Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải đề Speaking Describe a science subject that you are interested in

Nội dung [Hiện]

Describe a science subject that you are interested in là đề bài xuất hiện rất thường xuyên trong phần thi Speaking của quý I năm 2024 và đã làm khó không ít các bạn thí sinh.

Để chuẩn bị tốt hơn và tự tin khi gặp chủ đề này, các bạn hãy tham khảo ngay bài mẫu IELTS Speaking Part 2 và Part 3 được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên 8.0+ của IELTS LangGo trong bài viết này nhé.

Đừng quên take note lại những ý tưởng và từ vựng hay được các thầy cô gợi ý trong sample nhé.

Bài mẫu Describe a science subject you are interested in IELTS Speaking
Bài mẫu Describe a science subject you are interested in IELTS Speaking

1. Phân tích đề bài Describe a science subject that you are interested in

Ở phần thi này, các bạn sẽ được nhận một cue card từ giám khảo với chủ đề như sau:

Describe a science subject (physics, biology, etc.) that you are interested in.

You should say:

 • Which subject it is
 • How and where you knew this subject
 • How you get information about this subject
 • And why you are interested in this subject

Như các bạn đã biết, theo cấu trúc đề thi IELTS, phần Speaking Part 2 của các bạn được triển khai với 2 phần riêng biệt. Phần đầu sẽ là chuẩn bị, các bạn có 1 phút, kèm theo đó là giấy bút để có thể ghi lại tóm tắt những gì mình sẽ triển khai trong bài nói sắp tới. Phần sau sẽ là phần các bạn trình bày bài nói trong khoảng 2 phút và bạn lưu ý là không nên nói quá ngắn nhé.

Với cue card này, các bạn hãy lựa chọn môn khoa học nào mà các bạn tự tin có nhiều từ vựng liên quan đến nó để thể hiện cho giám khảo thấy khả năng Speaking của mình.

Các câu hỏi hướng dẫn trong cue card cũng rất quan trọng, bởi với những bạn còn chưa quen việc tự triển khai dòng ý tưởng thì có thể tận dụng để bài của mình được rõ ràng và đủ ý:

Which subject it is

Các bạn cần giới thiệu về đối tượng chính của bài, ở đây chính là môn khoa học mà các bạn định triển khai. Chúng mình cũng nên đưa ra các giới thiệu chung về đặc trưng chính của môn học nhé.

Useful Expressions:

 • I have developed a fondness of … since …
 • … ignited my fascination about …

How and where you knew this subject

Các bạn hãy liên kết với quá khứ, về những câu chuyện hoặc sự kiện dẫn các bạn đến với môn học này. Các bạn nên miêu tả càng chi tiết thì sẽ càng được thể hiện nhiều từ vựng hơn đó nhé.

Useful Expressions:

 • My initial exposure to … was
 • I was first exposed to … when

How you get information about this subject

Tiếp theo đó, hãy đề cập đến các cách thức mà các bạn có thể sử dụng để trau dồi thông tin hay kiến thức liên quan đến môn học này, có thể nói rõ là qua trực tuyến và trực tiếp.

Useful Expressions:

 • I actively engage in … to gain an insight into …
 • I harness the power of … to expand my understanding of …

And why you are interested in this subject

Cuối cùng, các bạn có thể kết lại bài bằng các lý do tại sao các bạn lại yêu thích môn học này. Có rất nhiều lý do cho đoạn này, công việc, học tập hay sự công nhận, nhưng các bạn nên triển khai đủ sâu sắc thay vì quá tham ý mà liệt kê hết vào nhé.

Useful Expressions:

 • The allure of … lies in …
 • I have to admit that the more I delve into …, the more fulfilling I feel.

👉 Xem thêm 100+ từ vựng về Khoa học (Science and Technology) chọn lọc nhất

2. Bài mẫu Describe a science subject that you are interested in Part 2

Với các lời khuyên cũng như dàn bài được phân tích ở trên, giờ thì các bạn hãy cùng tham khảo bài mẫu Speaking Part 2 chủ đề Describe a science subject that you are interested nhé.

Describe a science subject that you are interested in IELTS Speaking Part 2
Describe a science subject that you are interested in IELTS Speaking Part 2

During my high school years, I displayed a natural aptitude for physics, consistently achieving top scores in exams. This early success ignited my fascination with the subject, a passion that has persisted to this day.

My initial exposure to physics came through the structured curriculum of my high school, where I delved into fundamental concepts such as motion, energy, and forces. As I immersed myself in these principles, I became increasingly aware of the profound impact physics has on our understanding of the physical world.

Now, as a university student, I actively seek opportunities to deepen my knowledge of physics. I attend lectures and seminars organized by my university and research institutions, where I am exposed to the latest research and advancements in the field. In addition to traditional learning avenues, I also harness the power of online platforms and resources to expand my understanding of complex topics in physics.

From my perspective, the allure of physics lies in its systematic approach to unraveling the mysteries of the universe. Whether exploring the behavior of subatomic particles or the dynamics of celestial bodies, physics provides a comprehensive framework for understanding the underlying principles governing natural phenomena. I have to admit that each new insight I gain fills me with excitement and drives me to delve deeper into the intricacies of the universe.

Bài dịch:

Trong những năm tháng cấp 3, tôi thể hiện khả năng bẩm sinh về vật lý, luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi. Sự thành công sớm này đã khơi mạch lửa đam mê của tôi với môn học này, niềm đam mê mà vẫn còn đến ngày nay.

Sự tiếp xúc lần đầu của tôi với vật lý đến từ chương trình giảng dạy được cấu trúc của trường trung học, nơi tôi tìm hiểu về các khái niệm cơ bản như chuyển động, năng lượng và lực. Khi tôi đắm mình vào những nguyên lý này, tôi ngày càng nhận ra được tầm ảnh hưởng sâu rộng mà vật lý mang lại cho sự hiểu biết của chúng ta về thế giới vật chất.

Bây giờ, là một sinh viên đại học, tôi chủ động tìm kiếm các cơ hội để làm sâu sắc hơn kiến thức vật lý của mình. Tôi tham gia các bài giảng và lớp học được tổ chức bởi trường đại học và các cơ sở nghiên cứu, nơi mà tôi được tiếp xúc với các nghiên cứu và tiến bộ nhất trong lĩnh vực này. Ngoài các địa điểm học truyền thống, tôi cũng tận dụng sức mạnh của các nền tảng và tài nguyên trực tuyến để mở rộng hiểu biết về các chủ đề phức tạp trong vật lý.

Trong quan điểm của tôi, sức hấp dẫn của vật lý nằm ở cách tiếp cận có hệ thống để vén màn những bí ẩn của vũ trụ. Dù là khám phá hành vi của các nguyên tử cực nhỏ hay động lực của các hành tinh, vật lý cung cấp một cái nhìn toàn diện để hiểu các nguyên lý sâu sắc đằng sau việc vận hành các hiện tượng tự nhiên. Tôi phải thừa nhận rằng mỗi thông tin mới mà tôi nhận được đều làm tôi phấn khích và thúc đẩy tôi đi sâu vào những chủ đề phức tạp của vũ trụ.

Vocabulary:

 • display a natural aptitude for (phr.): thể hiện khả năng bẩm sinh về
 • ignite (v): bắt lửa, châm lửa
 • persist (v): tồn tại, dai dẳng
 • delve into (phr.): đào sâu vào
 • fundamental (adj): nền tảng, cơ bản
 • immerse in (phr.): đắm chìm vào
 • aware of (phr.): hiểu biết, có nhận thức về
 • deepen one’s knowledge of (phr.): làm sâu sắc tầm hiểu biết của ai về cái gì
 • be exposed to (phr.): tiếp xúc, tiếp cận
 • harness (v): khai thác, tận dụng
 • expand one’s understanding of (phr.): mở rộng sự hiểu biết của ai về cái gì
 • allure (n): sự quyến rũ
 • unravel (v): vén màn, mở ra
 • subatomic (adj): thuộc về nguyên tử
 • dynamics (n): động lực
 • celestial body (n): hành tinh, thiên thể
 • framework (n): cái nhìn toàn diện
 • govern (v): cai quản, kiểm soát
 • intricacy (n): sự phức tạp, rắc rối

3. Describe a science subject that you are interested in Follow-ups Part 3

Với đề bài Describe a science subject that you are interested in, khả năng cao là các câu hỏi trong phần Part 3 của các bạn sẽ là những câu hỏi xoay quanh chủ đề Science.

IELTS LangGo đã sưu tầm và tổng hợp lại một số các câu hỏi Part 3 tương đối khó nhằn kèm theo đó là các câu trả lời mẫu để các bạn tham khảo và nắm được cách trả lời.

Describe an area of science that interests you Follow-up Questions: Topic Science
Describe an area of science that interests you Follow-up Questions: Topic Science

Question 1: Did you ever tell anybody that you are interested in this subject?

Certainly, I've had so many conversations with various individuals, including friends, family members, and professors, about my passion for physics that everyone who knows me understands my obsession with this field of science. I frequently engage in discussions revolving around topics within physics, sharing intriguing discoveries, and expressing my enthusiasm for the subject. These interactions have led to enriching exchanges, allowing me to connect with like-minded individuals and gain insights from those with different perspectives. Personally, discussing my interest in physics with others has been a gratifying experience that has deepened my understanding and appreciation of the subject matter.

Bài dịch:

Chắc chắn rồi, tôi có nhiều cuộc trò chuyện với nhiều người khác nhau, bao gồm bạn bè, thành viên gia đình và những giáo sư về niềm đam mê của tôi với vật lý đến mức mà tất cả những ai biết tôi đều hiểu sự yêu thích đặc biệt của tôi với lĩnh vực khoa học này. Tôi thường tham gia vào các cuộc thảo luận xoay quanh những chủ đề trong vật lý, chia sẻ những khám phá hấp dẫn và thể hiện sự nhiệt huyết của mình cho môn học này. Những sự tương tác này dẫn đến các cuộc trao đổi phong phú, cho phép tôi kết nối với những người có cùng suy nghĩ và học hỏi từ những người có góc nhìn khác. Cá nhân tôi thấy rằng việc thảo luận về sự yêu thích của tôi cho vật lý với người khác là một trải nghiệm đáng quý và giúp tôi làm sâu sắc sự hiểu biết và tôn trọng đối với các vấn đề của môn học này.

Vocabulary:

 • obsession with (phr.): sự ám ảnh, yêu thích đặc biệt với
 • field of science (n): lĩnh vực khoa học
 • engage in (phr.): tham gia vào
 • revolve around (phr.): xoay quanh
 • lead to (phr.): dẫn đến
 • like-minded (adj): có cùng suy nghĩ
 • gratifying (adj): hài lòng, đáng quý

Question 2: Some children don’t like to study science subjects in school, why?

I think there are several reasons why some children may not develop a fondness for studying science subjects in school. One factor could be the complexity and abstract nature of the subject matter, which might pose challenges for comprehension, especially if they struggle with understanding intricate concepts or equations. Some even believe that only those who have a natural talent for the field of science can find the underlying allure in subjects like Physics or Chemistry. Additionally, the teaching methodologies employed by educators may not resonate with their preferred learning styles, making it difficult for them to actively engage with the material. In Vietnam particularly, most lectures are delivered based on theoretical background and lack opportunities for students to do experiments or put what they have learnt into practice.

Bài dịch:

Tôi nghĩ có vài lý do tại sao một số trẻ em lại không phát triển niềm yêu thích đối với việc học các môn khoa học ở trường. Một yếu tố có thể là sự phức tạp và bản chất trừu tượng của các vấn đề, điều mà có thể gây ra những thách thức cho việc hiểu sâu, đặc biệt là nếu chúng đang gặp khó khăn với việc hiểu những khái niệm hoặc công thức phức tạp. Một vài người còn tin rằng chỉ những đứa trẻ có khả năng bẩm sinh cho lĩnh vực khoa học mới có thể tìm được sự quyến rũ sâu sắc trong những môn học như là Vật lý hay Hoá học. Thêm vào đó, các phương pháp giảng dạy được áp dụng bảo giáo viên có thể không phù hợp với phong cách học tập yêu thích của chúng, khiến chúng khó khăn hơn trong việc chủ động tham gia vào nội dung. Ở Việt Nam nói riêng, đa phần các bài giảng được thực hiện dựa trên nền tảng lý thuyết và thiếu đi những cơ hội cho học sinh làm thí nghiệm hoặc áp dụng những điều chúng được học vào thực tế.

Vocabulary:

 • develop a fondness for (phr.): phát triển niềm yêu thích với
 • abstract nature (n): bản chất trừu tượng
 • pose challenges for (phr.): tạo ra thử thách, khó khăn cho
 • have a natural talent for (phr.): có tài năng bẩm sinh cho
 • underlying (adj): sâu sắc, sâu xa
 • methodology (n): phương pháp học, giảng dạy
 • resonate with (phr.): cộng hưởng cùng
 • engage with (phr.): tham gia vào
 • theoretical background (n): nền tảng lý thuyết
 • put sth into practice (phr.): áp dụng điều gì vào thực tế

Question 3: Is it important to study science in school?

I strongly advocate for the imperative role of science-based education in schools, particularly in today's rapidly advancing world. Our society's framework heavily relies on scientific principles, making proficiency in this domain exceedingly valuable. As industries evolve and technology continues to shape our lives, there is a soaring demand for a proficient workforce adept in scientific disciplines. Embracing science education equips students with the foundational knowledge necessary to navigate and excel in their future careers. It opens doors to a myriad of opportunities and empowers individuals to thrive. Apart from that, studying science helps students develop critical thinking and problem-solving skills, which are essential for navigating the complexities of the modern world. Science education teaches students to analyze data, evaluate evidence, and make informed decisions based on empirical evidence, avoiding the risks of being misled in such an information-saturated society.

Bài dịch:

Tôi đồng tình với vai trò quan trọng của sự giáo dục dựa trên nền tảng khoa học ở trường, đặc biệt là trong thế giới đang phát triển nhanh chóng ngày nay. Cơ cấu xã hội của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào các nguyên lý khoa học, khiến cho sự thành thạo trong lĩnh vực này trở nên cực kỳ đáng giá. Vì các ngành công nghiệp phát triển và công nghệ tiếp tục định hình cuộc sống của chúng ta, có một nhu cầu tăng cao cho nguồn nhân lực chuyên nghiệp thành thạo trong các lĩnh vực khoa học. Việc học khoa học sẽ trang bị cho các học sinh kiến thức nền tảng cần thiết cho việc định hướng và thành công trong sự nghiệp tương lai. Nó cũng mở ra những cánh cửa cơ hội và cho phép các cá nhân phát triển. Ngoài ra, học khoa học giúp các học sinh phát triển tư duy phản biện và các kỹ năng giải quyết vấn đề, điều cần thiết cho việc đối mặt với sự phức tạp của thế giới hiện đại. Giáo dục khoa học dạy học sinh phân tích thông tin, đánh giá bằng chứng và đưa ra các quyết định dựa trên kinh nghiệm, tránh rủi ro trong việc bị lạc lối ở một xã hội quá nhiều thông tin.

Vocabulary:

 • advocate for (phr.): ủng hộ, đồng tình
 • imperative (adj): cấp thiết, quan trọng
 • science-based (adj): nền tảng khoa học
 • soar (v): tăng
 • adept in (phr.): giỏi, thành thạo trong việc gì
 • equip sb/sth with (phr.): trang bị ai/cái gì với
 • foundational knowledge (n): kiến thức nền tảng
 • excel in (phr.): thành công, xuất sắc
 • critical thinking (n): tư duy phản biện
 • problem-solving skill (n): kĩ năng giải quyết vấn đề
 • analyze (v): phân tích
 • empirical (adj): dựa trên kinh nghiệm
 • misled (adj): lạc lối, lệch hướng
 • information-saturated (adj): nhiều, bão hoà thông tin

Question 4: Which science subject is the most important for children to study?

Determining the most important science subject for children to study depends on various factors. However, if I were to choose one, I would argue that technology holds significant importance. This field of science encompasses a broad range of disciplines, including computer science, engineering, and information technology. In today's digital age, technological literacy is essential for navigating the modern world and participating in the global economy. Therefore, understanding technology enables children to harness its potential to solve complex problems, innovate, and create positive change. Moreover, technology plays a crucial role in shaping nearly every aspect of society, from communication and transportation to healthcare and entertainment. By studying technology, children can gain practical skills, such as coding, data analysis, and digital literacy, that are increasingly in demand in the workforce.

Bài dịch:

Việc quyết định môn học khoa học nào quan trọng nhất cho trẻ dựa vào rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, nếu tôi phải chọn một, tôi nghĩ rằng công nghệ có một sự quan trọng lớn. Lĩnh vực khoa học này bao gồm rất nhiều nguyên lý, ví dụ khoa học máy tính, kĩ sư máy tính và công nghệ thông tin. Ở thời đại kỹ thuật số ngày nay, việc hiểu biết công nghệ là rất quan trọng cho việc định hướng phát triển thế giới hiện đại và tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, hiểu biết công nghệ cho phép trẻ em tận dụng tiềm năng của nó để giải quyết những vấn đề phức tạp, sáng tạo và tạo ra những thay đổi tích cực. Hơn nữa, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành gần như tất cả mọi mặt của xã hội, từ giao tiếp và giao thông đến y tế và giải trí. Bằng việc học công nghệ, trẻ em có thể có những kỹ năng thực tế như là mã hoá, phân tích dữ liệu và thành thạo công nghệ, điều đang được ngày càng ưa chuộng ở thị trường lao động,

Vocabulary:

 • hold significant importance (phr.): đóng vai trò quan trọng
 • encompass (v): gao hàm, bao gồm
 • information technology (n): công nghệ thông tin
 • technological literacy (n): sự hiểu biết về công nghệ
 • enable sb to do sth (phr.): cho phép ai làm gì

Question 5: Should people continue to study science after graduation?

Absolutely, continuing to study science after graduation can be immensely beneficial for individuals and society as a whole. Science is a dynamic and evolving field, with new discoveries and advancements constantly reshaping our understanding of the world. So, by staying engaged with scientific research and education, individuals can remain at the forefront of innovation and contribute to solving some of the most pressing challenges facing humanity, such as climate change, healthcare, and technology development. Not to mention, lifelong learning in science fosters critical thinking, curiosity, and a deeper appreciation for the natural world. It empowers individuals to make informed decisions, critically evaluate information in such an information-saturated world as well as adapt to new technologies and scientific developments.

Bài dịch:

Chắc chắn rồi, tiếp tục học khoa học sau khi tốt nghiệp có thể đem lại nhiều lợi ích cho cả các cá nhân và xã hội. Khoa học là một lĩnh vực bùng nổ và đang phát triển, với nhiều khám phá mới và tiến bộ liên tục thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về thế giới. Vì vậy, bằng việc tham gia vào các nghiên cứu và giáo dục khoa học, các cá nhân có thể duy trì vị thế đứng đầu trong sáng tạo và đóng góp cho việc giải quyết một vài những thách thức quan trọng nhất đối với nhân loại, như là biến đổi khí hậu, y tế và phát triển công nghệ. Chưa kể đến, việc học khoa học cả đời nâng cao tư duy phản biện, trí tò mò và sự tôn trọng sâu sắc hơn với thế giới tự nhiên. Nó cho phép con người có những quyết định sáng suốt, đánh giá thông tin một cách khách quan trong một thế giới đầy thông tin cũng như thích nghi với những công nghệ và phát triển khoa học mới.

Vocabulary:

 • at the forefront of (phr.): đứng đầu trong việc gì
 • contribute to (phr.): đóng góp cho
 • humanity (n): nhân loại
 • lifelong learning (n): việc học tập cả đời
 • empower sb to (phr.): cho phép, trao quyền cho ai làm gì
 • adapt to (phr.): thích nghi

Question 6: What channels do you use to learn about scientific research news?

Exploring the channels through which I expand my knowledge about scientific research is a fascinating journey. My primary source of information stems from reputable science news websites and online publications like ScienceDaily or Nature. These platforms offer in-depth coverage of the latest breakthroughs and discoveries across diverse scientific disciplines, providing me with valuable insights into cutting-edge research. Furthermore, I actively engage with scientific journals and publications on social media platforms such as Twitter and LinkedIn. Here, researchers and institutions regularly share their latest findings and insights, enriching my understanding of various scientific topics. It's remarkable how serendipitous discoveries can occur when intriguing articles unexpectedly appear in my newsfeed, effortlessly broadening my knowledge base and sparking curiosity about new scientific advancements.

Bài dịch:

Khám phá những kênh mà qua đó tôi mở rộng kiến thức của mình về nghiên cứu khoa học là một hành trình thú vị. Nguồn thông tin chính của tôi đến từ những trang web về tin tức khoa học nổi tiếng và các tác phẩm trực tuyến như là ScienceDaily hoặc Nature. Các nền tảng này đem đến phần thông tin sâu sắc về những phát hiện và tiến bộ mới nhất trong các lĩnh vực khoa học, cung cấp cho tôi cái nhìn giá trị về những nghiên cứu hiện đại. Hơn nữa, tôi cũng chủ động tham gia vào các tạp chí và ấn phẩm khoa học trên các nền tảng mạng xã hội như là Twitter và LinkedIn. Ở đây, những nhà nghiên cứu và tổ chức thường chia sẻ những khám phá và hiểu biết mới nhất của họ, làm giàu sự hiểu biết của tôi về nhiều chủ đề khoa học. Đáng chú ý là những khám phá ngẫu nhiên xảy ra khi những bài viết cuốn hút xuất hiện bất ngờ trên newsfeed của tôi, mở rộng nền tảng hiểu biết và làm thắp lên trí tò mò của tôi về những tiến bộ khoa học mới.

Vocabulary:

 • source of information (n): nguồn thông tin
 • stem from (phr.): bắt nguồn từ
 • in-depth (adj): sâu sắc, sâu xa
 • cutting-edge (adj): hiện đại, mới mẻ
 • enrich (v): làm giàu, làm phong phú
 • serendipitous (adj): ngẫu nhiên
 • spark (v): thắp lên, làm dấy lên

Question 7: Should scientists explain the research process to the public?

Yes, it is essential for scientists to elucidate the research process to the public. By clarifying the intricacies of scientific inquiry, researchers can cultivate a deeper understanding and appreciation for science among the broader population. This transparency serves to establish trust and credibility in scientific outcomes, particularly in an age marked by misinformation and doubt. Furthermore, outlining the research process enables the public to grasp the significance of scientific breakthroughs, comprehend their potential societal implications, and participate in well-informed dialogues concerning scientific progress.

Bài dịch:

Đúng vậy, việc các nhà khoa học giải thích quy trình nghiên cứu cho công chúng là rất quan trọng. Bằng việc làm sáng tỏ những phức tạp trong những yêu cầu khoa học, các nhà nghiên cứu có thể tạo ra sự hiểu biết sâu sắc và sự đánh giá cao đối với khoa học trong cộng đồng rộng lớn. Sự minh bạch này đóng vai trò xây dựng niềm tin và uy tín trong kết quả khoa học, đặc biệt là ở thời đại được đánh dấu bởi những thông tin sai lệch và nghi ngờ. Hơn nữa, làm rõ quy trình nghiên cứu cho phép công chúng nắm được tầm quan trọng của những phát minh khoa học, hiểu được những tác động tiềm ẩn của nó đối với xã hội và tham gia vào các cuộc trao đổi có kiến thức liên quan đến tiến bộ khoa học.

Vocabulary:

 • elucidate (v): làm sáng tỏ, giải thích
 • transparency (n): sự minh bạch
 • incredibility (n): uy tín
 • misinformation (n): thông tin sai lệch
 • grasp (v): nắm bắt, hiểu
 • scientific progress (n): tiến bộ khoa học

Qua những câu hỏi và các sample Part 2 và Part 3 cho đề bài Describe a science subject that you are interested in trên đây, IELTS tin rằng các bạn tích lũy được nhiều kiến thức hữu ích để chuẩn bị cho phần thi Speaking sắp tới của mình.

Chúc các bạn thuận lợi và đạt aim trong kỳ thi IELTS của mình và đừng quên ghé website IELTS LangGo để đọc thêm nhiều bài mẫu chất lượng nhé.

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ