Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Tham khảo ngay 6 bài Writing IELTS Task 1 samples nâng band IELTS

Nội dung [Hiện]

IELTS Writing có 2 task, mỗi task kiểm tra kĩ năng viết khác nhau. Trong bài viết này hãy cùng LangGo tìm hiểu về Writing IELTS task 1 và tham khảo 6 bài Writing IELTS Task 1 samples nhé!

Tìm hiểu dạng bài IELTS Writing Task 1

Tổng quan kiến thức về Writing IELTS Task 1

1. Tổng quan về IELTS Writing Task 1

Trước khi tham khảo một số bài Writing IELTS Task 1 Samples, chúng ta cùng tìm hiểu những tổng quan về IELTS Writing Task 1 nhé!

Về thời gian thi, bài thi IELTS Writing được diễn ra trong vòng 60 phút với 2 task và Task 1 IELTS Writing thường chiếm 20 phút làm bài.

Trong Task 1 IELTS Writing, thí sinh được yêu cầu trình bày, mô tả và giải thích về 1-2 biểu đồ, bảng, hoặc sơ đồ nào đó cho sẵn với giới hạn yêu cầu là 150 từ - 170 từ.

Mỗi task trong bài thi Writing được đánh giá độc lập với nhau, nên bạn không phải lo lắng làm task 1 kém sẽ làm cho task 2 điểm kém theo và ngược lại. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trọng số để cho điểm của task 2 sẽ lớn hơn task 1 theo công thức sau:

Điểm IELTS Writing task 1 = (Điểm task 1 + Điểm task 2 x 2)/3

Theo thang điểm bài thi Writing IELTS, bài làm của bạn trong Writing task 1 được đánh giá theo các tiêu chí sau: mức độ hoàn tất yêu cầu đề bài, tính mạch lạc và chặt chẽ, vốn từ vựng, phạm vi và độ chính xác ngữ pháp.

Tiêu chí chấm điểm

Nội dung

Mức độ hoàn tất yêu cầu đề bài (Task Achievement)

Đánh giá xem thí sinh đã hoàn toàn hiểu và đáp ứng các yêu cầu của câu hỏi hay chưa.

Tính mạch lạc và chặt chẽ (Coherence & cohesion)

Đánh giá xem thí sinh có khả năng sắp xếp các câu trả lời của họ một cách hợp lý hay không và các ý tưởng này có được kết nối với nhau một cách trôi chảy hay không.

Vốn từ vựng (Lexical resource)

Đánh giá cách sử dụng vốn từ vựng của thí sinh có chính xác, đúng chính tả, đa dạng và phù hợp với bài viết hay không.

Phạm vi và độ chính xác ngữ pháp (Grammatical range & accuracy)

Đánh giá việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp có chính xác và đa dạng hay không.

Hãy chú ý đến các tiêu chí trên để có cách nâng cao band điểm IELTS. Các bạn cũng có thể áp dụng phân tích chúng thông qua các IELTS writing task 1 bài mẫu ở dưới. Xem và tải bản đầy đủ TẠI ĐÂY.

Tiêu chí chấm điểm Writing IELTS task 1

2. Các dạng bài hay gặp trong IELTS Writing Task 1

Các bạn đang tìm hiểu phần thi writing trong IELTS thì ngoài việc đọc các bài writing IELTS task 1 samples, chúng ta còn cần phải biết trong writing IELTS task 1 có những dạng bài gì. Cùng tìm hiểu xem nhé:

Trong phần Writing Task 1, bạn sẽ cần mô tả, diễn giải về một biểu đồ, bản đồ hay bảng số liệu cho sẵn.

Để có thể đạt band điểm cao trong IELTS Writing Task 1, bạn cần biết được phần này gồm những dạng bài nào và cách làm các dạng bài như thế nào. Các dạng bài hay gặp trong Writing task 1 gồm:

 • Bar Chart: biểu đồ thanh ngang/cột

 • Line Graph: biểu đồ đường

 • Table: Bảng số liệu

 • Pie Chart: biểu đồ tròn

 • Map: Bản đồ

 • Process: sơ đồ quy trình/tiến trình

Các dạng bài IELTS Writing Task 1

Các dạng bài Writing IELTS Task 1

Có một lưu ý dành cho bạn đó là đề bài trong task 1 sẽ có thể đơn giản chỉ đưa ra một dạng biểu đồ, sơ đồ, bảng nhưng có những bài sẽ phức tạp hơn khi kết hợp các dạng với nhau, chẳng hạn như:

 • Biểu đồ kết hợp đường và cột

 • Bảng và biểu đồ

 • Hai bảng

 • Hai biểu đồ tròn

 • Hai quy trình

Trong phần tiếp theo, thông qua các bài IELTS Writing Task 1 samples, các bạn có thể hiểu rõ hơn về các dạng của các bài mẫu IELTS Writing Task 1 này.

3. Bài sample IELTS Writing Task 1 hay

Đọc và viết mô phỏng theo Writing IELTS Task 1 samples là một trong những cách hiệu quả nhất giúp bạn làm quen và nâng cao kỹ năng IELTS Writing của mình. Vì vậy, bạn đừng bỏ qua 6 sample IELTS writing task 1 hay đã được IELTS LangGo tổng hợp.

Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lần lượt 6 bài writing IELTS task 1 samples theo thứ tự từ dạng bar chart đến dạng process như sau:

3.1. Sample dạng Bar Chart

Đầu tiên, cùng tìm hiểu bài writing IELTS task 1 samples dạng bar chart nhé:

Đề bài: The bar chart shows the average number of hours per week that men and women spend doing activities around the home.

Writing task 1 sample Bar chart

Writing task 1 sample Bar chart

IELTS writing task 1 bài mẫu:

The bar chart illustrates the average hours that men and women spend per week on various activities around their homes. At first glance it is evident that with the exception of reading. Women spend more time on household chores than men, while men spend more time on leisure activities.

With regards to household chores, women spend the most time on cooking, at 15 hours per week, compared to approximately 9 for men. Women also spend more than double the amount of time than men cleaning the house, though this chore consumes less time than the other chores for both sexes. Again, washing up is predominantly a task undertaken by women rather than men, at 7 and 5 hours respectively.

Turning to leisure activities, the most popular is watching television, with slightly more men than women partaking in this activity on a weekly basis. Interestingly, Men spend nearly 3 times more time than women surfing the Internet. The hours spent on reading are fairly similar for males and females at around 5 per week. Gardening accounts for just a few hours per week for both sexes. (185 words)

Nguồn: IELTS Buddy

3.2. Sample dạng Line Graph

Tiếp theo là bài writing IELTS task 1 samples dạng line graph:

Đề bài: The line graph below shows changes in the amount of coffee exported from three countries between 2002 and 2012. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Writing task 1 sample line graph

Writing task 1 sample line graph

IELTS writing task 1 bài mẫu:

The line graph illustrates changes in the levels of coffee exports in three South American countries from 2002 to 2012 and is measured in millions of kilograms.

Overall, it can be seen that, despite some fluctuations, over the period as a whole the levels of exports rose in all three countries.

Brazil and Costa Rica produced the most coffee. They began at a fairly similar level of between 12 and 15 million kilograms in 2002, but while the coffee exported from Brazil increased gradually over the following four years, exports from Costa Rica experienced a significant fall to around 7.5 million. However, they both then followed a similar trend, increasing steadily to 20 million (Costa Rica) and 25 million (Brazil).

Colombia had a more erratic pattern of exports than the other two countries. Exports stood at 5 million kilograms per year in 2002, which was lower than Costa Rica or Brazil. They overtook Costa Rica in 2006, with exports reaching 12 million, but there was then a sharp fall to 2008, when exports hit a low of 2.5 million. Following this, exports increased rapidly to finish the period at 15 million. (191 words)

Nguồn: IELTS Buddy

3.3. Sample dạng Table

Đề bài: The table shows water use in Gulf Countries in 2000 in percentage.

IELTS writing task 1 sample table

IELTS writing task 1 sample table

IELTS writing task 1 bài mẫu:

The table shows how six different countries in the Middle East used water in 2000. At first glance it is evident that while Bahrain and Kuwait made use of water predominantly for domestic purposes, the other four countries used it mainly for agriculture.

Turning first to Kuwait and Bahrain, Kuwait had the highest use of water, at 63%, whereas its use for agriculture was only a third of this. Accounting for a slightly lower amount of use for domestic purposes was Bahrain, but it used two times more water than Kuwait for agriculture.

In contrast to this, the remaining four countries used much more water for agriculture. The highest were Saudi Arabia (85%) and Oman (83%). Interestingly though, these countries had particularly low levels of domestic water use. Next, Qatar and UAE used 62% and 65% respectively for agriculture and about half this amount for domestic purposes. Finally, all six countries used very low amounts for industrial purposes, all at under 8%, the only exception being Kuwait at just under 20%. (171 words)

Nguồn: IELTS Buddy

3.4. Sample dang Pie Chart

Đề bài: The chart show the percentage of enrolments on six courses at a local education college in the UK in 2010 and 2012.

Writing task 1 sample pie chart

Writing task 1 sample pie chart

IELTS writing task 1 bài mẫu:

The pie chart compares the proportion of enrolments on six different courses at a UK college of education in 2010 and 2012. Overall, it can be seen that the greatest change was in the percentage of enrolments to the sports science courses.

In 2010, the most popular course was social studies, representing just over a quarter of all enrolments, and although it was still a popular course, by 2012 it had fallen to one fifth of the total. At 25.7%, nursing was the second most popular subject to study, but this fell significantly to only 14% two years later. Initially, enrolment on the sports science course was fairly low, at only 11.9%. However, this figure increased dramatically over the two years to represent the largest proportion of enrolments in 2012 at 25.5%.

Less change was seen in the remaining three courses. Enrolments on the engineering course went up slightly to 18.5% in 2012, but psychology remained virtually unchanged. This was also the case for carpentry, which experienced very low levels of enrolment throughout the period. (175 words)

Nguồn: IELTS Buddy

3.5. Sample dạng Map

Đề bài: The maps below show the changes that have taken place in the seaside resort of Templeton between 1990 and 2005.

Writing task 1 sample dạng Map

Writing task 1 sample dạng Map

IELTS writing task 1 bài mẫu:

The map illustrates the changes that have occurred in Templeton, a seaside resort, over a 10 year period beginning in 1990 and ending in 2005. The most noticeable change is the replacement of many green areas with several major infrastructure projects.

To begin, there were several major changes to transport in the town. An airport has been built beside the river on the outskirts of the town. In addition to this, a ferry port was constructed on the far east coastline, with a new railway extension line passing by the ferry port, continuing along the coast and crossing over a new bridge so it connects to the west side of town.

There have also been changes to the business sector in Templeton. A factory can be seen in the southeast of the town behind the new railway line, and a supermarket has been built over the river in the west of Templeton, running alongside a new road. The residential landscape has also altered, particularly on the west side of town, where large apartment blocks now stand in place of the houses. (158 words)

Nguồn: IELTS Buddy

3.6. Sample dạng Process

Process được coi là một trong những dạng khó nhất trong writing IELTS task 1, vậy cùng tham khảo bài writing IELTS task 1 samples dạng process dưới đây để hiểu hơn cách làm dạng bài này nhé! Đề bài: The diagram shows the process of making Pu-erh tea and Ripe tea

Writing task 1 sample process

Writing task 1 sample process

IELTS writing task 1 bài mẫu:

The diagram presents the manufacturing process of two types of tea, pu-erh raw tea and pu-erh ripe tea.

Although the first three stages are the same for both teas, it can be seen that the methods of production differ in the final stages, which accounts for the resulting variations in the two teas.

First, the tea leaves that have been picked are pan fried in order to inactivate the enzymes. Following this, the tea is rolled and afterwards spread out on a round mat so that it can dry under the sun. Once it has been dried, the loose raw tea is ready to be tumed into either ripe tea or raw tea. This is where the process diverges.

To make pu-erh ripe tea, the loose tea is fermented by being left to mold. Having completed the fermentation stage, the resulting loose ripe tea is then compressed, after which the tea is ready for sale. Regarding the alternative process, before being ready for sale as vintage raw tea, the loose tea is first compressed, and then left to age by storage. (181 words)

Nguồn: IELTS Buddy

4. Những lưu ý khi làm IELTS Writing Task 1

Bên cạnh việc học theo Writing IELTS Task 1 samples, các bạn cũng lưu ý 4 điều dưới đây trong lúc ôn tập và thi IELTS để có kết quả bài thi IELTS Writing tốt nhất nhé.

 • Phân bổ thời gian hợp lý

Bài thi IELTS Writing diễn ra trong vòng 60 phút với cả 2 task, vì vậy, các bạn nên luyện tập chia thời gian ra làm từng phần. Một trong những cách chia tốt nhất là dành 20 phút cho task 1 và 40 phút cho task 2.

Chặt chẽ hơn thì các bạn nên phân chia cả thời gian cho từng nhiệm vụ viết để không bị mất quá nhiều thì giờ cho giai đoạn nào. Các giáo viên dạy luyện thi IELTS vẫn thường đưa ra mẹo sau:

- 5 phút đầu: đọc câu hỏi và phân tích đề

- 5 phút tiếp theo: viết câu mở đầu và overview (tổng hợp điểm đáng chú ý từ dữ liệu)

- 10 phút còn lại: triển khai bài viết chi tiết

- Chia bố cục bài viết hợp lý

IELTS Writing task 1 nên được chia thành 4 đoạn với cấu trúc 1-1-2: 1 đoạn cho giới thiệu, 1 đoạn cho overview, và 2 đoạn còn lại để diễn giải. Bài viết ổn có thể được triển khai trong 9 câu.

Nếu trường hợp Overview ngắn thì có thể gộp chung 2 phần mở đầu và Overview.

Các bạn hãy theo dõi các bài writing IELTS task 1 mẫu ở trên và luyện tập nhé.

 • Đọc và tìm hiểu kĩ các tiêu chí chấm điểm

Khi ôn thi IELTS Writing chúng ta có xu hướng tập trung cải thiện vốn từ và bỏ qua các yếu tố còn lại. Tuy nhiên như đã viết ở trên, giám khảo chấm bài theo các tiêu chí bên cạnh vốn từ vựng.

Và đối với IELTS Writing task 1 bạn thậm chí không cần biết nhiều từ ngữ cao siêu thì cũng có thể dễ dàng đạt điểm cao, bởi bài viết có bố cục hợp lý, mạch lạc, có sự liên kết và sử dụng các cấu trúc câu kết hợp.

 • Học cấu trúc từng dạng bài

Task 1 Writing chỉ đơn giản là diễn giải và mô tả lại số liệu, dữ liệu cho sẵn, vì vậy đa số đều có chung một mẫu số cho các đề chung dạng bài, chẳng hạn như:

Line graph-bar chart-pie chart có đặc trưng là diễn tả lại số liệu chuỗi thời gian hoặc giữa các đối tượng cho nên sẽ sử dụng ngôn ngữ miêu tả xu hướng, tốc độ, so sánh;

Trong khi đó, process và map lại đặc trưng bởi tiến trình, sự thay đổi của một đối tượng, sẽ sử dụng cấu trúc liên kết, so sánh, tả quá trình...

Do đó học cấu trúc từng dạng để biết khi gặp dạng này mình cần triển khai như thế nào là một cách tiết kiệm thời gian.

5. Mẹo nâng band IELTS Writing thần tốc

 • Đọc các bài writing IELTS task 1 mẫu

Ngoài Writing IELTS Task 1 samples mà IELTS LangGo đã tổng hợp, hãy tìm những nhóm và trang facebook, website chuyên chia sẻ các bài mẫu IELTS writing task 1 và nhất là các bài đạt band điểm cao từ các đề thi chính thức. Có rất nhiều bạn đã chia sẻ rằng trước khi đi thi chỉ đọc bài mẫu thôi và đã đạt được kết quả đáng mong đợi.

Học qua hình thức đọc các bài writing task 1 mẫu cũng là một cách có hiệu quả khi cấu trúc, ngôn ngữ sử dụng, cách diễn đạt, sử dụng từ đồng nghĩa sẽ tự động nạp vào đầu sau mỗi lần đọc một bài viết tốt.

 • Tạo một list từ, cấu trúc câu sử dụng nhiều gộp thành những bài mẫu writing task 1

Để đỡ tốn thời gian vì các tài liệu ôn luyện viết có rất nhiều mẫu câu để chúng ta lựa chọn, hãy lựa chọn ra một hoặc hai cấu trúc câu bạn dễ thuộc và quen sử dụng nhất để thực hành, gộp thành những bài mẫu writing task 1 của chính mình và đem vào phòng thi.

Đừng ôm đồm và học quá nhiều mẫu câu chỉ cho một câu mở đầu hay overview, vì đi thi bạn sẽ chỉ có một đề bài duy nhất và không có cơ hội thể hiện tất cả các mẫu câu đó trong cùng một bài.

Chẳng hạn như để viết câu tổng quan ta có thể có các mẫu câu sau: Overall,...; It is clear that ….; To overview,...; etc. Hãy chọn một trong số chúng và áp dụng cho các bài.

 • Viết và nhờ sửa lỗi

Nếu chỉ đơn giản viết và viết thì rất khó ai có thể tự lên band. Tất cả đều nhờ một bước quan trọng, đó là xem lại và học từ lỗi sai. Trừ khi bạn có khả năng tốt, nếu không ít ai có thể tự nhìn ra chỗ đã làm sai của mình, vì vậy hãy nhờ sự hỗ trợ từ người khác.

Đó có thể là thầy cô giáo luyện thi IELTS, nhóm bạn cùng nhau ôn thi hay người bạn đã thi IELTS và có điểm cao.Bên cạnh đó bạn cũng có thể so sánh với các Writing IELTS Task 1 samples chuẩn, hay; hoặc tham gia các diễn đàn chữa miễn phí trên mạng. Có rất nhiều nguồn bạn có thể tìm kiếm. Nhưng điều quan trọng vẫn là bài viết xong không bỏ một chỗ để đó.

 • Tìm kiếm và học qua các video IELTS Writing task 1 samples trên Youtube

Kênh youtube IELTS Advantage, IELTS Liz, … là các kênh dạy luyện thi IELTS đủ tất cả các kĩ năng bao gồm cả nhiều bài hướng dẫn viết theo Writing IELTS Task 1 samples, được nhiều người theo dõi và có chất lượng rất cao. Học và ghi chép lại qua video cũng là một hình thức nạp thêm kiến thức vào đầu.

Nâng điểm writing IELTS task 1 với IELTS LangGo

Nâng điểm writing IELTS task 1 với IELTS LangGo

Các bài Writing IELTS Task 1 samples, như các bạn thấy, không hề dài và khó. Điều quan trọng là làm quen sẵn dạng bài và chú ý tới những lưu ý trong các phần trên.

Để nâng band thần tốc từ 5.0 lên 6.0 thì đơn giản hơn là từ 6.0 lên 7.0. Do đó mục tiêu càng cao thì thời gian và công sức dành cho ôn luyện càng nhiều. Mong rằng thông qua các Writing IELTS Task 1 samples được tổng hợp ở trên, các bạn có thể hiểu rõ hơn và viết IELTS Writing Task 1 tốt hơn để đạt được band điểm IELTS cao hơn.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác về IELTS Writing nhé! Chúc các bạn học tập hiệu quả.

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ