Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /aʊ/ và /əʊ/ chuẩn bản ngữ

Nội dung [Hiện]

Cùng LangGo học phân biệt cách phát âm nguyên âm /aʊ/ và /əʊ/ cực chuẩn trong tiếng Anh

LangGo - Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /aʊ/ và /əʊ/ chuẩn bản ngữ

A. Cách phát âm /aʊ/ và /əʊ/

1. Phát âm nguyên âm đôi /aʊ/ 

Đầu tiên mở khẩu hình miệng như khi phát âm âm /a/, sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát âm /a/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh.

Ví dụ:

 • About /əˈbaʊt/: về, khoảng
 • Sound /saʊnd/: âm thanh
 • Counting /ˈkaʊtɪŋ/: đếm
 • Mountain /ˈmaʊtn/: núi
 • British Council /ˈbrɪtɪʃ ˈkaʊnsl/: hội đồng Anh

2. Phát âm nguyên âm đôi /əʊ/

Đầu tiên đặt lưỡi ở vị trí phát âm âm /ə/, sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát âm /ə/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh.

Ví dụ:

 • Joking /dʒəʊkɪŋ/: đùa giỡ
 • Shoulder /ˈʃəʊldər/: vai
 • October /ɒkˈtəʊbər/: tháng 10
 • Potato /pəˈteɪtəʊ/: khoai tây
 • Tomorrow /təˈmɔːroʊ/: ngày mai

B. Cách nhận biết âm /aʊ/ và /əʊ/

1. Nhận biết âm /aʊ/

“ou” phát âm là /aʊ/ trong những từ có nhóm “ou” với một hay hai phụ âm

Ví dụ:

 • around /əˈraʊnd/: xung quanh, vòng quanh
 • county /ˈkaʊnti/: hạt, tỉnh
 • sound /saʊnd/: âm thanh

2. “ow” phát âm là /aʊ/

Ví dụ:

 • power /paʊə(r)/: sức mạnh, quyền lực
  powder /ˈpaʊdə(r)/: bột, thuốc bột
  crown /kraʊn/: vương miện

2. Nhận biết âm /əʊ/

“o” phát âm là /əʊ/ khi đứng cuối một từ

Ví dụ:

 • go /gəʊ/: đi
 • no /nəʊ/: không
 • ago /əˈgəʊ/: trước đây

“oa” phát âm là /əʊ/ trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm

Ví dụ:

 • soap /səʊp/: xà phòng
 • coast /kəʊst/: bờ biển
 • load /ləʊd/: vật nặng, gánh nặng

“ou” phát âm là /əʊ/

Ví dụ:

 • mould /məʊld/: cái khuôn
 • shoulder /ˈʃəʊldə(r)/: vai
 • poultry /ˈpəʊltri/: gia cầm

“ow” phát âm là /əʊ/

Ví dụ:

 • know /nəʊ/: biết
 • slow /sləʊ/: chậm
 • widow /ˈwɪdəʊ/: bà góa phụ
 • tomorrow /təˈmɒrəʊ/: ngày mai

C. Luyện tập cách phát âm /aʊ/ và /əʊ/

Luyện đọc những câu sau đây, chú ý những từ in đậm.

1. Âm /aʊ/

 • We found our gowns downtown.
 • Shower the flower for an hour
 • How’s the loud vowel sound?
 • Our townhouse has a brown mouse.
 • Are we allowed to speak aloud?

2. Âm /əʊ/

 • My toes are cold 
 • Is the window open
 • She phoned me in October
 • I don’t know.
 • They showed us their home.

>>> Xem thêm các chủ đề phát âm tiếng Anh chuẩn quốc tế. 

Đăng ký tư vấn MIỄN PHÍ
Nhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ