Avatar
Bài đăng, 26/12/2019
By Evans
Nội dung [ Hiện ]

  Với khối lượng từ vựng đồ sộ trong tiếng Anh, gây trở ngại rất lớn với người học tiếng Anh khi không biết phải nắm bắt kiến thức nào là cần thiết. Trong bài học này, LangGo sẽ giới thiệu bộ danh từ tiếng Anh kèm phiên âm quốc tế được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh, đặc biệt là trong giao tiếp hằng ngày.

  LangGo - List 100 danh từ tiếng Anh thông dụng nhất - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

  A. DANH TỪ TIẾNG ANH LÀ GÌ?

   

  Trong quá trình học tiếng Anh, danh từ (Noun) là loại từ vựng bạn sẽ phải gặp rất nhiều. Việc tích lũy và sử dụng thành thạo danh từ giúp bạn xác định vị trí và phân loại được các từ loại trong câu. Đây cũng là một yếu tố cấu thành quan trọng từ việc học tiếng Anh giao tiếp cơ bản đến ôn thi các bài speaking học thuật như TOEIC, IELTS, TOEFL, SAT...

  Định nghĩa: Danh từ (Noun) là từ để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

  Phân loại danh từ:

  *** Danh từ cụ thể (concrete nouns) bao gồm:

  Danh từ chung (common nouns): là danh từ dùng làm tên chung cho một loại như: table (cái bàn), man (người đàn ông), wall (bức tường)…

  Danh từ riêng (proper nouns): giống như tiếng Việt là các tên riêng của người, địa danh…như Big Ben, Jack…

  *** Danh từ trừu tượng  (abstract nouns)

  happiness (sự hạnh phúc), beauty (vẻ đẹp), health (sức khỏe)…

  Tìm hiểu thêm các bộ từ vựng tiếng Anh thông dụng: 

  Thuộc lòng 3000 từ tiếng Anh cơ bản qua thơ lục bát 

  Trọn bộ 1000 từ vựng tiếng Anh giao tiếp thông dụng

   

  B. PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

   

  Đối với học từ vựng nói chung và học danh từ tiếng Anh nói riêng, việc tìm cho mình một phương pháp học từ mới là rất cần thiết để bổ trợ tốt nhất cho các quá trình ghi nhớ, học tập và sử dụng thành thạo trong giao tiếp và học thuật. Tuy nhiên với mỗi người, mỗi phương pháp lại đem lại mức độ hiệu quả khác nhau. LangGo sẽ gợi ý cho bạn bí quyết đạt được kết quả tốt nhất với chủ đề học 100 danh từ tiếng Anh thông dụng nhất cũng như các bộ từ vựng khác

  – Thiết lập các chủ đề để học. Đây là cách cơ bản nhưng lại có hiệu quả bất ngờ. Bạn nên nhớ, khi học từ vựng theo chủ đề sẽ thâu tóm được hết những từ vựng trong đó, đồng thời cũng giúp bạn có thể vận dụng một cách dễ dàng hơn.

  – Học từ vựng với các flashcard theo chủ đề. Với 100 từ tiếng Anh thông dụng bạn có thể chia thành 5 flashcard với 20 từ cho một bộ và có thể mang theo hàng ngày, bất cứ đâu cũng có thể học được. Cách học này cũng chứng minh được sự hiệu quả bất ngờ mà các bạn không nên bỏ qua.

  – Học theo cách ghi âm lại và nghe. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu bạn tự mình ghi âm lại và tự mình nghe giọng của mình. Cách này cũng có thể áp dụng được ở bất cứ đâu và cũng cho thấy sự hiệu quả bất ngờ.

  – Bạn có thể xây dựng một câu chuyện nửa Anh nửa Việt miễn sao có đủ hết 100 từ tiếng Anh thông dụng bạn cần học. Đối với cách này, sẽ giúp bạn có thể dễ dàng ghi nhớ hơn nhưng lại khó đối với những bạn có trí tưởng tượng “chưa được tốt” cho lắm.

  Về cơ bản, việc học 100 từ tiếng Anh thông dụng cơ bản này không quá khó nếu các bạn biết cách vận dụng và nắm được cách học. Những cách học khác nhau sẽ phù hợp với mỗi người khác nhau. Các bạn nên tự mình trải nghiệm các cách học rồi sau đó đúc rút cho mình cách phù hợp nhất. Mỗi người có một sự phù hợp khác nhau về cách học, vì vậy các bạn nên thực hành thật nhiều để có thể học được từ mới tiếng Anh tốt nhất nhé.

  Tìm hiểu thêm các bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: 

  54 từ vựng tiếng Anh về tính cách thông dụng - LangGo 

  Note nhanh 50 từ vựng tiếng Anh về quần áo - LangGo

   

  C. BỘ 100 DANH TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG - NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT

   

  1. time /taɪm/ thời gian
  2. year /jɪr/ năm
  3. people /ˈpipəl/ con người
  4. way /weɪ/ con đường
  5. day /deɪ/ ngày
  6. man /mən/ đàn ông
  7. thing /θɪŋ/ sự vật
  8. woman /ˈwʊmən/ phụ nữ
  9. life /laɪf/ cuộc sống
  10. child /ʧaɪld/ con cái
  11. world /wɜrld/ thế giới
  12. school /skul/ trường học
  13. state /steɪt/ trạng thái
  14. family /ˈfæməli/ gia đình
  15. student /ˈstudənt/ học sinh
  16. group /grup/ nhóm
  17. country /ˈkʌntri/ đất nước
  18. problem /ˈprɑbləm/ vấn đề
  19. hand /hænd/ bàn tay
  20. part /pɑrt/ bộ phận
  21. place /pleɪs/ vị trí
  22. case /keɪs/ trường hợp
  23. week /wik/ tuần
  24. company /'kʌmpəni/ công ty
  25. system /ˈsɪstəm/ hệ thống
  26. program /ˈproʊˌgræ m/chương trình
  27. question /ˈkwɛsʧən/ câu hỏi
  28. work /wɜrk/ công việc
  29. government /ˈgʌvərmənt/ chính phủ
  30. number /ˈnʌmbər/ con số
  31. night /naɪt/ ban đêm
  32. point /pɔɪnt/ điểm
  33. home /hoʊm/ nhà
  34. water /ˈwɔtər/ nước 
  35. room /rum/ căn phòng
  36. mother /'mʌðər/ mẹ
  37. area /ˈɛriə/ khu vực
  38. money /ˈmʌni/ tiền bạc
  39. story /ˈstɔri/ câu chuyện
  40. fact /fækt/ sự thật
  41. month /mʌnθ/ tháng
  42. lot /lɑt/ từng phần
  43. right /raɪt/ quyền lợi
  44. study /ˈstʌdi/ học tập
  45. book /bʊk/ cuốn sách
  46. eye /aɪ/ mắt
  47. job /ʤɑb/ nghề nghiệp
  48. word /wɜrd/ từ
  49. business /ˈbɪznəs/ kinh doanh
  50. issue /ˈɪʃu/ vấn đề
  51. side /saɪd/ khía cạnh
  52. kind /kaɪnd/ loại
  53. head /hɛd/ đầu
  54. house /haʊs/ ngôi nhà
  55. service /ˈsɜrvəs/ dịch vụ
  56. friend /frɛnd/ người bạn
  57. father /ˈfɑðər/ cha
  58. power /ˈpaʊər/ năng lượng
  59. hour /ˈaʊər/ giờ 
  60. game /geɪm/ trò chơi
  61. line /laɪn/ vạch kẻ
  62. end /ɛnd/ kết thúc
  63. member /ˈmɛmbər/ thành viên
  64. law /lɔ/ luật pháp
  65. car /kɑr/ xe hơi
  66. city /ˈsɪti/ thành phố
  67. community /kəmˈjunəti/ cộng đồng
  68. name /neɪm/ tên gọi
  69. president /ˈprɛzəˌdɛnt/ chủ tịch
  70. team /tim/ nhóm, đội
  71. minute /ˈmɪnət/ phút
  72. idea /aɪˈdiə/ ý tưởng
  73. kid /kɪd/ trẻ con
  74. body /ˈbɑdi/ cơ thể
  75. information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/ thông tin
  76. back /bæk/ phía sau
  77. parent /ˈpɛrənt/ phụ huynh
  78. face /feɪs/ gương mặt
  79. others /ˈʌðərz/ những cái khác
  80. level /ˈlɛvəl/ cấp bậc
  81. office /ˈɔfəs/ văn phòng
  82. door /dɔr/ cánh cửa
  83. health /hɛlθ/ sức khỏe
  84. person /ˈpɜrsən/ con người
  85. art /ɑrt/ nghệ thuật
  86. war /wɔr/ chiến tranh
  87. history /ˈhɪstəri/ lịch sử
  88. party /ˈpɑrti/ bữa tiệc
  89. result /rɪˈzʌlt/ kết quả
  90. change /ʧeɪnʤ/ thay đổi
  91. morning /ˈmɔrnɪŋ/ buổi sáng
  92. reason /ˈrizən/ lý do
  93. research /riˈsɜrʧ/ nghiên cứu
  94. girl /gɜrl/ cô gái
  95. guy /gaɪ/ chàng trai
  96. moment /ˈmoʊmənt/ hiện tại
  97. air /ɛr/ không khí
  98. teacher /tiʧər/ giáo viên
  99. force /fɔrs/ lực lượng
  100. education /ɛʤəˈkeɪʃən/ giáo dục

  Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh hữu ích: 

  Quy tắc cấu tạo từ trong tiếng Anh cơ bản - LangGo 

  20 nguồn tự học Tiếng Anh chất lượng qua Video Youtube

  Bình luận bài viết
  Bài viết cùng chuyên mục
  Thuộc lòng 3000 từ tiếng Anh cơ bản qua thơ lục bát

  Thuộc lòng 3000 từ tiếng Anh cơ bản qua thơ lục bát

  Cách dùng How much và How many - Phân biệt cách hỏi và trả lời

  Cách dùng How much và How many - Phân biệt cách hỏi và trả lời

  Phân biệt cách dùng Other và Another - LangGo

  Phân biệt cách dùng Other và Another - LangGo

  Top bài hát tiếng anh hay nhất cho người mới bắt đầu

  Top bài hát tiếng anh hay nhất cho người mới bắt đầu

  Đăng ký học