Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Soạn Tiếng Anh lớp 8 sách mới: Unit 1 - Skills 1 (trang 14)

Nội dung [Hiện]

Các bài tập trong sách Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 - Skills 1 sẽ được IELTS LangGo giải đáp và chọn lọc ra những kiến thức trọng tâm. Bạn hãy học và ghi nhớ những kiến thức này nhé!

1. Look at the pictures. What activities can you see?

(Hãy nhìn vào những bức tranh. Bạn có thể thấy những hoạt động nào?)

tiếng anh lớp 8 unit 1 skills 1
skills 1 unit 1 lớp 8
Bài 1 sách Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 - Skills 1

Gợi ý đáp án:

a. riding bikes (đạp xe)

b. making a dress (may một chiếc váy)

c. cooking (nấu ăn)

2. Read about Trang's leisure activities. Choose the correct answer.

(Hãy đọc về những hoạt động giải trí của Trang. Chọn câu trả lời đúng.)

Some teenagers enjoy spending free time with their friends. Others prefer doing leisure activities with their family members. I love spending time with my family because it's a great way to connect with them.

At the weekend, we usually go for a bike ride. We cycle to some nearby villages to enjoy the fresh air. We take photos and look at them later. My big brother and I are also into cooking. My brother looks for easy recipes. After that, we prepare the ingredients and cook. Sometimes the food is good, but sometimes it isn't; nevertheless, we love whatever we cook. The leisure activity I like the most is doing DIY projects with my mum. She teaches me to make my own dresses and doll clothes. On special occasions, we make special dresses together. Once I won the first prize in a costume contest at my school.

Dịch: (Một số người trẻ thích dành thời gian rảnh với bạn bè. Nhưng một số khác lại thích tham gia các hoạt động giải trí cùng gia đình. Tôi thích dành thời gian với gia đình vì đó là cách tuyệt vời để gắn kết với họ.

Vào cuối tuần, chúng tôi thường đạp xe đạp. Chúng tôi đi xe đạp đến một số ngôi làng gần đó để thưởng thức không khí trong lành. Chúng tôi chụp ảnh và xem lại sau đó. Anh trai lớn và tôi đều thích nấu ăn. Anh trai tôi tìm kiếm các công thức dễ nấu. Sau đó, chúng tôi chuẩn bị nguyên liệu và nấu ăn. Đôi khi món ăn sẽ ngon, nhưng đôi khi lại không; tuy nhiên, chúng tôi thích mọi thứ chúng tôi nấu. Hoạt động giải trí mà tôi thích nhất là làm các dự án đồ thủ công với mẹ. Mẹ dạy tôi tự làm váy và quần áo cho búp bê của tôi. Trong những dịp đặc biệt, chúng tôi làm những chiếc váy đặc biệt cùng nhau. Một lần nọ, tôi đã giành giải nhất trong cuộc thi trang phục tại trường.)

Đáp án:

1. The text is about Trang's leisure activities - C. with her family

Giải thích: thông tin nằm ở “I love spending time with my family”

2. The word "connect" is closest in meaning to - B. better understand someone

Giải thích: thông tin nằm ở “it's a great way to connect with them.”, better understand someone (thấu hiểu ai đó nhiều hơn, tốt hơn) có thể hiểu là connect with someone (gắn kết với ai đó)

3. Read the text again and answer the questions.

(Hãy đọc đoạn văn bản một lần nữa và trả lời những câu hỏi.)

Bài 3 sách Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 - Skills 1
Bài 3 sách Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 - Skills 1

1. What does Trang do with her family members at the weekend?

Trả lời: She goes for a bike ride, cooks and does DIY.

Giải thích: Thông tin nằm ở đoạn văn thứ hai, “At the weekend, we usually go for a bike ride.”, “we prepare the ingredients and cook”, “The leisure activity I like the most is doing DIY projects with my mum”

2. Who looks for recipes when Trang and her brother cook?

Trả lời: Her brother does.

Giải thích: Thông tin nằm ở “My brother looks for easy recipes.”

3. Is the food they cook always good?

Trả lời: No, it isn’t.

Giải thích: Thông tin nằm ở “Sometimes the food is good, but sometimes it isn't”

4. Which leisure activity does she love the most?

Trả lời: She loves doing DIY projects with her mum the most.

Giải thích: Thông tin ở “The leisure activity I like the most is doing DIY projects with my mum”

5. What does Trang's mum teach her to do?

Trả lời: Her mum teaches her to make my own dresses and doll clothes.

Giải thích: Thông tin ở “She teaches me to make my own dresses and doll clothes”

6. What did she win?

Trả lời: She won the first prize in a costume contest at her school.

Giải thích: thông tin ở “I won the first prize in a costume contest at my school.”

Hy vọng bạn đã nắm được những kiến thức quan trọng trong sách Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 - Skills 1. Đừng quên bổ sung cho mình những phần khác cùng Unit qua những bài giải của IELTS LangGo nhé!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
  • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
  • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
  • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
  • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
  • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ