Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

IELTS WRITING TASK 1: DẠNG BÀI KẾT HỢP NHIỀU BIỂU ĐỒ

Nội dung [Hiện]

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, các bạn có thể bắt gặp dạng đề kết hợp nhiều biểu đồ. Các bạn không cần phải lo lắng vì bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải quyết dạng bài này một cách đơn giản nhất.

I. Phần mở đầu

Các bạn thí sinh đang chuẩn bị thi hay đã thi kỳ thi IELTS đều sẽ gặp phải một số dạng bài lạ như kết hợp nhiều biểu đồ một lúc. Có thể các bạn sẽ lúng túng không biết phải trình bày như thế nào vào phần trả lời của mình, tuy vậy nếu các bạn nắm rõ các bước làm các dạng biểu đồ khác thì đây không phải là một trở ngại trong phần thi IELTS Writing Task 1.

II. Các bước giải quyết dạng đề kết hợp

Câu hỏi dạng đề kết hợp của phần thi IELTS Writing Task 1 có thể bao gồm các dạng biểu đồ sau:

 • Bar Chart

 • Line Graph

 • Pie Chart

 • Table Chart

Trước hết, các bạn hãy hình dung ra bố cục của phần thi IELTS Writing Task 1 bao gồm:

Paragraph 1 – Introduction

Paragraph 2 – Overview

Paragraph 3 – Chi tiết của biểu đồ số 1

Paragraph 4 – Chi tiết của biểu đồ số 2

Sau đây, chúng ta sẽ cùng phân tích ví dụ và tìm hiểu các bước làm dạng đề hỗn hợp trong phần thi Writing này nhé:

“The pie chart shows the main reasons why agricultural land becomes less productive. The table shows how these causes affected three regions of the world during the 1990s.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.”

Step 1: Phân tích câu hỏi

Thông thường câu hỏi sẽ gồm các phần

 • Sentence 1 – Mô tả chung

 • Sentence 2 – Giới thiệu

 • The graphic – chart, graph, table, etc.

Sentence 2 sẽ nêu yêu cầu của đề bài. Bạn phải làm 3 việc sau:

1. Chọn các tính đặc điểm chung

2. Viết về các đặc điểm đó

3. So sánh các đặc điểm nổi bật.

Bạn không cần phải viết về mọi đặc điểm xuất hiện trong phần IELTS Writing Task 1. Chỉ cần chọn ra 2 hoặc 3 đặc điểm chính để viết.

Step 2: Nhận diện các đặc điểm chung

Mỗi câu hỏi đã được tạo ra để kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ của bạn chứ không phải khả năng toán học của bạn. Tất cả những gì bạn cần tìm kiếm là các đặc điểm nổi bật nhất của 2 biểu đồ. Đây thường sẽ là những đặc điểm dễ dàng nhất để phát hiện. Trong dạng câu hỏi bao gồm nhiều biểu đồ, hãy tìm một đặc điểm nổi bật trong mỗi đồ họa.

Dưới đây là một số câu hỏi hữu ích để giúp bạn xác định các thông tin nổi bật của 2 biểu đồ:

- 2 trục của biểu đồ cung cấp thông tin gì?

- Các đơn vị đo lường là gì?

- Khoảng thời gian của biểu đồ?

- Xu hướng rõ ràng nhất là gì?

- Có sự tương đồng đáng chú ý nào không?

Quay lại với ví dụ đề bài, các đặc điểm nổi bật xuất hiện ở cả 2 biểu đồ trong phần thi IELTS Writing Task 1:

Pie chart: The biggest cause of land degradation worldwide is over-grazing.

Table: Europe had the highest percentage of degraded land.

Step 3: Viết Introduction

Bạn cần paraphrase lại câu hỏi của đề bài bằng cách sử dụng các từ đồng nghĩa. Áp dụng với ví dụ, chúng ta sẽ viết Introduction như sau: “The pie chart illustrates the primary causes of land deterioration across the globe while the table outlines how three different regions were affected by these damaging factors in the 1990s.”

Step 4: Viết Overview

Overview là câu giới thiệu chung và nêu các đặc điểm chung nhất của cả 2 biểu đồ. Với đề bài ví dụ chúng ta có thể nêu các đặc điểm khái quát như sau: “It is clear from the pie chart that the main reason why farmland becomes less productive is over-grazing. The data in the table reveals that Europe had the highest percentage of degraded land compared to North America and Oceania for the period recorded.”

Step 5: Viết các đoạn Detail Paragraph

Đoạn 3 và 4 của phần thi IELTS Writing Task 1 của bạn bao gồm thông tin chi tiết hơn về dữ liệu trong các biểu đồ. Các bạn có thể đưa các ví dụ trong các biểu đồ để củng cố sự so sánh giữa các thông tin của biểu đồ. Ở đoạn 3 các bạn có thể miêu tả về pie chart và ở đoạn 4 miêu tả về bảng.

Paragraph 3&4:

“The pie chart presents two additional key reasons for the decrease in the productivity of agricultural land. These are deforestation and over-cultivation. Although tree clearance is almost as damaging as grazing too many animals, at 30%, it has a 5% lower impact than over-grazing. Excessive cultivation is the least problematic at just over a quarter of the total.

Paragraph 4:

According to the table, 23% of Europe’s agricultural land was affected by these damaging practices. This was almost double the percentage in Oceania, the next most affected region. North America experienced by far the lowest level of productivity loss with a figure of just 5% of its total agricultural land.”

Nguồn tham khảo: IELTS Advantage

Như vậy các bạn đã hoàn chỉnh bài viết bao gồm các biểu đồ hỗn hợp trong bài thi IELTS Writing Task 1. Các bạn có thể thực hành với các đề cũ đã thi và nhờ những người có kinh nghiệm xem bài và sửa lỗi sai cho bạn. Chúc các bạn may mắn!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ