Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Bài mẫu How instant noodles are manufactured IELTS Writing Task 1

Nội dung [Hiện]

The diagram below shows how instant noodles are manufactured là một đề bài tiêu biểu cho Manufacturing process (quy trình sản xuất). Một số bạn có thể ngại các đề process nhưng những bài như thế này không đòi hỏi chúng ta phải chia đoạn một cách logic hay so sánh quá nhiều giữa các đối tượng.

Vì vậy, nắm chắc cách miêu tả các bước trong quy trình và tận dụng những từ vựng được cho sẵn trong bài sẽ giúp các bạn hoàn thành essay của mình mà không gặp quá nhiều khó khăn. 

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu dưới đây để nắm cách viết các phần và miêu tả từng bước nhé.

1. Phân tích đề bài How instant noodles are manufactured IELTS Writing Task 1

Bước đầu tiên, các bạn cần xem thật kỹ để hiểu hình vẽ đang miêu tả gì và mình sẽ phải viết gì trong bài.

Đề bài Writing Task 1:

The diagram below shows how instant noodles are manufactured.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

(Sơ đồ dưới đây cho thấy quy trình sản xuất mì ăn liền. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính, và thực hiện các so sánh khi cần thiết. Viết ít nhất 150 từ.)

Đề bài Writing - How instant noodles are manufactured Task 1
Đề bài Writing - How instant noodles are manufactured Task 1

Đây là một đề diagram/process khá tiêu biểu, diễn tả các bước cần thiết từ đầu đến cuối để tạo ra một sản phẩm gì đó. Ở các bước thường đã có các từ vựng gợi ý để miêu tả nên các bạn hãy dựa vào những từ này để hiểu về mối liên hệ của các bước.

Quy trình làm bài

Step 1: Analyze the process

Như các đề process khác, các bạn hãy đếm số bước và hiểu rõ quy trình bắt đầu ở đâu, mối liên hệ của từng bước và kết thúc ở đâu.

 • Số bước: 8
 • Các bước: chở bột tới hầm chứa -> trộn bột với nước và dầu -> lăn bột thành tấm -> cắt thành dải -> cuộn thành đĩa -> đem chiên và để khô -> thêm rau + gia vị -> dán nhãn và đóng gói

Đề process này sử dụng thì hiện tại đơn vì không nói tới năm.

Step 2: Paraphrase the topic to write introduction

Để viết mở bài, các bạn chỉ cần diễn đạt lại đề bài

Step 3: Find out noticeable features to put in the overview

Đối với dạng bài process, phần overview nên bao gồm thông tin về số bước của quy trình, bước bắt đầu và kết thúc.

Step 4: Pick out the information to write 2 body paragraphs

Miêu tả các bước chi tiết: Với các đề process, nếu không có điểm nào quá đặc biệt thì các bạn có thể chia đôi số bước để viết 2 body.

Lưu ý: Một số bạn sẽ gặp trường hợp bài làm không đủ 150 từ. Hãy cố gắng miêu tả chi tiết hơn các bước, sử dụng đa dạng các từ nối và các cấu trúc phức hơn. Các bạn cũng có thể thêm thông tin vào phần overview, ví dụ về địa điểm quy trình này xảy ra hoặc nguyên liệu chính.

Xem thêm: Chinh phục dạng bài Process IELTS Writing Task 1

2. Dàn ý cho đề bài The diagram below shows how instant noodles are manufactured

 • Introduction

The diagram -> the picture / the drawing, how instant noodles are manufactured -> steps through which instant noodles are produced

 • Overview

eight stages - start: delivery of flour - end: labeling of noodle cup + mostly take place in factory

 • Body 1

Step 1 - 4: truck carries flour -> transported to a mixer -> flattened by rollers -> cut into dough strips

 • Body 2

Step 5-8: strips rolled into discs -> fried in cooking oil + dry -> assembled into cups -> labels affixed to cups + sealed

3. Bài mẫu Writing Task 1 Process: How instant noodles are manufactured

Các bạn có thể tham khảo bài mẫu dưới đây và luyện tập viết lại theo ý của mình nhé.

Giải đề The diagram below shows how instant noodles are manufactured
Giải đề The diagram below shows how instant noodles are manufactured

SAMPLE:

The picture illustrates the steps through which instant noodles are produced.

Overall, it can be seen that there are eight stages entailed in this process, starting with the delivery of flour and ending with the labeling of noodle cups. It is also noticeable that most steps of this process take place in the factory.

The procedure commences when a truck carries flour to the storage silos, where this ingredient is kept for later use. In the following step, flour is transported to a mixer to be combined with water and oil. Once this mixture has been flattened by rollers, dough sheets are produced. This is followed by the sheets being cut into dough strips by a machine.

The next step is where the strips are rolled into noodle discs that are round in shape. These discs, subsequently, will be fried in cooking oil and placed on a conveyor to become dry before being assembled into cups along with vegetables and spices. In the final stage, labels are affixed to the cups which are then sealed and ready for sale.

Vocabulary (Từ vựng):

 • entail: bao gồm
 • take place: diễn ra
 • storage silo: hầm chứa
 • combine: kết hợp
 • flatten: làm phẳng
 • be rolled into: được cuộn thành
 • conveyor: băng chuyền
 • assemble: tập hợp
 • affix: gắn

Grammatical structure + Sequencing language (Cấu trúc ngữ pháp + từ nối thể hiện trình tự):

 • The procedure / process commences when / where + clause
 • In the following / next / subsequent step, clause
 • Once / After clause 1, clause 2
 • This is followed by + noun phrase
 • Following this, clause
 • The next step is where + clause
 • In the final stage, clause

Bản dịch:

Hình ảnh minh họa quy trình sản xuất mì ăn liền.

Nhìn chung, có thể thấy rằng quy trình này bao gồm tám giai đoạn, bắt đầu với việc vận chuyển bột mì và kết thúc với việc dán nhãn lên cốc mì. Cũng đáng chú ý là hầu hết các bước trong quy trình này diễn ra trong nhà máy.

Quy trình bắt đầu khi một chiếc xe tải chở bột mì đến các hầm chứa, nơi nguyên liệu này được giữ lại để sử dụng sau. Trong bước tiếp theo, bột mì được vận chuyển đến máy trộn để kết hợp với nước và dầu. Sau khi hỗn hợp này được làm phẳng bởi các con lăn, các tấm bột được tạo ra. Tiếp theo, các tấm bột được cắt thành các dải bột bằng một máy cắt.

Bước tiếp theo là cuộn các dải bột thành các đĩa mì có hình tròn. Các đĩa này sau đó sẽ được chiên trong dầu ăn và đặt trên băng chuyền để làm khô trước khi được cho vào cốc cùng với rau và gia vị. Trong giai đoạn cuối cùng, nhãn được dán lên các cốc, sau đó được đóng nắp và sẵn sàng để bán.

Các bạn đã đi qua các bước làm bài và sample của đề Writing Task 1: How instant noodles are manufactured. Nếu chưa quen thuộc với dạng bài này thì các bạn hãy học thêm cách diễn đạt ý và các sequencing language để áp dụng khi gặp một đề mới nhé.

IELTS LangGo chúc các bạn tiếp tục cải thiện kỹ năng và sớm đạt được kết quả như ý.

Ms. Nguyễn Thanh Hải

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ