Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải đề The development of cutting tools in the Stone Age Writing Task 1

Nội dung [Hiện]

The development of cutting tools in the Stone Age là một đề bài Writing task 1 khá lạ và khiến nhiều bạn khá lo sợ khi gặp phải vì đây không phải là một dạng bài thường thấy.

Với đề bài này, các bạn cần quan sát kỹ để hiểu và miêu tả được thông tin mà hình vẽ của đề bài thể hiện. Tham khảo bài mẫu từ IELTS LangGo để nắm được cách so sánh và tích lũy thêm từ vựng để miêu tả tốt hơn.

1. Phân tích đề bài The development of cutting tools in the Stone Age

Đầu tiên, các bạn hãy phân tích đề bài để hiểu kỹ mình cần miêu tả gì nhé!

1.1. Đề bài Writing Task 1 - The development of cutting tools in the Stone Age

The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

(Sơ đồ dưới đây cho thấy sự phát triển của các công cụ cắt trong thời kỳ Đồ Đá. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính, và thực hiện các so sánh khi cần thiết.)

Đề bài The development of cutting tools in the Stone Age Writing Task 1
Đề bài The development of cutting tools in the Stone Age Writing Task 1

Đây là đề bài không quá phổ biến thuộc dạng diagram/process dù đây không phải 1 đề Process IELTS Writing Task 1 tiêu biểu bao gồm các bước từ đầu đến cuối để tạo ra một sản phẩm hay về một hiện tượng thiên nhiên nào đó.

Xem thêm: Chinh phục dạng bài Process IELTS Writing Task 1

1.2. Các bước làm bài The cutting tools in the Stone Age

Bước 1: Analyze the process (phân tích các bước trong quy trình)

Với các đề process thông thường, các bạn hãy xem các bước và mối liên hệ của chúng với nhau để hiểu về quy trình. Thường đề process sẽ sử dụng thì hiện tại đơn vì không nhắc tới năm.

Với đề này, chúng ta không có các bước mà sẽ chú ý vào sự khác biệt về hình dáng, kích cỡ hay độ sắc của những dụng cụ này. Về thì, chúng ta sẽ cần dùng thì quá khứ đơn vì đây là các công cụ từ xưa.

Bước 2: Paraphrase the topic (paraphrase đề bài)

Viết introduction bằng cách paraphrase đề bài.

Bước 3: Find out noticeable features and write the overview (Tìm ra điểm nổi bật nhất để viết overview)

Với dạng bài process, các bạn nên nói tới số bước trong quy trình và bước đầu + bước cuối.

Đối với bài này, chúng ta có thể nói tới đã có nhiều sự thay đổi về hình dáng và kích thước của công cụ cắt.

Bước 4: Pick out the information to put into 2 body paragraphs (Chọn ra những thông tin chính để viết vào 2 body paragraph)

Với process, các bạn có thể chia đôi số lượng các bước thành 2 body.

Với đề này, các bạn có thể chia theo 2 cách:

 • Cách 1: Body 1 viết so sánh đặc điểm kích thước và mặt trước - Body 2 viết về mặt bên và mặt sau: Với cách viết này, các bạn sẽ có thể so sánh tốt hơn giữa 2 công cụ.
 • Cách 2: Body 1 viết về dụng cụ A - Body 2 viết về dụng cụ B: Cách viết này có thể dễ hơn để miêu tả ở body 2 các bạn cần chú ý so sánh công cụ B với A để đảm bảo yêu cầu đề bài là “make comparisons” nhé.

2. Dàn ý The development of cutting tools in the Stone Age

 • Introduction

Paraphrase the topic: The diagram -> the picture, development of cutting tools -> how cutting tools evolved

 • Overview

Point out noticeable features: several transformations were made: size + shape of the tool + tool B appears sharper than tool A

 • Body 1

Pick out information about size + front view. Size: earlier tool - primitive - about 7-8 cm, the latter - 5 cm longer, front view: tool A - rough and uneven, tool B - tear-drop shape

 • Body 2

Pick out information about side view + back view: Side view: tool A - blunt edges, tool B - sharper, back view: tool B - twice as large as tool A + evenly crafted surface

3. Bài mẫu The development of cutting tools in the Stone Age Writing Task 1

Các bạn hãy tham khảo 2 bài mẫu sau theo 2 cách chia body đã nêu ở phần phân tích đề bài nhé.

Sample The development of cutting tools in the Stone Age Writing Task 1
Sample The development of cutting tools in the Stone Age Writing Task 1

Version 1:

The picture demonstrates the changes made to cutting tools during the Stone Age, from 1.4 million years ago to 0.8 million years ago.

Overall, it can be seen that several transformations were made in regard to the size and shape of the tool. It is also notable that tool B appears sharper than tool A with smoother edges.

While the earlier tool from 1.4 million years ago was more primitive and measured around 7-8 centimeters in length, the later version increased in size by about 5 centimeters. Moreover, the front view reveals that tool A was rough and uneven, whereas tool B had a clear tear-drop shape with a smoother surface.

The side view emphasized tool A’s blunt edges in comparison with tool B, whose edge and tip were significantly sharper and more suitable for cutting objects. As can be seen from the back, tool B was about twice as large as tool A, with a noticeably more evenly crafted surface. 

Vocabulary:

 • transformation: sự biến đổi
 • in regard to: liên quan đến
 • primitive: nguyên thủy
 • uneven: không đồng đều
 • tear-drop shape: hình giọt nước
 • smooth surface: bề mặt mịn
 • emphasize: nhấn mạnh
 • blunt edge: cạnh tù, cùn
 • in comparison with: so với
 • evenly crafted: được chế tác đều

Bản dịch:

Hình vẽ cho thấy sự thay đổi với các công cụ cắt trong thời kỳ Đồ Đá, từ 1,4 triệu năm trước đến 0,8 triệu năm trước.

Nhìn chung, có thể thấy rằng có một số thay đổi về kích thước và hình dạng của công cụ. Cũng đáng chú ý rằng công cụ B có vẻ sắc hơn công cụ A với các cạnh mịn hơn.

Trong khi công cụ từ 1,4 triệu năm trước nguyên thủy hơn và có chiều dài khoảng 7-8cm, thì phiên bản sau tăng kích thước thêm khoảng 5cm nữa. Hơn nữa, nhìn từ phía trước, công cụ A thô và không đồng đều, trong khi công cụ B có hình dạng giọt nước rõ ràng với bề mặt mịn hơn.

Nhìn từ bên cạnh, công cụ A có các cạnh cùn, so với công cụ B có cạnh và đầu nhọn hơn đáng kể, phù hợp hơn để cắt các vật thể. Nhìn từ phía sau, công cụ B có kích thước lớn gấp đôi công cụ A, với bề mặt được chế tác đều đặn hơn.

Version 2:

The picture depicts how cutting tools evolved during the Stone Age, from 1.4 million years ago (tool A) to 0.8 million years ago (tool B).

Overall, several transformations were made in terms of the size and shape of the tools. It is notable that tool B appears sharper than tool A, with smoother edges.

The earlier tool, used 1.4 million years ago, was more primitive and measured around 7-8 centimeters in length. The front and side views reveal that tool A was rough and uneven with blunt edges. From the back, tool A appeared rather small with unsharpened edges.

The later tool, dating back 0.8 million years, increased in length by about 5 centimeters. From the front view, tool B had a clear tear-drop shape with a smoother surface compared to tool A. The edge and tip of the later version were significantly sharper and more suitable for cutting objects. The side view shows that tool B was about twice as large as tool A, with a noticeably more evenly crafted surface.

Bản dịch:

Hình vẽ cho thấy cách các công cụ cắt tiến hóa trong thời kỳ Đồ Đá, từ 1,4 triệu năm trước (công cụ A) đến 0,8 triệu năm trước (công cụ B).

Nhìn chung, có một số thay đổi về kích thước và hình dạng của các công cụ. Đáng chú ý là công cụ B có vẻ sắc hơn công cụ A, với các cạnh mịn hơn.

Công cụ trước đó, được sử dụng cách đây 1,4 triệu năm, nguyên thủy hơn và có chiều dài khoảng 7-8 cm. Nhìn từ phía trước và bên cạnh, công cụ A thô và không đồng đều với các cạnh tù. Nhìn từ phía sau, công cụ A trông khá nhỏ với các cạnh không được mài sắc.

Công cụ sau này, có niên đại 0,8 triệu năm trước, tăng chiều dài thêm khoảng 5 cm. Nhìn từ phía trước, công cụ B có hình dạng giọt nước rõ ràng với bề mặt mịn hơn so với công cụ A. Cạnh và đầu của phiên bản sau này sắc hơn đáng kể và phù hợp hơn để cắt các vật thể. Nhìn từ bên cạnh, công cụ B có kích thước lớn gấp đôi công cụ A, với bề mặt được chế tác đều đặn hơn.

Trên đây là Sample Writing Task 1 cho đề bài The development of cutting tool in Stone Age. Các bạn hãy tham khảo để lấy thêm cách chia body cho những topic lạ và một số từ vựng để sử dụng khi viết nhé.

IELTS LangGo chúc các bạn đạt được band điểm Writing như mong muốn.

Ms. Nguyễn Thanh Hải

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ