Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Easier said than done: Ý nghĩa, cách dùng và bài tập vận dụng có đáp án

Nội dung [Hiện]

Thành ngữ easier said than done tuy được dùng phổ biến trong các cuộc hội thoại tiếng Anh nhưng bạn đã biết nghĩa của idiom này chưa? Cùng IELTS LangGo tìm hiểu chi tiết easier said than done là gì? cách dùng thực tế và làm các bài tập vận dụng để nắm rõ hơn nhé!

Easier said than done là gì?
Easier said than done là gì?

1. Easier said than done là gì?

Theo từ điển Cambridge, idiom easier said than done được sử dụng như một tính từ trong tiếng Anh, có nghĩa là “nói thì dễ nhưng làm thì khó”, được dùng để chỉ ra rằng một việc nói ra nghe có vẻ dễ dàng nhưng thực hiện lại khó khăn hơn nhiều. 

Cấu trúc: be + easier said than done

Ví dụ: 

 • Losing weight is easier said than done. Many people talk about wanting to lose weight, but when it comes to actually following a strict diet and exercise regimen, it becomes much more challenging. (Việc giảm cân thực sự khó hơn nói. Nhiều người thường nói muốn giảm cân, nhưng khi thực sự phải tuân thủ chế độ ăn kiêng và luyện tập, nó trở nên khó khăn hơn nhiều.)
 • Quitting smoking is easier said than done. Many people talk about quitting, but actually breaking the habit is a real challenge.(Bỏ thuốc lá thực sự là một việc nói dễ hơn làm. Nhiều người nói về việc bỏ hút thuốc, nhưng thực tế là việc từ bỏ thói quen này là một thách thức thực sự.)
 • Managing a successful business is easier said than done. It requires dedication, hard work, and overcoming numerous obstacles.(Việc quản lý một doanh nghiệp thành công thực sự nói thì dễ mà làm thì khó. Nó đòi hỏi sự tận tụy, công việc chăm chỉ và vượt qua nhiều trở ngại.)
Cách dùng easier said than done
Cách dùng easier said than done

2. Phân biệt easier said than done và actions speak louder than words

Easier said than doneactions speak louder than word đều so sánh tầm quan trọng giữa hành động và lời nói, tuy nhiên, 2 idiom này vẫn có điểm khác biệt cần được phân biệt rõ ràng để có thể sử dụng chính xác hơn trong giao tiếp tiếng Anh.

Phân biệt easier said than done và actions speak louder than word
Phân biệt easier said than done và actions speak louder than word
 • Easier said than done là idiom diễn tả những công việc, hành động chỉ khi bắt tay vào thực hiện mới biết khó khăn. Idiom này thường được dùng để nhấn mạnh rằng hành động nào đó nghe thì có vẻ dễ nhưng khi làm thì rất khó khăn.

Ví dụ: Achieving financial independence is a long-term goal that requires discipline and smart financial decisions. It's easier said than done to save money, invest wisely, and resist impulsive spending. (Đạt được tự do tài chính là một mục tiêu dài hạn đòi hỏi tính kỷ luật và những quyết định tài chính thông minh. Tiết kiệm tiền, đầu tư khôn ngoan và chống lại việc chi tiêu theo cảm xúc thì dễ nói hơn là làm.)

 • Trong khi actions speak louder than word có nghĩa nhấn mạnh hành động sẽ có sức nặng, có giá trị hơn là lời nói.

Ví dụ: The teacher didn't just tell his students to be kind; he showed them kindness every day. His actions spoke louder than words. (Thầy giáo không chỉ dặn dò các em học sinh phải cư xử tử tế; ông ấy còn thể hiện lòng tốt với các em mỗi ngày. Hành động của ông ấy còn nói lên nhiều điều hơn lời nói.)

  3. Mẫu hội thoại ứng dụng idiom easier said than done 

  Mẫu hội thoại với idiom easier said than done
  Mẫu hội thoại với idiom easier said than done

  Sau khi biết được easier said than done là gì, cùng xem người ta sử dụng idiom này trong đời sống hàng ngày ra sao thông qua 2 đoạn hội thoại dưới đây nhé!

  Mẫu hội thoại 1: 

  Sarah: "I've decided to lose weight this year. I'm going to start eating healthier and exercising more."

  Michael: "That's great, Sarah! But remember, it's easier said than done. Losing weight takes a lot of hard work and dedication."

  Sarah: "I know, but I'm determined to do it. I'm going to make small changes at first, like cutting out sugary drinks and walking for 30 minutes each day."

  Michael: "That's a good start. Just be patient with yourself and don't get discouraged if you don't see results immediately."

  Sarah: "Thanks for the encouragement, Michael. I appreciate it."

  Sarah: "Mình quyết định giảm cân trong năm nay. Mình sẽ bắt đầu ăn uống lành mạnh hơn và tập thể dục nhiều hơn."

  Michael: "Tuyệt vời, Sarah! Nhưng nhớ rằng, nói thì dễ hơn làm. Giảm cân cần rất nhiều nỗ lực và sự cống hiến."

  Sarah: "Mình biết, nhưng mình quyết tâm thực hiện. Mình sẽ thực hiện những thay đổi nhỏ ban đầu, chẳng hạn như cắt giảm đồ uống có đường và đi bộ 30 phút mỗi ngày."

  Michael: "Đó là một khởi đầu tốt. Hãy kiên nhẫn với bản thân và đừng nản lòng nếu bạn không thấy kết quả ngay lập tức."

  Sarah: "Cảm ơn lời động viên của bạn, Michael. Mình rất trân trọng."

  Mẫu hội thoại 2: 

  John: "I'm really excited about this new project. I think it has the potential to be a big success."

  Emily: "Me too, John. But I know it's going to be a lot of work. We have a tight deadline and a lot of deliverables to meet."

  John: "You're right. It's easier said than done, but I'm confident that we can do it if we work together."

  Emily: "I agree. We're a great team and we can accomplish anything we set our minds to."

  John: "Exactly. Let's get started then!"

  John: "Mình rất hào hứng với dự án mới này. Mình nghĩ nó có tiềm năng thành công lớn."

  Emily: "Mình cũng vậy, John. Nhưng mình biết sẽ có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta có thời hạn eo hẹp và nhiều mục tiêu cần đạt được."

  John: "Bạn nói đúng. Nói thì dễ hơn làm, nhưng mình tin tưởng rằng chúng ta có thể làm được nếu cùng nhau hợp tác."

  Emily: "Mình đồng ý. Chúng ta là một đội tuyệt vời và chúng ta có thể đạt được bất cứ điều gì chúng ta đặt ra."

  John: "Chính xác. Bắt đầu thôi nào!"

  4. Bài tập với idiom "Easier said than done"

  Bài 1: Viết lại các câu dưới đây bằng tiếng Anh sử dụng idiom “easier said than done”.

  1. Việc cải thiện chất lượng giáo dục ở nước ta là một việc dễ nói hơn làm.

  2. Giữ được sự công bằng trong hệ thống pháp luật là một nhiệm vụ khó khăn, dễ nói hơn làm.

  3. Thực hiện việc bảo vệ môi trường và giảm ô nhiễm là một nhiệm vụ phức tạp và dễ nói hơn làm.

  4. Xây dựng một hệ thống y tế công bằng và hiệu quả là một mục tiêu khó khăn, dễ nói hơn làm.

  5. Thay đổi tư duy và thói quen của bản thân là một công việc đòi hỏi kiên nhẫn và quyết tâm, dễ nói hơn làm.

  6. Xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng là một mục tiêu lớn, dễ nói hơn làm.

  7. Thực hiện việc đảm bảo an ninh và ổn định khu vực là một nhiệm vụ phức tạp, dễ nói hơn làm.

  8. Thành công trong sự nghiệp đòi hỏi sự cống hiến và nỗ lực không ngừng, điều mà nói thì dễ làm mới khó.

  9. Xây dựng một gia đình hạnh phúc và hòa thuận là một công việc đòi hỏi sự đồng lòng và kiên nhẫn, dễ nói hơn làm.

  10. Đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân đòi hỏi sự tổ chức và quản lý thời gian, dễ nói hơn làm.

  Bài 2: Hãy chọn idiom phù hợp nhất để hoàn thành mỗi câu

  1. I will prove my commitment through my actions because _______________.

     a) easier said than done

     b) actions speak louder than words

  2. Tom always talks about starting his own business, but he never takes any concrete steps. Because it is _______________.

     a) easier said than done

     b) actions speak louder than words

  3. Mary claims she can run a marathon, but training for it is _______________.

     a) easier said than done

     b) actions speak louder than words

  4. Don't just promise to help; actually lend a hand. Remember, _______________.

     a) easier said than done

     b) actions speak louder than words

  5. John talks about his love for the environment, but he never participates in any conservation activities. Taking care of the environment is   _______________to him.

     a) easier said than done

     b) actions speak louder than words

  6. It's easy to say you'll follow a healthy diet, but sticking to it is _______________.

     a) easier said than done

     b) actions speak louder than words

  7. Instead of talking about changing the world, let's take action because _______________.

     a) easier said than done

     b) actions speak louder than words

  8. Jack always talks about studying harder, but when it comes to actually sitting down and studying, he finds it _______________.

     a) easier said than done

     b) actions speak louder than words

  9. The coach emphasizes that practice is crucial because _______________.

     a) easier said than done

     b) actions speak louder than words

  10. Emily claims she can handle any challenge, but when faced with difficulties, she often gives up because she finds out that it is . _______________.

      a) easier said than done

      b) actions speak louder than words

  Đáp án bài 1: 

  1.  Improving the quality of education in our country is easier said than done.

  2. Maintaining justice in the legal system is a challenging task that is easier said than done.

  3. Carrying out environmental protection and reducing pollution is a complex task that is easier said than done.

  4. Establishing an equitable and efficient healthcare system is a challenging goal that is easier said than done.

  5. Changing one's mindset and habits is a task that requires patience and determination, which is easier said than done.

  6. Building a just and equal society is a grand goal that is easier said than done.

  7. Ensuring security and stability in the region is a complex task that is easier said than done.

  8. Achieving success in one's career demands dedication and relentless effort, which is easier said than done.

  9. Building a happy and harmonious family is a task that requires unity and patience, which is easier said than done.

  10. Achieving a work-life balance requires organization and time management, which is easier said than done.

  Đáp án bài 2:

  1. b) actions speak louder than words

  2. a) easier said than done

  3. a) easier said than done

  4. b) actions speak louder than words

  5. b) actions speak louder than words

  6. a) easier said than done

  7. b) actions speak louder than words

  8. b) easier said than done

  9. b) actions speak louder than words

  10. a) easier said than done

  Hy vọng những kiến thức trên của IELTS LangGo đã giúp bạn hiểu rõ easier said than done là gì? và cách áp dụng trong các câu tiếng Anh một cách hiệu quả. Đừng quên làm bài tập và để lại comment nếu bạn còn muốn biết thêm những idiom khác nhé!

  IELTS LangGo

  🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
  Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
  • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
  • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
  • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
  • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
  • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ