Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Cấu trúc Suggest lớp 9: Công thức, cách dùng và bài tập có đáp án

Nội dung [Hiện]

Suggest là một cấu trúc thường được sử dụng để đưa ra đề xuất, lời khuyên hay gợi ý một điều gì đó. Đây là cấu trúc quan trọng mà các bạn được học trong chương trình lớp 9 và thường xuyên xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh cấp THCS.

Để giúp bạn nắm chắc cách dùng, IELTS LangGo sẽ cùng bạn tìm hiểu ý nghĩa, cách dùng cấu trúc Suggest lớp 9, đồng thời thực hành các bài tập trong phần cuối bài viết này nhé!

Tìm hiểu cách dùng cấu trúc Suggest lớp 9
Tìm hiểu cách dùng cấu trúc Suggest lớp 9

1. Suggest là gì? Cách dùng cấu trúc Suggest

Suggest có nghĩa là gợi ý, đề xuất. Cấu trúc Suggest thường được sử dụng để đưa ra lời khuyên, lời đề nghị hoặc lời gợi ý một cách gián tiếp. Chúng ta cùng xem các ví dụ để hiểu rõ hơn nhé.

Dùng để gợi ý một ý tưởng/hành động/kế hoạch

Ví dụ:

 • I suggested that my parents visit Hanoi during the summer vacation. (Tôi đề nghị bố mẹ tôi đến thăm Hà Nội trong kỳ nghỉ hè.)
 • To reduce energy consumption, they suggest using LED lights instead of conventional lights. (Để giảm mức tiêu thụ năng lượng, họ khuyên nên sử dụng đèn LED thay vì đèn thông thường.)
Suggest là gì? Cách dùng cấu trúc Suggest
Suggest là gì? Cách dùng cấu trúc Suggest

Dùng để đưa ra lời khuyên

Ví dụ:

 • The teacher suggested his students read more English books to improve their Reading skills. (Giáo viên khuyên học sinh của mình đọc thêm sách tiếng Anh để cải thiện kỹ năng Đọc.)
 • He suggested his classmates attend the workshop to expand their social network. (Anh ấy khuyên các bạn cùng lớp tham dự hội thảo để mở rộng mạng lưới xã hội.)

2. Cấu trúc Suggest lớp 9 cần nhớ

Cấu trúc Suggest được sử dụng để đưa ra lời khuyên, gợi ý, đề xuất ý tưởng hay hành động cho người khác. Tùy thuộc vào ý nghĩa muốn truyền tải và ngữ cảnh của câu, Suggest sẽ được dùng trong các cấu trúc khác nhau.

IELTS LangGo sẽ cùng bạn lần lượt tìm hiểu các công thức Suggest lớp 9 nhé.

Các cấu trúc Suggest lớp 9 cần nhớ
Các cấu trúc Suggest lớp 9 cần nhớ

2.1. Cấu trúc suggest + V-ing

Ý nghĩa: Đề xuất một hành động nhưng không nói cụ thể là ai sẽ thực hiện hành động đó.

Công thức:

S + suggest + Ving

Ví dụ:

 • He suggests going to national park instead of cinema. (Anh ấy đề nghị đi đến công viên quốc gia thay vì rạp chiếu phim.)
 • My trainer suggests cooking and eating healthy. (Huấn luyện viên của tôi gợi ý nấu ăn và ăn uống lành mạnh.)

Lưu ý: Cấu trúc suggest sẽ không đi kèm với "to + verb" (động từ nguyên mẫu). Nếu sau Suggest là một động từ, chúng ta cần chuyển nó thành dạng V-ing.

2.2. Cấu trúc suggest + mệnh đề

Ý nghĩa: Đưa ra ý kiến, đề xuất hoặc muốn họ làm điều gì đó.

Công thức:

S + suggest + (that) + S + (should) + V

Ví dụ:

 • My father suggested that I should find a new job. (Bố tôi gợi ý rằng tôi nên tìm một công việc mới.)
 • Jennie suggests that we go out for lunch after school. (Jennie gợi ý chúng tôi ra ngoài ăn trưa sau giờ học.)

Lưu ý: Với trường hợp dùng cấu trúc Suggest + mệnh đề, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Không sử dụng các tân ngữ gián tiếp trong câu như me, us, you, etc. sau động từ "suggest"
 • Động từ theo sau phải ở dạng nguyên mẫu không có “to”
 • Có thể bỏ “that” trong các tình huống không trang trọng
 • Nếu động từ “suggest” được chia ở thì quá khứ đơn thì cần phải thêm “should” vào trước động từ ở mệnh đề sau suggest.

2.3. Cấu trúc suggest + Noun/Noun phrase

Một trong những cấu trúc quan trọng cần nắm trước khi làm các bài tập về making suggestion lớp 9 là cấu trúc kết hợp suggest với danh từ hay cụm danh từ. Khi đó, cụm danh từ đóng vai trò là tân ngữ của động từ suggest trong câu:

Công thức:

S + suggest + Noun/Noun phrase

Ví dụ:

 • Maya suggested whisky with this appetizer. (Maya gợi ý rượu whisky với món khai vị này.)
 • Lisa suggested some drinks for my party. (Lisa gợi ý một số đồ uống cho bữa tiệc của tôi.)

Nếu muốn đề cập đến đối tượng nhận được lời đề nghị, chúng ta dùng cấu trúc Suggest something to somebody:

S + suggest + Noun/Noun phrase + to somebody

Ví dụ:

 • My mother suggested a sweet ice cream to my cousin. (Mẹ tôi gợi ý cho em họ tôi một cây kem ngọt ngào.)
 • Can you suggest a good destination to our class? (Bạn có thể gợi ý một điểm đến tốt cho lớp chúng tôi không?)

2.4. Cấu trúc suggest + Wh question word (từ để hỏi)

Chúng ta cấu trúc Suggest + Từ để hỏi (how, who, where, when, what) để gợi ý làm điều gì đó như thế nào, với ai, khi nào, ở đâu,…

Công thức:

S + suggest + how/who/where/when/what + S + V

Ví dụ:

 • He suggested where we travel on summer vacation? (Anh ấy đã gợi ý chúng ta đi du lịch ở đâu vào kỳ nghỉ hè?)
 • Does the teacher suggest what they study for the IELTS exam? (Giáo viên có gợi ý họ nên học gì cho kỳ thi IELTS không?)
 • Could you suggest where our class can go camping tomorrow? (Bạn có thể gợi ý nơi lớp chúng ta có thể đi cắm trại vào ngày mai không?)

3. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Suggest

Để sử dụng cấu trúc Suggest một cách chính xác, tránh các lỗi sai ngữ pháp, các bạn hãy lưu ý một số điểm sau:

 • Không sử dụng "to Verb" hoặc "tân ngữ gián tiếp + to Verb" ngay sau động từ Suggest mà sử dụng "V-ing"

Ví dụ: She suggested to go camping. (Sai) => Câu đúng là: She suggested going camping. (Cô ấy gợi ý đi cắm trại.)

 • Động từ Suggest trong tất cả các cấu trúc với Suggest đều được chia theo chủ ngữ đứng trước nó, tức là người đề xuất, và/hoặc chia theo ngữ cảnh của câu.

Ví dụ: Mai suggested going to her grandparent's home on Sunday. (Mai đề nghị đến nhà ông bà của cô ấy vào ngày chủ nhật.)

 • Cấu trúc Something + suggest + itself + to + somebody là cấu trúc mở rộng của Suggest được dùng để diễn tả ai đó chợt nghĩ ra/nảy ra ý tưởng/điều gì đó:

Ví dụ: This idea suggested itself to me. (Tôi chợt nghĩ ra ý tưởng này.)

4. Phân biệt Suggest với Advise, Recommend, Introduce

Advise, Recommend và Introduce là những từ gần nghĩa với Suggest trong tiếng Anh. Tuy nhiên, công thức và cách sử dụng của các từ này có những điểm giống và khác nhau mà bạn cần lưu ý. Cùng IELTS LangGo phân biệt nhanh qua bảng tóm tắt dưới đây:

 

Suggest

Recommend

Advise

Introduce

Ý nghĩa

Đề xuất, gợi ý

Gợi ý, đề xuất

Khuyên

Giới thiệu

Cách dùng

Dùng để đưa ra lời gợi ý hoặc lời khuyên (không cần phải có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm)

Dùng để đưa ra lời gợi ý, đề xuất (không cần phải có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm)

Dùng khi đưa ra lời khuyên dựa trên những kiến thức chuyên môn/kinh nghiệm về một lĩnh vực cụ thể

Dùng để giới thiệu ai đó hoặc cái gì đó

Công thức

Suggest + Ving

Suggest + (that) + S + Vo

Recommend + Ving

Recommend + (that) + S + Vo

Advise + somebody + to V

Advise + Ving

Introduce sth

Introduce sb to sb/sth

Ví dụ

They suggests running to the next park. (Họ đề nghị chạy đến công viên tiếp theo.)

I recommend you two should try this pancake. (Tôi gợi ý hai bạn nên thử món bánh này.)

My teacher advised me to apply for an internship soon. (Giáo viên khuyên tôi nên sớm nộp đơn xin thực tập sớm.)

Let me introduce our project a bit. (Hãy để tôi giới thiệu dự án của chúng tôi một chút.)

5. Bài tập Suggest lớp 9 có đáp án

Sau khi tìm hiểu chi tiết về công thức và cách dùng, các bạn hãy vận dụng ngay vào làm các bài tập cấu trúc Suggest lớp 9 dưới đây nhé.

Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. He suggests that his parents ________(try) a new recipe for lunch.

 2. She suggests that they __________(listen) to a podcast tonight.

 3. I suggest that you __________(find) this guide for more information.

 4. We suggest that she _________(attend) the workshop today.

 5. They suggest that his family ___________(go) on a winter vacation together.

 6. I suggest ________(visit) a concert during our HCMC trip.

 7. We suggest __________(take) a walk to Highland Coffee this morning.

 8. He suggests ___________(pass) a new challenge at work.

 9. He suggests ___________(invite) Mary's best friends to the party.

 10. My sister suggests _________(buy) a new bicycle.

Bài tập về Suggest lớp 9 có đáp án
Bài tập về Suggest lớp 9 có đáp án

Bài tập 2: Viết lại câu sau với cấu trúc Suggest

 1. We proposed going on a trip to Ba Den Mountain.

=> We suggested _____________________________.

 1. She proposed that they should have a private meeting to solve that problem.

=> She suggested _____________________________.

 1. The manager advised taking a break after working.

=> The manager suggested _____________________________.

 1. The doctor proposed changing the diet to improve the patient’s health.

=> The doctor suggested _____________________________.

 1. The teacher advised practicing speaking Vietnamese every day.

=> The teacher suggested _____________________________.

 1. She recommended that he should see a doctor.

=> She suggested _____________________________.

 1. The Literature teacher advised studying more for the final exam.

=> The Literature teacher suggested _____________________________.

 1. My brother recommended that I try the new game center in town.

=> My brother suggested _____________________________.

 1. The study abroad agent recommended taking many tours in advance.

=> The study abroad agent suggested _____________________________.

 1. She recommended that I should hire a professional executive for this position.

=> She suggested _____________________________.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng

1. The government suggests _____ by public vehicles like buses, and trains to reduce air pollution.

 1. travel

 2. traveled

 3. traveling

2. Mimi suggests they _____ a monthly training class.

 1. have

 2. should have

 3. A & B

3. We have suggested _____ to Texas for this summer vacation.

 1. go

 2. going

 3. should go

4. Clara suggested that they _____ David to the birthday party.

 1. invite

 2. should invite

 3. A & B

5. Anna’s mother suggested she _____ harder to pass the driving test.

 1. studies

 2. studying

 3. study

6. The Marketing leader suggested that our team _____ an online meeting.

 1. has

 2. having

 3. have

7. Tim suggests that Archie _____ tennis to have good health.

 1. playing

 2. plays

 3. (should) play

ĐÁP ÁN

Bài tập 1

 1. try

 2. listen

 3. find

 4. attends

 5. go

 6. visiting

 7. taking

 8. passing

 9. inviting

 10. buying

Bài tập 2

 1. We suggested going on a trip to Ba Den Mountain.

 2. He suggested having a private meeting to solve that problem.

 3. The manager suggested taking a break after working.

 4. The doctor suggested changing the diet to improve the patient’s health.

 5. The teacher suggested practicing speaking Vietnamese every day.

 6. She suggested that he should see a doctor.

 7. The teacher suggested studying more for the final exam.

 8. My brother suggested trying the new game center in town.

 9. The travel agent suggested taking the many tours in advance.

 10. They suggested hiring a professional executive for this position.

Bài tập 3

 1. C

 2. C

 3. B

 4. C

 5. C

 6. C

 7. C

Việc nắm rõ cách dùng các cấu trúc Suggest lớp 9 sẽ giúp bạn sử dụng đúng và tránh mất điểm khi gặp các câu hỏi liên quan đến cấu trúc này trong các bài kiểm tra Tiếng Anh.

Chúc bạn đạt điểm cao trong các kỳ thi sắp tới!

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ