Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

No pain no gain - Ý nghĩa, cách sử dụng và bài tập ứng dụng

Nội dung [Hiện]

No pain no gain là một trong những cụm từ phổ biến được sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh. Vậy ý nghĩa và cách dùng của idiom này là gì? Cùng IELTS LangGo tìm hiểu qua bài viết này nhé! 

No pain no gain - Ý nghĩa, cách sử dụng và bài tập ứng dụng
No pain no gain - Ý nghĩa, cách sử dụng và bài tập ứng dụng

1. Ý nghĩa của idiom No pain no gain là gì? 

Theo từ điển Merriam-Webster, No pain no gain là một thành ngữ tiếng Anh phổ biến có nghĩa là khổ luyện mới thành tài, ngụ ý rằng sự khó chịu hoặc gian khổ là cần thiết để tiến bộ hoặc thành công. (used to say that it is necessary to suffer or work hard in order to succeed or make progress)

Ví dụ: 

 • Learning a new language is challenging, but remember, no pain, no gain. (Học một ngôn ngữ mới là một thách thức, nhưng nhớ rằng, "không có gì là dễ dàng đạt được.”)
 • Going through difficult times can be a part of personal growth; it's a classic case of no pain, no gain. (Đi qua những thời điểm khó khăn có thể là một phần của sự phát triển bản thân; đó là một ví dụ điển hình của không có nỗ lực, không có thành quả.)
Ý nghĩa của cụm từ No pain no gain là gì trong tiếng Anh
Ý nghĩa của cụm từ No pain no gain là gì trong tiếng Anh

Thành ngữ này xuất hiện từ thế kỷ 2, với nhiều biến thể khác nhau qua thời gian. Dạng hiện tại "No pain no gain" được sử dụng rộng rãi từ đầu thế kỷ 20. Ngày nay, cụm từ này thường gắn liền với việc tập thể dục. Mặc dù chuyện tập thể dục khó khăn nhưng nếu bạn chăm chỉ thì bạn sẽ có được vóc dáng mà mình mong muốn.  

2. Cách sử dụng idiom No pain no gain

Thành ngữ này có thể sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau khi muốn nhấn mạnh rằng không có điều gì đạt được một cách dễ dàng. Ngày nay, chúng ta có thể sử dụng thành ngữ này trong các bối cảnh khác nhau, cụ thể: 

 • Sử dụng phải nơi làm việc khi muốn nhấn mạnh: sự nỗ lực sẽ gặt hái được thành công trong công việc.

Ví dụ: 

- I know the project deadline is tight, but we need to push ourselves and work hard to achieve our goals. No pain, no gain. (Tôi biết thời hạn dự án rất gấp, nhưng chúng ta cần nỗ lực và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Khổ luyện mới thành tài.)

- Don't be afraid to take on challenging tasks. It's through overcoming obstacles that you'll learn and grow as a professional. No pain, no gain. (Đừng ngại nhận những nhiệm vụ khó khăn. Chính qua việc vượt qua chướng ngại vật mà bạn sẽ học hỏi và phát triển bản thân như một chuyên gia. Khổ luyện mới thành tài.)

- The competition is fierce in this industry, but if we stay focused and work together, we can succeed. No pain, no gain. (Sự cạnh tranh trong ngành này rất khốc liệt, nhưng nếu chúng ta tập trung và hợp tác, chúng ta có thể thành công. Khổ luyện mới thành tài.)

 • Mỉa mai ai đó (trong tập luyện thể dục) khi họ không có tinh thần cố gắng

Ví dụ: 

- "You've been saying you'll start working out for months now, but you're still not making any progress. Maybe you should try the 'no pain, no gain' approach." (Bạn đã nói rằng bạn sẽ bắt đầu tập luyện trong nhiều tháng nay, nhưng bạn vẫn chưa đạt được tiến bộ gì. Có lẽ bạn nên thử phương pháp "khổ luyện mới thành tài".)

- "I see you've been skipping leg day again. Don't you want to have strong legs? No pain, no gain, remember?" (Tôi thấy bạn lại bỏ tập ngày tập chân. Bạn không muốn có đôi chân khỏe mạnh à? Nhớ rằng, không có thành quả nào mà không phải trải qua khó khăn.)

- "You can't expect to get in shape just by sitting on the couch and watching TV. Get up and move your body! No pain, no gain!" (Bạn không thể mong đợi có được vóc dáng đẹp chỉ bằng cách ngồi trên ghế sofa và xem TV. Hãy đứng dậy và vận động cơ thể! Khổ luyện mới thành tài!)

 • Khi học một kỹ năng mới

Ví dụ: 

- Learning any new skill takes time and patience. Don't get discouraged if you encounter difficulties. Remember, 'no pain, no gain'." (Học bất kỳ kỹ năng mới nào cũng cần có thời gian và kiên nhẫn. Đừng nản lòng nếu bạn gặp khó khăn. Hãy nhớ rằng, “không có gì là dễ dàng đạt được”.)

- Working through complex mathematical problems may be frustrating, but no pain, no gain; mastering them will set a solid foundation for future success. (Giải quyết các bài toán phức tạp về toán học có thể khiến bạn bực bội, nhưng "không có gì dễ dàng đạt được"; việc thành thạo chúng sẽ đặt nền tảng vững chắc cho thành công trong tương lai.)

- Practicing public speaking can be nerve-wracking, but no pain, no gain; facing these fears will enhance my communication skills and confidence. (Thực hành nói trước công chúng có thể khiến bạn lo lắng, nhưng "không có gì dễ dàng đạt được"; đối mặt với những nỗi sợ hãi này sẽ nâng cao kỹ năng giao tiếp và sự tự tin của bạn.)

 • Thể hiện quyết tâm khi muốn vượt qua thử thách cá nhân

Ví dụ: 

- Facing challenges is an opportunity for you to grow as a person. Don't be afraid, keep moving forward. No pain, no gain." (Đối mặt với thử thách là cơ hội để bạn phát triển bản thân. Đừng sợ hãi, hãy dũng cảm bước tiếp. Khổ luyện mới thành tài.)

- Facing unemployment can be a significant challenge, but no pain, no gain. It could be an opportunity for you to discover your strength and resilience, and find a new path in your career. (Mất việc có thể là một thách thức đáng kể, nhưng "không có gì dễ dàng đạt được". Nó có thể là cơ hội để bạn khám phá sức mạnh và khả năng phục hồi của mình, đồng thời tìm kiếm một hướng đi mới trong sự nghiệp.)

- Living far away from family and friends might pose a challenge for some, but no pain, no gain. It could be an opportunity for you to learn independence and develop new relationships. (Sống xa gia đình và bạn bè có thể là một thách thức đối với một số người, nhưng "không có gì dễ dàng đạt được". Nó có thể là cơ hội để bạn học hỏi về sự độc lập và phát triển các mối quan hệ mới.)

3. Phân biệt idiom “No pain no gain” với “Work hard”

Cả “No pain no gain” và “Work hard” đều đề cao tầm quan trọng của nỗ lực trong việc đạt được thành công, có ý nghĩa như lời khuyên giá trị cho cuộc sống, dùng để khuyến khích hoặc động viên người khác. 

Tuy nhiên, 2 cụm từ này lại được sử dụng trong các hoàn cảnh khác nhau.

Phân biệt idiom No pain no gain với Work hard
Phân biệt idiom No pain no gain với Work hard

No pain no gain

Work hard

Ý nghĩa

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự khó chịu và gian khổ trong việc đạt được thành công hoặc tiến bộ.

Nhấn mạnh vào nỗ lực và cống hiến trong công việc.

Cách sử dụng

Thường được sử dụng để khuyến khích người khác đối mặt với thử thách và vượt qua khó khăn.

Thường được sử dụng để mô tả nỗ lực của một người trong việc hoàn thành một nhiệm vụ hoặc đạt được một mục tiêu.

Ví dụ

"I know this project is going to require a lot of late nights and hard work, but hey, no pain, no gain, right? (Tôi biết dự án này sẽ đòi hỏi nhiều đêm thức khuya và làm việc chăm chỉ, nhưng dù sao thì không có khó khăn thì không có thành công, phải không?)

=> Ở đây, "no pain, no gain" được sử dụng để biểu thị ý chí mạnh mẽ và sự sẵn lòng chịu đựng khó khăn để đạt được kết quả.

"I'm going to work hard and stay focused to complete this project ahead of schedule. (Tôi sẽ chăm chỉ làm việc và tập trung cao độ để hoàn thành dự án này trước thời hạn.)

=> Trong ví dụ này, "work hard" đơn giản chỉ là biểu hiện của quyết tâm và nỗ lực chăm chỉ mà không nhất thiết phải liên quan đến việc chịu đựng đau khổ hay gặp phải những thách thức lớn.

4.  Mẫu hội thoại ứng dụng idiom No pain no gain trong giao tiếp

Dưới đây là 2 mẫu hội thoại ứng dụng idiom No pain no gain trong giao tiếp trong các tình huống thực tế.

Mẫu hội thoại 1:

A: Hey, I heard you started a new workout program. How's it going?

B: It's tough, I won't lie. But you know what they say, no pain, no gain. I'm feeling sore all over, but I'm determined to stick with it.

A: That's the spirit! Keep pushing through the discomfort, and you'll see results in no time.

B: Thanks for the encouragement. I know it'll be worth it in the end.

A: Này, mình nghe nói bạn bắt đầu một chương trình tập luyện mới. Thế nào rồi?

B: Khó khăn lắm, không dối bạn đâu. Nhưng bạn biết câu nói rồi đấy, không có gì là dễ dàng đạt được. Mình đang đau nhức khắp người, nhưng mình quyết tâm theo đuổi đến cùng.

A: Giữ vững tinh thần! Hãy vượt qua sự khó chịu, và bạn sẽ sớm thấy kết quả.

B: Cảm ơn bạn đã khuyến khích. Mình biết cuối cùng nó sẽ đáng giá.

Mẫu hội thoại 2:

Team Leader: Alright everyone, we've hit some roadblocks, but we can't afford to give up now. We need to push through and find solutions.

Team Member 1: It feels like we're banging our heads against a wall here. Is it really worth all this effort?

Team Member 2: Absolutely. Remember, no pain, no gain. The challenges we're facing now will only make our success sweeter in the end.

Team Leader: I'm glad to see everyone's determination. Let's keep pushing forward together, and we'll overcome any obstacle that comes our way.

Trưởng nhóm: Được rồi mọi người, chúng ta đã gặp phải một số khó khăn, nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc bây giờ. Chúng ta cần phải vượt qua và tìm ra giải pháp.

Thành viên 1: Cảm giác như chúng ta đang đập đầu vào tường vậy. Liệu có thực sự xứng đáng với tất cả nỗ lực này không?

Thành viên 2: Hoàn toàn xứng đáng. Hãy nhớ rằng, không có gì dễ dàng đạt được. Những thách thức chúng ta đang đối mặt bây giờ sẽ chỉ khiến thành công của chúng ta ngọt ngào hơn sau này.

Trưởng nhóm: Tôi rất vui khi thấy sự quyết tâm của mọi người. Hãy cùng nhau tiến về phía trước, chúng ta sẽ vượt qua bất kỳ trở ngại nào.

5. Từ đồng nghĩa với idiom No pain no gain 

Ngoài cụm No pain no gain, chúng ta có thể sử dụng các từ vựng khác có nghĩa tương đương. Ví dụ như: 

Từ đồng nghĩa và các cụm từ liên quan đến No pain no gain
Từ đồng nghĩa và các cụm từ liên quan đến No pain no gain
 • No effort no result: Không nỗ lực thì không có kết quả.

Ví dụ: If you want to get promoted at work, you have to put in your best effort. No effort, no result. (Nếu bạn muốn thăng tiến trong công việc, bạn phải nỗ lực hết mình. Không nỗ lực, không có kết quả.)

 • Fortune favours the brave:  người thành công thường là người sẵn sàng chấp nhận rủi ro

Ví dụ: He decided to invest in the startup despite the risks. Fortune favours the brave, after all. (Anh ấy quyết định đầu tư vào công ty khởi nghiệp bất chấp những rủi ro. May mắn mỉm cười với người dũng cảm, sau tất cả.)

 • No guts no glory: Không có can đảm, dũng khí thì không thể có thành công

Ví dụ: She took a leap of faith and started her own business. No guts, no glory. (Cô ấy liều lĩnh và bắt đầu kinh doanh riêng. Không có can đảm, không có vinh quang.)

 • Nothing ventured, nothing gained: Không thể đạt được bất cứ điều gì nếu không chấp nhận rủi ro

Ví dụ: He decided to travel the world and explore new opportunities. Nothing ventured, nothing gained. (Anh ấy quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới và khám phá những cơ hội mới. Không mạo hiểm, không thu được gì.)

 • Cheek brings success: Phải chấp nhận rủi ro và táo bạo để đạt được mục tiêu và tìm kiếm thành công.

Ví dụ: She had the cheek to ask for a promotion, and it paid off. Cheek brings success. (Anh ấy quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới và khám phá những cơ hội mới. Không mạo hiểm, không thu được gì.)

6. Bài tập ứng dụng idiom No pain no gain - có đáp án

Cùng IELTS LangGo thực hành sử dụng thành ngữ No pain no gain qua các bài tập ứng dụng sau nhé!

Bài tập ứng dụng idiom No pain no gain - có đáp án
Bài tập ứng dụng idiom No pain no gain - có đáp án

Bài 1: Đặt 5 câu tiếng Anh sử dụng thành ngữ No pain no gain 

Đáp án tham khảo: 

1. Despite the grueling workout regimen, she persevered, knowing that no pain, no gain.

2. The journey to success is often paved with challenges; remember, no pain, no gain.

3. Learning a new language may be difficult, but hey, no pain, no gain, right?

4. The entrepreneur embraced failure as part of the process, understanding the mantra: no pain, no gain.

5. As the saying goes, no pain, no gain; she pushed herself beyond her limits to achieve her dreams.

Bài 2: Phân tích các tình huống sau và cho biết liệu idiom "no pain, no gain" có phù hợp hay không. Giải thích lý do của bạn.

1. The doctor prescribed medication to help ease the patient's pain.

2. Lisa received a perfect score on her test without studying at all.

3. The team celebrated their victory after months of rigorous training.

4. Despite facing numerous rejections, the artist remains dedicated to their craft.

5. John inherited his family's successful business without any prior experience.

6. Despite facing numerous rejections, the artist remains dedicated to their craft.

7. The company implemented a new policy that streamlined processes, eliminating unnecessary effort.

8. Due to unforeseen circumstances, the project was cancelled before completion.

9. Maya discovered a new shortcut that made completing the task effortless.

10. Despite being naturally talented, the athlete still practiced diligently to maintain their peak performance.

Đáp án: 

1. Không. 

Trong trường hợp này, idiom "no pain, no gain" không phù hợp vì bác sĩ đã giảm đau cho bệnh nhân một cách thoải mái mà không cần phải chịu đựng đau đớn để đạt được điều gì.

2. Không. 

Idiom này không phù hợp vì Lisa không phải chịu đau đớn hay nỗ lực gì để đạt được kết quả.

3. Có. 

Trong trường hợp này, idiom "no pain, no gain" phù hợp vì thành công của đội bóng đến từ sự rèn luyện chăm chỉ và gian khổ trong một thời gian dài.

4. Có. 

Idiom này phù hợp với tình huống này vì nghệ sĩ vẫn kiên trì và chịu đựng khó khăn trong việc tiếp tục sáng tạo mặc dù đã gặp nhiều thất bại.

5.  Không. 

Idiom này không phù hợp ở đây vì John không phải làm việc chăm chỉ hay chịu đau đớn để đạt được thành công.

6. Có.  

Trong tình huống này, idiom "no pain, no gain" hoàn toàn phù hợp. Mặc dù nghệ sĩ đã phải đối mặt với nhiều sự từ chối và thất bại, nhưng anh ta vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ và kiên trì với nghệ thuật của mình.

7.  Không. 

Idiom này không phù hợp ở đây vì Sarah đang hành động để tránh cảm giác mệt mỏi và căng thẳng, không phải làm việc chăm chỉ để đạt được điều gì đó.

8.  Không. 

Trong trường hợp này, idiom này không phù hợp vì việc hủy bỏ dự án không liên quan đến việc chịu đựng đau đớn hay nỗ lực.

9. Không. 

Idiom này không phù hợp vì Maya đã tìm ra một con đường dễ dàng để hoàn thành công việc không đòi hỏi bất kỳ nỗ lực đáng kể nào từ Maya.

10. Có. 

Trong tình huống này, idiom "no pain, no gain" phù hợp vì dù có tài năng tự nhiên, vận động viên vẫn phải tập luyện chăm chỉ để duy trì hiệu suất cao. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực và chịu đựng đau đớn trong quá trình rèn luyện.

Bài viết trên đã tổng hợp cho bạn những điều cần biết về cụm từ No pain no gain như định nghĩa, cách dùng, ví dụ minh họa và từ đồng nghĩa. Đừng quên thực hành các bài tập ứng dụng để có thể tự tin áp dụng thành ngữ này trong cuộc sống nhé!

IELTS LangGo

Nhận HỌC BỔNG lên tới 12.000.000Đ khi đăng ký học tại IELTS LangGo - Chỉ trong tháng 4/2024
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy là người tiếp theo cán đích 7.5+ IELTS với ưu đãi KHỦNG trong tháng 4 này nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ