Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

IELTS WRITING TASK 2: VÍ DỤ VỀ DẠNG BÀI CAUSE & EFFECT

Nội dung [Hiện]

Trong kỳ thi IELTS, đặc biệt là phần thi Writing, các bạn có thể gặp những dạng bài như Problem/ Solution, Advantage/ Disadvantage…,và các bạn có thể gặp cả dạng bài Cause & Effect. Dưới đây là ví dụ và cách làm dạng bài này để đạt được điểm mà bạn mong muốn trong kỳ thi IELTS Writing.

I. Phần mở đầu

Để giải quyết dạng bài Cause & Effect, các bạn cần chú ý đến bố cục của bài để có thể đạt được band điểm mà bạn mong muốn trong kỳ thi IELTS Writing. Sau đây là một ví dụ và gợi ý về bố cục của dạng bài Cause & Effect.

II. Phân tích ví dụ và gợi ý về bố cục

Dưới đây là một ví dụ về dạng bài Cause & Effect trong phần thi IELTS Writing:

1. Lên ý tưởng cho bài ví dụ:

Sau khi bạn đọc câu hỏi, bạn có thể xác định rõ vấn đề của câu hỏi đó là: growing number of overweight people. Trước khi bạn bắt đầu viết bài luận, bạn nên nghĩ đến 2-3 nguyên nhân và 2-3 ảnh hưởng có thể có của vấn đề.

Causes of obesity:(Nguyên nhân vấn đề)

  1. inactive lifestyle (relying on cars instead of walking, fewer physical demands at work, inactive leisure activities)

  2. unhealthy eating habits (eating fast-food, drinking high-calorie beverages, consuming large portions of food, eating irregularly)

Effects of obesity (sự ảnh hưởng của vấn đề trên đề bài)

  1. physical health problems

  2. loss of productivity

  3. depressions and mental disorders

2. Bố cục của dạng bài Cause & Effect trong phần thi IELTS Writing

Introduction: Viết khoảng 2 câu để giới thiệu về vấn đề của đề bài. Bạn có thể bắt đầu bằng các cụm từ ‘nowadays/today/these days’ :

“Nowadays the number of overweight people is constantly growing. This essay will discuss the main reasons of this epidemic and then describe the possible effects of the problem.”

Body paragraph 1 - causes

-Ở câu đầu tiên của đoạn 1, các bạn cần nêu câu chủ đề về nguyên nhân của vấn đề của đề bài phần thi IELTS Writing Task 2: “In my opinion, the foremost causes of obesity are inactive lifestyle and unhealthy eating habits.”

-Sau đó ở những câu văn sau các bạn nêu 2 vấn đề gây ra vấn đề đã nêu ở đề bài, và nêu cả ví dụ để làm rõ các giải thích của bạn:

“Today more and more people rely on cars instead of walking, have less physical demands at work and prefer inactive leisure activities. This results in burning less calories and gaining weight. Moreover, the problem is accentuated by the growing number of people, who eat irregularly and consume large portions of high-calorie food. For example, about 50% of the adult population in Europe with so-called disordered eating suffer from obesity. “

Body paragraph 2 - effects

-Ở câu văn thứ nhất của đoạn văn body paragraph 2, các bạn cần nêu câu chủ đề của đoạn, là ảnh hưởng của vấn đề của đề bài: “The possible effects of this problem include physical health problems and loss of productivity.”

-Ở những câu văn sau, các bạn cần nêu 2 ảnh hưởng gây ra bởi vấn đề của đề bài. Đồng thời nêu ra cả ví dụ để có thể đạt được điểm cao hơn trong phần thi IELTS Writing Task 2. Ví dụ:

“First of all, obesity results in incorrect functioning of the human body and contributes to the risk of developing some chronic illnesses. For example, as body fat percentage increases, the person’s metabolism worsens, which in turn may result in diabetes or heart diseases.Secondly, overweight people are very unhealthy and often suffer from stress and tiredness. This lessens their work capacity and results in lower productivity. For example, it has been proven that an obese person needs to put more effort to complete some task than a person with normal weight.”

Conclusion

Để kết luận lại vấn đề, bạn chỉ cần tóm tắt lại vấn đề đã nêu ở body paragraph 2, tổng hợp các nguyên nhân và ảnh hưởng mà bạn đã mô tả ở trên:

“To sum up, obesity is a big problem that affects a lot of people nowadays. It’s mainly caused by inactive lifestyle and eating disorders and results in severe health problems and loss of productivity.”

Nguồn tham khảo: ielts-up

Trên đây là gợi ý về dạng bài Cause & Effect về cách lên ý tưởng, bố cục của dạng bài này để giúp các bạn có thể tham khảo và có thể tham khảo trong phần thi IELTS Writing của bạn. Các bạn có thể luyện tập với các dạng đề thi trước đây và nhờ những người am hiểu để giúp bạn sửa lỗi sai và đạt được điểm cao trong phần thi IELTS Writing của mình. Chúc các bạn may mắn!

IELTS LangGo

Đăng ký tư vấn MIỄN PHÍ
Nhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ