Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Gợi ý cách trả lời câu hỏi mở đầu IELTS Speaking ăn điểm

Nội dung [Hiện]

Bất kỳ bài thi Nói IELTS nào cũng bắt đầu với một số câu hỏi cơ bản để thí sinh khởi động trước khi bước vào các phần thi sau. Vậy chúng là những câu hỏi như thế nào? Các câu hỏi mở đầu IELTS Speaking thường là về nơi bạn sống, bạn làm nghề gì hoặc bạn học ngành gì.

Điều quan trọng là bạn phải có một khởi đầu tốt cho phần thi Nói của mình, vì nó sẽ giúp bạn tự tin và bình tĩnh hơn cho phần tiếp theo.

Khởi động bài thi IELTS với câu hỏi mở đầu IELTS Speaking 

Khởi động bài thi IELTS với câu hỏi mở đầu IELTS Speaking

Vì vậy, trong bài viết này IELTS LangGo đã tổng hợp các câu hỏi mở đầu IELTS Speaking về ba chủ đề thông dụng là cuộc sống, học tập và công việc kèm theo gợi ý trả lời cho một số câu hỏi.

1. Các câu hỏi mở đầu thường gặp trong IELTS Speaking

Các câu hỏi mở đầu IELTS Speaking thường xoay quanh 3 chủ đề: Cuộc sống (Live), Công việc (Work) và Học tập (Study). Dưới đây là danh sách câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong phần thi Speaking part 1.

1.1. Về cuộc sống (Live)

Chủ đề cuộc sống là một trong những chủ đề hay xuất hiện nhất trong các câu hỏi mở đầu IELTS Speaking. Các bạn hãy cùng IELTS LangGo xem những câu hỏi về chủ đề này là những câu hỏi nào để cùng chuẩn bị câu trả lời nhé.

Live 1

Do you live in a house or an apartment? Why? (Bạn sống trong một ngôi nhà hay một căn hộ? Tại sao?)

What does your house /apartment look like? Why? (Ngôi nhà/căn hộ của bạn trông như thế nào?)

What can you see from your window? (Bạn có thể nhìn thấy gì từ cửa sổ nhà bạn?)

Live 2

What kind of house or apartment do you live in? (Bạn thích sống trong loại nhà hoặc căn hộ nào?)

Do you enjoy living in this house/apartment? (Bạn có thích sống trong nhà/căn hộ không?)

Are there any shops or other facilities near your home? (Có cửa hàng hay cơ sở khác ở gần nhà bạn không?)

Live 3

Do you like the place where you live now? (Bạn có thích nơi bạn đang sống bây giờ không?)

Do you know many people who live near you? (Bạn có biết nhiều người sống gần bạn không?)

Is your area a good place for families with children? (Khu vực bạn sống có phải là một nơi tốt cho các gia đình có trẻ em?)

Tổng hợp các câu hỏi trong IELTS Speaking về 3 chủ đề thông dụng nhất

Tổng hợp các câu hỏi trong IELTS Speaking về 3 chủ đề thông dụng nhất

Live 4

Do you live in a house or an apartment? Why? (Bạn sống trong một ngôi nhà hay một căn hộ? Tại sao?)

What is your favorite room in your home? Why? (Căn phòng yêu thích trong nhà của bạn là gì? Tại sao?)

Do you think you will move home in the near future? Why/why not? (Bạn có nghĩ bạn sẽ chuyển nhà trong tương lai gần không? Tại sao có/Tại sao không?)

Live 5

How far away from here are you living at the moment? (Bạn đang sống cách đây bao xa?)

How long have you lived in your part of town? (Bạn đã sống bao lâu trong thị trấn của bạn?)

Is your part of town an interesting place? Why/why not? (Nơi bạn sống có phải là một nơi thú vị không? Tại sao có/tại sao không?)

1.2. Về công việc (Work)

Chủ đề thứ 2 cũng xuất hiện với tần xuất cao trong các câu hỏi mở đầu IELTS Speaking chính là chủ đề Work (Công việc). Các bạn hãy cùng xem ngay những những câu hỏi về chủ đề này mà LangGo đã tổng hợp dưới đây.

Work 1

What do you do? (Bạn đang làm gì?)

When did you decide to do this kind of work? Why? (Khi nào bạn quyết định làm loại công việc này? Tại sao?)

Is there anything you don’t like about your job? Why/why not? (Có điều gì bạn không thích về công việc của mình không? Tại sao có/ tại sao không?)

Work 2

Do you work better in the morning or the afternoon? (Bạn làm việc tốt hơn vào buổi sáng hay buổi chiều?)

What do you enjoy the most about your work? (Bạn thích điều gì nhất về công việc của mình?)

Has your work changed since you started your job? How? (Công việc của bạn có thay đổi kể từ khi bạn bắt đầu công việc của mình không? Như thế nào?)

Work 3

What sort of job do you do? (Bạn làm công việc gì?)

Do you find the work easy? Why/why not? (Bạn có thấy công việc dễ dàng không? Tại sao có/tại sao không?)

Do you think your job will change much in the future? Why/why not? (Bạn có nghĩ rằng công việc của bạn sẽ thay đổi nhiều trong tương lai? Tại sao có/ tại sao không?)

Work 4

What job do you do? (Bạn đang làm công việc gì?)

At what time of day do you work best? (Bạn làm việc tốt nhất vào thời gian nào trong ngày?)

Have you made friends with the people you work with? Why/why not? (Bạn đã kết bạn với những người bạn làm việc cùng chưa? Tại sao có/tại sao không?)

Work 5

What kind of work do you do? (Bạn làm công việc gì?)

Why did you choose this kind of work? (Tại sao bạn lại chọn loại công việc này?)

Did you enjoy your first day in this job? Why/why not? (Bạn có thích ngày đầu tiên làm công việc này không? Tại sao có/ tại sao không?)

1.3. Về việc học (Study)

Nếu chủ đề work chủ yếu dành cho những thí sinh đã đi làm thì chủ đề Study thường được các giám khảo dùng làm câu hỏi mở đầu IELTS Speaking dành cho các bạn học sinh hay sinh viên. Cùng tìm hiểu ngay những câu hỏi về chủ đề này để chuẩn bị thật tốt nhé.

Study 1

What subjects are you studying? (Bạn đang học những môn gì?)

When did you decide to study this/these subjects Why? (Bạn quyết định học môn này khi nào? Tại sao?)

Is there anything you don’t like about your studies? Why/why not? (Có điều gì bạn không thích về việc học của mình không? Tại sao có/ tại sao không?)

Study 2

Do you study better in the morning or afternoon? Why? (Bạn học tốt hơn vào buổi sáng hay buổi chiều? Tại sao?)

What do you enjoy the most about your studies? Why? (Bạn thích điều gì nhất về việc học của mình? Tại sao?)

Is your course different to what you expected? Why/why not? (Khóa học của bạn có khác với những gì bạn mong đợi không? Tại sao có/ tại sao không?)

Study 3

What subject do you study? (Bạn học ngành gì?)

Do you find this/these subjects easy? Why/why not? (Bạn có cảm thấy những ngành này dễ không? Tại sao có/ tại sao không?)

Do you plan to use the subject you are studying in the future? (Bạn có dự định sử dụng môn học mà bạn đang học trong tương lai không?)

Study 4

What are you studying? (Bạn đang học cái gì?)

At what time of day do you study best? Why? (Thời gian nào trong ngày bạn học tốt nhất? Tại sao?)

Have you made friends with the people you study with? Why/why not? (Bạn có kết bạn với những người học cùng mình không? Tại sao có/tại sao không?)

Study 5

Where are you studying? (Bạn đang học ở đâu?)

Why did you choose to study there? (Tại sao bạn chọn học tại đây?)

Did you enjoy your first day there? Why/why not? (Bạn có thích ngày đầu tiên đi học tại đây không? Tại sao có/ tại sao không?)

2. Gợi ý trả lời các câu hỏi mở đầu IELTS Speaking

Vậy là bạn đã có trong tay danh sách các câu hỏi mở đầu IELTS Speaking về 3 chủ đề thông dụng nhất. Cùng tham khảo một số câu trả lời mẫu một vài câu hỏi để biết cách xử lý dạng câu hỏi này nhé.

What kind of house or apartment do you live in?

For the past 21 years, I have been living in a house with my family, and I think if I can move out and start making a living on my own, I would try my best to have an independent place where I can plan and design a house layout that suits myself since sharing a room or a flat with strangers sounds troublesome to me.

Tạm dịch: Trong 21 năm qua, tôi đã sống cùng với gia đình của mình, và tôi nghĩ nếu tôi có thể chuyển ra ngoài và bắt đầu tự lập, tôi sẽ cố gắng hết sức để có một nơi ở riêng để tôi có thể lên kế hoạch và thiết kế cách bố trí nhà phù hợp với bản thân vì ở chung phòng hay căn hộ với người lạ nghe có vẻ phiền phức với tôi.

What is your favorite room in your home? (Why?)

It’s the dining room where my family spends our time together. Not only lunch or dinner but all our family reunions take place in the dining room where we can enjoy a harmonious atmosphere. We always try to keep the family dinner as something we cannot go a day without, since for us it’s the family bonding that lies behind.

Tạm dịch: Đó là phòng ăn, nơi gia đình tôi dành thời gian bên nhau. Không chỉ bữa trưa hay bữa tối mà tất cả các cuộc đoàn tụ gia đình của chúng tôi đều diễn ra trong phòng ăn, nơi chúng tôi có thể tận hưởng một bầu không khí hòa thuận. Chúng tôi luôn cố gắng duy trì bữa tối gia đình là điều mà chúng tôi không thể thiếu một ngày vì đối với chúng tôi, đó là sự gắn kết tình cảm gia đình.

(Nguồn tham khảo: ieltsmaterial)

Mẫu câu trả lời cho một số câu hỏi mở đầu IELTS Speaking

Mẫu câu trả lời cho một số câu hỏi mở đầu IELTS Speaking

What do you do?

For the past few months, I’ve been working for The Guardian as a news editor. This is my first job ever, and I’m working hard to contribute to the success of this prestigious newspaper.

Tạm dịch: Trong vài tháng qua, tôi đã làm việc cho The Guardian với tư cách là biên tập viên tin tức. Đây là công việc đầu tiên của tôi và tôi đang làm việc chăm chỉ để đóng góp vào sự thành công của tờ báo uy tín này.

Is there anything you don’t like about your job? (Why/why not?)

Well, the perk of being a news editor is that you’ll surround yourself with exciting news daily. What I don’t like about this job is that I have to do a thousand edits to get to the final one that meets the requirement of my boss. Sometimes I feel a bit overloaded with tons of tasks.

Tạm dịch: Chà, lợi ích của việc trở thành một biên tập viên tin tức là bạn sẽ biết những tin tức thú vị hàng ngày. Điều tôi không thích ở công việc này là tôi phải chỉnh sửa hàng nghìn lần để có được bản cuối cùng đáp ứng yêu cầu của sếp. Đôi khi tôi cảm thấy hơi quá tải với số lượng nhiệm vụ quá lớn.

(Nguồn tham khảo: ieltsmaterial)

What are you studying?

I study law because it’s a really well thought of degree and I’m hoping to pursue it as a career in the future.

Tạm dịch: Tôi học luật vì đó là nghề được kính trọng và tôi hy vọng sẽ theo đuổi nó như một nghề nghiệp trong tương lai.

Do you plan to use the subject you are studying in the future?

I’ve already started to apply for jobs as a lawyer. We normally have to secure a job a year before we graduate and then work very hard to get a high overall mark. After that, I will probably do a Masters in law to become a specialist in one particular area.

Tạm dịch: Tôi đã bắt đầu nộp đơn xin việc làm luật sư. Thông thường, chúng tôi phải đảm bảo một công việc một năm trước khi tốt nghiệp và sau đó làm việc rất chăm chỉ để đạt điểm tổng cao. Sau đó, tôi có thể sẽ học Thạc sĩ luật để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể.

(Nguồn tham khảo: ieltsadvantage)

Trên đây là tổng hợp các câu hỏi mở đầu IELTS Speaking về 3 chủ đề phổ biến trong part 1 kèm theo gợi ý trả lời chi tiết. Hy vọng qua bài viết ngày hôm nay các bạn sẽ biết mình nên ôn tập những gì cho IELTS Speaking part 1 để có thể chuẩn bị thật kỹ càng trước khi bước vào phòng thi.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
  • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
  • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
  • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
  • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
  • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ