Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải đề How recycled paper is made IELTS Writing Task 1

Nội dung [Hiện]

How recycled paper is made là một đề Quy trình sản xuất khá tiêu biểu với các bước từ đầu đến cuối để sản xuất giấy tái chế.

Nếu các bạn đã biết cách viết dạng bài Process này thì có thể tự viết bài trước rồi tham khảo sample từ IELTS LangGo nhé. Còn nếu như chưa biết cách làm thì hãy đọc cẩn thận các bước làm bài để vận dụng nhé.

1. Phân tích đề bài: How recycled paper is made Writing Task 1

Nhiều bạn có thể nghĩ việc phân tích đề tốn thời gian nhưng nếu bạn đã hiểu kỹ đề bài thì khi viết sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều hay phân vân tiếp theo cần viết gì.

Vì vậy, các bạn sẽ cần xem và phân tích đề bài kỹ trước khi bắt đầu viết.

1.1. Đề bài

The diagram below shows how recycled paper is made.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

(Sơ đồ dưới đây cho thấy cách giấy tái chế được sản xuất.

Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính, và so sánh khi cần thiết.

Viết ít nhất 150 từ.)

Đề bài The diagram illustrates how recycled paper is made
Đề bài The diagram illustrates how recycled paper is made

1.2. Các bước làm bài

Bước 1 - Phân tích quy trình: Nhìn hình thật kỹ để hiểu các bước trong quy trình và số bước.

 • Số bước trong quy trình sản xuất giấy tái chế: 8
 • Các bước: thu thập giấy đã dùng -> để lên băng chuyền -> cho vào bể chứa nước + hóa chất -> bột giấy -> trộn với nước, xà phòng, không khí để loại bỏ mực -> rửa với nước + hóa chất -> giấy sạch -> làm khô để đạt thành phẩm

Không có thông tin về năm -> sử dụng thì hiện tại đơn.

Bước 2 - Viết mở bài: Diễn đạt lại để bài để viết mở bài.

Bước 3 - Viết phần tổng quan: Nêu ra điểm đầu tiên nhận ra khi nhìn vào hình. Với bài process sẽ là số bước của quy trình, bước bắt và bước kết thúc.

Bước 4 - Viết 2 đoạn thân bài: Miêu tả từng bước của quy trình. Nếu không có điểm gì đặc biệt, các bạn có thể chia đôi số bước để viết vào 2 body.

Lưu ý: Nếu chưa đạt word count thì các bạn hãy miêu tả chi tiết hơn các bước, sử dụng thêm các từ nối dài hơn hoặc nêu ra mục đích của từng bước là gì (nếu thông tin được đưa ra hoặc có thể dễ dàng suy ra từ hình vẽ)

Xem thêm Chinh phục dạng bài Process IELTS Writing Task 1

2. Dàn ý How recycled paper is made IELTS Writing

 • Introduction

The diagram -> the drawing, show -> illustrate, how recycled paper is made -> the step-by-step process of recycling paper

 • Overview

8 steps - begin: collect used paper - complete: attain recycled paper

 • Body 1

Step 1 - 4: gather paper -> put on conveyor belt -> broken down in water-and-chemical tank -> filter

 • Body 2

Step 5 - 8: mix with water + soap + air -> ink removed + put in next tub -> clean pulp -> dry to achieve recycled paper

3. Bài mẫu How recycled paper is made IELTS Writing Task 1

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu sau đây nhé.

Sample How recycled paper is made Writing Task 1
Sample How recycled paper is made Writing Task 1

SAMPLE:

The drawing illustrates the step-by-step process of recycling paper.

Overall, it can be seen that this procedure consists of eight stages, divided into four main phases. This begins with the collection of used paper and ending with the attainment of recycled paper.

During the making pulp and filtering processes, used paper is first gathered in containers, which are put on a conveyor belt. Once reaching the end of the belt, the paper is deposited into a tank containing water and chemicals to be broken down into a slurry. This is followed by the slurry being filtered into another container.

In the cleaning and making stages, the filtered pulp is mixed with water and soap, and air is introduced in order to remove ink. Following this, the deinked pulp is transferred to a tub with water and chemicals, which then releases clean pulp onto another conveyor belt. Heated rollers are subsequently introduced to dry the pulp, resulting in recycled paper, while excess water is collected separately.

Vocabulary:

 • consist of (phr. v): bao gồm
 • attainment (n): sự đạt được
 • gather (v): thu thập
 • deposit (v): đổ vào
 • break down (phr. v): phân hủy
 • slurry (n): bùn giấy
 • filter (v): lọc
 • deinked (adj): tẩy mực
 • excess water (n phr): nước thừa

Bản dịch:

Bản vẽ minh họa quá trình từng bước để tái chế giấy.

Nhìn chung, có thể thấy quy trình này bao gồm tám giai đoạn, chia thành bốn giai đoạn chính. Quy trình này bắt đầu với việc thu thập giấy đã qua sử dụng và kết thúc bằng việc đạt được giấy tái chế.

Trong quá trình làm bột giấy và lọc, giấy đã qua sử dụng được thu thập đầu tiên vào các thùng chứa, sau đó đặt lên một băng chuyền. Khi đến cuối băng chuyền, giấy được đổ vào một bể chứa nước và hóa chất để phân hủy thành bùn giấy. Sau đó, bùn giấy được lọc vào một thùng chứa khác.

Trong các giai đoạn làm sạch và sản xuất, bột giấy đã lọc được trộn với nước và xà phòng, và không khí được đưa vào để loại bỏ mực. Tiếp theo, bột giấy đã tẩy mực được chuyển vào một bồn có nước và hóa chất, sau đó thải ra bột giấy sạch lên một băng chuyền khác. Cuối cùng, các con lăn được đưa vào để làm khô bột giấy, kết quả là giấy tái chế, trong khi nước thừa được thu gom riêng biệt.

Trên đây là sample cho đề Writing Task 1: How recycled paper is made từ IELTS LangGo. Mong là qua bài viết này, các bạn đã học được thêm một số cách diễn đạt hoặc từ vựng để áp dụng trong các bài process khi luyện tập và đi thi.

IELTS LangGo chúc các bạn tiếp tục cố gắng để có thể đạt được band điểm như mong muốn.

Ms. Nguyễn Thanh Hải

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ