Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

On the same page: Ý nghĩa, cách dùng, phân biệt với In agreement

Nội dung [Hiện]

On the same page là một idiom phổ biến trong tiếng Anh được nhiều người sử dụng trong cuộc sống thường ngày.

Bài viết này IELTS LangGo sẽ giải thích ý nghĩa của On the same page, nguồn gốc và cách sử dụng cụm từ này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ học một số từ đồng nghĩa - trái nghĩa với idiom này và phân biệt On the same page với In agreement.

Khám phá chi tiết về On the same page
Khám phá chi tiết về On the same page

1. On the same page là gì

Theo Merriam-Webster, idiom On the same page được định nghĩa là “agreeing about something (such as how things should be done)” (đồng ý về điều gì đó, như là cách mọi việc nên được thực hiện ra sao).

On the same page meaning
On the same page meaning

Ví dụ:

 • Foden and his girlfriend had a discussion about their travel plans, and luckily, they're on the same page about where they want to go. (Foden và bạn gái anh ấy đã thảo luận về kế hoạch du lịch của họ và may mắn thay, họ có cùng quan điểm về nơi họ muốn đến.)
 • It's crucial that all departments are on the same page regarding the company policies. (Điều quan trọng là tất cả các phòng ban đều có chung quan điểm về các chính sách mới của công ty.)

2. Nguồn gốc và cách dùng của On the same page

Nguồn gốc của idiom On the same page

Có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc của On the same page. Có người cho rằng idiom này bắt đầu xuất hiện từ một ấn phẩm của tờ báo New York, liên quan đến những thay đổi quy tắc trong Liên đoàn bóng đá quốc gia:

“…takes a long time for everybody to get on the same page as far as the rules are concerned.” (Mất một thời gian dài để mọi người chung quan điểm thống nhất các quy tắc.)

Tuy nhiên cũng có những giả thuyết cho rằng idiom bắt nguồn từ việc hát hợp xướng, khi tất cả ca sĩ cần phải nhìn một trang giấy giống nhau để tạo nên sự đồng đều.

Song nhiều người lại nhận định thuật ngữ này có liên quan đến các lớp học và cuộc họp trong doanh nghiệp khi mọi thành viên đều sử dụng chung một tài liệu để hiểu những điều đang được thảo luận.

Cách dùng On the same page trong Tiếng Anh

On the same page thường được dùng trong các tình huống đời thường, không quá trang trọng để diễn đạt việc hai người có cùng quan điểm với nhau.

Cách dùng của On the same page
Cách dùng của On the same page

Ví dụ:

 • We need to ensure that everyone in the team is on the same page before making any decisions. (Chúng tôi cần chắc chắn rằng mọi người trong nhóm đều có cùng quan điểm trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.)
 • My colleague and I don’t want to go to a year end party this weekend. Instead, we want to go on a hike. We are on the same page. (Tôi và đồng nghiệp không muốn đến bữa tiệc cuối năm vào cuối tuần này. Thay vào đó chúng tôi muốn đi leo núi. Chúng tôi có quan điểm giống nhau.)

3. Các từ/cụm từ đồng nghĩa - trái nghĩa On the same page

Các từ đồng nghĩa, trái nghĩa không chỉ giúp bạn hiểu sâu hơn về ý nghĩa và cách dùng cụ thể của On the same page mà còn hỗ trợ việc diễn đạt trong giao tiếp linh hoạt và chính xác.

Từ đồng nghĩa với On the same page

 • Concur: Có cùng quan điểm với người khác

Ví dụ: Most scientists concur that climate change is a serious issue. (Hầu hết các nhà khoa học đều đồng tình rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề nghiêm trọng.)

 • Be in agreement: Đồng thuận với quan điểm, ý kiến

Ví dụ: We need to be in agreement on the budget before moving forward with the project. (Chúng ta cần phải thống nhất về ngân sách trước khi tiếp tục thực hiện dự án.)

 • On the same wavelength: Khi hai hoặc nhiều người suy nghĩ theo cách giống nhau và hiểu rõ về nhau

Ví dụ: My husband and I are not on the same wavelength about how to raise our children. (Tôi và chồng không có chung quan điểm về cách nuôi dạy con cái.)

 • Be of the same mind: Có chung quan điểm

Ví dụ: Lisa and her best friend are of the same mind on most legal issues. (Lisa và bạn thân của cô ấy có chung quan điểm trong hầu hết các vấn đề pháp lý.)

Từ trái nghĩa với On the same page

 • Disagree: Không đồng ý, không cùng quan điểm

Ví dụ: Ana disagree with Jack’s opinions. (Ana không đồng ý với ý kiến ​​của Jack.)

 • Differ: Khác biệt, khác nhau

Ví dụ: Their opinions on the matter differ significantly. (Ý kiến ​​​​của họ về vấn đề này khác nhau đáng kể.)

 • Stand apart from: Không giống, không đồng nhất, không tương thích với nhau

Ví dụ: Despite being part of the same team, their approaches to problem-solving often stand apart from each other. (Mặc dù là thành viên của cùng một nhóm nhưng cách tiếp cận giải quyết vấn đề của họ thường khác nhau.)

 • Out of step: Lạc lõng, có ý kiến, ý tưởng hoặc cách sống khác với những người khác

Ví dụ: On the issue of health, Jenny is out of step with most members of her family. (Về vấn đề sức khỏe, Jenny có ý kiến khác với hầu hết các thành viên trong gia đình cô ấy.)

4. Phân biệt On the same page và In agreement

On the same page và In agreement đều mang ý nghĩa về việc hai người hoặc một nhóm đồng ý, có chung quan điểm về một vấn đề cụ thể, nhưng chúng có sự khác biệt nhất định:

 • On the same page không chỉ mô tả việc đồng thuận mà còn diễn tả mọi người có chung những hiểu biết, tương đồng kiến thức về nội dung được đề cập, làm việc hiệu quả để cùng nhau đạt được mục tiêu.

Ví dụ: We're all on the same page about the goal of the project. (Tất cả chúng ta đều có cùng quan điểm về mục tiêu của dự án.)

 • In agreement là một cụm từ mô tả sự đồng tình hoặc đồng thuận giữa các cá nhân hoặc nhóm, nhưng không nhất thiết họ phải có hiểu biết như nhau và cùng có chung một mục tiêu. Đơn giản chỉ là sự đồng thuận.

Ví dụ: The committee members were in agreement on the budget proposal. (Các thành viên trong ủy ban đều đồng thuận về đề xuất ngân sách.)

Như vậy,  On the same page thường nhấn mạnh vào sự hiểu biết và thống nhất giữa hai hoặc nhiều người, trong khi In agreement chỉ đơn giản là việc đồng tình mà không cần phải hiểu biết vấn đề một cách sâu sắc.

5. Mẫu hội thoại sử dụng On the same page

Mẫu hội thoại cụ thể về cách sử dụng On the same page trong giao tiếp hàng ngày sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa và áp dụng thành thạo ngay vào hội thoại. Bạn hãy cùng xem ngay nhé.

Mẫu hội thoại 1

Foden: Hi Jenny, I've gone through our presentation. I think they look great overall, but I had a couple of suggestions for improving the flow.

Foden: Chào Jenny, tớ đã xem lại bài thuyết trình. Tớ nghĩ tổng thể thì ổn rồi, nhưng tớ có vài gợi ý để cải thiện mạch bài.

Jenny: Oh, okay. Can you tell me what you had in mind?

Jenny: Được thôi, cậu có thể nói cho tớ về những gì cậu nghĩ không?

Foden: Sure. I think if we reorder a few of the slides, it will help the audience better understand our points.

Foden: Chắc chắn rồi. Tớ nghĩ nếu chúng mình sắp xếp lại một vài trang trình chiếu nó sẽ giúp người nghe hiểu rõ hơn về luận điểm của chúng mình.

Jenny: I see what you mean. Let me take a look at them again. I want to make sure we're all on the same page before our meeting with the client.

Jenny: Tớ hiểu ý cậu. Hãy để tớ xem lại một lần nữa. Tớ muốn đảm bảo rằng chúng ta đều có cùng quan điểm trước cuộc gặp với khách hàng.

Foden: Absolutely, that sounds good. I'll send you my ideas about the slides so we can make any necessary changes together.

Foden: Chắc chắn rồi, điều đó nghe tuyệt đấy. Tớ sẽ gửi cho cậu những ý tưởng của tới về các trang trình chiếu để chúng ta có thể cùng nhau thực hiện mọi thay đổi cần thiết.

Jenny: Perfect, thanks Foden. I appreciate your ideas.

Jenny: Tuyệt vời, cảm ơn Foden. Tớ đánh giá cao các ý tưởng ​​​​của cậu.

=> Trong hội thoại này, cụm từ On the same page được sử dụng để diễn tả rằng cả Foden và Jenny đã hiểu, đồng ý và thống nhất với nhau về nội dung của bài thuyết trình trước cuộc họp với khách hàng.

Mẫu hội thoại 2

Biden: Hi Trump, I've reviewed the project proposal.

Trump: Great! What's your feedback?

Biden: Overall, it looks good, but we need to ensure everyone's on the same page regarding the project timeline and goals.

Biden: Chào Trump, tôi đã xem xét bản đề xuất dự án.

Trump: Tuyệt! Anh có góp ý gì không?

Biden: Nhìn chung nó tốt đấy nhưng cần đảm bảo tất cả mọi người đều có cùng quan điểm về thời gian và mục tiêu dự án

Bob: Let's clarify that in our next meeting to avoid any misunderstandings.

Bob: Hãy làm rõ điều đó trong cuộc họp tới đây để tránh những hiểu lầm.

=> Với đoạn hội thoại này, On the same page diễn tả sự ăn ý, đồng thuận giữa các nhân viên trong công ty về thời gian và mục tiêu của một dự án.

Qua bài viết này, IELTS LangGo hy vọng rằng bạn đã hiểu On the same page là gì cũng như cách dùng, nguồn gốc và phân biệt được với In agreement. Đồng thời, bạn có thêm cho mình những từ vựng hữu ích liên quan đến On the same page.

Bạn hãy tiếp tục theo dõi website của IELTS LangGo để biết thêm thật nhiều điều thú vị về tiếng Anh và làm giàu thêm kho kiến thức của mình nhé!

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ