Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

IELTS grammar: Noun Phrases (Cụm danh từ)

Nội dung [Hiện]

Có những hiện tượng ngữ pháp tuy nhỏ nhưng lại gây ấn tượng rất mạnh cho bài thi IELTS của chúng ta. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách thành lập Noun Phrases (Cụm danh từ)- hiện tượng ngữ pháp giúp band điểm IELTS cải thiện rõ rệt. Hãy áp dụng Noun Phrases vào phần thi Speaking để thể hiện cho giám khảo chấm thi thấy kĩ năng của mình nhé!

Noun phrases (Cụm danh từ) và những kiến thức mà bạn cần biết

Noun phrases (Cụm danh từ) và những kiến thức mà bạn cần biết

1. Thế nào là cụm danh từ? Cụm danh từ có chức năng gì?

Cụm danh từ trong tiếng Anh là gì? Là một cụm từ có một danh từ đóng vai trò là thành tố chính, được bổ nghĩa bởi các thành phần bổ nghĩa, đứng trước (gọi là pre-modifiers – tiền bổ ngữ) và/hoặc đứng sau (gọi là post-modifiers – hậu bổ ngữ). Thay vì đặt câu:" She is beautiful and she is gracious" thì chúng ta sẽ có " This beautiful girl is gracious" (Cô gái này thật tử tế.) .

Như vậy câu của chúng ta vừa ngắn gọn, vừa đủ ý, lại vừa thể hiện được rằng chúng ta có thể xử lí tốt những câu phức tạp.

Ví dụ:

  • many colorful books (nhiều quyển sách đủ màu)
  • a bottle of water (một bình nước)

2. Cấu trúc của cụm danh từ trong tiếng Anh

2.1 Cấu trúc 1

- Sử dụng một cụm danh từ sẽ giúp cung cấp thêm thông tin về chủ ngữ (Subject) hoặc tân ngữ (Object) trong câu. Thông tin được thêm vào trong cụm danh từ có thể đứng đằng trước hoặc đằng sau danh từ chính (có thể cả trước và sau) :

Determiner/quantifier + adjective(s) + NOUN + prepositional phrase + relative clause

Tìm hiểu về cấu trúc của cụm danh từ - Noun phrases

Tìm hiểu về cấu trúc của cụm danh từ - Noun phrases

Example:

The recent increase of female graduates who have studied technical subjects...

(Sự gia tăng gần đây của sinh viên nữ tốt nghiệp đã học các môn kỹ thuật ...)

(The = determiner

recent = adjective

increase = noun

in female graduates = prepositional phrase

who have studied technical subjects = relative clause.)

- Cụm danh từ có thể chứa một, một vài hoặc tất cả các phần này.

- Điều quan trọng mà các bạn cần lưu ý đó là: Hãy xác định nơi bắt đầu và kết thúc của cụm danh từ trong một câu, điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ nghĩa của câu hơn. Cách xác định đó là hãy tìm động từ trong câu, những gì đứng đằng trước động từ thì chính là cụm danh từ và những gì đứng đằng sau động từ sẽ là tân ngữ của cụm danh từ đó.

Example:

The recent increase of female graduates who have studied technical subjects has changed the modern job market.

( Noun Phrase & Subject) + (động từ chia ở dạng số ít ,vì chia theo chủ ngữ chính Increase) + (Noun Phrase & Object).

2.2 Cấu trúc 2

The/an + general noun + specific noun

The general noun mô tả các loại, hạng và The specific noun nói rõ hơn về loại, hạng đó.

Example:

The development of scientific analysis

The pattern of marrige statistics

An approach of primary school teachers

The number of male arts students

2.3 Cấu trúc 3

Relative Clauses : Mệnh đề quan hệ giúp cung cấp chi tiết hơn, lấy The subject/noun làm trọng tâm để mô tả.

Example: The experts who advised the government / figures that support the doctors claims.

2.4 Cấu trúc 4

Multiple nouns :Có một vài cụm danh từ có sự kết hợp của các danh từ lại với nhau. Ví dụ cụm danh từ "Female business owners" có cả 3 từ đều là danh từ.

Example:

Community support workers

Women government officials

3. Bài tập về cụm danh từ trong tiếng Anh - Có đáp án

Exercise 1: Hãy viết lại các phần được gạch chân thành cụm danh từ. Sử dụng cấu trúc The + general noun + specific noun.

Parents can have different views about (1) how their children are educated at primary school depending on whether the child is a boy or girl. Men often think about aspects such as (2) what different activities the boys and girls will do or (3) what space is available for doing physical exercise in the school grounds, whereas women can be more concerned about (4) how many children will be in the same class as their child and (5) what kind of person the teacher is. However, there are many points which concern both parents irrespective of gender, for exapmle,(6) how much money a school spends on facilities and the quality of care which is provided by the staff.

Exercise 2: Phân tích các cụm từ và ghi chức năng của chúng theo mẫu dưới đây

Example:

The / latest / statistics / on gender equality / in the workplace show that in general women receive lower pay than men

= determiner + adjective + noun + prepositional phrase + prepositional phrase

1. A large audience of dedicated fans went to the world championships.

2. The politician who had proposed new laws on paternity rights won the election.

3. The development of language skills in boys and girls interests psychologists.

4. The latest figures from the Driving Standards Agency state that women cause fewer accidents.

5. Gender intelligence stereotypes have changed in recent decades.

6. Men who decide to give up work to bring up their children are in the minority.

____ ĐÁP ÁN _____

Exercise 1:

1. the education of their children

2. the range/type of activities for boys and girls

3. the availability/amount of space for physical exercise

4. the amount/number of children in a class OR the size of classes

5. the personality/character of the teacher

6. the sum/amount of money spent on facilities

Exercise 2:

1. A large audience of dedicated fans went to the world championships.

= determiner + adjective + noun + prepositional phrase.

2. The politician who had proposed new laws on paternity rights won the election.

= determiner + adjective + noun + relative clause

3. The development of language skills in boys and girls interests psychologists.

= determiner + general noun + specific noun + prepositional phrase

4. The latest figures from the Driving Standards Agency state that women cause fewer accidents.

= determiner + adjective + noun + prepositional phrase

5. Gender intelligence stereotypes have changed in recent decades.

= noun + noun + noun

6. Men who decide to give up work to bring up their children are in the minority.

= noun + relative clause

(Nguồn: Sách Collins English for Exams - Grammar for IELTS của Fiona Aish & Jo Tomlinson)

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
  • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
  • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
  • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
  • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
  • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ