Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn: Lý thuyết và bài tập

Nội dung [Hiện]

Câu bị động là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng xuất hiện khá nhiều trong các bài kiểm tra hay thi chứng chỉ Tiếng Anh nên các bạn cần đặc biệt lưu ý.

Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về cấu trúc và cách sử dụng câu bị động thì hiện tại tiếp diễn thông qua các ví dụ minh họa và bài tập thực hành, giúp bạn củng cố và nâng cao vốn ngữ pháp của mình.

Câu bị động của thì hiện tại tiếp diễn: Công thức và Bài tập
Câu bị động của thì hiện tại tiếp diễn: Công thức và Bài tập

1. Công thức câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Câu bị động (Passive voice)  là một dạng ngữ pháp trong tiếng Anh mà trong đó, ta nhấn mạnh vào người hoặc đối tượng bị ảnh hưởng bởi hành động thay vì người hoặc đối tượng thực hiện hành động đó.

Câu bị động của thì hiện tại tiếp diễn có công thức như sau:

S + is/are/am + being + V3/Ved

Ví dụ:

 • The house is being painted by them. (Nhà đang được sơn bởi họ.)
 • Delicious meals are being cooked by the chef. (Những món bữa ăn ngon đang được nấu bởi đầu bếp.)

2. Cách dùng câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Trong Tiếng Anh, câu bị động thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng trong 2 trường hợp sau đây:

Cách dùng câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn
Cách dùng câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn

Nhấn mạnh vào người hoặc đối tượng đang bị ảnh hưởng bởi hành động ở thời điểm nói

Ví dụ:

 • A new bridge is being built by the construction workers. (Một cây cầu mới đang được xây dựng bởi các công nhân.)
 • A new software application is being developed by the team. (Một ứng dụng phần mềm mới đang được phát triển bởi đội ngũ.)

Khi đối tượng đang thực hiện hành động ở thời điểm nói không quan trọng hoặc không được biết đến

Ví dụ:

 • Experiments are being conducted in the laboratory. (Thí nghiệm đang được thực hiện trong phòng thí nghiệm.)
 • A new advertising campaign is being launched. (Một chiến dịch quảng cáo mới đang được ra mắt.)

3. Cách chuyển câu chủ động sang câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Viết lại câu bị động thì hiện tại tiếp diễn là một trong những dạng bài phổ biến nhất của chủ điểm ngữ pháp này. Vì vậy, bạn cần nắm vững cách chuyển câu chủ động sang câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn với 5 bước sau đây:

Câu chủ động thì hiện tại tiếp diễn:

S1 + is/are/am + V-ing + S2

=> Cấu trúc câu bị động thì hiện tại tiếp diễn:

S2 + is/are/am + being + V3/Ved (+ by S1)

Chuyển câu chủ động sang câu bị động thì hiện tại tiếp diễn
Chuyển câu chủ động sang câu bị động thì hiện tại tiếp diễn

Các bước chuyển chi tiết như sau:

 • Bước 1: Xác định rõ tân ngữ trong câu chủ động (S2), sau đó đặt làm chủ ngữ của câu bị động
 • Bước 2: Chia đúng thì hiện tại tiếp diễn bằng cách thêm is/are/am vào câu. Nếu tân ngữ là danh từ số ít thì dùng “is”, nếu tân ngữ là danh từ số nhiều thì dùng “are”.
 • Bước 3: Thêm being vào sau is/are/am.
 • Bước 4: Tìm chủ ngữ chính trong câu chủ động, sau đó chuyển sang dạng V3/Ved và đặt vào cuối câu bị động.
 • Bước 5 (nếu có): Nếu chủ ngữ trong câu chủ động có vai trò quan trọng thì đặt phía cuối của câu bị động, ngăn cách với chủ ngữ bằng “by”.

Ví dụ:

Câu chủ động: The Simpsons are painting the house. (Gia đình nhà Simpson đang sơn nhà.)

→ Câu bị động: The house is being painted by the Simpson. (Nhà đang được sơn bởi họ.)

Lưu ý: Khi chủ ngữ trong câu bị động là các từ mang tính chung chung, không cụ thể như people, someone, everyone, a woman,... thì khi chuyển sang câu bị động, ta có thể lược chúng đi.

Ví dụ:

Câu chủ động: People are discussing the new proposal in the conference room. (Mọi người đang thảo luận về đề xuất mới trong phòng họp.)

→ Câu bị động: The new proposal is being discussed in the conference room. (Đề xuất mới đang được thảo luận trong phòng họp.)

4. Bài tập câu bị động thì hiện tại tiếp diễn có đáp án

Chuyển các câu chủ động sang câu bị động thì hiện tại tiếp diễn sao cho nghĩa không đổi

1. Someone is using my computer while I am away.

2. The committee is considering the candidate for the prestigious award.

3. Anna's parents are organizing a surprise birthday party for her.

4. The technician is fixing the malfunctioning printer in the office.

5. Someone is capturing beautiful moments with a camera at the event.

6. In the living room, someone is setting up decorations and preparing meals for the year-end party.

7. The Board of Directors is approving the new company policies.

8. The orchestra is performing a classical symphony beautifully at the concert.

9. No one is handling the situation.

10. The principal is announcing the winners of the school competition.

11. Is Mr. Phillips responding to the emergency call right now?

12. A group of skilled workers are building a new skyscraper downtown.

13. In the laboratory, researchers are analyzing the results of the experiment.

14. Fans are currently praising the famous actor's latest performance on social media.

15. Is the renowned actor currently filming a new blockbuster movie?

Đáp án

1. My computer is being used while I am away.

2. The candidate for the prestigious award is being considered by the committee.

3. A surprise birthday party is being organized for Anna by her parents.

4. The malfunctioning printer in the office is being fixed by the technician.

5. Beautiful moments at the event are being captured with a camera by someone.

6. Decorations are being set up and meals are being prepared for the year-end party in the living room.

7. The new company policies are being approved by the Board of Directors.

8. A classical symphony is being beautifully performed at the concert by the orchestra.

9. The situation is not being handled by anyone.

10. The winners of the school competition are being announced by the principal.

11. Is the emergency call not being responded to by Mr. Phillips right now?

12. A new skyscraper downtown is being built by a group of skilled workers.

13. The results of the experiment are being analyzed in the laboratory by the researchers.

14. The famous actor's latest performance is currently being praised by fans on social media.

15. Is a new blockbuster movie currently being filmed by the renowned actor?

Nhìn chung, việc hiểu rõ về cấu trúc và cách dùng câu bị động thì hiện tại tiếp diễn sẽ giúp bạn nâng cao vốn ngữ pháp và sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt.

Hãy đọc kỹ bài viết để nắm được cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn và đừng quên thực hành các bài tập để ghi nhớ kiến thức nhé.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ