Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Hiểu rõ cấu trúc Make use of: Ý nghĩa, cách dùng và bài tập

Nội dung [Hiện]

Make là 1 động từ được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh và có thể kết hợp với nhiều giới từ hoặc danh từ khác để tạo thành các cụm động từ (phrasal verbs) và cụm từ cố định (collocations).

Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết về cấu trúc Make use of để sử dụng cấu trúc này một cách chính xác nhé.

Cách sử dụng cấu trúc make use of trong tiếng Anh

Cách sử dụng cấu trúc make use of trong tiếng Anh

1. Make use of nghĩa là gì?

Theo từ điển Oxford, Make use of có nghĩa là “to use something/somebody, especially in order to get an advantage” (tận dụng/lợi dụng ai đó/điều gì đó, đặc biệt là để đạt được lợi ích từ đó).

Ví dụ:

 • We make use of plastic bottles to make a sustainable toy for children. (Chúng tôi tận dụng những chai nhựa để làm nên đồ chơi thân thiện với môi trường cho trẻ em.)

 • Our class made use of the break time to hold the birthday party for my class supervisor. (Lớp chúng tôi đã tận dụng thời gian nghỉ giữa giờ để tổ chức sinh cho giáo viên chủ nhiệm.)

2. Cách sử dụng cấu trúc Make use of

Sau khi đã nắm được ý nghĩa, trong phần này IELTS LangGo sẽ cùng bạn tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng cấu trúc Make use of nhé.

Make use of là cụm từ được theo sau bởi 1 danh từ, cụm danh từ hoặc danh động từ (V-ing).

Công thức chung:

S + make use of + Noun/Noun Phrase/V-ing + to +V

Ví dụ:

 • He makes use of his personal brand to look for an appropriate job. (Anh ấy tận dụng thương hiệu cá nhân của mình để tìm một công việc phù hợp.)

 • Many young people make use of Internet material to study about the investment. (Nhiều bạn trẻ tận dụng tài liệu trên mạng để học về đầu tư.)

Make use of meaning và cách dùng cấu trúc Make use of

Make use of meaning và cách dùng cấu trúc Make use of

Cấu trúc Make use of được sử dụng với 2 sắc thái ý nghĩa khác nhau là: Tận dụng (nghĩa tích cực) và lợi dụng (nghĩa tiêu cực). Do đó, các bạn cần lưu ý khi dùng cấu trúc này:

Make use of: Tận dụng (nghĩa tích cực)

Với ý nghĩa là “tận dụng”, Make use of có ý nghĩa tương tự với “take advantage of” hoặc “make the most of” dùng để diễn tả việc tận dụng điều gì đó để đạt được mục đích (mang tính tích cực).

Ví dụ:

 • My father makes use of our old house to launch a new shop. (Bố tôi tận dụng nhà cũ của chúng tôi để mở một cửa hàng mới.)

 • Vietnam makes use of geography to attract more investment from the foreign companies. (Việt Nam tận dụng vị trí địa lý để thu hút sự đầu tư từ công ty nước ngoài.)

Make use of: Lợi dụng (nghĩa tiêu cực)

Make use of được hiểu với nghĩa là “lợi dụng” khi được sử dụng để nói về hành động lợi dụng để trục lợi cho mục đích xấu.

 • He makes use of the hole in the back door to rob the bank. (Anh ấy cố gắng tận dụng lỗ hổng của cửa sau để cướp ngân hàng.)

 • She makes use of this marriage to obtain property. (Cô ấy tận dụng cuộc hôn nhân này để chiếm đoạt tài sản.)

3. Mở rộng: Các cấu trúc khác với "Make"

Như đã đề cập trước đó, Make có thể kết hợp với nhiều giới từ hay danh từ khác để tạo thành các phrasal verbs hay collocations. Trong phần này, IELTS LangGo sẽ tổng hợp cho bạn một số cụm từ với Make thông dụng nhất để bạn tích lũy thêm vốn từ.

Một số cấu trúc khác với Make trong Tiếng Anh

Một số cấu trúc khác với Make trong Tiếng Anh

Make out something: thấy, nghe, hiểu điều gì đó

→ Ví dụ: Because of the tough sound of rain, our team could hardly make out what the teacher was presenting in the meeting. (Bởi vì tiếng mưa lớn, nên đội của chúng tôi rất khó để nghe được thầy giáo đang trình bày điều gì trong cuộc họp.)

Make up for something: đền bù cho cái gì (= compensate for)

→ Ví dụ: At the end of the month, she plans to make up for the lost cash. (Cô ấy dự định đền bù lại số tiền đã mất vào cuối tháng.)

Make up the bed: dọn giường

→ Ví dụ: Please make up the bed before going out in the morning. (Làm ơn hãy dọn giường trước khi bạn ra ngoài vào buổi sáng.)

Make up a story: bịa chuyện

→ Ví dụ: My competitors made up a story about the quality of products, which led to the sales decrease in this period. (Các đối thủ của tôi đã bịa ra một câu chuyện về chất lượng sản phẩm, dẫn đến việc doanh số bán hàng giảm trong giai đoạn này.)

Make up sb’s mind: đưa ra quyết định

Ví dụ: My teammate made up his mind to attend the meeting tonight. (Bạn cùng nhóm tôi quyết định tham gia cuộc họp vào tối nay.)

4. Bài tập ứng dụng

Sau khi đã học phần lý thuyết, các bạn hãy dành ra khoảng 2 phút để ôn tập lại kiến thức trong phần trên với 5 câu đơn giản dưới đây nhé.

Bài tập: Tìm cụm động từ bắt đầu với “make” thích hợp để điền vào chỗ trống

 1. He ____ the cafe's space to organize an English workshop.

 2. They ____ their mind to divorce after 5 years of marriage.

 3. She said that she heard voices but she couldn't ____ what they were saying.

 4. She's the one who always _____ stories to make people avoid me.

 5. He ____ his connections to withdraw the company's investments into his own fund.

Đáp án:

 1. makes use of

 2. made up

 3. make out

 4. makes up

 5. made use of

Như vậy, trong bài học hôm nay, IELTS LangGo đã cùng bạn tìm hiểu chi tiết cách dùng cấu trúc Make use of, đồng thời tổng hợp thêm một số cấu trúc khác với Make.

Hy vọng, những kiến thức trên đây có thể giúp các bạn sử dụng Make use of cũng như các cấu trúc khác với make chính xác hơn. Chúc các bạn học Tiếng Anh hiệu quả.

Đăng ký tư vấn MIỄN PHÍ
Nhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ