Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Cấu trúc The last time: Cách dùng và bài tập viết lại câu

Nội dung [Hiện]

The last time là cấu trúc quen thuộc và được sử dụng rất phổ biến trong cả văn viết và văn nói Tiếng Anh để diễn tả ý nghĩa “lần cuối cùng làm gì đó”. 

Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết, công thức, cách sử dụng cấu trúc The last time, đồng thời học cách viết lại câu sử dụng các cấu trúc tương đương với The last time. Các bạn đừng quên làm bài tập trong phần cuối để nắm chắc kiến thức nhé.

Công thức và cách dùng The last time trong Tiếng Anh
Công thức và cách dùng The last time trong Tiếng Anh

1. Cấu trúc The last time nghĩa là gì?

Trước hết, các bạn cần hiểu rõ cấu trúc The last time là gì. The last time được cấu tạo bởi:

 • the: Mạo từ xác định
 • last: Tính từ mang nghĩa “cuối, cuối cùng” hoặc “gần đây nhất”
 • time: Danh từ trong cấu trúc này được dùng với nghĩa là “lần”

Như vậy, cấu trúc The last time có nghĩa là “lần cuối cùng” được sử dụng để diễn tả thời điểm cuối của một sự việc, hành động nào đó diễn ra.

Ví dụ:

 • The last time I saw him, he was boarding a plane to start his new job in another country. (Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy đang lên máy bay để bắt đầu công việc mới ở một quốc gia khác.)
 • The last time we went on a family vacation, we visited a remote island with beautiful beaches and clear blue waters. (Lần cuối cùng chúng tôi đi nghỉ cùng nhau, chúng tôi đã đến một hòn đảo hẻo lánh với bãi biển đẹp và nước biển màu xanh trong.)
Ví dụ với cấu trúc The last time
Ví dụ với cấu trúc The last time

2. Công thức và cách sử dụng cấu trúc The last time

Cấu trúc The last time hay được sử dụng trong cả câu khẳng định và câu nghi vấn. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào cách dùng The last time trong từng trường hợp nhé.

2.1. Cấu trúc The last time trong câu khẳng định

Cấu trúc câu The last time thường được sử dụng để diễn tả lần cuối cùng một sự việc hay hành động nào đó xảy ra.

Công thức:

 • Với mốc thời gian cụ thể: 

The last time + S + Ved/V2 + was + in/on/at/last/this + [mốc thời gian]

 • Với khoảng thời gian: 

The last time + S + Ved/V2 + was + [khoảng thời gian] + ago

Ví dụ:

 • The last time they traveled together was in 2020. (Lần cuối cùng họ đi du lịch cùng nhau là vào năm 2020.)
 • The last time she went skiing was a year ago. (Lần cuối cùng cô ấy đi trượt tuyết là một năm trước.)

2.2. Cấu trúc The last time trong câu nghi vấn

Khi muốn bày tỏ thắc mắc về thời điểm cuối cùng mà ai đó làm gì, bạn hãy sử dụng cấu trúc The last time với công thức sau:

When + was + the last time + S + Ved/V2?

Ví dụ:

 • When was the last time you traveled abroad and experienced a completely different culture? (Lần cuối cùng bạn đi du lịch nước ngoài và trải nghiệm một văn hóa hoàn toàn khác là khi nào?)
 • When was the last time you attended your favorite band's live concert? (Lần cuối cùng bạn xem ban nhạc yêu thích của bạn biểu diễn trực tiếp là khi nào?)

3. Cách viết lại câu với cấu trúc The last time và các cấu trúc tương đương

The last time là cấu trúc thường xuất hiện trong các bài tập viết lại câu Tiếng Anh. Chính vì thế, trong phần này, IELTS LangGo sẽ hướng dẫn bạn viết lại câu The last time bằng các cấu trúc tương đương.

Với cấu trúc The last time + khoảng thời gian

Cấu trúc câu gốc: 

The last time + S + Ved/V2 + was + [khoảng thời gian] + ago

Cấu trúc viết lại câu:

S + last + Ved/V2 + khoảng thời gian + ago

S + have/has + not + Ved/V2 + for + [khoảng thời gian]

S + have/has + not + Ved/V2 + since + [mốc thời gian]

It + have/has been + [khoảng thời gian] + since + S + Ved/V2

Ví dụ:

Câu gốc: The last time I saw him was two weeks ago at the grocery store. (Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy là hai tuần trước ở cửa hàng tạp hóa.)

→ Viết lại câu: It has been two weeks since I saw him at the grocery store.

Với cấu trúc The last time + mốc thời gian

Cấu trúc gốc: 

The last time + S + Ved/V2 + was + in/on/at/last/this + [mốc thời gian]

Cấu trúc viết lại câu:

S + last + Ved/V2 + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]

S + have/has + not (haven’t/hasn’t) +  Ved/V2 + since + [mốc thời gian]

Ví dụ:

Câu gốc: The last time the two football teams had a match was in April. (Lần cuối cùng hai đội bóng đá có trận đấu với nhau là vào tháng Tư.)

→ Viết lại câu: The two football teams have not had a match since April.

Các cách viết lại câu với cấu trúc The last time
Các cách viết lại câu với cấu trúc The last time

Với cấu trúc The last time trong câu nghi vấn

Cấu trúc gốc: 

When + was + the last time + S + Ved/V2?

Cấu trúc viết lại câu:

How long + haven’t/ hasn’t + S + Ved/V2?

When + did + S + last + V?

Ví dụ:

Câu gốc: When was the last time you traveled to a foreign country? (Khi nào là lần cuối cùng bạn đã đi du lịch đến một quốc gia nước ngoài?)

→ Viết lại câu: How long haven’t you traveled to a foreign country?

4. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc The last time trong Tiếng Anh

Qua những phân tích về công thức và cách dùng ở trên, các bạn có thể nhận thấy cấu trúc The last time không quá khó, tuy nhiên, nhiều bạn lại mắc một số lỗi khi sử dụng gây mất điểm một cách đáng tiếc. 

Vì vậy các bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

4 điều cần lưu ý khi sử dụng cấu trúc The last time
4 điều cần lưu ý khi sử dụng cấu trúc The last time

Lưu ý 1: “The last time” và “Last time” không thể sử dụng thay thế nhau

 • The last time được sử dụng khi muốn nhấn mạnh vào lần cuối cùng một sự việc xảy ra.

Ví dụ: The last time we went on a family vacation was two years ago. (Lần cuối cùng chúng tôi đi nghỉ cùng gia đình là hai năm trước.)

 • Last time được sử dụng để đề cập đến lần gần nhất một hành động xảy ra.

Ví dụ: Last time I saw him, he was working on his new project. (Lần gần nhất tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy đang làm việc trên dự án mới của mình.)

Lưu ý 2: Cấu trúc The last time được dùng để diễn tả lời hứa hẹn

Cấu trúc The last time cũng có thể được sử dụng để diễn tả lời hứa hẹn trong một số trường hợp. Ví dụ:

 • That was the last time I procrastinated on my assignments. (Đó là lần cuối cùng tôi trì hoãn việc làm bài tập.)
 • That was the last time I skipped my workouts. (Đó là lần cuối cùng tôi bỏ qua buổi tập thể dục.)

Lưu ý 3: Dựa vào thời điểm diễn ra để chia động từ phù hợp

Với hành động hoặc hiện tượng đã xảy ra trong quá khứ, động từ sau cấu trúc The last time sẽ được chia ở thì quá khứ đơn.

Trong trường hợp sự việc, hành động hoặc hiện tượng vẫn đang diễn ra, chúng ta chia động từ ở thì hiện tại đơn.

Ví dụ:

 • That was the last time we visited that city. (Đó là lần cuối cùng chúng tôi đến thăm thành phố đó.)
 • This is the last time I forgive him. (Đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho anh ta.)

Lưu ý 4: Cấu trúc The last time ít khi sử dụng với thì hiện tại hoàn thành

Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn thay cho hiện tại hoàn thành trong cấu trúc The last time để cách diễn đạt được tự nhiên.

Ví dụ: 

 • The last time I saw him was at the party last night. (Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy là tại buổi tiệc tối qua.)
 • The last time I visited my grandparents was six months ago. (Lần cuối cùng tôi đến thăm ông bà là sáu tháng trước đây.)

5. Bài tập cấu trúc The last time - có đáp án

Viết lại câu với cấu trúc The last time hoặc cấu trúc This is the last time sao cho nghĩa không đổi

1. How long hasn't Peter traveled abroad?

2. He read a book by that author a long time ago.

3. She visited her grandparents last summer.

4. How long haven't they eaten at that restaurant?

5. I will never tolerate your disrespectful behavior.

6. A renowned violinist performed at the prestigious concert hall last month.

7. It has been since last summer since we last went swimming in the ocean.

8. They attended a live concert by their favorite band several years ago.

9. She participated in a prestigious international conference last month.

10. She will trust him with her secrets for the last time.

11. They last achieved victory by securing the championship in the basketball tournament a decade ago.

12. How long haven't you seen your best friend?

13. She last visited her grandparents three months ago.

14. They last met face-to-face for a business meeting at the corporate conference three years ago.

15. We have not seen each other since Anna’s wedding reception.

16. How long haven't you practiced playing the piano?

17. He has not visited his hometown since 2003.

18. How long hasn't the company released a new product?

Đáp án

1. When was the last time Peter traveled abroad?

2. The last time he read a book by that author was a long time ago.

3. The last time she visited her grandparents was last summer.

4. When was the last time they ate at that restaurant?

5. This is the last time I tolerate your disrespectful behavior.

6. The last time a renowned violinist performed at the prestigious concert hall was just last month.

7. The last time we went swimming in the ocean was last summer.

8. The last time they attended a live concert by their favorite band was several years ago.

9. The last time she participated in a prestigious international conference was just last month.

10. This is the last time she will trust him with her secrets.

11. The last time they achieved victory by securing the championship in the basketball tournament was a decade ago.

12. When was the last time you saw your best friend?

13. The last time she visited her grandparents was three months ago.

14. When was the last time you practiced playing the piano?

15. The last time we saw each other was at Anna’s wedding reception.

16. The last time they met face-to-face for a business meeting at the corporate conference was three years ago.

17. The last time he visited his hometown was in 2003.

18. When was the last time the company released a new product?

Qua bài học này, IELTS LangGo hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ cách dùng cũng như một số cấu trúc tương đương với cấu trúc The last time trong Tiếng Anh để có thể chinh phục các bài tập viết lại câu với các cấu trúc này một cách dễ dàng.

Hãy đọc lại lý thuyết nếu bạn chưa hiểu và đừng quên làm bài tập thực hành để ghi nhớ kiến thức lâu hơn nhé!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ