để phân biệt Enough vs Too là thông qua ý nghĩa của chúng. “Too” được sử dụng trong các tình huống tiêu cực, còn với hầu hết những tình huống tích cực, chúng ta sử dụng “Enough”.

Bên cạnh đó, ta có thể phân biệt Too và Enough dựa vào cấu trúc và cách dùng của chúng trong câu:

 • Giống nhau: Cả Enough vs Too đều dùng được với danh từ, tính từ và trạng từ.
 • Khác nhau: Trong khi “Too” đứng trước tính từ và trạng từ mà nó mô tả, thì “Enough” lại đứng sau các loại từ đó. Ngược lại, “Enough” đứng trước bất cứ danh từ nào nhưng “Too” luôn có vị trí đứng đằng sau danh từ (nhưng cần có thêm many hoặc much).

4.Các cấu trúc tương đương với Enough vs Too

Sau khi nắm được cách phân biệt Enough vs Too, hãy mở rộng thêm các kiến thức liên quan đến 2 trạng từ đặc biệt này: Có cấu trúc nào thay thế Too và Enough mà không làm thay đổi nghĩa ban đầu không? Cùng IELTS LangGo khám phá câu trả lời ngay nhé!

Các từ mang nghĩa tương đương với “Too”:

 • very, a lot,... + adjectives/adverbs
 • S + be + such + a/an + nouns + that + S + V
 • S + so + adjectives/adverbs + that + S + V

Ví dụ 1: Michael is such a chocoholic that he could eat a bar of chocolate every single day. (Michael là người nghiện socola đến mức mà anh ấy có thể ăn mỗi ngày một thanh)

Ví dụ 2:

Các từ mang nghĩa tương đương với “Enough”: adequately, sufficiently,... + adjectives/adverbs

Ví dụ: sufficiently narrowed (đủ hẹp), adequately fed (được cho ăn đủ),...

5.Bài tập viết lại câu với Enough vs Too

Bài 1: Viết lại câu, điền Enough vs Too vào chỗ thích hợp

1. My friend isn't patient with his friends.

2. I don't have time to get everything done.

3. I think the test was difficult.

4. There is much salt in this soup!

5. You are walking slowly. We need to hurry up.

6. I'm afraid I have many responsibilities.

7. Peter isn't working fast. We'll never finish on time!

8. I wish I were intelligent to pass this test.

9. Is there wine for dinner?

10. He types quickly, so he makes a lot of mistakes.

(Nguồn: Thought Co.)

Bài 2 Viết lại câu có chứa Enough vs Too:

1. This handwriting is very bad and I can’t understand it

This handwriting is ......................................................................................

2. I’m very fat and I can’t wear this dress any longer

I’m ................................................................................................................

3. I’ve only got a little money. I won’t be able to buy him the present I’d like

I haven’t got..........................................................................................

4. There are only a few beds there. Some people won’t be able to sleep here.

There aren’t .....................................................................................................

5. These students are very clever and always get the highest marks at school

They are ...........................................................................................................

6. There were a lot of trees and I couldn’t ride my bike easily

There were ....................................................................................................

7. Peter’s got a lot of records and you can spend a whole day listening to them

Peter’s got .....................................................................................................

8. My father’s got a lot of work during the week and he can’t pay any attention to me

My father’s got .............................................................................................

9. I’ve got very little money. I can’t go out

I haven’t got .........................................................................................................

10. She’s very clever. She can’t have done such a stupid thing

She’s ............................................................................................................

(Nguồn: Esercizi)

Đáp án

Bài 1:

1. My friend isn't patient enough with his friends.

2. I don't have enough time to get everything done.

3. I think the test was too difficult.

4. There is too much salt in this soup!

5. You are walking too slowly. We need to hurry up.

6. I'm afraid I have too many responsibilities.

7. Peter isn't working fast enough. We'll never finish on time!

8. I wish I were intelligent enough to pass this test.

9. Is there enough wine for dinner?

10. He types too quickly, so he makes a lot of mistakes.

Bài 2:

1. This handwriting is too bad for me to understand

2. I’m too fat to wear this dress any longer

3. I haven’t got enough money to buy him the present I’d like

4. There aren’t enough bed for all the people to sleep here

5. They are clever enough to get the highest marks at school

6. There were too many trees for me to ride my bike easily

7. Peter’s got enough records to spend a whole day listening to them

8. My father’s got too much work during the week to pay any attention to me

9. I haven’t got enough money to go out

10. She’s to clever to have done such a stupid thing

Trong bài học này, IELTS LangGo đã cùng bạn chỉ ra và phân tích những cách phân biệt Enough vs Too bằng việc trả lời các câu hỏi: Khi nào dùng Too? Khi nào dùng Enough?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Ngữ pháp Tiếng Anh mà chúng mình đã tổng hợp được tại đây nhé!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ