Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải đề The process of making soft cheese IELTS Writing Task 1

Nội dung [Hiện]

The process of making soft cheese là một đề Writing task 1 tuy không quá đặc biệt so với nhiều đề Process khác nhưng cũng khiến nhiều bạn thí sinh lo lắng khi gặp phải.

Với dạng bài Process, khả năng tận dụng thông tin từ hình ảnh của các bạn càng tốt thì việc triển khai viết bài sẽ càng trở nên dễ dàng hơn.

Trong bài viết này, IELTS LangGo không chỉ đem đến cho các bạn bài mẫu với từ vựng và cấu trúc hay mà còn chia sẻ cả những cách làm bài hiệu quả để các bạn có thể tự tin hơn khi gặp dạng bài này. Cùng tham khảo nhé.

1. Phân tích đề bài The process of making soft cheese Writing Task 1

Trước hết, các bạn cần phân tích đề bài để hiểu kỹ mình cần triển khai gì trong bài viết IELTS Writing Task 1 nhé.

1.1. Đề bài

The diagram below shows the process of making soft cheese. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

(Sơ đồ dưới đây thể hiện quá trình làm phô mai mềm. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và đưa ra các đặc điểm chính, và thực hiện các so sánh khi cần thiết.)

Đề bài The process of making soft cheese IELTS Writing Task 1
Đề bài The process of making soft cheese IELTS Writing Task 1

Như đã đề cập ở trên, đây là đề bài thuộc dạng Process (quy trình). Với dạng Process, chúng ta có thể gặp 2 loại quy trình chính là natural process (quy trình tự nhiên)manufacturing process (quy trình sản xuất). Và đề bài trên là một đề bài tiêu biểu của manufacturing process.

1.2. Các bước làm bài

Bước 1: Analyze the topic

Với các đề process tiêu biểu như thế này, các bạn sẽ cần phân tích số lượng phân đoạn trong quy trình, mỗi phân đoạn sẽ làm công việc chính gì, và thời gian diễn ra quy trình.

Đa phần các quy trình đều sẽ không đề cập đến thời gian nên sẽ dùng thì hiện tại đơn (present simple) để viết nhé.

Bước 2: Write the introduction

Để viết được đoạn mở bài, các bạn chỉ cần paraphrase lại đề bài theo từ vựng của mình.

Bước 3: Find out noticeable features and write the overview

Bước tiếp theo sẽ là viết overview. Với overview của dạng bài process thì tương đối đơn giản, công thức sẽ là các bạn đưa ra số lượng công đoạn trong quy trình đồng thời nói về điểm đầu và điểm cuối của quy trình.

Bước 4: Pick out the information to put into 2 body paragraphs

Cuối cùng sẽ là bước viết body. Tuy nhiên, trước khi viết body thường các bạn sẽ cần chắt lọc thông tin, đưa ra outline về hướng viết bài rồi mới đi tới viết đoạn chi tiết. Thông thường, chúng ta sẽ chia thành 2 đoạn body.

Cụ thể với đề này, các bạn có thể chia như sau:

 • Body 1 viết về 3 công đoạn đầu tiên
 • Body 2 viết về 2 công đoạn cuối cùng

Cách chia này sẽ là tối ưu nhất cả về nội dung cũng như dung lượng hình thức của 2 đoạn sẽ cân bằng hơn.

Xem thêm Chinh phục dạng bài Process IELTS Writing Task 1

2. Dàn ý cho đề bài The diagram below shows the process of making soft cheese

 • Introduction

Paraphrase the topic: The diagram -> the picture, the process of making soft cheese -> steps taking place in the process of producing soft cheese

 • Overview

Point out noticeable features: 5 main stages, starting with the mixture of water and milk and ending with the production of soft cheese

 • Body 1

Stage 1: water and milk are mixed.

Stage 2: the mixture is cooled at 5 Celcius degrees for two hours.

Stage 3: Salt is added to the mixture, ready for the fermentation process, which occurs at 100 Celcius degrees for two hours.

 • Body 2

Stage 4: Evaporation process happens during hours when the temperature rises to 100 Celsius degree and the semi-liquid thickens, releasing steam.

Stage 5: The product is then cooled down to 5 degrees Celsius for sixteen hours. While the wastewater is filtered out, soft cheese is produced through an outlet.

3. Bài mẫu The process of making soft cheese IELTS Writing Task 1

Sau khi lên dàn ý, các bạn hãy tham khảo sample dưới đây và để nắm được các triển khai bài viết và từ vựng nhé.

Bài mẫu The diagram below shows the process of making soft cheese
Bài mẫu The diagram below shows the process of making soft cheese

SAMPLE

The picture demonstrates several steps which take place in the process of producing soft cheese.

An initial glance at the diagram reveals that the production process consists of five main phases, commencing with the mixture of water and milk and culminating in the finished product of soft cheese. Also, it is notable that the thickness of the liquid increases progressively at each stage.

A closer examination of the drawing shows that water and milk, the two primary ingredients, are mixed together first. This mixture is then cooled to 5℃ for two hours. Following this, salt is added, preparing the product for the fermentation process. During this two-hour phase, the liquid is heated to 35℃ and begins to thicken.

According to the picture, the semi-liquid then undergoes evaporation as the temperature rises to 100℃. Over the course of eight hours, the semi-liquid becomes thicker, releasing steam through a pipe at the top. The process concludes with the production of soft cheese, which is separated through an outlet after being cooled to 5℃ for sixteen hours. With the wastewater removed, the soft cheese achieves its highest level of thickness.

Bản dịch:

Bức tranh minh họa các bước diễn ra trong quy trình sản xuất phô mai mềm.

Thoạt nhìn vào biểu đồ, quy trình sản xuất bao gồm năm giai đoạn chính, bắt đầu từ việc trộn nước và sữa và kết thúc với sản phẩm hoàn chỉnh là phô mai mềm. Ta cũng thấy rằng độ đặc của chất lỏng tăng dần qua từng giai đoạn.

Xem xét kỹ hơn bức vẽ cho thấy nước và sữa, hai thành phần chính, được trộn đều với nhau đầu tiên. Hỗn hợp này sau đó được làm mát ở 5℃ trong hai giờ. Sau đó, muối được thêm vào, chuẩn bị cho quá trình lên men. Trong giai đoạn hai giờ này, chất lỏng được đun nóng đến 35℃ và bắt đầu đặc lại.

Theo bức tranh, chất lỏng bán rắn sau đó trải qua quá trình bay hơi khi nhiệt độ tăng lên đến 100℃. Trong suốt tám giờ, chất lỏng bán rắn trở nên đặc hơn, giải phóng hơi nước qua một ống ở phía trên. Quy trình kết thúc với việc sản xuất phô mai mềm, được tách ra qua một đường ống sau khi được làm mát ở 5℃ trong mười sáu giờ. Khi nước thừa được loại bỏ, phô mai mềm đạt đến độ đặc cao nhất.

Vocabulary:

 • commence with (phr.): bắt đầu với
 • culminate in (phr.): kết thúc ở
 • primary ingredient (n): thành phần chính
 • semi-liquid (n): bán chất lỏng
 • undergo (v): trải qua

Trên đây là Sample cho đề bài The process of making soft cheese IELTS Writing Task 1 từ IELTS LangGo. Các bạn hãy tham khảo để trau dồi thêm về vốn từ vựng cũng như phương pháp làm dạng bài process này nhé.

Chúc các bạn sớm đạt được band điểm Writing như mong muốn nhé.

Ms. Vương Kiều Trinh

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ