Avatar
Bài đăng, 01/02/2020
By Evans
Nội dung [ Hiện ]

  Cùng LangGo học phân biệt cách phát âm nguyên âm /u:/ và /ʊ cực chuẩn trong tiếng Anh

  LangGo - Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /u:/ và /ʊ/ chuẩn bản ngữ

  A. Cách phát âm /u:/ và /ʊ/

  1. Phát âm nguyên âm /u:/ 

  - Giữ đầu lưỡi thấp, chạm nhẹ hàm răng phía trước

  - Khi nói, nâng cao đuôi lưỡi về phía vòm miệng nhưng không chạm vào vòm miệng

  - Cong môi lại và chu ra

  Ví dụ:

  • food /fuːd/ (n) lương thực
  • soon /suːn/ (adv) chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc nữa
  • remove /rəˈmuːv/ (v) di chuyển, dọn
  • bamboo /bӕmˈbuː/ (n) cây tre
  • music /ˈmjuːzik/ (n) âm nhạc

  2. Phát âm nguyên âm /ʊ/

  - Đọc âm u rồi dần dần kéo ngắn thời gian đọc u lại

  - Cong môi chỉ sử dụng cơ môi hơi giống cách đọc âm ư 

  - Phát âm sử dụng đồng thời đọc âm u trong khi miệng hơi ư

  Lưu ý: Không được đọc thành ư hay ơ chỉ khẩu hình hơi giống cách đọc của 2 âm này thôi.

  Ví dụ:

  • put /put/ (v) đặt, để
  • foot /fut/ (n) bàn chân
  • should /ʃud/ (v) nên (nên làm gì)
  • sugar /ˈʃuɡə/ (n) đường

  B. Cách nhận biết âm /u:/ và /ʊ/

  1. Nhận biết âm /u:/

  "o” thường được phát âm là /uː/ trong một vài từ thông dụng có tận cùng bằng “o” hay “o” + phụ âm

  Ví dụ:

  • tomb /tuːm/: mộ, mồ
  • remove /rɪ’muːv/: bỏ đi, làm mất đi

  “u” được phát âm là /uː/

  Ví dụ:

  • brutal /’bruːtl/: thô bạo, dã man
  • lunar /ˈluːnə/: thuộc về mặt trăng

  “oo” được phát âm là /uː/

  Ví dụ:

  • tool /tuːl/: đồ dùng
  • tooth /tuːθ/: cái răng

  “ou” được phát âm là /uː/

  Ví dụ:

  • group /gruːp/: một nhóm, một đám
  • troupe /truːp/: gánh hát

  “ui” được phát âm là /uː/

  Ví dụ:

  • juice /dʒuːs/: nước cốt, nước trái cây
  • cruise /kruːz/: cuộc đi chơi trên biển

  2. Nhận biết âm /ʊ/

  “o” được phát âm là /ʊ/ 

  Ví dụ:

  • wolf /wʊlf/: chó sói
  • woman /’wʊmən/: đàn bà

  “oo” thường được phát âm là /ʊ/

  Ví dụ:

  • book /bʊk/: sách
  • good /gʊd/: tốt

  “ou” được phát âm là /ʊ/

  Ví dụ:

  • could /kʊd/: có thể
  • should /ʃʊd/: phải, nên

  C. Luyện tập cách phát âm /u:/ và /ʊ/

  Luyện đọc những câu sau, chú ý những từ in đậ

  1. Âm /u:/

  • You must chew your food.
  • He proved he knew the truth.
  • The group flew to New York in June.

  2. Âm /ʊ/

  • It should be good wool.
  • The woman took a good look at the wolf.
  • Look at the cookbook for a good pudding.

  >>> Xem thêm các chủ đề phát âm tiếng Anh chuẩn quốc tế. 

  Bình luận bài viết
  Bài viết cùng chuyên mục
  Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /ɔː/ và /ɒ/ chuẩn bản ngữ

  Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /ɔː/ và /ɒ/ chuẩn bản ngữ

  Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /ɜ:/ và /ə/ chuẩn bản ngữ

  Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /ɜ:/ và /ə/ chuẩn bản ngữ

  Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /ɑː/ và /ʌ/ chuẩn bản ngữ

  Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /ɑː/ và /ʌ/ chuẩn bản ngữ

  Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /e/ và /æ/ chuẩn bản ngữ

  Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /e/ và /æ/ chuẩn bản ngữ

  Đăng ký học