Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Bài mẫu The process for recycling plastic bottles Task 1 IELTS Writing

Nội dung [Hiện]

The process for recycling plastic bottles là một đề Writing task 1 khá đặc trưng cho dạng bài Process với quy trình được thể hiện khá rõ ràng qua hình ảnh. Tuy vậy, đề bài này vẫn khiến không ít các bạn thí sinh gặp khó khăn nếu chưa biết cách triển khai và diễn đạt ý tưởng.

Hiểu được điều đó, IELTS LangGo sẽ đã biên soạn bài mẫu kèm phần phân tích đề và lập dàn ý chi tiết. Cùng tham khảo để nắm được cách làm dạng bài khó nhằn này, đồng thời có thêm những từ vựng và cấu trúc “ăn điểm” để vận dụng khi viết bài nhé.

1. Phân tích đề bài The process for recycling plastic bottles Writing Task 1

Đây chính là một đề thuộc Cam 16 Test 4 Writing Task 1 đã xuất hiện trong đề thi thực tế. Trước khi viết bài, các bạn cần phân tích đề bài để xác định các nội dung cần triển khai một cách chính xác, tránh mất điểm Task Achievement.

Đề bài

The diagram below shows the process for recycling plastic bottles. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

(Hình ảnh dưới đây thể hiện quá trình tái chế chai lọ nhựa. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và đưa ra các đặc điểm chính.)

Đề bài The diagram below shows the process for recycling plastic bottles
Đề bài The diagram below shows the process for recycling plastic bottles

Đây là một đề bài tiêu biểu thuộc dạng manufacturing process (quy trình sản xuất). Với dạng bài này, các bạn nên thực hiện theo trình tự dưới đây:

Các bước làm bài

 • Step 1: Analyze the topic (phân tích đề bài)

Trước khi viết bài thì các bạn cần phân tích xem hình ảnh cung cấp những thông tin chính nào. Đa phần sẽ là số lượng các bước trong quy trình và hoạt động chính xảy ra trong các bước đó.

Nhìn chung các bài process sẽ luôn chia ở thì hiện tại đơn (simple present tense) vì không nhắc đến thời gian.

 • Step 2: Write the introduction

Đoạn mở bài sẽ là paraphrase phần đề bài theo từ vựng của các bạn. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng ý tưởng là hoàn toàn giống với đề bài nhé.

 • Step 3: Find out noticeable features and write the overview

Công thức của overview cho dạng bài này sẽ là số lượng các bước trong quy trình và nêu ra điểm đầu, điểm cuối của quy trình đó.

 • Step 4: Pick out the information to put into 2 body paragraphs

Khi viết body, các bạn nên triển khai dàn ý chi tiết để biết mình sẽ cấu trúc bài như thế nào trước rồi mới nên viết thành bài hoàn chỉnh nhé.

Với đề này, các bạn có thể chia thành 2 đoạn Body như sau:

- Body 1 viết từ bước 1 đến bước 5

- Body 2 viết về các bước còn lại

Cách chia này sẽ là tối ưu nhất cả về nội dung cũng như dung lượng hình thức của 2 đoạn sẽ cân bằng hơn.

Xem thêm Chinh phục dạng bài Process IELTS Writing Task 1

2. Dàn ý The process for recycling plastic bottles IELTS Writing Task 1

 • Introduction

Paraphrase the topic: The diagram -> the picture, the process for recycling plastic bottles -> steps taking place in the plastic bottle recycling process.

 • Overview

Point out noticeable features: nine main stages, starting with the disposal of plastic bottles and ending with the production of finished products.

 • Body 1

Stage 1: Plastic bottles are disposed of.

Stage 2: They are collected and transported to the recycling center by truck.

Stage 3: Plastic bottles are sorted in the recycling center.

Stage 4: These items are then compressed into blocks.

Stage 5: These blocks are crushed and washed.

 • Body 2

Stage 6: The crushed plastic pieces enter a machine to produce plastic pellets.

Stage 7: These pellets are then heated to form raw material.

Stage 8: In the next stage, raw material is ready to be made into products.

Stage 9: Finished goods are displayed and sold.

3. Bài mẫu The process for recycling plastic bottles IELTS Writing Task 1

Các bạn hãy tham khảo sample dưới đây để nắm được cách triển khai bài viết sau khi đã có dàn ý chi tiết nhé.

The process for recycling plastic bottles Writing Task 1 Sample
The process for recycling plastic bottles Writing Task 1 Sample

The diagram demonstrates steps taking place in the plastic bottle recycling process.

An initial glance at the diagram reveals that this process consists of nine main phases, commencing with the disposal of plastic bottles and culminating with the production of end goods.

A closer examination of the drawing shows that individuals discard used plastic bottles in designated rubbish bins. These bottles are subsequently collected by trucks and transported to a recycling center. At the center, the bottles undergo a sorting process to separate recyclable bottles from non-recyclable ones, which are removed from the line. Once sorted, the selected bottles are compressed into dense blocks to facilitate easier handling and processing. In the next step, these compressed blocks are broken down into smaller pieces. During the fifth stage, the crushed plastic pieces are thoroughly washed with water to remove any impurities and prepare them for further recycling steps.

According to the picture, the plastic pieces are fed into a machine that transforms them into pellets. These pellets are then heated to produce raw materials, which are subsequently stored and utilized to manufacture various products, such as plastic containers, bags, and clothing. This recycling process is repeated each time bottles are used and discarded.

Bản dịch:

Bức tranh minh họa các bước trong quy trình tái chế chai nhựa.

Thoạt nhìn vào biểu đồ, quy trình này bao gồm chín giai đoạn chính, bắt đầu với việc vứt chai nhựa và kết thúc với việc sản xuất các sản phẩm cuối cùng..

Xem xét kỹ hơn bức vẽ cho thấy mọi người vứt bỏ chai nhựa đã sử dụng vào các thùng rác được chỉ định. Những chai này sau đó được xe tải thu gom và vận chuyển đến một trung tâm tái chế. Tại trung tâm, các chai được phân loại để tách chai có thể tái chế khỏi những chai không thể tái chế, những chai không đạt chuẩn sẽ bị loại bỏ. Sau khi phân loại, các chai được chọn sẽ được nén thành khối đặc để dễ xử lý và chế biến hơn. Trong bước tiếp theo, các khối nén này được nghiền nhỏ thành các mảnh nhỏ hơn. Trong giai đoạn thứ năm, các mảnh nhựa nghiền được rửa kỹ bằng nước để loại bỏ tạp chất và chuẩn bị cho các bước tái chế tiếp theo.

Theo bức tranh, các mảnh nhựa được đưa vào một máy biến chúng thành các hạt nhỏ. Những hạt nhựa này sau đó được đun nóng để tạo ra nguyên liệu thô, nguyên liệu này sau đó được lưu trữ và sử dụng để sản xuất các sản phẩm khác nhau, chẳng hạn như hộp nhựa, túi và quần áo. Quy trình tái chế này được lặp lại mỗi khi các chai được sử dụng và vứt bỏ.

Vocabulary:

 • take place in (phr.): diễn ra trong
 • commence with (phr.): bắt đầu với
 • culminate with (phr.): kết thúc bằng
 • discard (v): bỏ
 • undergo (v): trải qua
 • impurity (n): chất bẩn
 • be fed into (phr.): được đưa vào

Như vậy, IELTS LangGo đã cùng bạn giải đề The process for recycling plastic bottles IELTS Writing Task 1. Các bạn hãy tham khảo dàn ý, bài mẫu và cả từ vựng để hiểu hơn về cách phân tích đề và viết các bài Writing dạng process như thế này nhé.

Chúc các bạn đạt band IELTS Writing như mong đợi.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ