Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Only when - Cách dùng chính xác nhất, sử dụng thay thế cho Not until

Nội dung [Hiện]

Only when - Not until là 2 cấu trúc phổ biến thường gặp trong các bài viết lại câu. Đây cũng là 2 cấu trúc câu đảo ngữ mà bạn khó tránh khỏi gặp phải trong quá trình học tiếng Anh. Vậy làm cách nào để nắm rõ 2 cấu trúc này? Cách dùng dễ hiểu nhất sẽ nằm trong bài viết dưới đây.

Tìm hiểu cách dùng cấu trúc Only when trong Tiếng Anh

Tìm hiểu cách dùng cấu trúc Only when trong Tiếng Anh

Xem đến cuối để tìm hiểu thêm về các cấu trúc mở rộng của Only cùng IELTS LangGo.

1. Ý nghĩa của Only When

Cấu trúc Only when nghĩa là cho đến khi dùng để nhấn mạnh để hành động xảy ra sau một mốc thời gian hay một hành động nào đó.

Cấu trúc cơ bản:

Only when + S1 + V1 + trợ động từ + S2 + V2 (nguyên thể)

Trong đó: 

 • Động từ V1 sẽ được chia theo thì của câu
 • Trợ động từ chia theo thì của câu
 • V2 luôn là động từ ở dạng nguyên thể

Ví dụ:

 • Only when my friends told me about that story did I know I was cheated. (Chỉ khi bạn bè kể lại câu chuyện đó, tôi mới biết mình bị lừa.)
 • Only when I called him did he remember to turn off the light. (Chỉ khi tôi gọi cho anh ấy, anh ấy mới nhớ tắt đèn.)

2. Chi tiết cấu trúc Only when

Có thể bạn dễ dàng nhận ra, cấu trúc only when thực chất là một cấu trúc đảo ngữ thường được dùng để viết lại câu và cấu trúc thông thường không ở dạng đảo ngữ của Only when là It was/is only when + S + V, that S + V

Cấu trúc thông thường : It was/is only when + S + V, that S + V

Cấu trúc đảo ngữ: Only when + S + V + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Công thức của cấu trúc Only when

Ví dụ:

 • It is only when she applies for that job, that she sharpens her skills. (Chỉ khi nộp đơn cho công việc đó, cô ấy mới rèn giũa được kỹ năng của mình.)

Only when she applies for that job does she sharpen her skills. ( Chỉ khi cô ấy nộp đơn cho công việc đó, cô ấy mới rèn giũa kỹ năng của mình.)

 • It was only when he brought that cat home that he knew he was allergic to cats. (Chỉ đến khi mang con mèo đó về nhà, anh mới biết nó bị dị ứng với mèo.)

Only when he brought that cat home did he know he was allergic to cats. (Chỉ khi mang con mèo đó về nhà, anh ấy mới biết mình bị dị ứng với mèo.)

3. Only when và Not until

3.1. Not until

Until là một giới từ chỉ thời gian, có ý nghĩa là trước khi; cho đến khi.

Cấu trúc Not until mang nghĩa là mãi cho đến khi thường đi kèm với từ, cụm từ, thậm chí là mệnh đề chỉ thời gian.

Not until nhấn mạnh khoảng thời gian hay thời điểm xảy ra sụ việc được nhắc đến ở mệnh đề sau.

Cấu trúc:

It is/ was not until + time (word/phrase/clause) + that + S + V

Ví dụ:

 • It was not until 10.pm that I finished that task cand came home. (Mãi đến 10h, tôi mới hoàn thành nhiệm vụ đó cand về đến nhà.)
 • It is not until my friend picks me up that I can leave that room. (Chỉ đến khi bạn tôi đến đón, tôi mới có thể rời khỏi căn phòng đó.)

Để tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc “not until”, bạn có thể đọc thêm chi tiết TẠI ĐÂY.

Viết lại câu với Only when và Not until

3.2 Cấu trúc Only when có thể thay thế bằng Not until?

Trong các bài tập viết lại câu, chúng ta thường thấy cấu trúc Only when thường được viết lại bằng cấu trúc Not until và ngược lại.

Not until mang ý nghĩa về thời gian tương tự Only when. 2 cấu trúc này có thể thay thế cho nhau trong một số trường hợp, có tác dụng bổ nghĩa cho cụm từ, mệnh đề về mốc thời gian xác định của câu.

Sau đây, chúng ta cùng xét 2 ví dụ viết lại câu với Only when và Not until để hiểu thêm về cách viết lại câu với 2 cấu trúc này:

Ví dụ:

 • It was not until 10.pm that I finished that task and came home. (Mãi đến 10h, tôi mới hoàn thành nhiệm vụ đó và về nhà.)

Only when it was 10 pm did I finish that task and come home. (Chỉ khi 10 giờ tối, tôi mới hoàn thành nhiệm vụ đó và về nhà.)

 • It is not until my friend picks me up that I can leave that room. (Chỉ đến khi bạn tôi đến đón, tôi mới có thể rời khỏi căn phòng đó.)

Only when my friend picks me up can I leave that room. ( Chỉ khi bạn tôi đến đón, tôi mới rời khỏi phòng đó.)

4. Mở rộng: Các cấu trúc đảo ngữ với Only

Sau khi nắm được cách dùng cấu trúc Only When, các bạn hãy cùng học thêm một vài cấu trúc đảo ngữ với “Only” để nâng cao vốn từ vựng và ngữ pháp của mình nhé.

Cấu trúc mở rộng với “Only”

Cấu trúc mở rộng với “Only”

4.1. Cấu trúc Only then

Only then + trợ động từ + S + V: chỉ một lúc sau khi một hành động diễn ra

Ví dụ:

 • Only then did I feed my cat. (Chỉ một lúc sau tôi mới cho mèo ăn.)
 • Only then did my brother leave home. (Chỉ một lúc sau anh tôi mới bỏ nhà ra đi.)

4.2. Only in this/that way

Only in this/that way + Trợ động từ + S + V: Chỉ bằng cách này/cách khác để ai đó làm gì đó

Ví dụ:

 • Only in this way can we save enough money to buy a house. (Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể tiết kiệm đủ tiền để mua nhà.)
 • Only in that way did you learn English. (Chỉ bằng cách đó, bạn mới chịu học tiếng Anh.)

4.3. Only by

Only by + Ving/Noun + trợ động từ + S + V: chỉ bằng cách gì để ai đó làm gì

Ví dụ:

 • Only by following this recipe can we make a delicious cake. (Chỉ bằng cách làm theo công thức này, chúng ta có thể làm một chiếc bánh ngon.)
 • Only by preparing carefully for that exam can we pass the exam. (Chỉ bằng cách chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi đó, chúng ta mới có thể vượt qua kỳ thi.)

4.4. Only with

Only with + noun + trợ động từ + S + V: chỉ với cái gì thì một sự việc sẽ diễn ra

Ví dụ:

 • Only with good preparation can we pass the exam. (Chỉ với sự chuẩn bị tốt chúng ta mới có thể vượt qua kỳ thi.)
 • Only with my parent’s permission can I stay at my friend’s house overnight. (Chỉ khi được sự cho phép của bố mẹ, tôi mới có thể ở lại nhà bạn mình qua đêm.)

4.5. Only in/at

Only in/at + trạng từ chỉ thời gian/nơi chốn + trợ động từ + S + V: Chỉ ở thời điểm nào/ nơi nào

Ví dụ:

 • Only at my house can I feel comfortable. (Chỉ khi ở nhà mình, tôi mới cảm thấy thoải mái.)
 • Only in this month can we play together. (Chỉ trong tháng này, chúng ta có thể chơi cùng nhau.)

4.6. Only after

Only after + Noun/clause + trợ động từ + S + V: Chỉ sau khi

Ví dụ:

 • Only after the lawyer had enough evidence could he win the case. (Chỉ sau khi luật sư có đủ bằng chứng, anh ta mới có thể thắng kiện.)
 • Only after the rob left did everyone feel safe. (Chỉ sau khi tên cướp bỏ đi, mọi người mới cảm thấy an toàn.)

4.7 Only if

Only if + clause + trợ động từ + S + V: Chỉ đến khi, cho đến khi

Ví dụ:

 • Only if he had enough skills will he be able to pass the interview. (Chỉ khi anh ta có đủ kỹ năng thì anh ta mới có thể vượt qua cuộc phỏng vấn.)
 • Only if she had enough money could she buy a gift for her mother. (Chỉ cần cô có đủ tiền là có thể mua quà cho mẹ.)

5. Bài tập ứng dụng

Lý thuyết sẽ chỉ là lý thuyết nếu chúng ta không áp dụng chúng vào thực hành đúng không nào? Hãy cùng làm một bài tập nho nhỏ để bạn nhớ sâ và kỹ hơn chủ điểm kiến thức trên nhé.

Bài tập: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống

1. ….eating the soup did I remember that I had forgotten to give my little sister some of it.

A. Only when

B. Only after

C. Only by

2. ….finishing your English homework can you go out.

A. Only when

B. Only after

C. Only by

3 … he needed some money did he visit me.

A. Only when

B. Only after

C. Only by

4. …. I've finished this will I be able to help you.

A. Only when

B. Only after

C. Only by

5.… selling this house did I realize that it wasn't any good idea.

A. Only when

B. Only after

C. Only by

6. …. I got money from him did I feel glad.

A. Only when

B. Only after

C. Only by

7. ….dinner can you play games.

A. Only when

B. Only after

C. Only by

8. ….. standing on a chair could Eva water the flowers.

A. Only when

B. Only after

C. Only by

9. …..learning every day could I pass my exams.

A. Only when

B. Only after

C. Only by

10. ….I wore my jacket did I notice that it was dirty.

A. Only when

B. Only after

C. Only by

(Source: tolearnenglish)

→ Đáp án:

1. B

2. B

3. A

4. A

5. B

6. A

7. B

8. C

9. C

10. A

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cấu trúc Only when trong Tiếng Anh. Hy vọng, bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ cách dùng cấu trúc này đồng thời tích lũy thêm kiến thức về các cấu trúc đảo ngữ với Only.

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ