Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Luyện thi IELTS reading 5-6.5: Getting the message across

Nội dung [Hiện]

Một chủ đề hay và mới lạ sẽ làm cho chúng ta cảm thấy hứng khởi khi làm bài đọc phải không nào? Đừng bỏ lỡ chủ đề Getting the message across ngày hôm nay và các dạng câu hỏi rất dễ gặp khi đi thi IELTS reading nhé!

Trước khi làm bài đọc hãy cùng lưu ý một số kỹ năng quan trọng để đạt điểm tối ta trong phần thi IELTS reading nhé!

1. Lưu ý trước khi làm bài đọc Getting the message across

* Summary completion with a box

- Nên làm dạng bài này sau cùng. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi xác định ý chính của summary nếu trước đó bạn đã được làm các câu hỏi của bài đọc chính.

- Không dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi. Nếu gặp câu khó chưa thể tìm được ngay đáp án, hãy chuyển sang câu khác. Quay trở lại với câu khó khi đã làm xong các câu dễ hơn.

- Câu trả lời thường xuất hiện theo thứ tự của câu hỏi.

- Nếu bạn được cho một list các từ để chọn, sẽ có những từ mang vai trò “distractor”. Hãy loại trừ những đáp án sai ngữ pháp để không bị xao nhãng.

- Loại câu hỏi này không đòi hỏi bạn phải hiểu chi tiết toàn bộ passage chính. Nhiều thí sinh thường mất thời gian để đọc toàn bài và cố gắng hiểu mọi thứ. Bạn không cần làm như vậy, hãy chỉ tập trung vào đoạn summary.

- Luôn luôn kiểm tra lại đáp án sau khi điền. Chỉ cần một chút lỗi nho nhỏ về chính tả hay ngữ pháp cũng sẽ làm bạn mất điểm.

- Gợi ý về vị trí xuất hiện đáp án trong bài đọc:

+ Dạng Summary một đoạn cụ thể trong bài đọc: tất cả các đáp án đều chỉ nằm trong đoạn này.

+ Dạng Summary một phần đọc: thông tin trả lời thường nằm trong 2 hoặc 3 đoạn liên tiếp nhau về nội dung, các đáp án nằm rải rác trong mỗi đoạn.

+ Dạng Summary toàn bộ đọc: thông tin trả lời sẽ được trích ra từ ý chính hoặc chi tiết quan trọng nhất của mỗi đoạn. Nhiều khả năng mỗi đoạn sẽ chứa 1 đáp án cần tìm theo thứ tự.

* Yes/ No/ Not given

- Gạch chân các từ khóa trong câu để định vị đoạn văn liên quan trong bài đọc.

- Từ khóa định vị là các từ nổi bật như tên riêng, số, các từ chuyên môn . . .

- Dùng các từ khóa xác định nghĩa để so sánh với ý trong bài.

- Các bạn nên chú ý các từ mang nghĩa sau:

+ Các câu có từ mang nghĩa mạnh như always (luôn luôn), never (không bao giờ), only (chỉ một), … thường là đáp án “No”.

+ Các câu có từ can, may, might… thường là đáp án “Yes”.

+ Các tính từ, trạng từ miêu tả đi kèm luôn được chú ý dùng để so sánh với nghĩa của bài. Những câu có từ như vậy thường là “Not given”.

- Không nên dùng động từ để làm từ khóa định vị vì động từ thường được Paraphrase với bài đọc;

* Matching headings

- Đọc tiêu đề (headings) trước. Đừng mất nhiều thời gian với chúng vì một vài tiêu đề (headings) sẽ sai. Cố gắng xác định Key word của các tiêu đề (headings). Bằng cách đọc tiêu đề, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa chung của toàn bài văn.

- Đọc đoạn văn đầu tiên. Cố gắng bỏ qua chi tiết mà chỉ tìm ý chính toàn đoạn. Đọc những dòng đầu tiên của đoạn để xem có phù hợp với tiêu đề không. Đừng quên kiểm tra những dòng cuối cùng đề tìm ý. Có thể câu nói đó là đáp án.

- Cố gắng thử đọc hết tiêu đề để tìm tiêu đề đúng nhất cho đoạn văn. Đọc quá nhanh sẽ khiên bạn mắc lỗi.

- Gạch chân những từ vựng trong đoạn văn mà phù hợp với tiêu đề. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp bạn tránh lặp đáp án ở những câu hỏi phía sau.

- Mỗi tiêu đề đoạn sẽ bao gồm ý chính của đoạn văn.

- Viết câu trả lời của bạn một cách rõ ràng để không bị sai và mất điểm đáng tiếc vì những lỗi nhỏ nhặt như sai chính tả.

Sau khi đã nắm được cách làm 3 dạng bài trên các bạn hãy vận dụng ngay vào bài đọc dưới đây nhé!

2. Luyện tập IELTS Reading Getting the message across

Reading Passage:

Why don’t babies talk like adults?

Kids go from 'goo-goo' to talkative one step at a time
Kids go from 'goo-goo' to talkative one step at a time

A recent e-trade advertisement shows a baby speaking directly to the camera: 'Look at this,’ he says, I'm a free man. I go anywhere I want now.’ He describes his stock-buying activities, and then his phone rings. This advertisement proves what comedians have known for years: few things are as funny as a baby who talks like an adult. But it also raises an important question: Why don’t young children express themselves clearly like adults?

Many people assume children learn to talk by copying what they hear. In other words, they listen to the words adults use and the situations in which they use them and imitate accordingly. Behaviourism, the scientific approach that dominated American cognitive science for the first half of the 20th century, made exactly this argument.

However, this ’copycat’ theory can’t explain why toddlers aren’t as conversational as adults. After all, you never hear literate adults express themselves in one-word sentences like ‘bottle’ or ‘doggie’. In fact, it's easy for scientists to show that a copycat theory of language acquisition can’t explain children’s first words. What is hard for them to do is to explain these first words, and how they fit into the language acquisition pattern.

Over the past half-century, scientists have settled on two reasonable possibilities. The first of these is called the ‘mental-developmental hypothesis’. It states that one-year-olds speak in baby talk because their immature brains can’t handle adult speech. Children don't learn to walk until their bodies are ready. Likewise, they don't speak multi-word sentences or use word endings and function words (‘Mummy opened the boxes') before their brains are ready.

The second is called the ‘stages-of-language hypothesis’, which states that the stages of progress in child speech are necessary stages in language development.

A basketball player can't perfect his or her jump shot before learning to (1) jump and (2) shoot. Similarly, children learn to multiply after they have learned to add. This is the order in which children are taught - not the reverse. There's evidence, for instance, that children don't usually begin speaking in two-word sentences until they’ve learned a certain number of single words.

In other words, until they’ve crossed that linguistic threshold, the word-combination process doesn't get going.

The difference between these theories is this: under the mental-development hypothesis, language learning should depend on the child’s age and level of mental development when he or she starts learning a language. Linder the stages-of-language hypothesis, however, it shouldn’t depend on such patterns, but only on the completion of previous stages.

In 2007, researchers at Harvard University, who were studying the two theories, found a clever way to test them. More than 20,000 internationally adopted children enter the US each year. Many of them no longer hear their birth language after they arrive, and they must learn English more or less the same way infants do - that is, by listening and by trial and error. International adoptees don’t take classes or use a dictionary when they are learning their new tongue and most of them don’t have a well-developed first language. All of these factors make them an ideal population in which to test these competing hypotheses about how language is learned.

Neuroscientists Jesse Snedeker, Joy Geren and Carissa Shafto studied the language development of 27 children adopted from China between the ages of two and five years. These children began learning English at an older age than US natives and had more mature brains with which to tackle the task. Even so, just as with American-born infants, their first English sentences consisted of single words and were largely bereft of function words, word endings and verbs. The adoptees then went through the same stages as typical American- born children, albeit at a faster clip. The adoptees and native children started combining words in sentences when their vocabulary reached the same sizes, further suggesting that what matters is not how old you are or how mature your brain is, but the number of words you know.

This finding - that having more mature brains did not help the adoptees avoid the toddler-talk stage - suggests that babies speak in babytalk not because they have baby brains, but because they have only just started learning and need time to gain enough vocabulary to be able to expand their conversations. Before long, the one-word stage will give way to the two-word stage and so on. Learning how to chat like an adult is a gradual process.

But this potential answer also raises an even older and more difficult question. Adult immigrants who learn a second language rarely achieve the same proficiency in a foreign language as the average child raised as a native speaker. Researchers have long suspected there is a ‘critical period’ for language development, after which it cannot proceed with full success to fluency. Yet we still do not understand this critical period or know why it ends.

Questions 1-4

Do the following statements agree with the claims of the writer in the reading passage?

Write

YES                   if the statement agrees with the claims of the writer

NO                    if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN        if it is impossible to say what the writer thinks about this

1. …………… People are extremely amused when they see a baby talk like an adult.

2. …………… Behaviourists of the early 20th century argued that children learn to speak by copying adults.

3. …………… Children have more conversations with adults than with other children.

4. …………… Scientists have found it easy to work out why babies use one-word sentences.

Questions 5-9

Complete the summary using the list of words and phrases, A-H, below.

Two theories about babytalk

According to the writer, there are two main theories related to babytalk. One states that a young child’s brain needs 5 ……………  to master language, in the same way that it does to master other abilities such as 6 ……………. The second theory states that a child’s 7 ……………  is the key factor. According to this theory, some key steps have to occur in a logical sequence before 8 …………… occurs. Children's 9 …………… develops in the same way.

A - vocabulary level

B - physical movement

C - time

D - attention

E - mathematical knowledge

F - sentence formation

G - learning

H - teaching

Questions 10-14

Choose the correct letter, A, B, C or D

10. What is the writer’s main purpose in the seventh paragraph?

A. to give reasons why adopted children were used in the study

B. to reject the view that adopted children need two languages

C. to argue that culture affects the way children learn a language

D. to justify a particular approach to language learning

11. Snedeker, Geren and Shafto based their study on children who

A. were finding it difficult to learn English.

B. had come from a number of language backgrounds.

C. were learning English at a later age than US children.

D. had taken English lessons in China.

12. What aspect of the adopted children's language development differed from that of US-born children?

A. their first words

B. the way they learnt English

C. the rate at which they acquired language

D. the point at which they started producing sentences

13. What did the Harvard finding show?

A. Not all toddlers use babytalk.

B. Language learning takes place in ordered steps.

C. Some children need more conversation than others.

D. Not all brains work in the same way.

14. When the writer says ‘critical period’, he means a period when 

A. studies produce useful results.

B. adults need to be taught like children.

C. immigrants want to learn another language.

D. language learning takes place effectively.

ĐÁP ÁN

1. YES

2. YES

3. NOT GIVEN

4. NO

5. C

6. B

7. A

8. F

9. E

10. A

11. C

12. C

13. B

14. D

Trên đây là toàn bộ bài đọc Getting the message across và đáp án. Học IELTS đặc biệt là kỹ năng Reading cần 1 sự chăm chỉ, khổ luyện không ngừng. IELTS LangGo chúc bạn sớm đạt đc mục tiêu của mình!

Sưu tầm và tổng hợp

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
  • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
  • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
  • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
  • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
  • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ