Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Tham khảo Sample IELTS Speaking Topic Language: Câu hỏi và trả lời mẫu

Nội dung [Hiện]

Language (Ngôn ngữ) là chủ đề thường xuất hiện trong đề thi IELTS đặc biệt là phần thi Speaking. Với nhiều từ vựng liên quan đến chuyên ngành ngôn ngữ, chủ đề ngôn ngữ được nhiều bạn đánh giá là khá khó nhằn.

Tổng hợp Sample IELTS Speaking Topic Language

Tổng hợp Sample IELTS Speaking Topic Language

Để giúp các bạn chuẩn bị tốt hơn cho phần thi IELTS Speaking về chủ đề này, IELTS LangGo đã tổng hợp cho các bạn các Sample IELTS Speaking Topic Language Part 1, 2, 3 với đầy đủ các câu hỏi và trả lời mẫu.

Cùng tham khảo ngay nhé!

1. Tổng hợp câu hỏi và trả lời mẫu chủ đề ngôn ngữ IELTS Speaking part 1

Những câu hỏi về topic language trong Speaking Part 1 mang tính chất cá nhân, gần gũi nên có thể bạn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi trả lời các câu hỏi phần này.

Tuy nhiên, các bạn có thể tham khảo những câu hỏi có thể gặp phải và một số từ vựng ăn điểm chủ đề ngôn ngữ để đưa ra những câu trả lời hay hơn nhé!

What’s your mother tongue?

My mother tongue is Portuguese. It is predominantly spoken in Brazil but also in other parts of the world, such as Portugal and Africa.

(Tạm dịch: Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Bồ Đào Nha. Đây không chỉ là ngôn ngữ được sử dụng chính ở Brazil mà còn được dùng ở nhiều nơi khác trên thế giới như Bồ Đào Nha và Châu Phi.)

IELTS Speaking part 1 Topic Language: Câu hỏi và trả lời mẫu

IELTS Speaking part 1 Topic Language: Câu hỏi và trả lời mẫu

What other languages do you speak?

My grandparents are Italian and I grew up hearing the language all around me. I’m really proud to be bilingual and I’d like my children to be bilingual too.

(Tạm dịch: Ông bà tôi là người Ý và tôi đã được lớn lên trong gia đình nói Tiếng Ý. Tôi thực sự tự hào khi có thể nói được hai thứ tiếng và tôi muốn các con tôi cũng nói được hai thứ tiếng đó.)

Vocabulary Highlight:

 • Mother tongue (n): Tiếng mẹ đẻ
 • Bilingual (a): Song ngữ

2. Sample IELTS Speaking Part 2 Topic Language

Trong IELTS Speaking Part 2, các bạn sẽ nhận được 1 cue card từ giám khảo yêu cầu bạn nói về một chủ đề nào đó trong khoảng 2 phút.

IELTS LangGo đã sưu tầm cho bạn một bài mẫu IELTS Speaking Part 2 về chủ đề ngôn ngữ, các bạn có thể tham khảo để học hỏi thêm cách phát triển ý và từ vựng nhé!

Sample IELTS Speaking Topic language - Part 2

Sample IELTS Speaking Topic language - Part 2

IELTS Speaking part 2 Cue card:

Describe the first time you used a foreign language

You should say:

• What the situation was

• Where you were

• Who you communicated with

And explain why you used a foreign language to communicate on this occasion.

(Kể về lần đầu tiên bạn sử dụng một ngoại ngữ.

Bạn nên nói:

• Bạn gặp tình huống đó khi nào?

• Bạn đã sử dụng nó ở đâu

• Bạn đã giao tiếp với ai bằng ngôn ngữ đó?

Và giải thích tại sao bạn lại sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp trong dịp này.)

Sample IELTS Speaking Topic language:

I have been learning English for a long time, but I haven’t had many chances to practice speaking English with native speakers. To the best of my recollection, the first time I used it was on Christmas Eve three years ago.

At that time, I was hanging out with my friends. Suddenly, a foreigner came up to me and asked for directions to a supermarket. Honestly, he spoke too quickly for me to catch everything. But after he repeated his words, I finally understood and showed him the way to the nearest supermarket. I used body language a lot to explain the directions to him, since I didn’t speak English well then. After that, he said “Thank you” to me and headed for the supermarket.

I realize that English plays an important role in our life, despite the fact that we don’t live in English-speaking countries. It is spoken globally and it’s becoming the dominant language. Therefore, I have been trying to practice speaking English daily so that I can have a good command of this language, and I can talk confidently with foreigners, whatever the topic of conversation.

(Tạm dịch: Tôi đã học tiếng Anh khá lâu nhưng chưa có nhiều cơ hội luyện nói với người bản xứ. Theo trí nhớ của tôi, lần đầu tiên tôi sử dụng ngoại ngữ là vào đêm Giáng sinh ba năm trước.

Lúc đó, tôi đang đi chơi với bạn bè. Đột nhiên, một người nước ngoài đến gần tôi và hỏi đường đến một siêu thị. Thành thật mà nói, anh ấy nói quá nhanh để tôi có thể hiểu được mọi thứ. Nhưng sau khi anh ấy lặp lại lời nói của mình, cuối cùng tôi cũng hiểu ra và chỉ cho anh ấy đường đến siêu thị gần nhất. Tôi đã sử dụng ngôn ngữ cơ thể rất nhiều để chỉ đường cho anh ấy, vì lúc đó tôi không nói tiếng Anh tốt. Sau đó, anh ấy nói “Cảm ơn” với tôi và đi về phía siêu thị.

Tôi nhận ra rằng tiếng Anh đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, mặc dù thực tế là chúng ta không sống ở các quốc gia nói tiếng Anh. Tiếng Anh được nói trên toàn thế giới và đang trở thành ngôn ngữ được nhiều người dùng nhất. Vì vậy, tôi đã cố gắng luyện nói tiếng Anh hàng ngày để có thể sử dụng tốt ngôn ngữ này và có thể tự tin nói chuyện với người nước ngoài, bất kể chủ đề trò chuyện là gì.)

Nguồn: IELTS Training Online

Vocabulary:

 • To the best of my recollection: Theo trí nhớ của tôi
 • To hang out: ra ngoài, tụ tập bạn bè
 • Body language: Ngôn ngữ cơ thể
 • To headed for: Di chuyển đến một địa điểm cụ thể
 • To have a good command of: Có kiến thức về vấn đề nào đó

3. Tổng hợp câu hỏi và trả lời mẫu Language Topic IELTS Speaking part 3

Các câu hỏi trong phần Speaking part 3 sẽ mang tính chất mở rộng hơn nên chắc hẳn sẽ khiến bạn gặp nhiều khó khăn hơn so với các câu hỏi trong part 1 hay part 2.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về chủ đề Language trong IELTS Speaking Part 3, Các bạn hãy tham khảo cách xử lý câu hỏi và từ vựng hay để vận dụng nhé!

Tham khảo câu hỏi và trả lời mẫu Part 3 IELTS Speaking topic languages

Tham khảo câu hỏi và trả lời mẫu Part 3 IELTS Speaking topic languages

Do you want to become a foreign language teacher in the future? Why?

That thought has crossed my mind once or twice but I’ve never visualized myself as a full-time teacher. A part-time job, yes. A professional one, not likely. Being a legitimate teacher in my country requires certain academic degrees and credentials to be able to convey knowledge and improvise in class. In my case, I’ve never attended any special training in teaching or have any pedagogical skills; therefore, I don’t have much confidence in handling difficult situations in class. Besides, you have to reach a high level of language proficiency to make sure that whatever you say is trustworthy and credible.

(Tạm dịch: Ý nghĩ đó đã thoáng qua trong đầu tôi một hai lần nhưng tôi chưa bao giờ hình dung ra mình là một giáo viên toàn thời gian. Một công việc bán thời gian thì có thể. Còn một giáo viên chuyên nghiệp thì chắc là không. Là một giáo viên hợp pháp ở đất nước của tôi đòi hỏi phải có những bằng cấp và chứng chỉ học thuật nhất định để có thể truyền đạt kiến ​​thức và ứng biến trong lớp. Trong trường hợp của tôi, tôi chưa từng tham gia bất kỳ khóa đào tạo đặc biệt nào về giảng dạy hoặc có bất kỳ kỹ năng sư phạm nào; do đó, tôi không tự tin lắm khi xử lý các tình huống khó trong lớp. Bên cạnh đó, bạn phải đạt tới trình độ cao về sự thông thạo ngôn ngữ để đảm bảo rằng bất cứ điều gì bạn nói đều chính xác và đáng tin cậy.)

Vocabulary Highlight:

 • To cross my mind: ý nghĩa thoáng qua
 • To visualize: hình tượng ra
 • Legitimate (a): hợp pháp
 • Credentials (n): chứng chỉ
 • To convey the knowledge: truyền đạt kiến thức
 • To improvise: ứng biển
 • Pedagogical (a): thuộc về sư phạm
 • Proficiency (n): khả năng

Do you think grammar is important when you learn a foreign language? Why?

Of course, it is. Whether it’s grammar, vocabulary or pronunciation, it’s essential to pay equal attention to each of them to be able to master the language. However, at the very first stage of getting to know the language, grammar may not be a central focus since familiarizing yourself with the sound and pronunciation proves to be more effective. Once you get more comfortable and would like to communicate at a higher level, correct grammar will be critical since, without it, you can only utter broken sentences, which may or may not be understandable but surely unprofessional.

(Tạm dịch: Tất nhiên là ngữ pháp quan trọng. Để có thể thành thạo một ngôn ngữ, ngữ pháp, từ vựng hay cách phát âm đều cần được chú ý như nhau. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu tiên làm quen với ngôn ngữ, ngữ pháp có thể không phải là trọng tâm vì việc làm quen với âm và cách phát âm sẽ hiệu quả hơn trong giai đoạn này. Khi bạn cảm thấy quen hơn hơn và muốn giao tiếp ở cấp độ cao hơn, đúng ngữ pháp sẽ rất quan trọng vì nếu không có ngữ pháp, bạn chỉ có thể nói ra những câu rời rạc khiến người nghe có thể hiểu hoặc không nhưng chắc chắn là không chuyên nghiệp.)

Vocabulary Highlight:

 • To pay equal attention to: dành sự chú ý công bằng tới
 • To be a central focus: là điểm tập trung cao độ
 • To familiarize: làm quen với

Do you think foreigners should learn your country’s language when they arrive there?

I think it’s obviously in their best interest to pick up a few basic words or phrases in a local language. Firstly, it is an interesting experience to try to communicate with the locals in their mother tongue. You may not get the words right, but that’s where the fun lies. Hence, people will find you more approachable and charismatic because of your efforts and sense of humor. Besides, since language is an integral part of any culture, you can develop a cultural sensitivity while studying their very means of communication.

(Tạm dịch: Tôi nghĩ là vì lợi ích tốt nhất của mình, họ nên học một vài từ hoặc cụm từ cơ bản bằng ngôn ngữ địa phương. Đầu tiên, đó là một trải nghiệm thú vị khi cố gắng giao tiếp với người dân địa phương bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Bạn có thể không hiểu đúng từ ngữ, nhưng đó mới là điều thú vị. Nhờ điều đó, mọi người sẽ thấy bạn dễ gần và thu hút hơn vì những nỗ lực và khiếu hài hước của bạn. Bên cạnh đó, vì ngôn ngữ là một phần không thể thiếu của bất kỳ nền văn hóa nào, bạn có thể tự nâng cao độ nhạy cảm về văn hóa khi học phương tiện giao tiếp của họ.)

Vocabulary Highlight:

 • In their best interest: theo sở thích
 • Approachable (a): có thể tiếp cận được
 • Charismatic (a): lôi cuốn
 • To be an integral part of: là một phần của
 • Cultural sensitivity (n): độ nhạy cảm về văn hóa

(Nguồn Sample tham khảo từ: IELTS Material)

Như vậy, IELTS LangGo đã tổng hợp cho bạn Sample IELTS Speaking Topic Language đầy đủ Part 1, 2, 3 để bạn tham khảo. Hy vọng những câu hỏi thường gặp và câu trả lời mẫu trên đây có thể giúp bạn hiểu cách phát triển ý và vận dụng từ vựng chủ đề ngôn ngữ vào câu trả lời của mình.

Chúc các bạn tự tin và trả lời một cách xuất sắc khi gặp topic language trong IELTS Speaking nhé!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ