Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Tiêu chí chấm bài thi IELTS writing là gì? Cách ghi điểm ngay trong mắt giám khảo

Nội dung [Hiện]

Giám khảo chờ đợi gì từ bạn? có phải họ thích âm nhạc thì lúc họ hỏi một câu về âm nhạc họ muốn bạn nói, viết rằng bạn cũng thích âm nhạc như họ?? Câu trả lời là không, các giám khảo chờ đợi bạn show ra sự thành thạo trong tiếng anh ( proficency) thông qua 4 tiêu chí chấm điểm trong phần writing và speaking, đây cũng chính là điều họ chờ đợi từ câu trả lời của bạn.

Hôm nay mình sẽ phân tích về writing trước, để có một bài writing tốt, đảm bảo các tiêu chí chấm điểm của giám khảo, bạn hãy tự hỏi mình các câu hỏi này khi làm bài nhé. Đây cũng là những kinh nghiệm mà một thầy cựu giám khảo chấm writing ở BC trước khi về nước đã chia sẻ năm 2015.

IELTS Writing Marking Scheme

IELTS Writing Task 1 and Task 2 scores are calculated using 4 criteria:

  1. Task Achievement (TA) = how well you answer the question.

   To increase score for TA:

   • present the information accurately
   • answer all parts of the task
   • provide a clear overview
   • highlight key features and support detail with data (Academic task 1)
   • give a clear position, have a definite opinion (Task 2 and General task 1)

  1. Coherence and Cohesion (CC) = how well is your text structured.

   To increase score for CC:

   • manage paragraphing
   • make sure that each paragraph has a central idea
   • use linking words and cohesive devices (firstly, in contrast, thus, in my opinion, to sum up etc)

  1. Lexical Resource (LR) = how good is your vocabulary.

   To increase score for LR:

   • use a wide range of vocabulary
   • use less common lexical items
   • avoid errors in spelling and word formation

 1. Grammatical Range and Accuracy (GRA) = how good is your grammar.

  To increase score for GRA:

  • use a wide range of grammatical structures and tenses
  • manage punctuation
  • avoid errors in sentences

1: Task achievement

 • bài luận của bạn đã đủ ít nhất 250 từ chưa? ( thường thì mình viết tầm 280-320 từ/bài vì 250 từ ngắn quá)
 • bạn đã phân tích kỹ topic và câu hỏi chưa, bài luận của bạn có đang đi đúng dạng đó hay không, các ý bạn đưa ra có trả lời đanh thép, rõ ràng cho câu hỏi và có bám vào chủ đề không.
 • bạn có đưa ra được luận điểm, luận cứ, giải thích bằng ví dụ chưa, đọc một bài của bạn từ đầu tới cuối nó có thống nhất với nhau không.

2: Coherence and Cohesion

 • bài luận của bạn có được tách thành các đoạn nhỏ hay không, mở bài, thân bài (2 phần body), kết bài có tách biệt rõ ràng không
 • từng phần trong bài luận của bạn có giải thích và gắn kết chặt chẽ với nhau hay không
 • từng câu trong từng đoạn có được kết nối với nhau hay không

Lưu ý: một số bạn dùng một số từ nối vào và nghĩ như thế là đủ để đạt CC cao, trên thực tế đây chỉ là một khía cạnh nhỏ, giám khảo xét đến sự thống nhất của cả bài để chấm điểm CC chứ không chỉ dựa vào một vài từ nối.

3&4: Vocabulary & Grammar

 • bạn có sử dụng được nhiều từ vựng liên quan tới topic không ( topic vocabulary)
 • bạn có sử dụng được những cụm từ, collocations vào không, các từ của bạn dùng đã hợp ngữ cảnh chưa, có đa dạng không.
 • bạn có sử dụng nhiều thì khác nhau không hay lúc nào cũng chỉ hiện tại đơn.
 • bạn có sử dụng được các cấu trúc khác như mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, cấu trúc so sánh --- không.
 • bạn có sử dụng được tới 80% câu phức không hay chỉ toàn câu đơn.

IELTS Writing score calculation (Cách tính điểm writing)

Each of these four criteria receives a score from 0 to 9 points. After that, an arithmetic mean is calculated to determine the task's total score.

For example, if Task 1 gets following marks:

 • Task Achievement: 6.0,
 • Coherence and Cohesion: 7.5,
 • Lexical Resource: 7.0,
 • Grammatical Range and Accuracy: 7.5.

then score for IELTS Task 1 is (6.0+7.5+7.0+7.5)/4 =7.0.

Điểm tổng của mỗi task sẽ là tổng của 4 tiêu chí chia 4 (trung bình cộng)

IELTS writing total score

Note that Writing task 2 weights two times more than Writing task 1.

So if you get 8.0 for task 2 and 6.5 for task 1, the total score for IELTS Writing Section is 8.0*(2/3)+(6.5)*1/3=7.5.

Điểm cho task 2 có giá trị gấp đôi task 1 khi tính điểm tổng IELTS writing chung nhé!

Dưới đây là một bài mẫu writing của mình, các bạn tham khảo nhé:

The range of technology available to people is increasing the gap between the rich and the poor. Others think it has an opposite effect.

Discuss both views and give your opinions.

Sample:

There have always been considerable discussions in terms of the influence of technology on human beings. It is argued by some that the advent of technology is responsible for expanding the gap between social classes, I believe that technology is an ideal vehicle for people to get closer to each other.

On the one hand, I understand why some people think that technological devices increase the gap between rich and poor people. They argue that technological advances have led to the appearance of various luxurious products which are so costly that only the rich in the society are able to afford. Take supercars as a typical example, these cars are often equipped with upper-level performance engines and other state-of-the-art equipment. Also, they must under rigorous safety tests before delivering to customers, and therefore they are too expensive in the market. It is impossible for poor people who live on a small salary to buy this kind of cars which may cost them a fortune but many rich people buy exorbitant cars to separate them from their society.

On the other hand, I believe that there do exist many technological inventions which reduce the differences between wealthy and poor people. The advancement of technology has brought many opportunities for most people from a variety of backgrounds to approach a range of technological products which are affordable in the market. It is exemplified by a high proportion of families in Vietnam who use air conditioners and washing machines on a daily basis. In the past, it was difficult for impoverished people to possess these products which are limited in numbers and expensive. However, not only well-off households in cities but also rural families in the countryside can buy them to improve their living standards as they are not only diverse in size and quantity but also cheap.

In conclusion, there are some high-tech devices which are prohibitively expensive for poor people, but I believe that many low-cost technological products help to reduce the gap between rich and poor people.

Chúc các bạn học tốt!

Nguồn: Bạn Thái Hoàng

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ