Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Chi tiết nhất về Not only But also trong tiếng Anh

Nội dung [Hiện]

Not only But also là một cấu trúc khá quen thuộc trong tiếng Anh, tuy nhiên không phải ai cũng đã biết hết kiến thức về định nghĩa, cách dùng và công thức của cấu trúc này.

Trong bài viết dưới đây, IELTS LangGo sẽ tổng hợp chi tiết và đầy đủ nhất toàn bộ kiến thức liên quan đến Not only But also giúp bạn đọc nắm vững và củng cố thêm ngữ pháp tiếng Anh.

Đặc biệt, ở cuối bài viết, IELTS LangGo còn có thêm 3 bài tập ứng dụng giúp bạn luyện tập thêm nữa. Cùng bắt đầu với ý nghĩa của cụm từ này nhé!

Cấu trúc Not only But also trong tiếng Anh rất hay gặp trong các bài thi ngữ pháp và giao tiếp

Cấu trúc Not only But also trong tiếng Anh rất hay gặp trong các bài thi ngữ pháp và giao tiếp

1. Not only … but also nghĩa là gì?

Cấu trúc “Not only…but also” với ý nghĩa “không những…mà còn” là một liên từ tương quan trong tiếng Anh. Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh hai từ hay hai cụm từ trong cùng một câu.

Cả hai vế trong cấu trúc này đều diễn tả cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ của người viết; tuy nhiên cụm từ thứ hai luôn gây ngạc nhiên hoặc được nhấn mạnh hơn cụm từ phía trước.

Đôi khi “not only but also” cũng được sử dụng trong việc liệt kê các tính từ, danh từ, động từ để thể hiện sự bổ sung về chất lượng, số lượng, hành động, sự kiện hoặc trạng thái.

Ví dụ:

 • Lisa is a singer who is not only beautiful but also talented. (Lisa là một ca sĩ không những xinh đẹp mà còn rất tài năng)

 • Tom not only speaks English but also Japanese. (Tom không những nói được tiếng Anh mà còn nói được cả tiếng Nhật)

 • The war caused not only destruction and death but also generations of hatred between the two countries. (Chiến tranh không chỉ gây ra sự hủy diệt và cái chết mà còn là sinh sôi lòng hận thù giữa hai quốc gia).

2. Cấu trúc và cách sử dụng Not only … but also

Có 04 cách để sử dụng not only but also mà bạn cần ghi nhớ. Bạn có thể dùng not only but also ở để nhấn mạnh tính từ, trạng từ, động từ hoặc danh từ trong câu. Dưới đây là các cấu trúc ngữ pháp về not only but also trong câu mà bạn cần ghi nhớ:

Nhấn mạnh tính từ

S + V + not only + Adjective + but also + Adjective

Ví dụ:

 • This motorbike is not only economical but also fashionable. (Chiếc xe máy này không chỉ rẻ mà còn rất hợp thời)

 • Peter is not only arrogant but also covetous. (Peter không chỉ kiêu ngạo mà còn rất tham lam)

Nhấn mạnh trạng từ

S + V + not only + Adv + but also + Adv

Ví dụ:

 • These old machines work not only noisily but also inefficiently. (Những chiếc máy cũ này không không chỉ hoạt động ồn ào mà còn kém hiệu quả.)

 • Learning how to learn helps you study not only efficiently but also happily. (Học cách học giúp bạn học tập không chỉ hiệu quả mà còn vui vẻ.)

Nhấn mạnh danh từ

S + V + not only + Noun + but also + Noun

Ví dụ:

 • Dang Tran Duc was not only an honest colonel but also an amazing spy in the Vietnam-US War. (Đặng Trần Đức không chỉ là một đại tá liêm khiết mà còn là một điệp viên siêu hạng trong chiến tranh Việt Nam - Mỹ.)

 • Sustainable business is not only a kind of business but also an inevitable trend of the times. (Kinh doanh bền vững không chỉ là một kiểu kinh doanh mà còn là một xu hướng tất yếu của thời đại.)

Nhấn mạnh động từ

S + not only + V + but also + V

Ví dụ:

 • Abraham Lincoln not only abolished slavery but also modernized the American economy. (Abraham Lincoln không những xóa bỏ chế độ nô lệ mà còn hiện đại hóa nền kinh tế Hoa Kỳ.)

 • They not only don’t attend the meeting but also don’t inform any of us about their absence. (Họ không chỉ không tham dự mà còn không thông báo cho ai về sự vắng mặt của họ.)

3. Cấu trúc đảo ngữ “Not only … but also”

Để có cấu trúc đảo ngữ “not only but also”, chúng ta chỉ cần đảo động từ lên trước chủ ngữ trong cấu trúc “not only but also” ban đầu. Dựa theo loại động từ, có hai cấu trúc đảo ngữ như sau:

Đảo ngữ của Not only…but also

Đảo ngữ của Not only…but also

3.1. Cấu trúc đảo ngữ “Not only … but also” với động từ be

Cấu trúc đảo ngữ “not only but also” với động từ be như sau:

Not only + be + S + giữ nguyên vế sau

Ví dụ:

 • He is not only a great team player but also an exceptional coach.

→ Not only is he a great team player but also an exceptional coach.

 • Tao Quan is not only funny but also profound.

→ Not only is Tao Quan funny but also profound.

3.2. Cấu trúc đảo ngữ “Not only … but also” với động từ thường hoặc động từ khuyết thiếu

Cấu trúc đảo ngữ “not only but also” với động từ thường, động từ khuyết thiếu như sau:

Not only + trợ động từ/động từ khuyết thiếu + S + V + giữ nguyên vế sau

Ví dụ:

 • Meditation helps you not only calm down but also become healthier.

→ Not only does meditation help you calm down but also become healthier.

 • The Central Banks can control not only the interest rate but also the economy.

→ Not only the Central Banks control the interest rate but also the economy.

4. Một số cấu trúc đồng nghĩa với Not Only…. But Also

Để giúp các bạn nâng cao khả năng tiếng Anh và đa dạng cách sử dụng từ ngữ, IELTS LangGo đã tổng hợp thêm một số cấu trúc đồng nghĩa với not only but also dưới đây:

Cấu trúc đồng nghĩa với Not only…but also

Cấu trúc đồng nghĩa với Not only…but also

4.1. Cấu trúc as well as

As well as cũng là một cấu trúc song song, có nghĩa là “và”, “thêm vào”, “cũng như”. Cấu trúc cụ thể như sau:

N/Adj/Phrase/Clause + as well as + N/Adj/Phrase/Clause

Ví dụ:

 • Dang Thai Son is one of the youngest Vietnamese people’s artists as well as the winner of the Chopin prize.

Đặng Thái Sơn là một trong những nghệ sĩ nhân dân Việt Nam trẻ tuổi nhất, đồng thời là người thắng giải Chopin.

 • General Secretary Nguyen Van Linh has turned Vietnam into a rice exporter country as well as lifted Vietnam out of poverty.

Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã đưa nước Việt Nam thành một nước xuất khẩu gạo, đồng thời đưa Việt Nam thoát khỏi đói nghèo.

Chú ý: Cấu trúc as well as và not only but also đều có sự nhấn mạnh vào mệnh đề hoặc cụm từ nào đó. Nếu nói A as well as B, ta thường có ý nhấn mạnh vào A. Ngược lại, nếu nói not only A but also B, ta lại thường có ý nhấn mạnh B.

4.2. Cấu trúc both … and

Both … and cũng là một cấu trúc song song, mang nghĩa là “vừa … vừa …”. Cấu trúc both … and giống y như cấu trúc not only but also.

Ví dụ:

 • He is good at both attitude and technical skills.

Anh ấy tốt cả về thái độ và kỹ năng công nghệ.

 • My friend said he would buy both a new smartphone and a new laptop after graduation.

Bạn tôi nói anh ấy sẽ mua cả điện thoại và laptop mới sau khi tốt nghiệp.

Chú ý: Khác với cấu trúc not only but also, cấu trúc both … and không có sự nhấn mạnh. Nếu nói both A and B, A và B sẽ có vai trò ngang nhau.

5. Bài tập ứng dụng

Học xong lý thuyết rồi thì hãy cùng IELTS LangGo làm thêm 3 bài tập dưới đây để củng cố và nắm vững kiến thức về “Not only…but also” hơn nhé.

Bài tập ứng dụng kiến thức Not only…but also

Bài tập ứng dụng kiến thức Not only…but also

Bài 1: Sử dụng not only…but also để nối hai câu sau

1. We gave him food. We also gave him shelter.

2. The brakes were defective. The engines needed repair.

3. My friend who always gets good marks in the examinations is intelligent. He is hard - working as well.

4. Lily is honest. She is industrious, too.

5. There are problems with the children. There are problems with their parents.

6. They need food. They need medicine.

7. In the winter the days are short. They are also cold and dark.

8. Tom works very hard. He also works efficiently.

Bài 2: Chuyển những câu dưới đây thành dạng đảo ngữ của not only…but also

1. Chemical pesticides not only affect animals but also harm people.

2. Psychological knowledge protects not only yourself but also others.

3. Courage is not only daring to act in the face of danger, but also calmly waiting for the opportunity to come

4. I lost not only my money but also my identification documents.

5. If we adapt to new concepts of company culture, employees will work not only efficiently but also innovatively.

6. The fish supply is not only scarce but also dwindling

Bài 3: Chọn đáp án đúng

1. Not only _____________ paint the outside of the house, they will also paint the inside.

A. will they

B. they will

C. they

D. they would

2. He not only ___________ to buy a car for his son, he also wants to buy him a house.

A. do he want

B. does he want

C. wants

D. want

3. The new garden _______________ beautiful, but also functional.

A. is not only

B. not only is

C. not only is it

D. is it not only

4. Not only ______________ study, but you should also do your homework.

A. should you

B. you should

C. does you

D. do you should

5. Not only the students but also their instructor ________ been called to the principal's office.

A. have

B. has

C. are

D. would

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. We gave him not only food but also shelter.

2. Not only were the brakes defective, but also the engines needed repair.

3. My friend who always gets good marks in the examinations is not only intelligent but also hard - working.

4. Lily is not only honest but also industrious.

5. There are problems not only with the children but also with their parents.

6. They need not only food but also medicine.

7. In the winter the days are not only short but also cold and dark.

8. Tom works not only hard but also efficiently.

Bài 2:

1. Not only do chemical pesticides affect animals but also harm people.

2. Not only does psychological knowledge protect yourself but also others.

3. Not only is courage daring to act in the face of danger, but also calmly waiting for the opportunity to come

4. Not only did I lose my money but also my identification documents.

5. If we adapt to new concepts of company culture, not only will employees work efficiently but also innovatively.

6. Not only is the fish supply scarce but also dwindling.

Bài 3:

1. A

2. C

3. A

4. A

5. B

Và đó là tổng hợp chi tiết, đầy đủ nhất về cấu trúc “Not only…but also” trong tiếng Anh. Để thành thạo cũng như làm chủ kiến thức, bạn đọc cũng cần phải luyện tập hàng ngày. Tham khảo thêm các chủ đề kiến thức khác của IELTS LangGo TẠI ĐÂY.

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ