Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Cause and Effect IELTS Writing Task 2: Outline chi tiết + Sample ví dụ

Nội dung [Hiện]

IELTS Writing Task 2 gồm có 5 dạng chính, trong đó dạng bài Cause – Effect là dạng bài quen thuộc thường gặp trong các đề thi IELTS. Vậy dạng bài này có cách viết như thế nào? Lập dàn bài như thế nào mới logic và hợp lý nhất?

Tìm hiểu tất tần tật về Cause and Effect Writing Task 2 cùng IELTS LangGo trong bài viết dưới đây.

Tìm hiểu cách viết bài Cause - Effect Essay IELTS Writing Task 2 cùng IELTS LangGo
Tìm hiểu cách viết bài Cause - Effect Essay IELTS Writing Task 2 cùng IELTS LangGo

1.  Dạng bài Cause and Effect là gì?

Dạng bài "cause and effect" (nguyên nhân và kết quả) được coi là dễ nhất trong IELTS Writing Task 2 yêu cầu bạn phải mô tả các nguyên nhân dẫn đến một vấn đề cụ thể hoặc một tình huống, sau đó bạn phải điều tra và nêu rõ những kết quả hoặc ảnh hưởng của vấn đề đó.

Dạng bài Cause – Effect tương tự Cause – Solutions hoặc Problems and Solution Essay. Các dạng bài này đều có điểm chung là yêu cầu người viết nêu rõ nguyên nhân tác động/ vấn đề và hướng giải quyết. Trong đó mỗi đoạn trong bài sẽ là một ý lớn được chia làm 2 đoạn, 1 đoạn nói về Nguyên nhân (Cause), một đoạn nói về Kết quả (Effect).

3 kiểu đề bài thường gặp trọng dạng Cause – Effect:

Dạng Cause – Effect:

Discuss the causes and effects of the popularity of unhealthy food nowadays (such as junk food and fast food).

Dạng Cause – Solutions Essay:

The rise in urbanization has led to an increase in traffic congestion in many cities. What are the causes of this problem, and what measures can be taken to alleviate it?

Dạng Problems – Solutions:

In many countries, the elderly population is increasing. What problems does this cause, and what solutions can be offered?

Cause and Effect và các kiểu đề bàu thường gặp trong IELTS Writing Task 2
Cause and Effect và các kiểu đề bài thường gặp trong IELTS Writing Task 2

Cùng tìm hiểu cách brainstorm (lên ý tưởng) cho bài viết dạng Cause and Effect dưới đây nhé.

2. Bố cục bài Cause and Effect Essay IELTS Writing Task 2

Với dạng bài này, bố cục một bài cơ bản sẽ gồm có 4 đoạn Mở - Thân - Kết (trong đó có 2 đoạn thân bài).

Có nhiều cách để lên Outline bài viết Cause - Effect Writing Task 2, tuy nhiên IELTS LangGo sẽ giới thiệu tới bạn học 2 cách lên dàn ý phổ biến và hiệu quả nhất.

Cụ thể bố cục của bài sẽ như sau:

Cách 1:

Paragraph 1: Introduction (Mở bài: Giới thiệu về vấn đề muốn nói)

Paragraph 2: Causes

Parapgraph 3: Effects (Solutions)

Paragraph 4: Conclusion

Cách 2:

Paragraph 1: Introduction

Paragraph 2: Cause/ Problem 1 + Effect/ Solution 1

Paragraph 3: Cause/ Problem 2 + Effect/ Solution 2

Paragraph 4: Conclusion

Cách xây dựng dàn ý cho dạng bài Cause and Effect số 1
Cách xây dựng dàn ý cho dạng bài Cause - Effect Essay số 1

3. Hướng dẫn cách viết Cause and Effect Essay chi tiết

3.1 Brainstorm cho dạng bài Cause and Effect

 • Tìm Cause

Tìm ý tưởng dựa trên các hoạt động đời sống, thói quen sinh hoạt, tập quan scuar con người, vì đó chính là nguồn gốc gây ra hầu hết các vấn đề của xã hội

 • Tìm Effect:

Một Cause/ Problem thường sẽ đem lại tác động (tiêu cực/tích cực) đến 3 đối tượng: Xã hội – Chính phủ - Cá nhân. Từ đó, tương ứng với mỗi đối tượng sẽ có các khía cạnh bị ảnh hưởng.

Lưu ý, khi đã có ý tưởng, bạn nên chọn lọc nội dung đưa vào bài viết của mình. Bởi tuỳ theo vấn đề mà các đối tượng bị tác động mức độ khác nhau ít nhiều, do đó nên chọn những ý dễ viết, không nên làm khó bản thân trong bài thi.

 • Tìm Solution:

Tương tự như cách tìm Effect, những giải pháp trong từng quy mô sẽ khác nhau. bạn cũng không cần đề cập tới tất cả đối tượng, chỉ nên chọn 2- 3 đối tượng để đưa ra giải pháp quan trọng nhất.

Cause and Effect Essay IELTS Outline 2
Cause and Effect Essay IELTS Outline 2 -  Hãy chọn cho mình bố cục yêu thích nhất

3.2 Dàn bài chung

 • Introduction: General statement

Câu 1: Paraphrase lại đề bài

Tham khảo một vài cách sử dụng các cụm từ/ mẫu câu sau:

These days,…

Nowadays,…

It is a fact that…

Câu 2: Thesis statement

Although there will indoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems. (Effects & Solutions)

This trend is caused by several reasons regarding… consequently, there are numerous negative effects that will arise. (Causes & Effects)

 • Body 1: Cause

Câu 1: Topic sentence (câu chủ đề của body 1)

The cause of various matters of urban life is the overpopulation in large cities.

Câu 2-3: Supporting sentences (Câu bổ trợ, giải thích rõ nghĩa hơn cho câu chủ đề 1)

Câu cuối: Example (ví dụ cụ thể cho Cause được nhắc tới)

 • Body 2: Effects

Câu 1: Topic sentence (câu chủ đề của body 2)

Several related problems can be anticipated when…

Câu 2 - 3: Supporting sentences (Câu bổ trợ, giải thích rõ nghĩa hơn cho câu chủ đề 2)

The main issue that…. In other words, …

Another further pressure will include

Last but not least, …

Câu cuối: Example (ví dụ cụ thể cho Effects được nhắc tới)

Chú ý:  Độ dài Body 1 nên tương đương Body 2 

Lưu ý:

Nếu đề bài thuộc dạng Cause – Effect – Solution, bạn cần thêm 1 đoạn 3 viết về Solution. Dạng này sẽ phức tạp hơn dạng Cause – Effect một chút, nhưng cũng không quá phức tạp đâu nha. IELTS LangGo sẽ hướng dẫn bạn ngay dưới đây.

 • Body 3: Solutions

- Câu 1: Topic sentence:

There are several actions that could be taken to solve the problems

- Câu 2 - 3: Supporting sentences:

First, …. It means that…

A second measure would be… In particular, …

Finally, … For example, …

 • Conclusion: tổng quát lại về Cause – Effect (Solution)

In conclusion, … is the main reason for… As a result, the downside would emerge consequently in terms of [effect 1,2]. Nevertheless, there are measures that can be taken to deal with the problems regarding [solution 1, 2]

Nếu bạn vẫn chưa nắm vững cấu trúc bài viết IELTS Writing Task 2, còn nhiều khúc mắc và chưa biết cách khắc phục, hãy để IELTS LangGo giúp bạn. Điền vào biểu mẫu dưới đây để IELTS LangGo hỗ trợ bạn ngay nhé.

HỌC IELTS KHÓ - CÓ LANGGO!

4. Bài mẫu Cause and Effect Essay IELTS

In many urban areas, the rise in air pollution is becoming a significant concern. What are the main causes of this increase, and what effects does it have on the environment and public health?

 Sample:

Introduction

The escalating levels of air pollution in urban environments have emerged as a pressing issue. This essay will explore the primary causes behind this surge and its repercussions on both the environment and public health.

Body:

One prominent cause of escalating air pollution is the exponential growth of vehicular traffic. The increasing number of automobiles, coupled with outdated emission standards, releases a significant volume of pollutants into the air. Additionally, industrial activities contribute to the problem, with factories emitting pollutants such as particulate matter and greenhouse gases.

The effects on the environment are devastating. Air pollution accelerates climate change, leading to unpredictable weather patterns and ecological imbalances. Moreover, public health bears the brunt, as respiratory illnesses and cardiovascular diseases become more prevalent due to prolonged exposure to polluted air.

Conclusion

In conclusion, the surge in air pollution in urban areas is primarily attributable to vehicular emissions and industrial activities. The adverse effects on both the environment and public health necessitate urgent measures, such as the implementation of stricter emission standards and the promotion of sustainable transportation. Only through concerted efforts can we mitigate the impact of air pollution and safeguard the well-being of both the planet and its inhabitants.

 Vocabulary:

Prominent cause: nguyên nhân quan trọng

exponential growth: tăng trưởng theo cấp số nhân

emission standards: tiêu chuẩn phát thải

significant volume: lượng lớn

devastating: tàn phá

accelerates: thúc đẩy

ecological imbalances: mất cân bằng sinh thái

bears the brunt (idiom): chịu đựng

respiratory illnesses: bệnh đường hô hấp (bệnh phổi)

cardiovascular diseases: bệnh tim mạch

prevalent: phổ biến, thịnh hành

Như vậy IELTS LangGo đã hướng dẫn bạn cách tìm ý tưởng, brainstorm outline cho bài Cause and Effect Essay một cách chi tiết nhất, đi kèm các ví dụ cụ thể. Hy vọng dạng bài IELTS Writing Task 2 này sẽ không còn là vật cản trở trên chặng đường chinh phục IELTS của bạn nhé. 

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ