Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

9 cấu trúc đảo ngữ với Only: Công thức, cách dùng và lưu ý khi sử dụng

Nội dung [Hiện]

Đảo ngữ (Inversion) là hành động đảo ngược phó từ (hoặc là trạng từ) và trợ động từ lên đầu câu, trước chủ ngữ nhằm nhấn mạnh hành động hoặc tính chất của chủ ngữ. Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ đưa ra cách dùng của 9 cấu trúc đảo ngữ với Only chi tiết nhất.

Tóm tắt kiến thức

Công thức chung:

Only … + trợ động từ + S + V

Trong đó:

 • Only sẽ được đảo lên đầu câu
 • Theo sau Only có thể là các từ/ cụm từ chỉ thời gian (Only when, Only after, Only then, …), giới từ (Only by, Only with, …) hoặc If (Only if), …
 • Trong mệnh đề chính của câu, trợ động từ (auxiliary verbs) sẽ được đảo lên trước chủ ngữ (S - Subject)

Mỗi cấu trúc đảo ngữ Only lại có ý nghĩa và cách dùng khác nhau. Chúng ta hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu trong phần tiếp theo.

9 cấu trúc đảo ngữ với only đầy đủ nhất
9 cấu trúc đảo ngữ với only đầy đủ nhất

1. Cấu trúc đảo ngữ Only then

Đảo ngữ với Only then có nghĩa là “chỉ khi đó, chỉ đến lúc đó …”

Công thức:

Only then + trợ động từ + S + V

Ví dụ: 

 • Only then did I understand what she meant. (Chỉ đến lúc đó, tôi mới hiểu ra ý của cô ấy.)
 • Only then did he realize how much she loved him. (Chỉ khi đó anh mới nhận ra cô yêu anh nhiều như thế nào.)

2. Đảo ngữ với Only in this/that way

Ý nghĩ của cấu trúc Only in this/that way: “chỉ bằng cách này/cách đó mà…”. Khi đảo ngữ ý nghĩa vẫn được giữ nguyên.

Công thức: 

Only in this/that way + trợ động từ + S + V

Ví dụ: 

 • Only in this way can we finish the task before tomorrow's morning. (Chỉ có cách này chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trước sáng mai.)
 • Only in that way can I put an end to this toxic relationship. (Chỉ có cách đó tôi mới có thể đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ độc hại này.)

3. Cấu trúc đảo ngữ Only by + Ving/Noun

Cấu trúc Only by có nghĩa là “Chỉ bằng cái gì/cách gì/việc gì thì mới…”

Công thức: 

Only by + Ving/Noun + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • Only by doing the things you love can you live a happy life. (Bạn chỉ có thể sống hạnh phúc khi làm những điều mình yêu.)
 • Only by his father's money can he buy so many luxurious cars. (Anh ta mua được nhiều xe hơi xa xỉ như vậy chỉ nhờ tiền của bố anh ta thôi.)

4. Cấu trúc đảo ngữ Only with + Noun

Cấu trúc đảo ngữ với Only with có nghĩa là: “chỉ với cái gì đó, thì…”

Công thức:

Only with + Noun + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • Only with your parents' permission can I take you out on Sunday. (Chỉ với sự đồng ý của bố mẹ em thì anh mới có thể đưa em đi chơi chủ nhật này.)
 • Only with money can he overcome this difficult time. (Chỉ có tiền thì anh ta mới vượt qua được thời điểm khó khăn này.)

5. Cấu trúc Only in + adv of time/place

Cấu trúc Only in được dùng khi người nói ám chỉ “chỉ tại thời gian/địa điểm nào đó” thì mới xảy ra sự việc, hành động nào đó.

Công thức:

Only in + adv of time/place + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • Only in Bangkok, Thailand have I seen bike drivers driving on the left. (Chỉ ở Bangkok, Thái Lan tôi mới thấy lái xe đi bên trái.)
 • Only in the morning can you meet Alan. (Bạn chỉ có thể gặp Alan vào buổi sáng thôi.)

6. Cấu trúc Only after + Noun/clause 

Đảo ngữ với Only after thường được dùng khi bạn muốn diễn đạt “chỉ sau khi làm gì đó hay việc gì đó diễn ra, thì bạn mới…”.

Công thức:

Only after + Noun/clause +  trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • Only after all the V.I.P guests had shown up, could we start the event. (Chỉ sau khi các vị khách quan trọng xuất hiện thì chúng tôi mới có thể bắt đầu sự kiện.)
 • Only after the rain do we feel so cool. (Chỉ sau cơn mưa chúng tôi mới cảm thấy mát mẻ một chút.)

7. Cấu trúc đảo ngữ Only when + Clause 

Cấu trúc đảo ngữ với Only when là cấu trúc cũng rất hay được người bản ngữ sử dụng, có nghĩa là (chỉ đến khi, chỉ cho đến khi).

Công thức:

Only when + Clause +  trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • Only when he meets the love of his life will he start a family. (Chỉ khi gặp được tình yêu đời mình thì anh ấy mới xây dựng gia đình)
 • Only when I get married and have a baby would my parents stop worrying about me. (Chỉ khi tôi lấy chồng và sinh con thì ba mẹ mới thôi lo lắng về tôi)

8. Cấu trúc Only if + Clause

Cấu trúc đảo ngữ với Only if được dùng trong câu điều kiện với mục đích nhấn mạnh, có nghĩa là “chỉ khi, chỉ trong trường hợp, nếu…”

Công thức: 

Only if + Clause +  trợ động từ + S + V

Ví dụ: 

 • Only if you buy me a cup of coffee, will I help you with your homework. (Chỉ khi cậu mua cho tớ một cốc cà phê thì tớ sẽ giúp cậu làm bài tập về nhà.) 
 • Only if someone donates their blood can your husband survive. (Chỉ khi có ai đó hiến máu thì chồng bà mới qua khỏi được.)

9. Cấu trúc đảo ngữ Not only … but also

Cấu trúc đảo ngữ với Not only … but also có nghĩa là “không những … mà còn”

Công thức:

Not only + trợ động từ + S + V + but + S + also + V

Not only + động từ tobe + S… but also …

Ví dụ: 

 • She's not only beautiful but also very kind-hearted.

Not only is she beautiful but also very kind-hearted. (Không chỉ xinh đẹp mà cô ấy còn rất tốt bụng.)

Khi áp dụng các cấu trúc đảo ngữ với Only vào hội thoại, bạn cần lưu ý những điều sau.

Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc đảo ngữ với Only cần nhớ
Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc đảo ngữ với Only cần nhớ

Đối với các cấu trúc Only when, Only after và Only if, khi trong câu có hai mệnh đề, ta sẽ áp dụng đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai. 

Ví dụ: 

If my friends hadn’t invited me to the party, I could have finished the report by tonight.

  Only if my friends hadn't invited me to the party could I have finished the report by tonight. 

Trong trường hợp từ Only bổ nghĩa cho chủ ngữ chính thì chúng ta không dùng cấu trúc đảo ngữ. 

Ví dụ: 

 • Alex is the only guy that offers help when I need it. (Alex là người duy nhất giúp đỡ khi tôi cần.)
 • Only Emily knows what happened to Sasha but she didn't say a word. (Chỉ có Emily biết chuyện gì đã xảy ra với Sasha nhưng cô ấy không nói lời nào.)

10. Bài tập thực hành cấu trúc đảo ngữ với Only

Như đã nói ở trên, cấu trúc đảo ngữ với Only khá dễ dùng, nhưng dùng Only với cụm từ hay giới từ nào cho phù hợp về ngữ pháp và ngữ nghĩa lại không phải chuyện đơn giản. 

Bài tập đảo ngữ với Only dưới đây sẽ giúp bạn luyện tập cách dùng 9 cấu trúc trên nhé.

Bài tập: Dịch các câu sau sang Tiếng Anh sử dụng cấu trúc đảo ngữ với Only

1. Chỉ bằng cách nói tiếng Anh mỗi ngày, kỹ năng nói của bạn mới cải thiện được.

2. Chỉ đến lúc đó tôi mới hiểu cô ấy chưa từng yêu tôi.

3. Chỉ với một chiếc bút bi mà ông ấy có thể tạo ra một kiệt tác.

4. Chỉ với sự cho phép của luật sư, bố tôi mới có thể gặp mẹ tôi.

5. Chỉ khi giáo sư Alexander ở đây, chúng tôi mới được tuỳ ý sử dụng phòng thí nghiệm.

6. Chỉ ở miền Bắc Việt Nam, tôi mới cần mua nhiều quần áo ấm như này.

7. Chỉ khi giáo viên cho phép thì học sinh mới được dùng điện thoại.

8. Chỉ với những ai cùng tần số thì cô ấy mới cho vào vòng tròn của mình.

9. Chỉ khi dám thử thì chúng ta mới có cơ hội thành công.

10. Chỉ sau khi kết thúc dự án chúng ta mới có thời gian đi chơi.

Luyện tập nhiều giúp bạn sử dụng đảo ngữ với Only tự nhiên và thành thạo
Luyện tập nhiều giúp bạn sử dụng đảo ngữ với Only tự nhiên và thành thạo

Đáp án tham khảo:

1. Only by practicing English every day can you improve your speaking skills.

2. Only then did I realize she never loved me.

3. Only with a pen did he create such a masterpiece.

4. Only with the lawyer’s permission can my father meet my mother.

5. Only when Professor Alexander was here could we use the lab freely.

6. Only in the north of Vietnam do I need to buy so many warm clothes.

7. Only if the teacher allows it, could we use our mobile phone.

8. Only with those who've got the same vibes could she let them in her circle. 

9. Only by taking the risk can we have a chance to succeed.

10. Only after the project ends can we go on a vacation. 

Ngoài bài tập thực hành nhỏ trên, bạn hãy luyện tập các cấu trúc đảo ngữ với Only trong hội thoại và học tập hàng ngày nhé. Hi vọng các bạn có thể vận dụng thành thạo các cấu trúc trên để đạt điểm cao hơn trong bài thi IELTS Speaking và Writing nhé!

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe máy Honda Vision đời mới
 • 3 Laptop Asus Vivobook hiện đại
 • 5 Đồng hồ thông minh sành điệu
 • 10 Headphone xịn xò
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ