Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Cách phân biệt Each vs Every chi tiết, chính xác

Nội dung [Hiện]

Each và Every là 2 từ thông dụng thường xuyên xuất hiện trong giao tiếp hàng ngày cũng như các bài kiểm tra Tiếng Anh.

Bài viết này sẽ phân tích ý nghĩa và cách dùng Every và Each nhằm giúp bạn phân biệt Each vs Every một cách chính xác, tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

Hướng dẫn phân biệt Each vs Every chi tiết, chính xác
Hướng dẫn phân biệt Each vs Every chi tiết, chính xác

1. Ý nghĩa và cách dùng Each và Every trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, Each và Every đều được sử dụng để đề cập đến từng thành viên trong một nhóm. Tuy nhiên, hai từ này có một số điểm khác biệt về ý nghĩa và cách dùng. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

1.1. Ý nghĩa và cách sử dụng Each

Each là gì?

Each  /iːtʃ/ có nghĩa làmỗi người, mỗi vật, mỗi cái, thường được dùng để chỉ từng thành viên riêng biệt trong một nhóm, nhấn mạnh sự riêng biệt của từng thành viên trong một nhóm cụ thể.

Cách dùng Each trong tiếng Anh

Each + singular noun (N số ít): Trong trường hợp này, each được dùng như một đại từ bất định nhằm chỉ từng thành viên riêng biệt trong một nhóm hay tập thể hay bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng sau nó. Trong cấu trúc này, động từ sẽ được chia ở dạng số ít

Ví dụ:

 • Each person in the room is listening to the speaker. (Mỗi người trong phòng đang lắng nghe bài nói chuyện.)
 • Each book on the shelf is worth more than 100.000 VNĐ. (Mỗi cuốn sách trên giá sách có giá hơn 100 ngàn đồng.)

Each of + cụm N: Dùng để nhấn mạnh sự độc lập và riêng biệt của một cá thể, một người hay vật trong câu nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa của câu. Cụm danh từ này yêu cầu phải là một trong các tính từ sở hữu như: my, your, his, her, its, our, their. hoặc từ hạn định như: this, the, some,...

Ví dụ:

 • Each of my friends has a different dream. (Mỗi người bạn của tôi đều có một ước mơ khác nhau.)
 • Each of the children is happy. (Mỗi đứa trẻ đều hạnh phúc.)

Each one of + cụm N: được sử dụng để nhấn mạnh tính độc lập của từng thành viên trong một nhóm. Cụm danh từ theo sau each one of bắt buộc là tính từ sở hữu.

Ví dụ:

 • Each one of my friends is kind and helpful. (Mỗi người bạn của tôi đều tốt bụng và giúp đỡ.)
 • Each one of the children is excited about the new school year. (Tất cả trẻ em đều háo hức về năm học mới.)

Each đứng độc lập, riêng biệt: nhằm mục đích đại diện cho một cụm danh từ đã được nhắc đến ở câu trước.

Ví dụ:

 • The two children are very different. Each has their own personality. (Hai đứa trẻ rất khác nhau. Mỗi đứa trẻ đều có tính cách riêng.)
 • The company has a new policy. Each employee must follow it. (Công ty có một chính sách mới. Mỗi nhân viên phải tuân theo nó.)
Ý nghĩa và cách dùng Each và Every trong tiếng Anh
Ý nghĩa và cách dùng Each và Every trong tiếng Anh

1.2. Ý nghĩa và cách sử dụng Every

Every là gì?

Tương tự Each, Every /ˈev.ri/ cũng mang nghĩa là mỗi, mọi cái gì hoặc người nào trong một nhóm hoặc trong một khoảng thời gian cố định.

Cách dùng Every

Every có nhiều cách sử dụng trong tiếng Anh, cụ thể:

Every + singular noun (N số ít): được sử dụng để chỉ tất cả các thành viên của một nhóm hoặc tất cả các trường hợp của một thứ gì đó.

Ví dụ:

 • Every candidate in the room passed the test. (Tất cả thí sinh trong phòng đều vượt qua bài kiểm tra.)
 • Every day is a new beginning. (Mỗi ngày là một khởi đầu mới.)

Every one of + cụm N: được dùng với mục đích nhằm nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân trong nhóm đều có ý nghĩa và giá trị riêng biệt, không thể thay thế.

Ví dụ:

 • Every one of my friends is kind and helpful. (Tất cả bạn bè của tôi đều tốt bụng và giúp đỡ.)
 • Every one of the children is excited about the new school year. (Tất cả trẻ em đều háo hức về năm học mới.)

Every one: được dùng để đề cập tới từng cá nhân trong một nhóm cụ thể.

Ví dụ:

 • Every one of us has a dream. (Mỗi người trong chúng ta đều có một ước mơ.)
 • Every one of them is a talented artist. (Mỗi người trong số họ đều là một nghệ sĩ tài năng.)

2. Phân biệt Each vs Every chi tiết, chính xác

Sau khi tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng Each và Every, IELTS LangGo sẽ cùng bạn phân biệt Each và Every để nắm rõ điểm giống và khác của 2 từ này nhé!

Phân biệt Each vs Every chi tiết, chính xác
Phân biệt Each vs Every chi tiết, chính xác

2.1. Điểm giống nhau giữa Each và Every

Cả each và every đều là đại từ bất định trong tiếng Anh.

Cả hai đều được sử dụng để chỉ tất cả các thành viên của một nhóm hoặc tất cả các trường hợp của một thứ gì đó.

Cả hai đều có thể được sử dụng với cả danh từ đếm được và không đếm được.

Ví dụ:

 • Each student in the class has a notebook. (Mỗi học sinh trong lớp đều có một cuốn sổ.) => Danh từ đếm được
 • Every moment is precious. (Mỗi khoảnh khắc đều quý giá.) => Danh từ không đếm được

Cấu trúc Every one of = Each one of đều có cùng chức năng là nhấn mạnh từng cá nhân độc lập, riêng biệt trong một nhóm cụ thể.

Ví dụ:

 • Each one of the flowers in the vase is beautiful. (Mỗi một bông hoa trong bình đều đẹp.)
 • Every one of the problems that we face can be solved. (Mỗi một vấn đề mà chúng ta gặp phải đều có thể được giải quyết.)

2.2. Điểm khác biệt giữa Each và Every

Bên cạnh các điểm giống trên, 2 từ Each và Every có nhiều điểm khác, cụ thể:

Ý nghĩa và cách sử dụng

 • Each được sử dụng để đề cập đến từng thành viên riêng lẻ trong một nhóm, nhấn mạnh sự khác biệt, độc lập của từng thành viên.
 • Every được sử dụng để đề cập đến tất cả các thành viên trong một nhóm, nhấn mạnh sự giống nhau, đồng đều của các thành viên

Ví dụ

 • Each student has their own notebook. (Mỗi học sinh có một cuốn sổ tay của riêng mình.)
 • Every student in the class passed the test. (Tất cả học sinh trong lớp đều đỗ kỳ thi.)

Từ theo sau

 • Each có thể đứng một mình hoặc đứng sau một tính từ sở hữu.
 • Every luôn đứng trước một danh từ số ít.

Ví dụ

 • Each of my friends is kind and helpful. (Mỗi người bạn của tôi đều tốt bụng và giúp đỡ.)
 • Every day is a new beginning. (Mỗi ngày là một khởi đầu mới.)

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa với Each

 • Every single (đề cập đến từng cá nhân riêng lẻ, tôn trọng sự cá nhân hóa)

Ví dụ: Each student has their own notebook = Every single student has their own notebook. (Mỗi học sinh đều có một cuốn sổ tay của riêng mình.)

 • Respective (đề cập đến sự liên quan giữa các phần hoặc thành viên độc lập trong một nhóm hay một tập hợp)

Ví dụ: The countries have their respective capitals. (Các quốc gia có thủ đô tương ứng của họ.)

Từ đồng nghĩa với Every

 • All (đề cập đến tất cả các thành viên trong một nhóm, nhấn mạnh sự giống nhau, đồng đều)

Ví dụ: All students must attend class. (Tất cả học sinh đều phải tham gia lớp học.)

 • Any (có tác dụng như một từ đồng nghĩa với "every", có thể được sử dụng để thay thế every trong một số trường hợp )

Ví dụ: Any student can participate in the contest. (Bất kỳ học sinh nào cũng có thể tham gia cuộc thi.)

 • All of (đề cập đến toàn bộ một tập hợp hoặc nhóm)

Ví dụ: All of the plants in the forest are green. (Tất cả cây cối trong khu rừng đều có màu xanh lá cây.)

Bài tập phân biệt Each và Every - có đáp án

Bài 1: Điền Each/Every để hoàn thành các câu sau:

1. ________ of the students has a notebook.

2. The students in the class ________have to write an essay.

3. ________ person deserves to be treated with respect.

4. The team members ________ have their tasks to complete.

5. ________of the flowers is beautiful.

Đáp án:

1. Each

2. each

3. Each/Every

4. every

5. Each

Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau:

1. Each candidate in the class have their own curriculum.

2. Each of the students have a notebook.

3. The trees in the forest are every green.

4. Every day are a new beginning.

5. Every of you can choose any item from the menu.

Đáp án:

1. Each candidate in the class has their own curriculum.

2. Each of the students has a notebook.

3. Every tree in the forest is green.

4. Every day is a new beginning.

5. Each of you can choose any item from the menu.

Vừa rồi, IELTS LangGo đã cùng bạn phân biệt Each vs Every trong tiếng Anh. Hy vọng, bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích. Đừng quên làm các bài tập trên để tự tin khi sử dụng Each và Every nhé!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ