Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ NGỮ PHÁP CHO PHẦN THI IELTS WRITING TASK 1

Nội dung [Hiện]

Phần thi IELTS Writing Task 1 là phần thi không quá khó và để có thể đạt được điểm cao trong phần thi này, các bạn cần chú ý một số những lưu ý sau đây về ngữ pháp, các cấu trúc câu và các lỗi sai để bạn có thể đạt điểm tối đa trong phần thi này.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ NGỮ PHÁP CHO PHẦN THI IELTS WRITING TASK 1

I. Phần mở đầu

IELTS Writing Task 1 là phần thi đầu tiên trong phần thi Writing. Phần thi này sẽ yêu cầu bạn miêu tả diễn giải một số sự khác nhau cơ bản trong các loại biểu đồ bao gồm việc so sánh xu hướng, sự tăng giảm. Vì vậy các bạn cần chú ý về ngữ pháp của mình trong phần thi này để có thể không bị mất quá nhiều điểm trong phần thi IELTS Writing. Bài viets sẽ bao gồm các lưu ý cho các bạn về thì thời, các cấu trúc câu quan trọng và một số lỗi sai ngữ pháp mà bạn nên tránh.

II. Ngữ pháp

Việc sử dụng các thì thời phù hợp sẽ tương ứng vào các mốc thời gian thể hiện trong biểu đồ. Hãy xác định xem thời gian trong biểu đồ là quá khứ hay tương lai để có thể sử dụng ngữ pháp hợp lý trong bài thi IELTS Writing Task 1. Hãy ghi nhớ một số lưu ý sau:

Không có ngày tháng cụ thể trong biểu đồ - sử dụng thì hiện tại

Ngày tháng trong quá khứ - sử dụng thì quá khứ

Ngày trong tương lai - sử dụng thì tương lai

Một số thì thời mà bạn cần lưu y chủ yếu trong phần thi IELTS Writing Task 1 bao gồm:

- Thì hiện tại - thì hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn

- Thì quá khứ - quá khứ đơn

- Thì tương lai - tương lai đơn giản hoặc tương lai hoàn hảo

III. Các cấu trúc chính

Khi đọc đề bài câu hỏi phần thi IELTS Speaking Part 1, cần phân tích kỹ câu hỏi các đặc điểm chính trong biểu đồ mà bạn sẽ phân tích. Thường các câu hỏi sẽ yêu cầu bạn mô tả xu hướng, mô tả sự tăng giảm, so sánh.

1. Khi mô tả xu hướng

Các bạn có thể tham khảo một số cấu trúc sau để miêu tả xu hướng của biểu đồ trong phần thi IELTS Writing Task 1:

1) Noun phrase + verb + adverb

Ví dụ: The number of unemployed women fell significantly.

2) There + be + adjective + in + noun phrase

Ví dụ: There was a dramatic improvement in the percentage of people in employment.

2. Miêu tả sự tăng giảm

1) Noun phrase + verb + adverb

Ví dụ: The popularity of social media climbed steadily.

2) There + be + noun + in + noun phrase

Ví dụ: There was a fluctuation in university applications.

3. Miêu tả sự so sánh

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, các bạn có thể so sánh các yếu tố chính trong biểu đồ bằng cách sử dụng các từ so sánh sau:

more

most

high (er) (est)

large (er) (est)

less

least

few (er) (est)

low (er) (est)

small (er) (est)

Một số các cấu trúc câu gợi ý cho bạn:

1) More/fewer/less + noun + than

Ví dụ: More teenagers play computer games than a sport.

2) Most/least + adjective

Ví dụ: The most common childhood illness in 1979 was chickenpox.

3) More/less + adjective + than

Ví dụ: Cruises were more popular than beach holidays in 2012.

4) High/low/few -er + than

Ví dụ: A lower number of teenagers play a sport than play computer games.

5) High/low/large/small -est

Ví dụ: The largest proportion of immigrants came from Mexico.

IV. Một số lỗi sai ngữ pháp cần tránh

Các lỗi sai mà các bạn thí sinh hay gặp phải trong kỳ thi IELTS Writing Task 1 thường là các vấn đề về giới từ và mạo từ.

Các bạn sẽ hay gặp sai lầm trong phần giới từ cần sử dụng trong các câu văn trong phần thi này. Các bạn hãy nhớ một số quy tắc sau cho bài viết Task 1 của mình:

-Khi nêu một giá trị cụ thể thay đổi (number, amount, percentage etc.): dùng giới từ of. Of cũng có thể được dùng sau một giá trị. Ví dụ:

 • a small percentage of

 • just under a quarter of

 • exactly a half of

 • roughly three quarters of

-Khi nêu những thay đổi: dùng giới từ in

Ví dụ: For example:

 • An increase of 20%.

 • An increase in the number of over 70’s taking exercise classes.

 • A drop of almost a half.

 • A drop in house prices.

- Khi so sánh các thay đổi dùng giới từ between, ví dụ:

The price of houses went into sharp decline between 1980 and 1985 but increased significantly from 1986 to 1990.

2. Các lỗi sai về mạo từ:

Các bạn cần chú ý để hạn chế lỗi sai về mạo từ the, a, an trong câu để tránh mất điểm trong phần thi IELTS Writing Task 1. Một số chú ý:

2.1. Với danh từ số ít và số nhiều:

-Dùng the trước danh từ số ít và số nhiều khi đó là một danh từ xác định.

-a/an được dùng trước một danh từ số ít hoặc cụm danh từ khi đó là một danh từ không xác định và có thể là bất kỳ một nhóm hoặc loại.

-Dùng a trước một danh từ hoặc cụm danh từ bắt đầu bằng một phụ âm. Và an trước một danh từ hoặc cụm danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm.

2.2. Danh từ kết hợp:

Ngoài ra, sử dụng a / an trước các kết hợp danh từ với tính từ, ví dụ:

 • a small percentage of

 • an insignificant minority of

 • a high number of

Trên đây là một số lưu ý cho các bạn trong phần thi IELTS Writing Task 1. Chúc các bạn luyện tập thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi của mình.

nguồn: Sưu tầm và tổng hợp

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ