Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

[Giải đáp] Finish nghĩa là gì? Finish to V hay Ving?

Nội dung [Hiện]

Finish là động từ vô cùng thông dụng trong Tiếng Anh, tuy nhiên, nhiều người học vẫn thắc mắc Finish to V hay Ving hay sau Finish dùng giới từ gì.

Bài viết này của IELTS LangGo sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết:

 • Finish là gì?
 • Sau Finish là To V hay V-ing?
 • Finish đi với giới từ gì?
 • Các cấu trúc Finish thông dụng nhất
 • Phân biệt cách dùng Finish và End

Chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé!

Finish nghĩa là gì? Finish to V hay Ving?
Finish nghĩa là gì? Finish to V hay Ving?

1. Finish nghĩa là gì?

Theo từ điển Cambridge, Finish /ˈfɪn.ɪʃ/ vừa là động từ, vừa là danh từ trong Tiếng Anh

Động từ Finish:

Với vai trò là động từ, Finish mang nghĩa là kết thúc hoặc hoàn thành gì đó (có ý nghĩa tương tự với come to an end hoặc complete)

Ví dụ:

 • The negotiations between the two companies finished with a mutually beneficial agreement. (Các cuộc đàm phán giữa hai công ty kết thúc với một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.)
 • After hours of hard work, she finally finished her research paper. (Sau vài giờ làm việc chăm chỉ, cô ấy cuối cùng đã hoàn thành bài nghiên cứu của mình.)

Động từ Finish cũng dùng để diễn đạt ý nghĩa: Ăn, uống hoặc dùng hết gì đó

Ví dụ:

 • I'll finish the last piece of cake, it's too delicious. (Tôi sẽ ăn phần bánh cuối cùng; nó quá ngon.)

Danh từ Finish:

Với vai trò là danh từ, Finish thường được dùng với 2 ý nghĩa sau:

Ý nghĩa 1: Đích đến của đường đua hoặc phần cuối, điểm kết thúc của cái gì đó

Ví dụ:

 • From the start to finish, the story is just the imagination of the author. (Từ đầu đến cuối câu chuyện chỉ là sự tưởng tượng của tác giả.)
 • She fainted at the finish of the race. (Cô ấy ngất xỉu khi kết thúc cuộc đua.)

Ý nghĩa 2: Bề mặt ngoài cùng hay lớp cuối cùng của một vật gì đó

Ví dụ:

 • The car's finish was so shiny and smooth that it reflected the surrounding scenery. (Bề mặt của chiếc xe sáng bóng và mượt mà đến mức nó phản ánh cảnh quanh.)
 • The finish of the furniture was impeccable, with a flawless, polished surface and exquisite craftsmanship. (Bề mặt của đồ nội thất rất hoàn hảo, với một bề mặt mịn màng và sự khéo léo trong nghệ thuật thủ công.)

2. Giải đáp Finish to V hay Ving

Để trả lời câu hỏi sau Finish là to V hay Ving, trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu cách cấu trúc Finish trong Tiếng Anh nhé.

Tổng hợp cấu trúc Finish trong Tiếng Anh
Tổng hợp cấu trúc Finish trong Tiếng Anh

2.1. Các cấu trúc Finish thông dụng nhất

Cấu trúc với Động từ Finish:

 • S + finish + Noun/V-ing: to stop doing something (Kết thúc hoặc hoàn thành cái gì)

Ví dụ: After a long day of hiking, they finished the trek feeling accomplished. (Sau một ngày dài leo núi, họ hoàn thành chuyến trekking cảm thấy tự hào.)

 • S + finish + somebody + off: to make someone extremely tired, weak, or unhappy: (khiến ai mệt mỏi, kiệt sức hoặc không vui)

Ví dụ: Working on that project for hours on end finished our team off, but the end result was worth it. (Làm việc với dự án đó suốt giờ đồng hồ đã làm kiệt sức đội của chúng tôi, nhưng kết quả cuối cùng đáng giá.)

 • S + finish + something/somebody + off: to destroy or completely defeat someone or something (Đánh bại ai đó hoặc phá hủy cái gì đó)

Ví dụ: Finally, he could finish off his opponents and win the first prize. (Cuối cùng, anh ta có thể đánh bại đối thủ của mình và giành chiến thắng trong trò chơi.

 • S + finish off + something: to do the last part of something (hoàn thành nốt cái gì)

Ví dụ: He finished off the game with a three-point shot. (Anh ấy kết thúc trận đấu với một cú ném ba điểm.)

 • S + finish with + somebody: to end a relationship with somebody (Chấm dứt mối quan hệ với ai đó)

Ví dụ: After years of working together, she finally decided to finish with her business partner due to irreconcilable differences. (Sau nhiều năm làm việc cùng nhau, cô ấy cuối cùng đã quyết định chấm dứt mối quan hệ với đối tác kinh doanh vì sự khác biệt không thể giải quyết.)

 • S + finish with + something: to stop using or needing something (dừng hoặc không còn cần đến cái gì nữa)

Ví dụ: The intern finished with her old job and was excited to start a new career in a different field. (Cô thực tập sinh đã dừng công việc cũ và rất phấn khích bắt đầu sự nghiệp mới trong lĩnh vực khác.)

 • S + finish + (something) + up: to eat or drink all of what you are eating or drinking (ăn hoặc uống hết gì đó)

Ví dụ: He finished up the meal with a piece of delicious chocolate cake for dessert. (Anh ấy kết thúc bữa ăn bằng một miếng bánh sô cô la ngon lành.)

Cấu trúc với Danh từ Finish:

 • From start to finish (Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc)

Ví dụ: Their wedding ceremony was beautifully organized from start to finish, with every detail meticulously planned. (Lễ cưới của họ được tổ chức một cách tinh tế từ đầu đến cuối, với mọi chi tiết được lên kế hoạch cẩn thận.)

 • To be a finish to something (Là dấu chấm hết đối với cái gì)

Ví dụ: The grand fireworks display at the end of the festival was a finish to an event that had brought the entire community together in celebration. (Màn trình diễn pháo hoa lớn cuối cùng của lễ hội là một kết thúc cho một sự kiện đã đưa cả cộng đồng lại với nhau để kỷ niệm.)

2.2. Kết luận Finish đi với to V hay Ving

Qua các cấu trúc với Finish ở trên, chắc hẳn các bạn đã có thể tự trả lời câu hỏi: Sau Finish là to V hay Ving. Tóm lại, động từ Finish đi với V-ing, không đi với To V. Cấu trúc Finish + Ving dùng để diễn đạt ý nghĩa: Kết thúc hoặc hoàn thành việc gì đó.

Ví dụ:

 • He finished reading the book after 2 hours. (Anh ấy đọc xong cuốn sách sau 2 giờ.)
 • I haven’t finished cooking the meal yet. (Tôi vẫn chưa nấu xong bữa ăn.)

Bên cạnh đó, phần phân tích các cấu trúc với Finish ở trên cũng giúp chúng ta trả lời câu hỏi: Finish đi với giới từ gì. Theo đó, Finish có thể đi với giới từ up, offwith để diễn đạt các ý nghĩa khác nhau.

3. Finish và End có gì giống và khác nhau

Trong Tiếng Anh, Finish và End đều có nghĩa là “kết thúc”, tuy nhiên, cách dùng 2 từ này có những điểm khác biệt mà bạn cần lưu ý.

Phân biệt cách dùng Finish và End trong Tiếng Anh
Phân biệt cách dùng Finish và End trong Tiếng Anh

Giống nhau:

 • Finish và End đều có được dùng với nghĩa là kết thúc hoặc chấm dứt.
 • Finish và End có thể giữ 2 vai trò vừa là động từ, vừa là danh từ.

Khác nhau:

 

Cấu trúc Finish

Cấu trúc End

Cấu trúc

S + finish + N/Ving

S + end + N

Cách dùng

Diễn tả ý nghĩa: Kết thúc hoặc hoàn thành việc gì đó chúng ta đang làm.

=> thường dùng để nhấn mạnh quá trình hoàn thành trong 1 khoảng thời gian cụ thể

Dùng để diễn tả: Điều gì đó đã kết thúc có kết luận hay hình dạng rõ ràng

Ví dụ

He finished his lunch in just 10 minutes. (Anh ấy đã hoàn thành bữa trưa của mình chỉ trong 10 phút.)

The meeting will end at 3 PM. (Cuộc họp sẽ kết thúc lúc 3 giờ chiều.)

Lưu ý:

Finish đi với V-ing

End không thể đi với cả To V và V-ing

4. Bài tập thực hành cấu trúc Finish trong Tiếng Anh

Bài tập: Điền giới từ off, with, up thích hợp để hoàn thành các câu sau:

1. We're leaving in five minutes, so finish _____ your breakfast quickly.

2. After 3 years together, Alice finished _____ her boyfriend last month.

3. The long journey really finished me _____.

4. Have you finished _____ the computer yet? I need  to use it now.

5. The boxer delivered a powerful punch that finished his opponent _____ in the final round.

6. At the end of the dinner, they finished _____ the entire bottle of whiskey.

7. The basketball player finished _____ the game with a stunning three-point shot, securing a victory for his team.

8. My sister finished _____ her boyfriend because he lied to her.

Đáp án

1. up

2. with

3. off

4. with

5. off

6. up

7. off

8. with

Qua bài học này, IELTS LangGo tin rằng bạn đã hiểu rõ Finish to V hay Ving, cũng như nắm được cách dùng cấu trúc Finish chính xác nhất. Các bạn hãy tự lấy ví dụ, làm bài tập thực hành để ghi nhớ kiến thức nhé.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ