Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Phân biệt Just vs Only chi tiết, đầy đủ nhất

Nội dung [Hiện]

Hai từ Only và Just rất quen thuộc và thường xuyên được sử dụng trong Tiếng Anh nhưng nhiều người vẫn có thể gặp khó khăn khi phân biệt Just vs Only.

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IELTS LangGo tìm hiểu chi tiết cách dùng Just và Only, đồng thời so sánh điểm giống và khác nhau trong cách dùng của 2 từ này nhé.

Phân biệt cách dùng Just vs Only chi tiết
Phân biệt cách dùng Just vs Only chi tiết

1. Just vs Only nghĩa là gì?

Trước khi phân biệt Just vs Only, các bạn cần nắm được ý nghĩa của Just và Only trong Tiếng Anh.

1.1. Ý nghĩa của Just là gì?

Theo từ điển Cambridge, Just /dʒʌst/ là trạng từ trong Tiếng Anh mang ý nghĩa như sau:

 • Just = now, very soon, or very recently (vừa mới)

Ví dụ: I'm just finishing up my work, and I'll be with you in a moment. (Tôi vừa mới hoàn thành công việc, và tôi sẽ đến với bạn trong một lát.)

 • Just = exactly or equally (Chuẩn xác, không có sự sai lệch)

Ví dụ: She wanted to divide the cake into just two equal halves. (Cô ấy muốn chia bánh thành đúng hai phần bằng nhau.)

 • Just = only, simply (chỉ)

Ví dụ: It's just a small scratch; nothing to worry about. (Đó chỉ là một vết trầy nhỏ thôi; không có gì phải lo lắng.)

 • Just = almost not or almost (gần như)

Ví dụ: We arrived at the bus station just in time to catch the bus. (Chúng tôi đến bến xe buýt đúng lúc để kịp bắt chuyến xe buýt.)

 • Just = very; completely (rất, hoàn toàn)

Ví dụ: She's just brilliant at playing the piano. (Cô ấy hoàn toàn xuất sắc trong việc chơi đàn piano.)

 • Just còn là một tính từ trong câu với ý nghĩa là fair; morally correct (công bằng, đúng về mặt đạo đức)

Ví dụ: It was a just decision to award the prize to the most deserving student. (Đó là một quyết định công bằng khi trao giải cho học sinh xứng đáng nhất.)

Như vậy, có thể rút ra chức năng của Just trong câu bao gồm:

 • Nhấn mạnh một mệnh lệnh hay một câu phát biểu

Ví dụ: I just need a moment to think about it. (Tôi cần một khoảnh khắc để suy nghĩ về nó.)

 • Làm dịu hay làm nhẹ hơn điều mình nói, đặc biệt trong các yêu cầu/ mệnh lệnh để câu văn thêm lịch sự

Ví dụ: Could you just pass me the pen, please? (Bạn có thể vui lòng đưa tôi cái bút không?)

1.2. Ý nghĩa của Only là gì?

Theo từ điển Cambridge, Only /ˈəʊn.li/ đóng vai trò là một tính từ (adj), trạng từ (adverb) hay liên từ (conjunction) trong câu. Only có các ý nghĩa như sau:

 • Only được sử dụng như một tính từ với ý nghĩa là duy nhất hay chỉ có một, rất ít thứ gì đó (Only one)

Ví dụ: This is the only copy of the book. (Đây là bản duy nhất của cuốn sách.)

 • Only là 1 trạng từ có nghĩa là chỉ

Ví dụ: This bike only cost $100. (Chiếc xe đạp này giá chỉ 100 đô.)

 • Only là một liên từ (conjunction) với ý nghĩa là chỉ có điều/chỉ là

Ví dụ: She wants to travel the world, only she has financial constraints. (Cô ấy muốn đi du lịch thế giới, nhưng chỉ có điều cô ấy đang gặp khó khăn về tài chính.)

2. Phân biệt cách dùng Just và Only chính xác

Trong tiếng Anh, Just và Only là hai từ thường gây nhầm lẫn vì chúng thường được sử dụng trong các tình huống tương tự. Tuy nhiên, để sử dụng chúng chính xác và hiểu rõ ý nghĩa mà chúng mang lại, bạn cần phải phân biệt cách dùng của từng từ.

2.1. Điểm giống nhau giữa Just và Only

Dựa trên phân tích trên, các bạn có thể thấy Just và Only đều có nghĩa là ‘chỉ’ và được dùng để nhấn mạnh một điều gì đó có chủ đích trong câu.

Phân biệt Just và Only, đâu là điểm giống nhau
Phân biệt Just và Only, đâu là điểm giống nhau

Chính vì thế, chúng ta có thể linh hoạt sử dụng Just và Only mà không làm thay đổi ngữ nghĩa của câu trong các trường hợp mà cả hai từ đều là trạng từ mang nghĩa là ‘chỉ’.

Ví dụ:

 • She is only/just 10 years old. (Cô ấy chỉ mới 10 tuổi.)
 • I have only/just one piece of cake left. (Tôi chỉ còn một miếng bánh.)
 • The concert is only/just a few hours away. (Buổi hòa nhạc cách đây chỉ vài giờ.)

2.2. Điểm khác biệt giữa Just và Only

Trong một số trường hợp, Just và Only có thể thay thế cho nhau, tuy nhiên giữa chúng vẫn có một số điểm khác biệt. Trong các ngữ cảnh sau, Just và Only không thể thay thế nhau:

Khi Only được sử dụng như một tính từ với ý nghĩa "duy nhất" và đặt trước danh từ, thì Just không thể thay thế Only vì Just không mang nghĩa "duy nhất" khi nó được sử dụng như một tính từ.

Ví dụ:

 • She is the only student in the class who passed the exam. (Cô ấy là học sinh duy nhất trong lớp đã đỗ kỳ thi.)
 • She is the just student in the class who passed the exam. -> (Không chính xác)

Just thường được sử dụng như một trạng từ chỉ thời gian với nghĩa "vừa mới" hoặc "ngay lập tức," trong khi Only không thể thay thế Just trong trường hợp này.

Ví dụ:

 • I just finished my work. (Tôi vừa mới hoàn thành công việc.)
 • I only finished my work. -> (Không chính xác trong ngữ cảnh này)

Just có thể được đặt ở đầu câu và trước một động từ để tạo sự lôi cuốn hoặc nhấn mạnh một lời đề nghị hoặc câu cầu khiến.

Ví dụ:

 • Just take a moment to relax. (Hãy dành một chút thời gian để thư giãn.)
 • Just give it a try; you might enjoy it. (Hãy thử một chút; có thể bạn sẽ thích.)
Điểm khác biệt giữa Just và Only
Điểm khác biệt giữa Just và Only

Just còn được sử dụng để làm cho câu văn trở nên lịch sự hơn. Nó thường đi kèm với một câu nói hay thông báo để làm cho nó trở nên nhẹ nhàng hơn hoặc để thể hiện sự tôn trọng đối với người nghe. Only không được dùng trong trường hợp này.

Ví dụ:

 • I just wanted to inform you that the meeting has been rescheduled. (Tôi muốn thông báo rằng cuộc họp đã được sắp lại.)
 • I just thought I should let you know about the change in plans. (Tôi chỉ nghĩ rằng tôi nên thông báo cho bạn về sự thay đổi trong kế hoạch.)

Just được sử dụng để làm nổi bật một điều gì đó là quan trọng hoặc đặc biệt với nghĩa "đúng" hoặc "chính"

Ví dụ:

 • She's not just a chef; she's a culinary artist. (Cô ấy không chỉ là một đầu bếp; cô ấy là một nghệ sĩ ẩm thực.)

Just cũng không thể thay thế Only trong cấu trúc Only if bởi chúng có sự khác biệt trong ý nghĩa và cấu trúc.

Ví dụ:

 • Only if you study hard will you pass the exam. (Chỉ khi bạn học chăm chỉ bạn mới đỗ kỳ thi.)
 • Just if you study hard will you pass the exam -> (Không chính xác)

Only và Just không thể thay thế lẫn nhau trong các cụm từ cố định bởi các cụm từ cố định này có các ý nghĩa và cấu trúc riêng biệt và việc thay thế một từ bằng từ khác có thể thay đổi hoặc mất đi nghĩa ban đầu của câu.

Ví dụ: "not only... but...," "for (someone) only," "only have eyes for," "It's just that...," "I can't just...," "just about to...," "just as... as...," và "just in case..."

3. Bài tập phân biệt cách dùng Just và Only - có đáp án

1. I ___ had a slice of cake left.

2. She ___ finished her book.

3. He ___ wants to be with you.

4. They ___ had one chance to succeed.

5. They arrived ___ in time for the concert.

6. She's ___ going to the store for some milk.

7. I have ___ one dollar left in my wallet.

8. He ___ got the job because of his qualifications.

9. She ___ bought a new phone and it's already broken.

10. The restaurant has ___ a few tables available for tonight.

11. I ___ wanted to take a break and relax.

12. The shop is ___ open for a few more minutes.

13. They ___ have one last chance to win the game.

14. He ___ realized the importance of time management.

15. I have ___ visited the art gallery today.

Đáp án

1. only/just

2. just

3. only/just

4. only/just

5. just

6. only/just

7. only/just

8. only/just

9. just

10. only/just

11. only/just

12. only/just

13. only/just

14. just

15. just

Bài viết trên đây đã giúp bạn phân biệt Just vs Only và hiểu rõ cách dùng của Just và Only trong Tiếng Anh.

Hy vọng bài viết cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích. Các bạn đừng quên luyện tập bằng bài tập trên để có thể nắm chắc các kiến thức về Just và Only nhé!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ