Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
3 giới từ [IN-ON-AT] khiến người mới học tiếng Anh rất dễ lúng túng. Bài viết này LangGo sẽ phân biệt cách dùng bộ ba giới từ thông dụng nhất trong tiếng Anh - [KÈM BÀI TẬP và ĐÁP ÁN] giúp bạn dễ dàng áp dụng trong mọi tình huống giao tiếp.
cach-su-dung-gioi-tu-in-on-at-chuan-bai-trong-tieng-anh-giao-tiep

1. Cách dùng giới từ “in”, “on”, “at” chỉ thời gian

1.1 Cách dùng giới từ “in” chỉ thời gian: vào … (khoảng thời gian dài)
Ta đặt “in” trước các từ chỉ thời gian dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …
VD: in 1980 (vào năm 1980)
in 1980s (vào những năm của thập niên 80)
in February (vào tháng hai)
in this week (trong tuần này)
in Summer (vào mùa hè)
Tìm hiểu thêm:
1.2 Cách dùng giới từ “on” chỉ thời gian: vào … (ngày trong tuần)
Ta đặt “on” trước những từ chỉ những ngày trong tuần, hoặc một dịp nào đó.
VD: on Sunday (vào ngày Chủ nhật)
on Monday (vào ngày thứ bảy)
on this occasion (nhân dịp này)
on this opportunity (nhân cơ hội này)
1.3 Cách dùng giới từ “at” chỉ thời gian : vào lúc … (giờ trong ngày, hoặc một khoảnh khắc)
Ta đặt “at” trước từ chỉ mốc thời gian rất ngắn cụ thể như giờ giấc trong ngày.
VD: at 2 o’clock (vào lúc 2 giờ)
at that moment (vào lúc đó)
at that time (vào lúc đó),
at present (hiện tại)

2. Cách dùng giới từ “in”, “on”, “at” chỉ địa điểm, nơi chốn

2.1 Cách dùng giới từ “in” chỉ địa điểm: ở … (trong một nơi nào đó)
Ta đặt “in” trước từ chỉ khu vực địa lý rộng lớn, hoặc từ chỉ vị trí lọt lòng, ở trong lòng một cái gì đó.
VD: in the bed (ở trên giường)
in a box (ở trong một cái hộp)
in this house (ở trong ngôi nhà này)
in the street (ở trên đường phố)
in New York (ở New York)
in Vietnam (ở Việt Nam),
in Asia (ở châu Á)
Tìm hiểu thêm:
2.2 Cách dùng giới từ “on” chỉ địa điểm: ở … (trên mặt một cái gì đó)
Ta đặt “on” trước từ chỉ đồ vật để chỉ vị trí tiếp xúc trên mặt phẳng của đồ vật đó.
VD: on this table (ở trên cái bàn này)
on this surface (ở trên mặt phẳng này)
on this box (ở trên cái hộp này)
2.3 Cách dùng giới từ “at” chỉ địa điểm: ở … (tại một nơi nào đó không được cụ thể)
Ta đặt “at” trước từ chỉ nơi chốn để chỉ vị trí một cách chung chung.
VD: He is at school.(anh ấy đang ở trường học)
at home (ở nhà)
at work (ở nơi làm việc)

3. Bài tập giới từ In – On – At kèm đáp án

1. She often goes to _______ the morning.

A. in B. on C. at

2. I am interesting in studying _______ New Year’s Day.

A. in B. on C. at

3. I was born _______ 1997.

A. in B. on C. at

4. The party will be held _______ June 15th.

A. in B. on C. at

5. He will meet his girlfriend _______ Valentine Day.

A. in B. on C. at

6. She arrived here _______ 8 o’clock.

A. in B. on C. at

7. I have to go to school _______ Thursday.

A. in B. on C. at

8. My family will go to the beach ________ this summer.

A. in B. on C. at

9. I graduated ________ the 18th of April in 1998.

A. in B. on C. at

10. Should I call him _______ home or _______ work?

A. in/at B. in/in C. at/at

Đáp án:

1. C 2. B 3. A 4. B 5. C

6. C 7. B 8. A 9. B 10. C

LangGo chúc bạn học tốt tiếng Anh!

Tìm hiểu thêm:

99 câu Tiếng Anh giao tiếp thông dụng, đi đâu cũng cần (P1)

Lên trình với 7 bí kíp luyện nghe Tiếng Anh giao tiếp

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí